Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
19/01/2018 12:00 - 06/09/2018 23:59

Período de docencia:
20/09/2018 - 21/09/2018
Análise estatística básica de datos con RCommander (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
11/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 11/10/2018
Como empregar a mentoría na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O programa contempla a formación do profesorado na metodoloxía de mentoría e a súa aplicación na docencia.

Período de matrícula:
28/02/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
02/10/2018 - 16/10/2018
Competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Este curso enmárcase dentro do MEET-Uvigo (https://goo.gl/XctGJE).

Esta acción formaría parte dunha serie de actividades encamiñadas á xeración dun equipo para seguir desenvolvendo o MEET-uVIGO. Formaranse ás persoas que desexen participar en competencias e diferentes tarefas relacionadas con este modelo de mentoría.

 

Período de matrícula:
04/07/2018 12:00 - 15/10/2018 23:59

Período de docencia:
06/11/2018 - 20/11/2018
Creación de infografías e deseños vectoriais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A infografía é unha forma de representar información de forma visual, na que, a combinación de imaxes, diagramas e texto, resumen ou explican figurativamente ideas e conceptos.
Durante o curso utilizarase Inkscape, unha aplicación multiplataforma de código aberto liberada baixo a licenza GNU GPL. Esta aplicación encontrase dispoñible e de balde para ser descargada na seguinte URL: https://inkscape.org/es/descargas/
No curso atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a infografía.

Período de matrícula:
16/07/2018 12:00 - 01/10/2018 23:59

Período de docencia:
08/10/2018 - 22/10/2018
E-cartafol como expresión dunha contorna persoal de aprendizaxe académica e profesional (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Os cartafoles reflicten de modo efectivo a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. Un cartafol é unha selección do mellor traballo dunha persoa que relata de xeito reflexivo os seus progresos e as achegas conseguidas na súa traxectoria académica e/ou profesional.

Período de matrícula:
05/07/2018 12:00 - 05/10/2018 23:59

Período de docencia:
15/10/2018 - 15/11/2018
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
09/07/2018 12:00 - 10/10/2018 23:59

Período de docencia:
18/10/2018 - 15/11/2018
Iniciación a GNU Octave (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

GNU Octave e un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Período de matrícula:
12/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 11/10/2018
Introdución práctica ao Flipped Learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implementalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A actividade formativa busca a experimentación e aplicación de coñecementos a través de actividades que implican o uso dos conceptos pedagóxicos e ferramentas Flipped Learning.

Período de matrícula:
03/07/2018 12:00 - 19/10/2018 23:59

Período de docencia:
05/11/2018 - 23/11/2018
Mindfulness e docencia (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O mindfulness ofrece unha serie de técnicas que axudan a aumentar a capacidade de atención e concentración, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de relaxación.

Período de matrícula:
18/07/2018 12:00 - 18/10/2018 23:59

Período de docencia:
25/10/2018 - 29/11/2018
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (Modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O profesorado a miúdo tense que enfrontar a situacións onde precisa un nivel de deseño e maquetación máis avanzado. Por exemplo, para elaborar materiais didácticos, libros, publicacións ou  posters para enviar a congresos... O programa Scribus é a solución en software libre que aporta gran flexibilidade no deseño. Nesta actividade formativa atoparás materiais, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
17/07/2018 12:00 - 17/09/2018 23:59

Período de docencia:
24/09/2018 - 05/10/2018
Trucos e boas prácticas na elaboación de documentos dixitais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
13/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 28/10/2018
Wordpress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
27/06/2018 12:00 - 21/09/2018 23:59

Período de docencia:
01/10/2018 - 29/10/2018

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos