Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do PDI

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A metodoloxía da Aprendizaxe-Servizo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A Aprendizaxe-Servizo é unha maneira de aprender facendo un servizo á comunidade. Esta metodoloxía activa de aprendizaxe pode traballar todas as competencias (básicas, específicas, transversais e xerais) e artéllase nun proxecto de educación para a cidadanía que fortalece a comunidade, xa que fomenta o capital social, estimula o traballo en rede  e afonda nos valores e normas que aportan cohesión social.

A filosofía que sustenta esta metodoloxía considera que a educación debe servir para mellorar o mundo.

Período de matrícula:
30/04/2019 12:00 - 15/05/2019 23:59

Período de docencia:
20/05/2019 - 09/06/2019
Como motivar ao alumnado na aula (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A capacidade de xerar motivación no alumnado é unha das competencias fundamental no profesorado. Dela depende unha parte importante dos resultados académicos do alumnado. A motivación é algo moi persoal aínda que existen claves para traballar e acadar estados motivacionais óptimos. A motivación é un disparador do talento e aprender a autorregular o circuito motivacional é unha clave para o éxito profesional.

Período de matrícula:
07/03/2019 12:00 - 22/04/2019 23:59

Período de docencia:
21/05/2019 - 22/05/2019
Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
22/01/2019 12:00 - 24/05/2019 23:59

Período de docencia:
04/06/2019 - 24/06/2019
Creación, xestión e mantemento de páxinas web con Wordpress no teu espazo web da @uvigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
21/01/2019 12:00 - 17/04/2019 23:59

Período de docencia:
13/05/2019 - 03/06/2019
Curso de pronuncia para a docencia en inglés (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A actividade formativa abordará os procesos fonéticos e fonolóxicos desde unha perspectiva práctica, centrada na expresión oral e discriminación auditiva do inglés británico. 

Período de matrícula:
10/05/2019 12:00 - 27/05/2019 23:59

Período de docencia:
12/06/2019 - 25/06/2019
Design Thinking como metodoloxía para a aprendizaxe baseada en proxectos (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O Design Thinking (DT) é unha metodoloxía interactiva para o desenvolvemento de proxectos en base a tarefas de empatía, definición, xeración de ideas, prototipado e experimentación. Esta metodoloxía foi desenvolvida en Stanford e ten sido aplicada por numerosas empresas de éxito.

Período de matrícula:
25/02/2019 12:00 - 24/05/2019 23:59

Período de docencia:
04/06/2019 - 18/06/2019
Fondos europeos para a innovación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Os programas europeos de investimento e de axudas para o periodo 2014-20 van dirixidos aos obxectivos de crecemento da Unión Europea e están plasmadas na Estratexia Europea 2020. No curso abordaranse os mecanismos de financiamento necesarios para atopar as solucións axeitadas a cada necesidade, afondarase dos sistemas de busca de datos sobre convocatorias, proxectos de cooperación... e estudaranse casos prácticos.

Período de matrícula:
29/04/2019 12:00 - 13/05/2019 23:59

Período de docencia:
15/05/2019 - 20/05/2019
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
25/01/2019 12:00 - 12/04/2019 23:59

Período de docencia:
02/05/2019 - 31/05/2019
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
02/04/2019 12:00 - 29/04/2019 23:59

Período de docencia:
06/05/2019 - 07/06/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos