Atopa o teu curso

Información do curso

Protección de datos (Campus de Vigo)


Tipo Curso de formación do PDI
Código PFPPPD18VI
Nome Protección de datos (Campus de Vigo)
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 2
Descrición

Esta actividade formativa ten como finalidade asesorar ao profesorado na situación actual da protección de datos.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986 812 035
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

O curso Protección de datos insírese dentro das actividades formativas institucionais para o persoal docente da Universidade de Vigo para o ano 2018. O curso está organizado pola Área de Formación e Innovación Educativa.

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 15/11/2018 12:00 - 04/12/2018 23:59
Período de docencia 12/12/2018 - 12/12/2018

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 40

Destinatarios/as

Esta actividade formativa está destinada ao seguinte persoal da Universidade de Vigo:

 • Profesorado: catedrático, titular, contratado doutor, axudante doutor, axudante, asociado, de substitución, visitante, lector e emérito.
 • Investigador contratado: posdoutoral da Xunta de Galicia modalidades A e B, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Isidro Parga Pondal, predoutoral da Xunta, predoutoral da Universidade de Vigo, FPI, FPU e axudante doutor.

Se quedasen prazas vacantes podería participar persoas con outros perfís.

Obxectivos

 • Actualizar a formación sobre protección de datos que posúe o profesorado.
 • Familiarizarse co sistema de Protección de datos que ten a Universidade de Vigo.
 • Xerar compromiso no desenvolvemento de accións que respeten a Protección de datos dentro da labor docente.

Calendario

Desenvolverase o 12 de decembro de 12 a 14 horas.

Programa

 • Introdución á Protección de datos persoais. Antecedentes normativos internacionais, europeos e nacionais: intimidade vs. privacidade.
 • Os dereitos da persoa ante o uso das novas tecnoloxías.
  • Dereito á honra.
  • Dereito á propia imaxe.
  • Dereito á intimidade.
  • Dereito á privacidade.

 • Análise xurídica do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).
  • Ámbito de aplicación e vixencia.
  • Conceptos básicos.
  • Os principios da Protección de datos.
  • Dereitos dos interesados/as. En especial, o “dereito ao esquecemento” e o dereito á portabilidade de datos.
  • O Privacy by design.
  • Medidas de seguridade e obrigación de notificación do Data breach.
  • Avaliación de impacto en protección de datos e consulta previa.
  • Delegado de Protección de datos (DPO).
  • Códigos de conduta e certificación.
  • Transferencia internacional de datos: o novo Privacy shield.
  • Autoridades de control: competencias e coordinación.
  • Sancións, responsabilidade e recursos.
  • Casos especiais e excepcións.
  • Entrada en aplicación.

Impartido en

Campus de Vigo. Salón de graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

Observacións

Acreditación da asistencia:

A asistencia a esta actividade formativa será acreditada pola Universidade de Vigo a todas as persoas inscritas que asistan a todo o curso.

Profesorado

Víctor Salgado Seguín

Pintos & Salgado Abogados
Bufete delegado de Protección de datos da Universidade de Vigo

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos