Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Para poder matricularte tes que entrar na plataforma.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Actividades interactivas en Moodle empregando H5P
(Curso de formación do PDI) -

A educación en liña converteuse nunha parte fundamental da nosa sociedade, e Moodle destaca como unha plataforma líder neste ámbito. Para levar a experiencia educativa a un nivel superior, este curso céntrase no uso do plugin H5P dentro de Moodle. H5P é unha ferramenta poderosa que permite crear contido interactivo de maneira fácil e rápida. Desde cuestionarios e presentacións ata xogos e simulacións, H5P ofrece unha ampla gama de actividades interactivas que poden enriquecer enormemente a aprendizaxe en liña.
Durante este curso, exploraremos as diversas características e funcionalidades de H5P, aprendendo como integralas de maneira efectiva na nosa contorna de Moodle.

Período de matrícula:
29/04/2024 12:00 - 13/06/2024 23:59

Período de docencia:
02/07/2024 - 19/07/2024
Crea recursos dixitais interactivos con Genially
(Curso de formación do PDI) -

Nesta actividade formativa trabállanse competencias dixitais pertencentes á segunda área do Marco europeo para a competencia dixital dos/as educadores/as (DigCompEdu), e á segunda área do Marco de Competencia Dixital Docente Universitario. Concretamente, o desenvolvemento de recursos educativos dixitais interactivos con Genially incluiríase dentro da área 2, competencia 2.2., relacionada coa Creación e modificación de recursos dixitais.

O obxectivo principal do curso é que os/as participantes sexan capaces de crear recursos dixitais interactivos con Genially e que poidan utilizalos tanto no marco da súa actividade docente coma no da súa actividade investigadora. No ámbito da actividade docente este tipo de recursos son especialmente eficaces para transmitir información ou coñecemento (co formato de presentación, infografía, módulo didáctico, material educativo etc.) ou para crear recursos de gamificación (quiz, xogo ou escape room). En canto á actividade investigadora, poden ser un instrumento eficaz para difundir os resultados da investigación, utilizando un formato de recurso tipo microsite que poida empregarse como páxina web dun congreso, dun grupo de investigación ou dun proxecto de investigación.

Período de matrícula:
31/01/2024 12:00 - 10/05/2024 23:59

Período de docencia:
11/06/2024 - 20/06/2024
Deseño e creación de podcast educativos
(Curso de formación do PDI) - virtual

Este curso está orientado a descubrir e comprender as potencialidades do Podcast como ferramenta educativa. Ao longo do curso os participantes aprenderán a facer un guión, gravar os «audios» e montar e editar o seu propio podcast para compartir en servizos de distribución de podcasts ou nas ferramentas de teledocencia (Moodle, blog...).

Período de matrícula:
23/05/2024 12:00 - 07/06/2024 23:59

Período de docencia:
17/06/2024 - 14/07/2024
Edición de vídeo e son dixital para a web
(Curso de formación do PDI) -

A actividade formativa busca fornecer a/o asistente dos coñecementos e técnicas necesarias para a produción de vídeo e son dixital, a través do emprego de ferramentas libres e multiplataforma xunto a recursos de publicación web e streaming/videoconferencia. Durante a formación afondarase nos fundamentos da imaxe e son dixital, elección de equipos de captación de imaxe e son para docencia, e  a importancia da preproducción e guión. Poñeranse en práctica técnicas relacionadas coa edición de vídeo e son dixital, ademais de realizar pezas audiovisuais para colgar na web.

Período de matrícula:
31/05/2024 12:00 - 17/06/2024 23:59

Período de docencia:
03/07/2024 - 19/07/2024
Estratexias metodolóxicas para mellorar a docencia en materias universitarias incorporando nelas actividades para fomentar que o estudantado faga un uso ético, creativo e crítico da IA xenerativa
(Curso de formación do PDI) -

Neste obradoiro aprenderás a poñer en práctica metodoloxías de aprendizaxe inductiva e aula invertida incorporando actividades con ferramentas de intelixencia artificial (IA) xenerativa.

Período de matrícula:
12/04/2024 12:00 - 24/05/2024 23:59

Período de docencia:
03/06/2024 - 04/07/2024
Gamificación e Escape Rooms Educativos
(Curso de formación do PDI) -

A  gamificación educativa é unha técnica docente para mellorar a motivación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. Non debe confundirse coa introdución de xogos na aula, pois é unha transformación máis fonda, que implica a aplicación de elementos, técnicas, mecánicas, ata deseño de xogos nunha contorna educativa. Unha destas técnicas é o Escape  Room, que é un dos escenarios máis complexos de gamificación. Neste curso preténdese explicar estes conceptos, comprender o porqué  gamificar e como facelo correctamente. Veranse tamén algunhas leccións aprendidas para entender que facer e que non facer para non cometer erros frecuentes á hora de implementar estas técnicas na aula. Combinaranse conceptos e sesións teóricas con outras máis prácticas e participativas.

Período de matrícula:
19/04/2024 12:00 - 27/06/2024 23:59

Período de docencia:
11/07/2024 - 12/07/2024
Introdución á estatística co programa R
(Curso de formación do PDI) -

R é un programa estatístico aberto de uso libre e gratuíto, promovido pola comunidade estatística mundial. Actualmente é o programa máis potente e versátil, con moita diferenza sobre calquera outro (SPSS, SAS, ....), e constantemente incorpóranse a R aplicacións, paquetes, funcións e utilidades de carácter xeral ou especializado de interese para calquera ámbito profesional ou científico.

Período de matrícula:
09/05/2024 12:00 - 31/07/2024 23:59

Período de docencia:
16/09/2024 - 16/10/2024
Introdución ao uso de intelixencia artificial xenerativas na docencia e investigación universitaria
(Curso de formación do PDI) -

Este curso introduce ás/aos participantes no uso de intelixencias artificiais xenerativas e chatbots aplicada á docencia e investigación universitaria. Analizaranse as posibilidades das IA para ofrecer apoio e interactuar con estudantes, en aras dunha docencia de maior calidade.
Abordaranse aplicacións que fan uso de intelixencia artificial aplicada aos fluxos de traballo investigador, dende a concepción da idea investigadora, a revisión da literatura, a escrita e a corrección estilística de textos académico.
O curso proporcionará unha visión práctica de como integrar a intelixencia artificial xenerativa e chatbots no traballo académico cotián.
A través de vídeos de corte práctico animarase ao profesorado a experimentar coas ferramentas, de forma que poida consumir os contidos ao seu ritmo e probando as mesmas cousas que se fan no vídeos (e experimentando con cousas novas). Así mesmo, fomentarase a colaboración entre os/as participantes a través de foros asíncronos e titorías virtuais síncronas semanais para a resolución de dúbidas e outras cuestións de actualidade que poidan xurdir.

Período de matrícula:
30/04/2024 12:00 - 17/05/2024 23:59

Período de docencia:
03/06/2024 - 30/06/2024
O sistema de vídeo Kaltura na actividade docente
(Curso de formación do PDI) -

Kaltura permite enriquecer os nosos vídeos ao engadir puntos de interacción, cuestionarios e dar un seguimento personalizado.

Este sistema de vídeo está a ser cada vez máis utilizado nas contornas educativas xa que nos permite ter o control sobre o noso contido, decidir onde se publica dentro da nosa materia virtual e como os/as alumnos/as poden acceder a el.

Así mesmo, Kaltura permítenos facer o seguimento da recepción do vídeo mediante analíticas avanzadas.

Período de matrícula:
03/05/2024 12:00 - 31/07/2024 23:59

Período de docencia:
10/09/2024 - 29/09/2024
Técnicas de desenvolvemento intelectual
(Curso de formación do PDI) -

Un dos problemas máis importantes aos que se enfronta o profesorado universitario consiste en promover o desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e emocionais.
Neste curso proporciónanse as ferramentas precisas para desenvolver as capacidades mentais, e conseguir que o alumnado adapte a súa capacidade intelectual aos estudos superiores.

Período de matrícula:
04/04/2024 12:00 - 21/06/2024 23:59

Período de docencia:
01/07/2024 - 04/07/2024
Wooclap: dinamiza as túas clases e fomenta a participación do alumnado
(Curso de formación do PDI) -

A formación pretende axudar ao profesorado a mellorar a interacción en tempo real co seu alumnado a través de cuestionarios e actividades.

Período de matrícula:
08/05/2024 12:00 - 14/06/2024 23:59

Período de docencia:
08/07/2024 - 21/07/2024
Xestión de prácticas académicas externas: ferramentas e normativas (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) -

A aprobación no ano 2021, en Consello de Goberno, dun novo Regulamento de Prácticas Académicas Externas impulsou a posta en marcha dunha aplicación informática para mellorar a xestión das prácticas académicas externas. Esta aplicación trata de cubrir todas as fases do proceso de xestión desas prácticas nas que participan os/as responsables académicos ou xestores/as administrativos/as delas e permite non só un seguimento individualizado da práctica, se non tamén a xeración da documentación necesaria para a súa formalización e avaliación. Trala entrada en vigor do Real decreto-lei 2/2023, de 16 de marzo, que supuxo a inclusión no Sistema da Seguridade Social de alumnado que realice prácticas académicas externas, a citada aplicación sufriu cambios para permitir que a Universidade de Vigo cumpra con estas obrigas.

Período de matrícula:
27/05/2024 12:00 - 07/06/2024 23:59

Período de docencia:
13/06/2024 - 16/06/2024
Xestión de prácticas académicas externas: ferramentas e normativas (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do PDI) -

A aprobación no ano 2021, en Consello de Goberno, dun novo Regulamento de Prácticas Académicas Externas impulsou a posta en marcha dunha aplicación informática para mellorar a xestión das prácticas académicas externas. Esta aplicación trata de cubrir todas as fases do proceso de xestión desas prácticas nas que participan os/as responsables académicos ou xestores/as administrativos/as delas e permite non só un seguimento individualizado da práctica, se non tamén a xeración da documentación necesaria para a súa formalización e avaliación. Trala entrada en vigor do Real decreto-lei 2/2023, de 16 de marzo, que supuxo a inclusión no Sistema da Seguridade Social de alumnado que realice prácticas académicas externas, a citada aplicación sufriu cambios para permitir que a Universidade de Vigo cumpra con estas obrigas.

Período de matrícula:
27/05/2024 12:00 - 07/06/2024 23:59

Período de docencia:
03/07/2024 - 16/07/2024
Xestión de prácticas académicas externas: ferramentas e normativas (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) -

A aprobación no ano 2021, en Consello de Goberno, dun novo Regulamento de Prácticas Académicas Externas impulsou a posta en marcha dunha aplicación informática para mellorar a xestión das prácticas académicas externas. Esta aplicación trata de cubrir todas as fases do proceso de xestión desas prácticas nas que participan os/as responsables académicos ou xestores/as administrativos/as delas e permite non só un seguimento individualizado da práctica, se non tamén a xeración da documentación necesaria para a súa formalización e avaliación. Trala entrada en vigor do Real decreto-lei 2/2023, de 16 de marzo, que supuxo a inclusión no Sistema da Seguridade Social de alumnado que realice prácticas académicas externas, a citada aplicación sufriu cambios para permitir que a Universidade de Vigo cumpra con estas obrigas.

Período de matrícula:
27/05/2024 12:00 - 07/06/2024 23:59

Período de docencia:
12/06/2024 - 16/06/2024
Xestión do módulo de traballo de fin de estudos de SIGMA (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) -

A finalidade da actividade formativa é que o profesorado sexa quen de xestionar o procedemento de asignación e defensa dos traballos de fin de estudo (tanto de grao coma de posgrao) a través do módulo de Traballo Fin de Estudos da nova aplicación académica SIGMA.

Período de matrícula:
04/06/2024 12:00 - 28/06/2024 23:59

Período de docencia:
12/07/2024 - 12/07/2024
Xestión do módulo de traballo de fin de estudos de SIGMA (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do PDI) -

A finalidade da actividade formativa é que o profesorado sexa quen de xestionar o procedemento de asignación e defensa dos traballos de fin de estudo (tanto de grao coma de posgrao) a través do módulo de Traballo Fin de Estudos da nova aplicación académica SIGMA.

Período de matrícula:
04/06/2024 12:00 - 28/06/2024 23:59

Período de docencia:
10/07/2024 - 10/07/2024

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos