Atopa o teu curso

Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación

Información sobre o grupo de cursos

A Vicerreitoría de Extensión Universitaria ten competencias sobre as actividades de proxección da Universidade na vida cultural e deportiva; servizos sociais, aloxamento e atención e información á comunidade universitaria; organización, realización e seguimento dos cursos de extensión universitaria; asociacións universitarias e voluntariado; normativa e validación de créditos de libre elección e ECTS e, por último , no Programa para maiores.

web: http://extension.uvigo.es/

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Axenda 2030. Axentes do cambio.
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

O Curso "Axenda 2030. Axentes do cambio" ten unha duración de 30 horas e vai dirixido ao alumnado da Universidade de Vigo que teña un forte compromiso coa protección do medioambiente e coa erradicación das desigualdades no mundo.

A Axenda 2030 é unha resolución da ONU aprobada en 2015 que constitúe a folla de ruta da humanidade para os vindeiros anos. Centrada na protección medioambiental e na erradicación de todo tipo de desigualdades, a Axenda busca que as universidades se impliquen na xeración das condicións para acadar un desenvolvemento máis sostible e inclusivo tendo en conta as limitacións do planeta e o benestar das persoas a través da aplicación dos denominados «Obxectivos de Desenvolvemento Sostible» (ODS).

O principal obxectivo deste curso é formar a estudantes para que coñezan a Axenda 2030. Esta actividade pódese complementar con  unha acción de voluntariado nos tres campus da UVigo para dar a coñecer a Axenda 2030 e sensibilizar á comunidade universitaria sobre os seus 17 ODS mediante paneis informativos e a organización de actividades. 

O curso contará con 30h de formación virtual en MOOVI na que o alumnado accederá aos contidos sobre a Axenda e a vídeos explicativos. As/os estudantes terán unha participación activa a través de foros de debate online e contarán en todo o momento co asesoramento e titorización do equipo docente tanto para elaborar as actividades como para resolver dúbidas.

 

 

Escola de sustentabilidade e cidadanía global. Mulleres bravas defensoras da terra.
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

Con este curso queremos dar a coñecer os impactos e alternativas do extractivismo en Galicia e noutras zonas do mundo, onde algunhas das sesións serán encontros que se realizarán aproveitando  as visitas de mulleres activistas de Honduras. A través da súa testemuña  visibilizarase o papel das mulleres na defensa da terra e na promoción de alternativas produtivas baseadas na economía social.

II Xornadas Aprendizaxe-Servizo. Aprendendo con compromiso
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

Xornadas Aprendizaxe Servizo. Aprendendo con compromiso.

Nestas xornadas, coas que se pretende promover a metodoloxía Aprendizaxe Servizo así como  difundir  os resultados dos proxectos así como compartir boas prácticas , contaremos con un relatorio inaugural e teremos a ocasión de coñecer os proxectos que se están a realizar ao abeiro da convocatoria 2021 de proxectos Aprendizaxe-Servizo.

Período de preinscrición:
19/04/2022 11:30 - 27/04/2022 22:00

Venres de voluntariado: Xornadas de promoción do voluntariado na Uvigo
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

As xornadas Venres de voluntariado, constitúen unha ocasión para coñecer directamente os distintos programas de voluntariado que oferta a  Universidade de Vigo, tanto os programas propios coma aqueles organizados con entidades sociais.

O obxectivo das xornadas é fomentar a realización de voluntariado entre a comunidade universitaria da Universidade de Vigo.

Período de preinscrición:
09/05/2022 12:25 - 19/05/2022 23:59

XORNADA DE FORMACIÓN SOBRE CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCEIROS NO EIDO DA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

Curso organizado no marco das actividades da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD) e destinado á Comunidade Universitaria das tres Universidades  do SUG. Neste curso proporcionaranse pautas de mellora na formulación de propostas de cooperación así como un panorama as principais convocatorias no eido da cooperación.

Período de preinscrición:
08/04/2022 00:00 - 25/04/2022 23:59

Período de matrícula:
25/04/2022 10:58 - 26/04/2022 09:30

Período de docencia:
26/04/2022 - 26/04/2022

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos