Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do PDI

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
18/10/2019 12:00 - 04/11/2019 23:59

Período de docencia:
06/11/2019 - 11/12/2019
Edición sinxela de vídeo e son para a publicación e difusión web (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A actividade formativa busca fornecer ao profesorado de técnicas de produción de vídeo a través do emprego de ferramentas libres e recursos de publicación web da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
13/11/2019 12:00 - 29/11/2019 23:59

Período de docencia:
10/12/2019 - 13/12/2019
Formador/a de alumnado mentor no MEET-UVigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O MEET-UVigo é un Plan de Acción Titorial baseado na mentoría, onde alumnado de 4º  curso mentoriza a alumnado de 1º. Esta labor faina despois de recibir unha formación de 70 horas sobre competencias transversais (interpersoais, intrapersoais, comunicación, xestión do tempo e métodos de estudo).  Os módulos do curso son impartidos por profesorado voluntario.

Esta formación ten como obxectivo formar ao PDI que se quere incorporar ao grupo de formadores/as de mentores e mentoras.

Período de matrícula:
07/10/2019 12:00 - 29/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 06/02/2020
Incorporación do xénero na docencia universitaria e na transferencia de coñecemento (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O curso vai dirixido a dotar de estratexias ao profesorado en aras de implementar a perspectiva de xénero como estratexia metodolóxica na docencia universitaria e na transferencia de coñecementos. Realízase unha aproximación ao principio de igualdade de mulleres e homes. Delimítase conceptualmente o sistema sexo/xénero. Reflexiónase desde os materiais docentes, recursos, prácticas etc., sobre os estereotipos de xénero nas distintas disciplinas académicas. Por último, analízanse as potencialidades transformadoras do xénero no coñecemento científico.

Período de matrícula:
21/10/2019 12:00 - 10/12/2019 23:59

Período de docencia:
12/12/2019 - 13/12/2019
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
18/09/2019 12:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 03/12/2019
Propiedade intelectual e persoal docente universitario (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Nesta actividade formativa farase unha análise dos temas de propiedade intelectual que afectan ao persoal universitario, en particular a titularidade dos resultados da actividade do profesorado universitario, a utilización de materiais doutras persoas na docencia e na investigación, a propiedade intelectual na era dixital,  posibles negocios sobre estes dereitos e a defensa dos resultados de investigación fronte ao uso indebido por outras persoas.

 

Período de matrícula:
14/11/2019 12:00 - 09/12/2019 23:59

Período de docencia:
16/12/2019 - 17/12/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos