Atopa o teu curso

Información do curso

Axenda 2030. Axentes do cambio. Edición 2019


Tipo Actividades de Voluntariado e Cooperación
Código AVC01-201901
Nome Axenda 2030. Axentes do cambio. Edición 2019
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Mixta (Presencial e virtual)
Información de contacto:  
 · Teléfono 986130261
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

O Curso "Axenda 2030. Axentes do cambio" ten unha duración de 30 horas e vai dirixido ao alumnado da Universidade de Vigo que teña un forte compromiso coa protección do medioambiente e coa erradicación das desigualdades no mundo.

A Axenda 2030 é unha resolución da ONU aprobada en 2015 que constitúe a folla de ruta da humanidade para os vindeiros anos. Centrada na protección medioambiental e na erradicación de todo tipo de desigualdades, a Axenda busca que as universidades se impliquen na xeración das condicións para acadar un desenvolvemento máis sostible e inclusivo tendo en conta as limitacións do planeta e o benestar das persoas a través da aplicación dos denominados «Obxectivos de Desenvolvemento Sostible» (ODS).

O principal obxectivo deste curso é formar a estudantes para que desenvolvan unha acción de voluntariado nos tres campus da UVigo na que dean a coñecer o contido da Axenda 2030 e os seus 17 ODS mediante paneis informativos e a organización de actividades.

O curso contará con 25h de formación virtual en FAITIC na que o alumnado accederá aos contidos sobre a Axenda e a vídeos explicativos. As/os estudantes terán unha participación activa a través de foros de debate online e contarán en todo o momento co asesoramento e titorización do equipo docente tanto para elaborar as actividades como para resolver dúbidas

Para completar a formación virtual, o alumnado asistirá a unha sesión de 5 horas presenciais no campus onde estuda un Grao ou Máster na que realizarán obradoiros dirixidos a preparar a acción de voluntariado.

Entidades organizadoras

Vicerreitoría de Responsabilidade social, Internacionalización e Cooperación

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 11/09/2019 00:00 - 08/10/2019 23:59
Período de docencia 15/10/2019 - 16/12/2019

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30
Créditos ECTS 1

Destinatarios/as

Esta actividade está destinada ao estudantado dos tres Campus da Universidade de Vigo.

Obxectivos

Ao rematar esta formación, o alumnado será quen de

 • Promover, alentar e fomentar a participación da comunidade universitaria na aplicación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible na área local.
 • Xerar cambios reais nos tres campus que favorezan o aliñamento das políticas da Universidade de Vigo coa Axenda 2030.
 • Consolidar unha comunidade de "Axentes do cambio" organizada en grupos de traballo cooperativo.

 

Calendario

 • 15 de outubro - 15 de novembro: formación en Faitic
 • 16 de novembro - 16 de decembro: obradoiro presencial (informarase ao alumnado do día exacto da impartición das 5 horas de formación presencial por Campus)

Programa

 • Módulo 1. Comprendendo a Axenda 2030
 • Módulo 2. As persoas
  • Submódulo 1: os primeiros pasos
  • Submódulo 2: camiñando cara á igualdade
 • Módulo 3. O planeta
  • Submódulo 1: protexendo a biosfera
  • Submódulo 2: promovendo a economía circular
 • Módulo 4. Unindo ás persoas e ó planeta

 

 

 

Impartido en

A formación virtual impartirase a través de FAITIC e a formación presencial desenvolverase nos Campus de Pontevedra, Ourense e Vigo.

Observacións

Acreditación da asistencia:

A superación desta actividade formativa será acreditada pola Universidade de Vigo a todas as persoas matriculadas que obteñan a cualificación de apto/a na parte non presencial (FAITIC) e asistan á sesión presencial.

Profesorado

Raquel Gómez Villar, Cofundadora en SomosTerra

Eva López Quiroga, Cofundadora en SomosTerra

 

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos