Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión. Estas competencias abranguen desde a planificación, metodoloxía, integración de medios, comunicación, motivación, titoría, avaliación, interculturalidade, integración da tecnoloxía...

web: vicadc.uvigo.es/

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A metodoloxía do traballo colaborativo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A aprendizaxe colaborativa é unha metodoloxía que axuda a promover unha aprendizaxe fonda e significativa; que xera motivación no alumnado; xestiona a heteroxeneidade; afonda na organización e xestión persoal e desenvolvemento de habilidades interpersoais.

Período de matrícula:
23/02/2017 12:00 - 12/05/2017 23:59

Período de docencia:
18/05/2017 - 21/06/2017
Design Thinking como metodoloxía para a aprendizaxe baseada en proxectos (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O Design Thinking (DT) é unha metodoloxía interactiva para o desenvolvemento de proxectos en base a tarefas de empatía, definición, xeración de ideas, prototipado e experimentación. Esta metodoloxía foi desenvolvida en Stanford e ten sido aplicada por numerosas empresas de éxito.

Período de matrícula:
18/01/2017 12:00 - 11/04/2017 23:59

Período de docencia:
18/04/2017 - 03/05/2017
Estratexias para visibilizar a produción científica (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

O curso  pretende dotar ás persoas participantes das nocións básicas no manexo de bases de datos científicas así como dos indicadores bibliométricos que cada unha delas ofrece. Está dedicado á creación de perfís científicos para monitorar e aumentar a visibilidade da nosa produción científica, no manexo e creación de sistemas de alertas tanto bibliográficas como de impacto, así como o uso de xestores bibliográficos sociais. Tamén incidirá no uso de identificadores de autor/a así como na xestión, exportación e importación do CV científico a distintas plataformas e formatos, con especial incidencia no CVN, ORCID, ResearcherID e o Author Identifier de Scopus.

Período de matrícula:
26/01/2017 12:00 - 07/04/2017 23:59

Período de docencia:
08/05/2017 - 19/05/2017
Intelixencia emocional e competencias transversais na aula (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Período de matrícula:
03/02/2017 12:00 - 21/04/2017 23:59

Período de docencia:
03/05/2017 - 11/05/2017
Manipulación de imaxes dixitais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade é unha iniciación ao manexo de imaxes dixitais. Está destinado a calquera persoa interesada na manipulación básica de imaxes para a súa publicación en Internet, na preparación de figuras ou láminas para traballos e publicacións, paneis de congresos, presentacións etc. A ferramenta empregada será o programa de código aberto GIMP (GNU Image Manipulating Program).

Período de matrícula:
20/01/2017 12:00 - 26/06/2017 23:59

Período de docencia:
03/07/2017 - 14/07/2017
O modelo flipped classroom na docencia universitaria (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A actividade formativa ten como obxectivo coñecer o modelo Flipped Classroom para lograr unha aprendizaxe eficiente no século XXI, imos analizar a súa posible aplicabilidade no contexto da Educación Superior, as vantaxes do seu desenvolvemento así como os problemas ou inconvenientes.

Realizaremos un percorrido por mais de 100 ferramentas e recursos dispoñibles para ser utilizados, centrándonos nalgunhas delas, que esixirán a creación de contidos didácticos por parte da persoa participante. Tamén reflexionaremos sobre a relación deste modelo con metodoloxías de tipo indutivo.

Período de matrícula:
30/01/2017 12:00 - 01/06/2017 23:59

Período de docencia:
22/06/2017 - 07/07/2017
O modelo flipped classroom na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A actividade formativa ten como obxectivo coñecer o modelo Flipped Classroom para lograr unha aprendizaxe eficiente no século XXI, imos analizar a súa posible aplicabilidade no contexto da Educación Superior, as vantaxes do seu desenvolvemento así como os problemas ou inconvenientes.

Realizaremos un percorrido por mais de 100 ferramentas e recursos dispoñibles para ser utilizados, centrándonos nalgunhas delas, que esixirán a creación de contidos didácticos por parte da persoa participante. Tamén reflexionaremos sobre a relación deste modelo con metodoloxías de tipo indutivo.

Período de matrícula:
01/02/2017 12:00 - 01/06/2017 23:59

Período de docencia:
22/06/2017 - 07/07/2017
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
10/01/2017 12:00 - 19/05/2017 23:59

Período de docencia:
05/06/2017 - 16/06/2017
Práctica do discurso oral en inglés na aula (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A acción busca que as persoas que participen se formen en aspectos fundamentalmente prácticos da lingua inglesa para desenvolver mellor as actividades habituais da aula.

Período de matrícula:
10/01/2017 12:00 - 19/05/2017 23:59

Período de docencia:
05/06/2017 - 16/06/2017
Prevención e resposta ao acoso sexual e por razón de sexo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Formularse o acoso desde unha perspectiva de prevención e de concienciación sobre a responsabilidade de todas as persoas que forman parte da comunidade para asegurar un contorno de respecto. A formación participación, con discusión de casos prácticas nun contorno seguro, busca reforzar a prevención e a capacidade de resposta ao acoso na universidade.

Período de matrícula:
10/03/2017 12:00 - 19/04/2017 23:59

Período de docencia:
02/05/2017 - 02/05/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos