Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

web: vicadc.uvigo.es/

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
05/10/2017 12:00 - 04/12/2017 23:59

Período de docencia:
11/12/2017 - 12/12/2017
Conceptos, lexislación e políticas de igualdade na Universidade de Vigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A formación en igualdade abrangue entre os seus obxectivos facer visibles os impedimentos que aínda persisten para acadar un verdadeiro equilibrio entre mulleres e homes, o que no contexto máis inmediato do eido da xestión e formación universitaria, serviría para atopar fórmulas e modelos de convivencia para facer real e efectiva esa igualdade, nunha perspectiva transversal aliñada cara unha práctica profesional de calidade.

Período de matrícula:
27/09/2017 12:00 - 30/10/2017 23:59

Período de docencia:
06/11/2017 - 22/11/2017
Curso de iniciación ao Moodle (Campus de Ourense)
(Cursos de formación do persoal) - semipresencial

A plataforma Moodle é unha aplicación que permite crear e xestionar aulas virtuais para actividades formativas a distancia, semipresenciais e de apoio á docencia presencial. Esta plataforma conta coas ferramentas necesarias para que o profesorado poida deseñar a súa docencia, permitindo organizar actividades, facilitar recursos e materiais educativos, realizar cuestionarios, comunicarse co alumnado etc.  O presente curso aborda cuestións básicas sobre a xestión e configuración dun curso na plataforma Moodle para uso docente.

Período de matrícula:
21/09/2017 12:00 - 20/10/2017 23:59

Período de docencia:
24/10/2017 - 16/11/2017
Deseño de páxinas web con software libre con Kompozer (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Unha páxina web sinxela pode facela calquera persoa cuns coñecementos básicos de informática. É o caso dun profesor/a que quere facer unha páxina web persoal ou unha páxina de apoio a un curso ou materia. Neste curso explicaremos como construír unha páxina web empregando o programa libre Kompozer.

Período de matrícula:
26/07/2017 12:00 - 12/11/2017 23:59

Período de docencia:
20/11/2017 - 29/11/2017
E-portafolios como expresión dunha contorna persoal de aprendizaxe académica e profesional (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Os portafolios reflicten de modo efectivo a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. Un portafolios é unha selección do mellor traballo dunha persoa que relata de xeito reflexivo os seus progresos e as achegas conseguidas na súa traxectoria académica e/ou profesional.

Período de matrícula:
05/09/2017 12:00 - 16/10/2017 23:59

Período de docencia:
23/10/2017 - 23/11/2017
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
07/07/2017 12:00 - 31/10/2017 23:59

Período de docencia:
17/11/2017 - 21/11/2017
Iniciación ao coaching educativo na contorna universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Nos últimos anos houbo un gran interese e desenvolvemento, dentro do ámbito educativo, pola potenciación e desenvolvemento persoal do alumnado. Neste sentido os/as docentes de todas as etapas víronse na necesidade de reelaborar os seus propios esquemas de actuación e formarse na adquisición de ferramentas e técnicas que lles permitan retomar o seu rol de axente activo no proceso de aprendizaxe do alumnado. Así, neste contexto, a figura do profesor/a como coach cada vez cobrou un maior protagonismo. Con esta proposta formativa, búscase introducir e iniciar ao profesorado da Universidade Vigo en técnicas e ferramentas de uso habitual no coaching educativo.

Período de matrícula:
04/10/2017 12:00 - 13/11/2017 23:59

Período de docencia:
23/11/2017 - 24/11/2017
Intelixencia emocional e competencias transversais na aula (campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Período de matrícula:
06/07/2017 16:00 - 18/09/2017 20:00

Período de docencia:
28/09/2017 - 09/11/2017
Introdución ao desenvolvemento de laboratorios virtuais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Os laboratorios virtuais son unha ferramenta de simulación que permite aos alumnos/as poder traballar con abstraccións de sistemas reais da mesma forma que traballarían un proceso real. Realizarase a introdución detallada aos conceptos de laboratorios virtuais e realizarase un obradoiro práctico sobre o uso de Easy Java Simulations, unha contorna de programación gráfica que permite desenvolver este tipo de laboratorios de xeito sinxelo.

Período de matrícula:
10/07/2017 12:00 - 09/10/2017 23:59

Período de docencia:
16/10/2017 - 17/10/2017
Mellora das habilidades comunicativas na docencia (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A comunicación é unha competencia fundamental para o persoal docente. Nesta actividade formativa afondarase nas estratexias que melloran a comunicación entre e co alumnado.

 

Período de matrícula:
05/07/2017 12:00 - 18/09/2017 23:59

Período de docencia:
27/09/2017 - 25/10/2017
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
07/09/2017 12:00 - 20/11/2017 23:59

Período de docencia:
11/12/2017 - 21/12/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos