Crea recursos dixitais interactivos con Genially

Información do curso

Crea recursos dixitais interactivos con Genially


Tipo Curso de formación do PDI
Código PFPPGE241
Nome Crea recursos dixitais interactivos con Genially
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Virtual síncrona
Horas 12
Descrición

Nesta actividade formativa trabállanse competencias dixitais pertencentes á segunda área do Marco europeo para a competencia dixital dos/as educadores/as (DigCompEdu), e á segunda área do Marco de Competencia Dixital Docente Universitario. Concretamente, o desenvolvemento de recursos educativos dixitais interactivos con Genially incluiríase dentro da área 2, competencia 2.2., relacionada coa Creación e modificación de recursos dixitais.

O obxectivo principal do curso é que os/as participantes sexan capaces de crear recursos dixitais interactivos con Genially e que poidan utilizalos tanto no marco da súa actividade docente coma no da súa actividade investigadora. No ámbito da actividade docente este tipo de recursos son especialmente eficaces para transmitir información ou coñecemento (co formato de presentación, infografía, módulo didáctico, material educativo etc.) ou para crear recursos de gamificación (quiz, xogo ou escape room). En canto á actividade investigadora, poden ser un instrumento eficaz para difundir os resultados da investigación, utilizando un formato de recurso tipo microsite que poida empregarse como páxina web dun congreso, dun grupo de investigación ou dun proxecto de investigación.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986812035
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

Este curso insírese dentro do Programa de Formación Permanente do Profesorado da Universidade de Vigo para o ano 2024.

Entidades organizadoras

Área de Formación e Innovación Educativa (Centro de Posgrao e Formación Permanente).

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 31/01/2024 12:00 - 10/05/2024 23:59
Período de docencia 11/06/2024 - 20/06/2024

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 25

Destinatarios/as

Esta actividade está destinada ao profesorado da Universidade de Vigo. Terá preferencia o profesorado que estea no POD deste ano académico.
Se quedan prazas dispoñibles poderán participar outros perfís da Universidade de Vigo, baixo o criterio da Área de Formación e Innovación Educativa.

Obxectivos

 • Distinguir as distintas tipoloxías de contidos dixitais que se poden crear con Genially e que modelos serían as máis adecuados segundo a finalidade do recurso.
 • Modificar modelos de páxinas, navegación e transición.
 • Diferenciar os compoñentes nun recurso (texto, imaxes, vídeos, contido externo, táboas, gráficas, preguntas interactivas etc.).
 • Inserir e editar todos os compoñentes antes descritos.
 • Elaborar recursos de maneira colaborativa.
 • Incluír interactividade e animación nun elemento.
 • Descargar e compartir un recurso.

Criterios de selección

Por orde de preinscrición.

Calendario

O curso desenvolverase en modalidade virtual síncrona os días 11, 13, 18 e 20 de xuño de 16 a 19 horas.

Programa

I. Primeiros pasos con Genially
- Genially como ferramenta dixital para a creación de recursos educativos interactivos.
- Acceso á aplicación. Creación dunha conta de usuario. Peche de sesión. Panel principal.
- Elección da tipoloxía de recurso e selección de persoal.
- Identificación, localización e almacenamento do novo recurso.
- Desenvolvemento dun recurso de maneira colaborativa.

II. Desenvolvemento dun recurso educativo dixital con Genially
- Contorna de edición.
- Adaptación das guías: engadir/eliminar páxinas, fondo/base, modos de navegación e tipos de transición entre páxinas.
- Inserción, substitución e modificación de compoñentes.
- Interactividade e animacións.

III. Publicación e difusión do recurso educativo dixital
- Publicación do recurso.
- Difusión do recurso.

IV. Aplicando todo o aprendido
- Claves para desenvolver un recurso educativo para transmitir información/coñecemento: presentación, infografía e módulo didáctico.
- Claves para desenvolver un recurso de gamificación.
- Claves para desenvolver un recurso dixital tipo microsite.

Impartido en

Campus remoto.

Observacións

IMPORTANTE:

Segundo a directriz aprobada pola Comisión de Estudos Propios (CEP) do 26 de xullo de 2022:
“As persoas matriculadas nun curso poderán renunciar a el cunha antelación mínima de tres días hábiles da data de comezo do curso, para deste xeito permitir a asistencia a outra persoa que estea na listaxe de agarda.
No suposto de que a persoa non comunique a súa renuncia coa antelación indicada ou que asista a menos do 20% da formación, terá a menor prioridade de acceso aos cursos que se realicen nos seis meses posteriores, a non ser que presente unha causa xustificada da non asistencia.
De acordo coas características do curso establecerase un mecanismo de control da asistencia ou realización.”

Pode consultar máis información na seguinte ligazón.

Titulación

A superación da formación será acreditada pola Vicerreitoría de Titulacións e Innovación Docente da Universidade de Vigo nun prazo de 15 días desde a finalización dela.

Profesorado

Silvia Gil Conde

É Profesora Contratada Doutora da Universidade Autónoma de Madrid. É autora de numerosos cursos en liña de formación do profesorado universitario en competencias dixitais (un deles está dedicado especificamente á aplicación Genially), e imparte cursos de formación docente sobre competencias dixitais en distintas universidades españolas. Actualmente é a Delegada da Reitora da UAM para a Docencia Dixital.

Sistema de avaliación

 • Asistencia ao 80 % das sesións síncronas do curso. Será de obrigado cumprimento que as persoas participantes teñan accesa a cámara web durante o curso e preparado o micrófono para poder intervir na formación.
 • Desenvolverase 1 recurso dixital interactivo con Genially, que deberá pertencer a unha de seguintes modalidades:
  - Modalidade 1 (recurso educativo para transmitir información/coñecemento): presentación, infografía, módulo didáctico ou recurso formativo.
  - Modalidade 2 (recurso de gamificación): quiz, xogo ou escape room.

  Como evidencia das competencias dixitais adquiridas, o recurso genially deberá reunir os seguintes requisitos:
  - Adaptación do persoal genially elixida os obxectivos de aprendizaxe e ao perfil do estudantado.
  - Integración de compoñentes variados no recurso genially: texto, imaxes, vídeos/elementos externos, interactividade (etiqueta, xanela, ir a páxina, ligazón e ampliar), gráficas/táboas e preguntas interactivas.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos