Atopa o teu curso

Información do curso

INDUSTRIA 4.0 E FABRICACIÓN ADITIVA. DA IDEA Á FABRICACIÓN CON SIEMENS NX


Tipo Curso de Formación
Código F3121802
Nome INDUSTRIA 4.0 E FABRICACIÓN ADITIVA. DA IDEA Á FABRICACIÓN CON SIEMENS NX
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 60
Información de contacto:  
 · Teléfono 630765661
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 22/04/2019 00:00 - 10/07/2019 23:59
Período de matrícula 01/05/2019 00:00 - 10/07/2019 23:59
Período de docencia 11/07/2019 - 24/07/2019

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 21
Número máximo de participantes 22
Créditos teóricos 0
Créditos prácticos 6
Validación de libre elección 6

Destinatarios/as

Titulados/as e alumnos/as das enxeñarías e profesionais relacionados coa área do diseño e fabricación sempre e cando cumplan as condicións de acceso.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro, segundo e terceiro ciclo.
2.Alumnos/as das enxeñarías da Universidade de Vigo.
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

1 Grado de titulación.
2 Alumnos da Universidade por expediente acádemico.

3.- Profesionales del sector metal mecánico, automóvil, naval y aeronáutico

Calendario

Do 9 ao 20 de xullo de 2018 de 9:00 a 15:00, de luns a venres.

Programa

MÓDULOS PRÁCTICOS:
Entorno NX e Módulo de Deseño Sólido
Este módulo comprenderán os seguintes contidos:
-Introdución xeneral a NX.
-Interface gráfica.
-Descrición de los diferentes módulos.
Modelado de Pezas.
-Xeración de bocexos: Sketcher
-Xeración y operacións con sólidos
-Parametrización de sólido
-Aplicacións prácticas -
Se trata de realizar la aplicación práctica da estrutura do produto. Obtención e aplicación de reglas básicas de deseño 3D y elaboración de xeometrías co as restricións. Elaboración de formatos

Modelado de superficies e deseño sincrónico
Descrición das ferramentas básicas de superficies no deseño mecánico e elaboración de exercicios prácticos. Tratamento de curvas e elaboración de superficies mediante primitivas.
Entorno de Superficies.
-Superficies reguladas.
-Superficies non reguladas y complexas.
-Edición e manipulación de superficies.
-Análises de superficies e curvas.
Deseño sincrónico
-Opcions de modelado sincrónico.
-Comandos de transformación xeométrica.
-Control de dimensións e edición de bordes.
Neste módulo traballarase de forma práctica, casos reais de tratamento e modificación de superficies, como poden ser modificacións de moldes, superficies de álabes, hélices etc.

Tratamento de conxuntos e ensamblaxes
Contempla
Entorno Ensamblaxe.
-Deseño de conxuntos.
-Estrutura de produto. Establecemento de regras de conxuntos e ensamblaxes
-Deseño contextual
-Imposición de condicións de montaxe.
Entorno de planos
-Integración 2d-3d
-Xeración de planos, vistas e plantillas.
-Acotación e xeración de información

Proporanse exercicios prácticos de integración e modificación de pezas, ensamblaxe e elaboración da documentación e os planos correspondentes.

Simulacion de movimiento
O módulo de Motion e unha ferramenta de CAE asociativa integrada que provee capacidades de modulación e análise de mecanismos. Pódese utilizar para simular e avaliar un sistema mecánico: desprazamento, rangos de movemento, aceleracións, forzas, posicións de bloqueo e interferencia de obxectos. Os contidos do módulo estruturanse en:
Modulo “Motion”
-Definición de mecanismos: unións, límites, comandos, etc.
-Análise de mecanismos.
-Modificacións.
-Simulación de mecanismos.
-Análise de traxectorias, colisións, etc...
-Creación e simulación de leis.

Desenrolaranse exemplos de análises espacial dos proxectos asignados así como el análise cinemática e análise de montaxe.

Ingeniería Asistida por ordenador (CAE)
O obxectivo fundamental e introducir ao alumno o coñecemento das técnicas CAE e a sua vinculación co proceso de deseño de produto, e capacitalo a un nivel considerado suficiente para realizar simulacións polo Método de Elementos Finitos (FEM) do comportamento de pezas e conxuntos mecánicos en diferentes condiciones. Contempla:
As Ferramientas CAE no Ciclo de Vida do Producto.
-Requisitos Previos e Fiabilidad dos Resultados.
-Introducción a Teoría dos Elementos Finitos.
-Comparativa do Sóftware Comercial de Análise por Elementos Finitos (FEA).
Análise por Elementos Finitos (FEA) empregando NX.
.Capacidades do FEA en NX.
.Metodoloxía para o FEA.
.Pre-Procesado.
.Análise do Problema Modelado.
.Post-Procesado.
.Alternativas de Rediseño.
.Validación.

Fabricación asistida (CAM) e fabricación aditiva.
Os contidos de que consta este módulo baséanse en:
Mecanizado prismático
-Introdución ao entorno de mecanizado de NX
-CAM básico. Selección máquina e postprocesado, Ferramentas e correctores
-Visualización, edición e verificación de traxectorias
-Verificación de mecanizado. Optimización.
Mecanizado 5 eixos
-Descripción de estratexias de mecanizado
-Xeración de programación ISO
-Visualización, edición e verificación de traxectorias
-Verificación de mecanizado. Optimización.
Fabricación Aditiva
-Verificación de modelado e xeración de arquivos. Utilización de programas GNU
-Aplicación de mecanizado prismático a xeración de traxectorias en fabricación aditiva.

Selección das pezas previamente deseñadas e analizadas dos distintos proxectos, para proceder ao establecemento e realización de programas de mecanizado e de fabricación aditiva.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 228 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Impartido en

Aula CadCAM Edificio Fundición 

C/Rua Maxwell sn 

Campus Lagoas Marcosende  - Vigo

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato, 2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es

Sistema de avaliación

Avaliación continua e proxecto práctico.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos