Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

web: vicadc.uvigo.es/

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Análise estatística con RCommander (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é un software liberado cunha licenza libre de referencia nos estudos estatísticos, e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
11/07/2017 12:00 - 04/09/2017 23:59

Período de docencia:
11/09/2017 - 08/10/2017
Deseño de páxinas web con software libre con Kompozer (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Unha páxina web sinxela pode facela calquera persoa cuns coñecementos básicos de informática. É o caso dun profesor/a que quere facer unha páxina web persoal ou unha páxina de apoio a un curso ou materia. Neste curso explicaremos como construír unha páxina web empregando o programa libre Kompozer.

Período de matrícula:
26/07/2017 12:00 - 12/11/2017 23:59

Período de docencia:
20/11/2017 - 29/11/2017
E-portafolios como expresión dunha contorna persoal de aprendizaxe académica e profesional (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Os portafolios reflicten de modo efectivo a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. Un portafolios é unha selección do mellor traballo dunha persoa que relata de xeito reflexivo os seus progresos e as achegas conseguidas na súa traxectoria académica e/ou profesional.

Período de matrícula:
05/09/2017 12:00 - 16/10/2017 23:59

Período de docencia:
23/10/2017 - 23/11/2017
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
07/07/2017 12:00 - 31/10/2017 23:59

Período de docencia:
17/11/2017 - 21/11/2017
Iniciación a GNU Octave (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

O programa Octave é a solución en software libre para a realización de estudos de cálculo numérico.  Permite manexar datos, xeración de gráficos e instalación de librarías e complementos.

Período de matrícula:
13/07/2017 12:00 - 11/09/2017 23:59

Período de docencia:
18/09/2017 - 15/10/2017
Intelixencia emocional e competencias transversais na aula (campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Período de matrícula:
06/07/2017 16:00 - 18/09/2017 20:00

Período de docencia:
28/09/2017 - 09/11/2017
Introdución ao desenvolvemento de laboratorios virtuais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Os laboratorios virtuais son unha ferramenta de simulación que permite aos alumnos/as poder traballar con abstraccións de sistemas reais da mesma forma que traballarían un proceso real. Realizarase a introdución detallada aos conceptos de laboratorios virtuais e realizarase un obradoiro práctico sobre o uso de Easy Java Simulations, unha contorna de programación gráfica que permite desenvolver este tipo de laboratorios de xeito sinxelo.

Período de matrícula:
10/07/2017 12:00 - 09/10/2017 23:59

Período de docencia:
16/10/2017 - 17/10/2017
Mellora das habilidades comunicativas na docencia (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A comunicación é unha competencia fundamental para o persoal docente. Nesta actividade formativa afondarase nas estratexias que melloran a comunicación entre e co alumnado.

 

Período de matrícula:
05/07/2017 12:00 - 18/09/2017 23:59

Período de docencia:
27/09/2017 - 25/10/2017
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
07/09/2017 12:00 - 20/11/2017 23:59

Período de docencia:
11/12/2017 - 21/12/2017
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (Modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O profesorado a miúdo tense que enfrontar a situacións onde precisa un nivel de deseño e maquetación máis avanzado. Por exemplo, para elaborar materiais didácticos, libros, publicacións ou  posters para enviar a congresos... O programa Scribus é a solución en software libre que aporta gran flexibilidade no deseño. Nesta actividade formativa atoparás materiais, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
12/07/2017 12:00 - 18/09/2017 23:59

Período de docencia:
25/09/2017 - 09/10/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos