Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

web: vicadc.uvigo.es/

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A metodoloxía do traballo colaborativo - MODALIDADE VIRTUAL
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A aprendizaxe colaborativa é unha metodoloxía que axuda a promover unha aprendizaxe fonda e significativa; que xera motivación no alumnado; xestiona a heteroxeneidade; afonda na organización e xestión persoal e desenvolvemento de habilidades interpersoais.

Período de matrícula:
10/01/2017 12:00 - 17/02/2017 23:59

Período de docencia:
01/03/2017 - 31/03/2017
Curso de iniciación ao Moodle - CAMPUS DE PONTEVEDRA
(Cursos de formación do persoal) - semipresencial

A plataforma Moodle é unha aplicación que permite crear e xestionar aulas virtuais para actividades formativas a distancia, semipresenciais e de apoio á docencia presencial. Esta plataforma conta coas ferramentas necesarias para que o profesorado poida deseñar a súa docencia, permitindo organizar actividades, facilitar recursos e materiais educativos, realizar cuestionarios, comunicarse co alumnado etc.  O presente curso aborda cuestións básicas sobre a xestión e configuración dun curso na plataforma Moodle para uso docente.

Período de matrícula:
10/01/2017 12:00 - 03/02/2017 23:59

Período de docencia:
08/02/2017 - 28/02/2017
Desenvolvemento de negocio para a comercialización de capacidades e resultados de investigación - CAMPUS DE OURENSE
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa ten o seu cerne na aplicación de metodoloxías de desenvolvemento de negocio  (Business Model Canvas e Lean Startup) para a análise e avaliación do potencial comercial das capacidades e resultados dun grupo de investigación universitario, identificando segmentos de clientes/as e as súas motivacións para adquirir o coñecemento desenvolvido por dito grupo. Todo iso co obxecto de obter información para elixir a mellor fórmula para transferilo ao mercado: licenza patente/know-how, empresa de base tecnolóxica, servizo, I +D+i colaborativa etc.

Período de matrícula:
12/01/2017 12:00 - 01/03/2017 23:59

Período de docencia:
07/02/2017 - 14/02/2017
Design Thinking como metodoloxía para a aprendizaxe baseada en proxectos - CAMPUS DE VIGO
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O Design Thinking (DT) é unha metodoloxía interactiva para o desenvolvemento de proxectos en base a tarefas de empatía, definición, xeración de ideas, prototipado e experimentación. Esta metodoloxía foi desenvolvida en Stanford e ten sido aplicada por numerosas empresas de éxito.

Período de matrícula:
18/01/2017 12:00 - 11/04/2017 23:59

Período de docencia:
18/04/2017 - 03/05/2017
Manipulación de imaxes dixitais - CAMPUS DE VIGO
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade é unha iniciación ao manexo de imaxes dixitais. Está destinado a calquera persoa interesada na manipulación básica de imaxes para a súa publicación en Internet, na preparación de figuras ou láminas para traballos e publicacións, paneis de congresos, presentacións etc. A ferramenta empregada será o programa de código aberto GIMP (GNU Image Manipulating Program).

Período de matrícula:
20/01/2017 12:00 - 26/06/2017 23:59

Período de docencia:
03/07/2017 - 14/07/2017
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais - CAMPUS DE VIGO
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
10/01/2017 12:00 - 19/05/2017 23:59

Período de docencia:
05/06/2017 - 16/06/2017
Práctica do discurso oral en inglés na aula - CAMPUS DE VIGO
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A acción busca que as persoas que participen se formen en aspectos fundamentalmente prácticos da lingua inglesa para desenvolver mellor as actividades habituais da aula.

Período de matrícula:
10/01/2017 12:00 - 19/05/2017 23:59

Período de docencia:
05/06/2017 - 16/06/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos