Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do PDI

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Creación e tratamento de imaxes e fotografías (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A creación e manipulación de imaxes é un dos labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con esta actividade formativa perséguese que as persoas que participen adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes. Traballarase principalmente co GIMP, aínda que se fará alusión a outros programas de edición de imaxes como Krita, Scribus e Inkscape, todos eles de software libre.

Período de matrícula:
05/07/2019 12:00 - 03/09/2019 23:59

Período de docencia:
09/09/2019 - 07/10/2019
LibreOffice e Calc nivel avanzado (modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O paquete ofimático LibreOffice vén evolucionando dun xeito progresivo durante os últimos anos, ata converterse nunha das opcións de maior calidade para cubrir as necesidades de calquera posto de traballo relacionado coa ofimática. Ao ter unha licenza libre, ser multiplataforma e atoparse traducido completamente ao galego, fai que sexa unha boa opción para o seu uso en calquera posto dentro da Administración Pública Galega.

O curso supón unha ampliación do curso de nivel básico, polo que os contidos terán unha orientación cara aquelas funcionalidades máis complexas que nos ofrece unha folla de cálculo, e que son menos coñecidas por parte das persoas usuarias.

Período de matrícula:
16/07/2019 12:00 - 23/09/2019 23:59

Período de docencia:
30/09/2019 - 15/11/2019
Profesorado do Programa de Maiores: A revolución da lonxevidade: tendencias, retos e oportunidades (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa analizará as repercusións na Universidade do fenómeno coñecido como "Revolución da lonxevidade".

Período de matrícula:
26/07/2019 12:00 - 28/08/2019 23:59

Período de docencia:
04/09/2019 - 20/09/2019
Profesorado do Programa de Maiores: A revolución da lonxevidade: tendencias, retos e oportunidades (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa analizará as repercusións na Universidade do fenómeno coñecido como "Revolución da lonxevidade".

Período de matrícula:
26/07/2019 12:00 - 28/08/2019 23:59

Período de docencia:
04/09/2019 - 20/09/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos