Atopa o teu curso

Información do curso

Curso de Nivel Medio de Autocad (VI Edición)


Tipo Curso Complementario
Código C3121806
Nome Curso de Nivel Medio de Autocad (VI Edición)
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 30
Información de contacto:  
 · Teléfono 986818603
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñería Industrial. Sede CAMPUS

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 30/09/2017 00:00 - 26/01/2018 23:59
Período de matrícula 30/09/2017 00:00 - 29/01/2018 23:59
Período de docencia 29/01/2018 - 02/02/2018

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 8
Número máximo de participantes 16
Créditos teóricos 3

Destinatarios/as

Alumnos co 2º de Bacharelato aprobado.
Alumnos universitarios.
Profesionais que desexen manexar o programa AutoCad, sempre que acrediten uns estudos mínimos equivalentes a 2º de Bacharelato.
Persoas con coñecementos de AutoCad que desexen afondar nas posibilidades do programa.

Este curso complementario está orientado preferentemente a aqueles estudantes que non cursen materias das titulacións oficiais de Grao e Mestrado da EEI con contidos coincidentes ou parcialmente coincidentes cos contidos deste curso.

Condicións de acceso

Requisitos Xerais:
1. Ter o Bacharelato aprobado
2. Membros da comunidade universitaria, e
3. Persoas alleas á mesma que acrediten uns estudios mínimos equivalentes a 2º de Bacharelato.
4.- Outro REQUISITO: Demostrar coñecemento e práctica ou experiencia co programa.
Poderase rexeitar ao alumno que non demostre un mínimo de coñecemento e habilidade co programa, co obxetivo de garantir a boa marcha do curso e que se acaden os obxetivos previstos.

Criterios de selección

Orden de preisncripción e matrícula.

Calendario

Lunes 29 de enero, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. Siete horas
Martes 30 de enero, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. Siete horas
Miércoles 31 de enero, de 10 a 14 y de 16 a 20. Ocho horas
Jueves, 1 de febrero, de 10 a 14h. …………………… Cuatro horas
Viernes, 2 de febrero, de 10 a 14h. ………………….. Cuatro horas
------------------------------------------------------------------
Total ___________________________________ 30 horas

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
REPASO GENERAL: Dibujo y modificación de entidades. Coordenadas personales. Entrada dinámica. Modos de dibujo y ayudas. AutooCAD DesingCenter.
Edición, repetición y escalado de objetos. Propiedades. Herramientas de expresión: Capas, bloques, textos y sombreados anotativos. Impresión: dispositivos y archivos, propiedades, administracción y escala. Dibujo en perspectiva isométrica.
Campos. Tablas. Bloques dinámicos y anotativos. Textos anotativos. Diseño paramétrico; restricciones geométricas y de cota. Paletas de herramientas. Referencias externas.
Fórmulas. Acotados y directrices; tipos modificación, escala de las cotas; estilos; directrices. Presentaciones. Creación; elementos; ventanas gráficas; escala de las ventanas gráficas; control de capas por ventana; impresión, publicación y transferencia.
Modelado 3D de objetos básicos. Tipos de objetos; visualización; vistas; estilos.
Dibujar y construir en el espacio; Sistema de Coordenadas Personales (SCP)
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Ejemplos de práctica de dibujo y modificación de entidades. Coordenadas personales. Entrada dinámica. Modos de dibujo y ayudas. Manejo del AutooCAD DesingCenter
Edición, repetición y escalado de objetos. Capas, bloques, textos y sombreados anotativos Ejemplos en perspectiva isométrica; estilos de texto para acotar en perspectiva isométrica.
Campos. Tablas Bloques dinámicos y anotativos. Textos anotativos. Diseño paramétrico; restricciones geométricas y de cota. Paletas de herramientas. Referencias externas.
Fórmulas. Acotados y directrices; tipos modificación, escala de las cotas; estilos; directrices. Presentaciones. Creación; elementos; ventanas gráficas; escala de las ventanas gráficas; control de capas por ventana; impresión, publicación y transferencia
Modelado 3D de objetos básicos. Tipos de objetos; visualización; vistas; estilos.
Dibujar y construir en el espacio; Sistema de Coordenadas Personales (SCP)

Modo de pagamento

La matrícula se confirma, o realiza, en una oficina de ABANCA. (está también habilitada la opción telemática)
Sigue las instrucciones: Ingresa el importe, 90 €,  en la cuenta de la  Universidad de Vigo indicando  que es para el curso:     

Concepto:   C3121806   Curso de nivel medio de AutoCAD

 E indica tu  Nombre Apellidos y NIF

(Y no te preocupes por si te matriculas y ya estuviera lleno, si se llenaran todas las plazas, la oficina bancaria no aceptaría el pago).

 

Sistema de avaliación

Realización dos exercicios no ordenador.
As clases terán unha parte inicial de teoría e o resto práctica
Farase un seguimento diario do nivel de aprendizaxe.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos