Atopa o teu curso

Información do curso

INTRODUCIÓN AO RETOQUE FOTOGRÁFICO CON ADOBE PHOTOSHOP


Tipo Curso de Formación
Código CFP0066
Nome INTRODUCIÓN AO RETOQUE FOTOGRÁFICO CON ADOBE PHOTOSHOP
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 12
Descrición

A fotografía dixital estableceuse definitivamente no ámbito doméstico, o que permite que os consumidores poidan finalmente manexar, editar, retocar e sacarlle partido a todo o seu potencial. Nembargantes, a complexidade das aplicacións de edición e retoque dixital fotográfico impide que moitas persoas usuarias poidan facelo. 

Neste curso impartiranse as nocións básicas de fotografía dixital e capacitará ao alumnado o poder optimizar as súas habilidades, para o que se empregará a aplicación Adobe Photoshop, como estándar profesional no retoque fotográfico. 

Información de contacto:  
 · Teléfono 986802080
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

Información sobre o calendario (datas)

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 15
Número máximo de participantes 20

Destinatarios/as

Comunidade universitaria e persoas interesadas en xeral. 

Obxectivos

Achegar ao alumnado coñecementos básicos de imaxe dixital. 

Que o alumnado sexa capaz de realizar manipulacións básicas de edición e retoque dixital. 

Que o alumnado sexa capaz de manipular e xestionar de forma eficiente o seu banco de imaxes persoais. 

Condicións de acceso

Preinscrición na plataforma Bubela no prazo comprendido entre o 23 e o 30 de marzo de 2017.

Criterios de selección

Seleccionaranse as 20 primeiras solicitudes de matrícula, por rigorosa orde de prelación. Unha vez confirmada a matrícula, non se poderá cancelar agás causas sobrevidas ou de forza maior, debidamente xustificadas. De non facelo así, non poderán volverse a matricular nos curso da Aula Tecnolóxica ata que transcorran dous anos dende a data de comezo do último curso no que se matriculou. 

Calendario

31 de marzo, 7, 21 e 28 de abril de 16:00 a 19:00 h, na Aula Tecnolóxica da Casa das Campás de Pontevedra. Rúa D. Filiberto 9-11, 36002 Pontevedra

Programa

Conceptos básicos de imaxe dixital: tamaño, resolución e espazo de cor. 

Formatos de arquivo. 

Interfaz e ferramentas. 

Seleccións. 

Máscaras. 

Capas. 

Modo de pagamento

Matrícula gratuíta. 

Impartido en

Aula Tecnolóxica da Casa das Campás de Pontevedra. Rúa D. Filiberto 9-11, 36002 Pontevedra

Observacións

Non se requiren coñecementos previos. 

Profesorado

Alberto García Ariza. Licenciado en Belas Artes. Doutor en Deseño. Ilustrador e deseñador profesional. 

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos