Atopa o teu curso

Información do curso

INDUSTRIA 4.0 E FABRICACIÓN ADITIVA. DA IDEA Á FABRICACIÓN CON SIEMENS NX


Tipo Curso de Formación
Código F3121802
Nome INDUSTRIA 4.0 E FABRICACIÓN ADITIVA. DA IDEA Á FABRICACIÓN CON SIEMENS NX
  Non está habilitada a opción de preinscrición en liña para este curso.
Modalidade presencial
Horas 60
Información de contacto:  
 · Teléfono 630765661
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 21
Número máximo de participantes 22
Créditos teóricos 0
Créditos prácticos 6
Validación de libre elección 6

Destinatarios/as

Titulados/as e alumnos/as das enxeñarías e profesionais relacionados coa área do diseño e fabricación sempre e cando cumplan as condicións de acceso.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro, segundo e terceiro ciclo.
2.Alumnos/as das enxeñarías da Universidade de Vigo.
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

1 Grado de titulación.
2 Alumnos da Universidade por expediente acádemico.

3.- Profesionales del sector metal mecánico, automóvil, naval y aeronáutico

Calendario

Do 9 ao 20 de xullo de 2018 de 9:00 a 15:00, de luns a venres.

Programa

MÓDULOS PRÁCTICOS:
Entorno NX e Módulo de Deseño Sólido
Este módulo comprenderán os seguintes contidos:
-Introdución xeneral a NX.
-Interface gráfica.
-Descrición de los diferentes módulos.
Modelado de Pezas.
-Xeración de bocexos: Sketcher
-Xeración y operacións con sólidos
-Parametrización de sólido
-Aplicacións prácticas -
Se trata de realizar la aplicación práctica da estrutura do produto. Obtención e aplicación de reglas básicas de deseño 3D y elaboración de xeometrías co as restricións. Elaboración de formatos

Modelado de superficies e deseño sincrónico
Descrición das ferramentas básicas de superficies no deseño mecánico e elaboración de exercicios prácticos. Tratamento de curvas e elaboración de superficies mediante primitivas.
Entorno de Superficies.
-Superficies reguladas.
-Superficies non reguladas y complexas.
-Edición e manipulación de superficies.
-Análises de superficies e curvas.
Deseño sincrónico
-Opcions de modelado sincrónico.
-Comandos de transformación xeométrica.
-Control de dimensións e edición de bordes.
Neste módulo traballarase de forma práctica, casos reais de tratamento e modificación de superficies, como poden ser modificacións de moldes, superficies de álabes, hélices etc.

Tratamento de conxuntos e ensamblaxes
Contempla
Entorno Ensamblaxe.
-Deseño de conxuntos.
-Estrutura de produto. Establecemento de regras de conxuntos e ensamblaxes
-Deseño contextual
-Imposición de condicións de montaxe.
Entorno de planos
-Integración 2d-3d
-Xeración de planos, vistas e plantillas.
-Acotación e xeración de información

Proporanse exercicios prácticos de integración e modificación de pezas, ensamblaxe e elaboración da documentación e os planos correspondentes.

Simulacion de movimiento
O módulo de Motion e unha ferramenta de CAE asociativa integrada que provee capacidades de modulación e análise de mecanismos. Pódese utilizar para simular e avaliar un sistema mecánico: desprazamento, rangos de movemento, aceleracións, forzas, posicións de bloqueo e interferencia de obxectos. Os contidos do módulo estruturanse en:
Modulo “Motion”
-Definición de mecanismos: unións, límites, comandos, etc.
-Análise de mecanismos.
-Modificacións.
-Simulación de mecanismos.
-Análise de traxectorias, colisións, etc...
-Creación e simulación de leis.

Desenrolaranse exemplos de análises espacial dos proxectos asignados así como el análise cinemática e análise de montaxe.

Ingeniería Asistida por ordenador (CAE)
O obxectivo fundamental e introducir ao alumno o coñecemento das técnicas CAE e a sua vinculación co proceso de deseño de produto, e capacitalo a un nivel considerado suficiente para realizar simulacións polo Método de Elementos Finitos (FEM) do comportamento de pezas e conxuntos mecánicos en diferentes condiciones. Contempla:
As Ferramientas CAE no Ciclo de Vida do Producto.
-Requisitos Previos e Fiabilidad dos Resultados.
-Introducción a Teoría dos Elementos Finitos.
-Comparativa do Sóftware Comercial de Análise por Elementos Finitos (FEA).
Análise por Elementos Finitos (FEA) empregando NX.
.Capacidades do FEA en NX.
.Metodoloxía para o FEA.
.Pre-Procesado.
.Análise do Problema Modelado.
.Post-Procesado.
.Alternativas de Rediseño.
.Validación.

Fabricación asistida (CAM) e fabricación aditiva.
Os contidos de que consta este módulo baséanse en:
Mecanizado prismático
-Introdución ao entorno de mecanizado de NX
-CAM básico. Selección máquina e postprocesado, Ferramentas e correctores
-Visualización, edición e verificación de traxectorias
-Verificación de mecanizado. Optimización.
Mecanizado 5 eixos
-Descripción de estratexias de mecanizado
-Xeración de programación ISO
-Visualización, edición e verificación de traxectorias
-Verificación de mecanizado. Optimización.
Fabricación Aditiva
-Verificación de modelado e xeración de arquivos. Utilización de programas GNU
-Aplicación de mecanizado prismático a xeración de traxectorias en fabricación aditiva.

Selección das pezas previamente deseñadas e analizadas dos distintos proxectos, para proceder ao establecemento e realización de programas de mecanizado e de fabricación aditiva.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 228 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Impartido en

Aula CadCAM Edificio Fundición 

C/Rua Maxwell sn 

Campus Lagoas Marcosende  - Vigo

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio anexo a Xerencia 2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es

Sistema de avaliación

Avaliación continua e proxecto práctico.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos