Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
19/01/2018 12:00 - 06/09/2018 23:59

Período de docencia:
20/09/2018 - 21/09/2018
Como empregar a mentoría na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O programa contempla a formación do profesorado na metodoloxía de mentoría e a súa aplicación na docencia.

Período de matrícula:
28/02/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
30/05/2018 - 13/06/2018
Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
26/12/2017 12:00 - 04/04/2018 23:59

Período de docencia:
10/04/2018 - 24/04/2018
Creación de infografías e deseños vectoriais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Curso eminentemente práctico no que se adquirirán as habilidades necesarias para a creación de elaboradas infografías. Ademais de aprender a usar Inkscape, tamén se tratarán aspectos concretos do deseño gráfico, a busca e obtención de imaxes legais, conversión e transformación delas, elaboración de composicións gráficas máis básicas, como sombras, gradientes, logotipos, sinais etc., que logo completarán e formarán parte das propias infografías finais. Comezarase con tarefas básicas, para logo ir aumentando paulatinamente a complexidade dos traballos para conseguir resultados máis interesantes, logrados, coherentes e integrados.

Período de matrícula:
18/01/2018 12:00 - 19/04/2018 23:59

Período de docencia:
03/05/2018 - 24/05/2018
Curso de iniciación ao Moodle (Campus de Vigo)
(Cursos de formación do persoal) - semipresencial

A plataforma Moodle é unha aplicación que permite crear e xestionar aulas virtuais para actividades formativas a distancia, semipresenciais e de apoio á docencia presencial. Esta plataforma conta coas ferramentas necesarias para que o profesorado poida deseñar a súa docencia, permitindo organizar actividades, facilitar recursos e materiais educativos, realizar cuestionarios, comunicarse co alumnado etc.  O presente curso aborda cuestións básicas sobre a xestión e configuración dun curso na plataforma Moodle para uso docente.

Período de matrícula:
22/12/2017 12:00 - 20/03/2018 23:59

Período de docencia:
03/04/2018 - 30/04/2018
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
11/01/2018 12:00 - 26/04/2018 23:59

Período de docencia:
03/05/2018 - 24/05/2018
Incorporación da análise de xénero á investigación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Este curso vai dirixido a mellorar as competencias do persoal investigador para a na incorporación da perspectiva de xénero tanto nos potenciais proxectos de investigación, as teses doutorais e os artigos científicos que poidan derivarse das investigacións. Preséntase o marco conceptual que sostén a inclusión da perspectiva de xénero na investigación e os principais nesgos de xénero e indicarase como introducir a perspectiva de xénero en cada unha das fases do proceso investigador, desde a elección do problema para investigar e a selección da mostra, ata a análise dos resultados e a súa posterior publicación.

Período de matrícula:
26/02/2018 12:00 - 05/04/2018 00:00

Período de docencia:
19/04/2018 - 11/05/2018
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
02/03/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
04/06/2018 - 15/06/2018
Práctica do discurso oral na aula (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A acción busca que as persoas que participen se formen en aspectos fundamentalmente prácticos da lingua inglesa para desenvolver mellor as actividades habituais da aula.

Período de matrícula:
01/03/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
04/06/2018 - 15/06/2018
WordPress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
12/01/2018 12:00 - 30/04/2018 23:59

Período de docencia:
08/05/2017 - 29/05/2018

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos