Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do PDI

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Como deseñar a miña materia para a docencia semipresencial (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A finalidade desta formación é adquirir as competencias básicas para afrontar a docencia en liña e semipresencial. A docencia en liña supón unha reformulación da docencia que vai máis alá do traspaso da docencia presencial a unha plataforma de teledocencia.

Período de matrícula:
26/05/2020 12:00 - 03/06/2020 23:59

Período de docencia:
08/06/2020 - 31/07/2020
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A creación e manipulación de imaxes é un dos labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con esta actividade formativa perséguese que as persoas que participen adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes. Traballarase principalmente co GIMP, aínda que se fará alusión a outros programas de edición de imaxes como Krita, Scribus e Inkscape, todos eles de software libre. 

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/10/2020
Descubrindo Moodle: creación dun curso virtual paso a paso (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

Esta actividade formativa pretende guiar ao profesorado a través das distintas etapas do proceso de creación dun curso virtual a través de Moodle. As persoas participantes aprenderán a dar de alta un curso, configuralo, administralo, así como incorporar recursos didácticos e actividades básicas de aprendizaxe en liña, sempre desde un enfoque práctico, aplicado e persoalizado.

Período de matrícula:
25/06/2020 10:00 - 28/06/2020 23:59

Período de docencia:
01/07/2020 - 30/07/2020
Edición sinxela de vídeo, son e publicación e difusión web (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa busca fornecer ao profesorado de técnicas de produción de vídeo a través do emprego de ferramentas libres e recursos de publicación web da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
15/06/2020 12:00 - 26/06/2020 23:59

Período de docencia:
02/07/2020 - 16/07/2020
Iniciación a GNU Octave (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

GNU Octave e un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/10/2020
Introdución práctica ao flipped learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implantalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O novo escenario educativo derivado da crise da COVID-19 esixe de docentes e alumnado a adaptación a novos enfoques metodolóxicos e estratexias docentes que aproveiten ao máximo as posibilidades da docencia en liña, pero tamén das sesións presenciais nas novas condicións que vaiamos atopar. O flipped learning é un enfoque que parte da optimización das sesións presenciais mediante o traslado das actividades que requiren menor carga cognitiva a espazos online, baixo a responsabilidade do alumnado no seu fogar, polo que achegarse dun xeito práctico ao modelo pode ser moi útil no contexto actual.

Período de matrícula:
27/05/2020 12:00 - 22/06/2020 23:59

Período de docencia:
29/06/2020 - 19/07/2020
LibreOffice, Calc nivel avanzado (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

LibreOffice, Calc nivel avanzado insírese dentro do Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2020. A actividade formativa está xestionada polo CIXUG.

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/10/2020
Metodoloxías activas: Flipped learning-aprendizaxe inversa II (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A formación  responde a unha das preguntas máis reiteradas que se expoñen cando a aplicamos na aula.  Cales son as formas máis efectivas,  motivantes e innovadoras de empregar o tempo de clase co noso estudantado?

Este curso é un compendio de experiencias e boas prácticas sobre como xestionar o espazo grupal e desenvolver dinámicas de aprendizaxe activa. Aprenderás como ir «máis alá» das estratexias básicas do modelo de clase «ao revés» para apoiar outras relacionadas coa aprendizaxe activa.

Estas estratexias pedagóxicas inclúen:  Gamificación,  Mastery  Learning, Espazos de aprendizaxe, Aprendizaxe Baseada en Proxectos, Aprendizaxe entre Iguais, Indagación,  Team  Based  Learning, Estilos de aprendizaxe de  Kolb e un módulo completo sobre como acceder, analizar e aplicar as últimas investigacións sobre o  flipped  classroom.

Período de matrícula:
20/05/2020 12:00 - 08/06/2020 23:59

Período de docencia:
15/06/2020 - 12/07/2020
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (Modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O profesorado a miúdo tense que enfrontar a situacións onde precisa un nivel de deseño e maquetación máis avanzado. Por exemplo, para elaborar materiais didácticos, libros, publicacións ou  posters para enviar a congresos... O programa Scribus é a solución en software libre que aporta gran flexibilidade no deseño. Nesta actividade formativa atoparás materiais, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/09/2020
Wordpress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
15/05/2020 12:00 - 12/06/2020 23:59

Período de docencia:
01/07/2020 - 31/07/2020

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos