Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do PDI

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Aulas virtuais en Moodle para uso docente-Nivel 1 (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O uso das aulas virtuales constitúe un importante recurso de apoio á docencia presencial, semipresencial ou en liña, sendo o espazo a través do que o profesorado deseña a súa docencia, facilita materiais e actividades aos seus alumnos, ademais de comunicarse e realizar avaliacións. Este MOOC aborda cuestións básicas sobre a configuración e xestión dun aula virtual para uso docente.

Pola súa condición de software libre, Moodle está en constante actualización. Neste curso traballaremos coa versión máis moderna disponible na Universidade, que é a 3.8 en Campus Remoto pero todo o aprendido é de aplicación á versión 3.5 de Faitic. Para participar neste curso non se requiren coñecementos previos, xa que se trata dun curso que empeza cos coñecementos básicos sobre Moodle e que che permitirá ir avanzando a conceptos máis avanzados para lograr configurar un aula virtual con fins docentes, colgar ou enlazar contidos, configurar actividades e corrixilas, ou xestionar a comunicación cos alumnos/as.

En varios niveis de intensificación incrementais, o alumnado aprenderá neste curso a deseñar, planificar e xestionar un curso na plataforma Moodle, adquirindo incluso no nivel básico, os coñecementos suficientes para a utilización da plataforma Moodle para apoiar o seu labor docente tanto presencial como en liña.

Período de matrícula:
20/07/2020 12:00 - 24/07/2020 23:59

Período de docencia:
27/07/2020 - 05/10/2020
Aulas virtuais en Moodle para uso docente-Nivel 2 (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O uso das aulas virtuales constitúe un importante recurso de apoio á docencia presencial, semipresencial ou en liña, sendo o espazo a través do que o profesorado deseña a súa docencia, facilita materiais e actividades aos seus alumnos, ademais de comunicarse e realizar avaliacións. Este MOOC aborda cuestións básicas sobre a configuración e xestión dun aula virtual para uso docente.

Pola súa condición de software libre, Moodle está en constante actualización. Neste curso traballaremos coa versión máis moderna disponible na Universidade, que é a 3.8 en Campus Remoto pero todo o aprendido é de aplicación á versión 3.5 de Faitic. Para participar neste curso non se requiren coñecementos previos, xa que se trata dun curso que empeza cos coñecementos básicos sobre Moodle e que che permitirá ir avanzando a conceptos máis avanzados para lograr configurar un aula virtual con fins docentes, colgar ou enlazar contidos, configurar actividades e corrixilas, ou xestionar a comunicación cos alumnos/as.

En varios niveis de intensificación incrementais, o alumnado aprenderá neste curso a deseñar, planificar e xestionar un curso na plataforma Moodle, adquirindo incluso no nivel básico, os coñecementos suficientes para a utilización da plataforma Moodle para apoiar o seu labor docente tanto presencial como en liña.

Período de matrícula:
20/07/2020 12:00 - 24/07/2020 23:59

Período de docencia:
27/07/2020 - 05/10/2020
Aulas virtuais en Moodle para uso docente-Nivel 3 (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O uso das aulas virtuales constitúe un importante recurso de apoio á docencia presencial, semipresencial ou en liña, sendo o espazo a través do que o profesorado deseña a súa docencia, facilita materiais e actividades aos seus alumnos, ademais de comunicarse e realizar avaliacións. Este MOOC aborda cuestións básicas sobre a configuración e xestión dun aula virtual para uso docente.

Pola súa condición de software libre, Moodle está en constante actualización. Neste curso traballaremos coa versión máis moderna disponible na Universidade, que é a 3.8 en Campus Remoto pero todo o aprendido é de aplicación á versión 3.5 de Faitic. Para participar neste curso non se requiren coñecementos previos, xa que se trata dun curso que empeza cos coñecementos básicos sobre Moodle e que che permitirá ir avanzando a conceptos máis avanzados para lograr configurar un aula virtual con fins docentes, colgar ou enlazar contidos, configurar actividades e corrixilas, ou xestionar a comunicación cos alumnos/as.

En varios niveis de intensificación incrementais, o alumnado aprenderá neste curso a deseñar, planificar e xestionar un curso na plataforma Moodle, adquirindo incluso no nivel básico, os coñecementos suficientes para a utilización da plataforma Moodle para apoiar o seu labor docente tanto presencial como en liña.

Período de matrícula:
20/07/2020 12:00 - 24/07/2020 23:59

Período de docencia:
27/07/2020 - 05/10/2020
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A creación e manipulación de imaxes é un dos labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con esta actividade formativa perséguese que as persoas que participen adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes. Traballarase principalmente co GIMP, aínda que se fará alusión a outros programas de edición de imaxes como Krita, Scribus e Inkscape, todos eles de software libre. 

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/10/2020
Iniciación a GNU Octave (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

GNU Octave e un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/10/2020
LibreOffice, Calc nivel avanzado (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

LibreOffice, Calc nivel avanzado insírese dentro do Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2020. A actividade formativa está xestionada polo CIXUG.

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/10/2020
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (Modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O profesorado a miúdo tense que enfrontar a situacións onde precisa un nivel de deseño e maquetación máis avanzado. Por exemplo, para elaborar materiais didácticos, libros, publicacións ou  posters para enviar a congresos... O programa Scribus é a solución en software libre que aporta gran flexibilidade no deseño. Nesta actividade formativa atoparás materiais, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
23/06/2020 12:00 - 31/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/09/2020 - 16/09/2020

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos