Curso para persoal de xestión e promoción da I+D, transferencia e innovación 2023

Información do curso

Curso para persoal de xestión e promoción da I+D, transferencia e innovación 2023


Tipo Outros cursos
Código PXIDI
Nome Curso para persoal de xestión e promoción da I+D, transferencia e innovación 2023
  Non está habilitada a opción de preinscrición en liña para este curso.
Modalidade Presencial
Horas 30
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812236
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Curso financiado con cargo ao proxecto HEI4Future da EIT Urban Mobility dentro da HEI Initiative

Prazas e créditos

Número máximo de participantes 40
Créditos ECTS 1

Destinatarios/as

Persoal de promoción e xestión da investigación, a innovación e a transferencia, e persoal
xestor de centros, agrupacións e grupos de investigación da Universidade de Vigo.

PAS da Universidade de Vigo interesado na formación nestes eidos.

Obxectivos

- Aumentar a capacitación do persoal de promoción e xestión da I+D+i da Universidade de Vigo.
- Ofrecer unha panorámica xeral dos diferentes aspectos que inflúen na xestión de coñecemento na
universidade.

- Dar a coñecer os recursos, ferramentas e procedementos cos que conta a Universidade de Vigo para
a xestión e a promoción da I+D+i.

- Afianzar a colaboración entre os diferentes servizos, oficinas, centros e grupos de investigación da
Universidade de Vigo no ámbito da xestión e a promoción da investigación, a innovación e a
transferencia.

Calendario

A formación comprende un total de 30 horas:
- 20 horas de formación distribuidas en sesións de 2,5 horas, en horario de 9:00 a 11:30, os
seguintes días: 11, 13, 18, 20, 25, 27 de abril, e 4 e 9 de maio de 2023

- 10 horas de traballo en grupo fóra da aula para elaboración dun proxecto final.

Programa

Módulo 1: A Universidade de Vigo e o Sistema de Innovación
1.1 Os Axentes do Sistema de Innovación e as súas interrelacións

1.2 Indicadores do Sistema de Innovación

1.3 A Universidade de Vigo no Ecosistema de I+D+i

1.4 A organización da I+D+i na Universidade de Vigo

Módulo 2: Os Acordos de colaboración en materia de I+D+i
2.1 Os contratos de I+D+i

2.2 A I+D+i en colaboración con empresas

2.3 Os convenios de I+D+i

2.4 Outros acordos


Módulo 3: Os Proxectos internacionais de I+D+i
3.1 O Programa Marco de I+D da Unión Europea

3.2 Os proxectos de Cooperación Territorial Europea en materia de I+D+i

3.3 Outros programas internacionais de I+D+i


Módulo 4: Protección e promoción do coñecemento
4.1 A Protección dos resultados da investigación
4.2 A Promoción das capacidades e resultados de investigación


Módulo 5: Valorización e explotación da I+D+i
5.1 Procesos de valorización
5.2 A maduración dos resultados da I+D+i: As probas de concepto
5.3 Vías de explotación dos resultados


Módulo 6: Empresas baseadas no coñecemento universitario
6.1 Convertir os resultados da I+D+i en negocios. A creación de spin-off na universidade
6.2 O Emprendemento na Universidade de Vigo: iniciativas e ferramentas ao alcance da

comunidade universitaria


Módulo 7: Creación, desenvolvemento e maduración das ideas de negocio
7.1 Xeración de ideas de negocio

7.2 Modelo Canvas de desenvolvemento de negocios
7.2 A Comunicación da idea de negocio


Módulo 8: Avaliación do aproveitamento da formación

- Demo-day: exposición de proxectos.

Flyer do curso

Impartido en

Campus de Vigo. Edificio Miralles (Sala 1)

Observacións

Emitirase Diploma de aproveitamento do curso e recoñecemento de 1 crédito ECTS, para o que será
necesaria unha asistencia ao 85% da formación.

Profesorado

Maruxa Álvarez Jiménez
Jose Jato Darriba

María Ángeles López Lozano

Cristina López Macías

Anxo Moreira González

Sistema de avaliación

A avaliación do aproveitamento da formación para a obtención do diploma acreditativo consistirá en:
- Un examen tipo test con varias respostas

- Traballo en grupo: Elaboración e presentación dun proxecto a partir dun suposto práctico
plantexado polo equipo docente, baseado nos contidos do programa.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos