Atopa o teu curso

Información do curso

DESEÑO DUN E-PORTFOLIO


Tipo Curso de Formación
Código CPF0067
Nome DESEÑO DUN E-PORTFOLIO
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 12
Descrición

Os portfolios constitúen ferramentas específicas para expresar de maneira efectiva a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. 

Un portfolio é un instrumento que ten como obxectivo a selección de mostras do mellor traballo ou evidencias de consecución de obxectivos profesionais ou persoais que, ordenados e presentados dun xeito determinado, cumpren a función de potenciar a reflexión sobre cada unha das prácticas (educativas, profesionais ou civís). 

Información de contacto:  
 · Teléfono 986802080
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. 

Información sobre o calendario (datas)

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 15
Número máximo de participantes 20

Destinatarios/as

Comunidade universitaria e persoas interesadas en xeral. 

Obxectivos

A finalidade deste curso é facilitar a adquisición das destrezas tecnolóxicas e metodolóxicas para a elaboraciíon e utilización dun E-portfolio como expresión da súa experiencia académica e/ou profesional. 

Condicións de acceso

Preinscrición na plataforma Bubela no prazo comprendido entre o 4 e o 17 de abril de 2017.

Criterios de selección

Seleccionaranse as 20 primeiras solicitudes de matrícula, por rigorosa orde de prelación. Unha vez confirmada a matrícula, non se poderá cancelar agás causas sobrevidas ou de forza maior, debidamente xustificadas. De non facelo así, non se poderán volver a matricular nos cursos da Aula Tecnolóxica ata transcorridos dous anos dende a data de comezo do último curso matriculado. 

Calendario

18, 20, 25 e 27 de abril , 2 e 4 de maio  de 2017, de 17:00 a 19:00 h na Aula Tecnolóxica da Casa das Campás de Pontevedra. Rúa D. Filiberto 9-11, 36002 Pontevedra

Programa

Qué é un E-portfolio. Tipos e características. 

Os portfolios no proceso de Ensinanza e Aprendizaxe. 

Os portfolios profesionais. 

Deseño dun ecosistema de E-portfolio/Contorno Persoal de Aprendizaxe para a avaliación e desenvolvemento de competencias profesionais e de aprendizaxe. 

A metoloxía será activa e colaborativa, baseada na construción dun Contorno Persoal e Social de Aprendizaxe. 

Modo de pagamento

Matrícula gratuíta. 

Impartido en

Aula Tecnolóxica da Casa das Campás de Pontevedra. Rúa D. Filiberto 9-11, 36002 Pontevedra. 

Profesorado

Vicente Novegil. 

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos