Atopa o teu curso

Área de Normalización Lingüística

Información sobre o grupo de cursos

PRESENTACIÓN

* A Área de Normalización Lingüística é unha área académica da universidade que ten como misión contribuír á promoción e utilización da lingua galega nas actividades da universidade.

* No ámbito da formación lingüística organizamos diversos de cursos dirixidos á comunidade universitaria cos obxectivos de contribuír á mellora da competencia oral e escrita na lingua galega e de fomentar o coñecemento da realidade socio-cultural en que se insiren as prácticas lingüísticas.

* Estas actividades formativas realízanse no marco do convenio para a promoción da normalización lingüística na Universidade de Vigo asinado coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Política Lingüística.


Área de Normalización Lingüística

Universidade de Vigo
Rúa das Cumieiras, s/n
Edificio Isaac Newton, 1º andar, porta 15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Campus de Vigo
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Tfno.: 986 81 35 74

web: anl.uvigo.es

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Como expoñer o teu traballo de investigación
(Curso de idiomas) - presencial

Curso destinado a persoas interesadas en mellorar a comunicación oral na exposición do TFG, TFM, tese etc.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 17/02/2017 14:00

Período de docencia:
18/04/2017 - 27/04/2017
Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2 créditos ECTS.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 17/02/2017 14:00

Período de docencia:
07/02/2017 - 11/05/2017
Curso de redacción de documentos administrativos
(Curso de idiomas) - virtual

Revisión dos principais documentos administrativos que son de interese para a xestión universitaria e revisión da estrutura dos textos administrativos.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 17/02/2017 09:00

Período de docencia:
01/03/2017 - 31/03/2017
Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación
(Curso de idiomas) - virtual

Neste curso achégase o alumnado á competencia na composición de documentos de carácter académico, e tamén de investigación. Deste xeito mellorarase na súa expresión escrita e afondarán no coñecemento das ferramentas para organizar un documento.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 17/02/2017 14:00

Período de docencia:
01/03/2017 - 31/03/2017
Escribir en internet
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en mellorar a redacción de textos destinados á web.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 06/02/2017 13:15

Período de docencia:
01/03/2017 - 31/03/2017
Galego: actualízate
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas que desexen mellorar os coñecementos lingüísticos ou repasar cuestións que adoitan resultar máis problemáticas.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 01/02/2017 10:50

Período de docencia:
01/03/2017 - 07/04/2017
Obradoiro de xestión do multilingüismo nas aulas
(Curso de idiomas) - presencial

Curso destinado, principalmente, a profesorado da comunidade universitaria interesado en aprender a afrontar eficazmente situacións lingüísticas que poden resultar incómodas.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 17/02/2017 14:00

Período de docencia:
29/03/2017 - 06/04/2017
Redacta con claridade e mellora a túa redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Período de matrícula:
01/02/2017 09:00 - 02/02/2017 08:30

Período de docencia:
27/03/2017 - 07/04/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos