Atopa o teu curso

Área de Normalización Lingüística

Información sobre o grupo de cursos

PRESENTACIÓN

* A Área de Normalización Lingüística é unha área académica da universidade que ten como misión contribuír á promoción e utilización da lingua galega nas actividades da universidade.

* No ámbito da formación lingüística organizamos diversos de cursos dirixidos á comunidade universitaria cos obxectivos de contribuír á mellora da competencia oral e escrita na lingua galega e de fomentar o coñecemento da realidade socio-cultural en que se insiren as prácticas lingüísticas.

* Estas actividades formativas realízanse no marco do convenio para a promoción da normalización lingüística na Universidade de Vigo asinado coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Política Lingüística.


Área de Normalización Lingüística

Universidade de Vigo
Rúa das Cumieiras, s/n
Edificio Isaac Newton, 1º andar, porta 15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Campus de Vigo
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Tfno.: 986 81 35 74

web: anl.uvigo.es

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Como redactar e expoñer o teu TFG ou TFM
(Curso de idiomas) - semipresencial

Facer un traballo de investigación solvente é fundamental, e saber comunicalo ten a mesma importancia. Así pois, é imprescindible redactar con corrección os traballos académicos e saber expresar as ideas para expoñer os resultados dun TFG ou TFM.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
01/10/2019 - 31/10/2019
Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 créditos ECTS. Consta de 75 h (50 h presenciais + 25 h de visitas guiadas).

Classroom-based course for students exchange programme with a recognition of 2,5 credits ECTS. This course consists of 75 h (50 classroom hours + 25 guided tours hours).

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
08/10/2019 - 12/12/2019
Curso de linguaxe administrativa e xurídica
(Curso de idiomas) - virtual

Este curso quere achegar os recursos suficientes para poder redactar e corrixir textos vinculados co dereito e coa administración cun nivel de calidade que se corresponda co uso propio da lingua galega en ámbitos administrativos e xurídicos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
08/10/2019 - 08/11/2019
Curso de reciclaxe en lingua galega
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en repasar e actualizar os seus coñecementos lingüísticos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
04/11/2019 - 05/12/2019
Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
05/11/2019 - 05/12/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos