Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Análise estatística básica de datos con RCommander (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
11/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 11/10/2018
Como empregar a mentoría na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O programa contempla a formación do profesorado na metodoloxía de mentoría e a súa aplicación na docencia.

Período de matrícula:
28/02/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
02/10/2018 - 16/10/2018
Competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Este curso enmárcase dentro do MEET-Uvigo (https://goo.gl/XctGJE).

Esta acción formaría parte dunha serie de actividades encamiñadas á xeración dun equipo para seguir desenvolvendo o MEET-Uvigo. Formaranse ás persoas que desexen participar en competencias e diferentes tarefas relacionadas con este modelo de mentoría.

 

Período de matrícula:
04/07/2018 12:00 - 15/10/2018 23:59

Período de docencia:
06/11/2018 - 20/11/2018
Creación de infografías e deseños vectoriais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A infografía é unha forma de representar información de forma visual, na que, a combinación de imaxes, diagramas e texto, resumen ou explican figurativamente ideas e conceptos.
Durante o curso utilizarase Inkscape, unha aplicación multiplataforma de código aberto liberada baixo a licenza GNU GPL. Esta aplicación encontrase dispoñible e de balde para ser descargada na seguinte URL: https://inkscape.org/es/descargas/
No curso atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a infografía.

Período de matrícula:
16/07/2018 12:00 - 01/10/2018 23:59

Período de docencia:
08/10/2018 - 22/10/2018
E-cartafol como expresión dunha contorna persoal de aprendizaxe académica e profesional (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Os cartafoles reflicten de modo efectivo a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. Un cartafol é unha selección do mellor traballo dunha persoa que relata de xeito reflexivo os seus progresos e as achegas conseguidas na súa traxectoria académica e/ou profesional.

Período de matrícula:
05/07/2018 12:00 - 05/10/2018 23:59

Período de docencia:
15/10/2018 - 15/11/2018
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
09/07/2018 12:00 - 10/10/2018 23:59

Período de docencia:
18/10/2018 - 15/11/2018
Iniciación a GNU Octave (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

GNU Octave e un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Período de matrícula:
12/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 11/10/2018
Introdución práctica ao Flipped Learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implementalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A actividade formativa busca a experimentación e aplicación de coñecementos a través de actividades que implican o uso dos conceptos pedagóxicos e ferramentas Flipped Learning.

Período de matrícula:
03/07/2018 12:00 - 19/10/2018 23:59

Período de docencia:
05/11/2018 - 23/11/2018
Mindfulness e docencia (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O mindfulness ofrece unha serie de técnicas que axudan a aumentar a capacidade de atención e concentración, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de relaxación.

Período de matrícula:
18/07/2018 12:00 - 18/10/2018 23:59

Período de docencia:
25/10/2018 - 29/11/2018
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (Modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O profesorado a miúdo tense que enfrontar a situacións onde precisa un nivel de deseño e maquetación máis avanzado. Por exemplo, para elaborar materiais didácticos, libros, publicacións ou  posters para enviar a congresos... O programa Scribus é a solución en software libre que aporta gran flexibilidade no deseño. Nesta actividade formativa atoparás materiais, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
17/07/2018 12:00 - 17/09/2018 23:59

Período de docencia:
24/09/2018 - 05/10/2018
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
13/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 28/10/2018
Wordpress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
27/06/2018 12:00 - 21/09/2018 23:59

Período de docencia:
01/10/2018 - 29/10/2018

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos