"Como elaborar un TFG/TFM en perspectiva da Axenda 2030 e Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento"

Información do curso

"Como elaborar un TFG/TFM en perspectiva da Axenda 2030 e Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento"


Tipo Actividades de Voluntariado e Cooperación
Código RGCUD_202203
Nome "Como elaborar un TFG/TFM en perspectiva da Axenda 2030 e Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento"
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Virtual asíncrona
Horas 30
Descrición

Queres aprender a elaborar o TFG e TFM?. Queres que o teu traballo contribúa a protexer o Planeta, a rematar coas desigualdades e acadar o desenvolvemento sostible das nosas sociedades? Aquí tes o teu curso...

Este curso vai dirixido ao alumnado de Máster e Grao, preferentemente de terceiro e cuarto curso, que desexe coñecer as chaves do deseño e elaboración dun TFG e TFM baixo a temática dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. O curso de modalidade non presencial consta de 30 horas (1 ECTS) e será impartido a través da plataforma de teledocencia MOOVI. Está organizado en 4 módulos a onde se accederán os materiais de lectura, a vídeos, a pílulas explicativas e ás distintas actividades. O alumnado disporá de titorías individualizadas a través de videoconferencia e foro de dúbidas.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986130261
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Este curso está organizado pola Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade, no marco do programa de actividades incluidas no convenio 22-23 da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento financiado pola Xunta de Galicia.

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 16/09/2022 15:00 - 28/10/2022 23:59

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1
Créditos ECTS 1

Destinatarios/as

Alumnado da Universidade de Vigo de titulacións oficiais

Obxectivos

  • Dar a coñecer os obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030 incidindo na cooperación ao desenvolvemento.
  • Sensibilizar ao alumando sobre a pertinencia de investigar e buscar solucións nos seus TFG ou TFM aos problemas e retos vencellados á cooperación e ao desenvolvemento sostible.
  • Saber aplicar o proceso de deseño, posta en marcha e defensa dun traballo de investigación.

Condicións de acceso

Estar matriculado na Universidade de Vigo en Máster ou Grao

Criterios de selección

Por rigorosa orde de inscrición

Calendario

-Acceso á plataforma de teledocencia (MOOVI). 1 de novembro

-Lectura de textos, visionado de pílulas e vídeos, realización de actividades e titorías (videoconferencia e foros)

  • Módulo 1: Primeira semana de novembro
  • Módulo 2: Segunda semana de novembro
  • Módulo 3: Tercera semana de novembro
  • Módulo 4: Cuarta semana de novembro

Programa

BLOQUE 1. AXENDA 2030, ODS E COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO
DESENVOLVEMENTO : QUE PODES FACER TI?

1. Que son a Axenda 2030 e os ODS?
2. Axenda 2030 e universidades
3. Axenda 2030 e investigación
4. CUD: que é e por que é importante?
4.1. Concepto e documentos marco. Accións de cooperación.
4.2. A universidade española na CUD


BLOQUE 2. ELABORACIÓN DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN1. Modalidades de TFG e TFM
2. O plan de investigación
3. A procura e tratamento da información
4. A fase de redacción

BLOQUE 3. CITACIÓN E REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Por que citar? Tipos de citas bibliográficas
2. Como citar? Normas de citación bibliográfica
3. A elaboración da listaxe de referencias
4. A ética científica e o plaxio

BLOQUE 4. A DEFENSA ORAL

  1. Estratexias prácticas para abordar con éxito unha exposición oral.
  2. Erros comúns e como evitalos

Impartido en

O curso será impartido a través MOOVI onde o alumnado terá acceso a todo o material.

Observacións

Este curso está organizado pola Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade, e finaciado polo convenio da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento financiado pola Xunta de Galicia.

Profesorado

Laura Novelle (https://docendodiscitur.blog)

Sistema de avaliación

O alumnado será avaliado a través dunha serie de actividades vinculadas a cada módulo.

O alumnado deberá realizar a través de MOOVI unha actividade para os bloques 1, 3 e 4, e catro actividades para o bloque 2. A explicación das mesmas atoparase ao final dos textos e vídeos explicativos de cada bloque. A formadora fará un seguimento exhaustivo da súa elaboración, resolverá dúbidas e entregará un feedback sobre o resultado a cada estudante. O curso será superado cando as/aos alumnas/os teñan un acceso regular ao espazo do curso na plataforma e entreguen alomenos 5 actividades das 7.

Por último, cada luns do mes que dure o curso, a formadora enviará aos estudantes unha mensaxe a través do foro de novas indicándolles o traballo semanal, os obxectivos formativos e as actividades a realizar. Ademais, durante a primeira semana do curso, reforzarase o seguimento ás/aos estudantes mediante correos electrónicos ou chamadas telefónicas para evitar que abandonen o curso.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos