Atopa o teu curso

Información do curso

Redacta con claridade e mellora a túa redacción


Tipo Curso de idiomas
Código ANL00039
Nome Redacta con claridade e mellora a túa redacción
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade virtual
Horas 15
Descrición

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986 813 574
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00
Período de docencia 13/11/2017 - 01/12/2017

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 15
Número máximo de participantes 30

Destinatarios/as

Membros da comunidade universitaria e público en xeral.

Obxectivos

  1. Poñer en valor a utilidade de planificar e ordenar a información dos nosos textos.
  2. Presentar o concepto de lexibilidade e reflexionar sobre as variables que inflúen na lexibilidade dun texto.
  3. Traballar as cuestións que debemos ter en conta á hora de redactar e revisar o que escribimos.

Criterios de selección

Por rigorosa orde de chegada da documentación.

Calendario

É un curso virtual.

Programa

 

PROGRAMA DO CURSO

 

Tema 1. Redactar con calidade

1.1  Comezar a escribir

1.2  Unha imaxe para a reflexión

1.3  A planificación

1.4  Definir o obxectivo

1.5  Xerar as ideas

1.6  Organizar o contido

1.7  A redacción do texto

Tema 2. Claves para unha redacción eficaz

2.1  O feito de escribir

2.2  A descontextualización

2.3  A estabilidade do texto

2.4  A adquisición

2.5  As resistencias

2.6  Unha lingua eficaz

2.7  Concepto de lexibilidade

2.8  Os rexistros

2.9  Tipos de rexistros

2.10  O estándar

Tema 3. Puntuar un texto

3.1  O punto

3.2  A coma

3.3  O punto e coma

3.4  Os dous puntos

3.5  Os puntos suspensivos

3.6  As aspas ou comiñas

3.7  O trazo ou guión

3.8  A interrogación e a admiración

Tema 4. Maiúsculas e minúsculas

4.1  Maiúsculas e minúsculas

4.2  Por que son complicadas a maiúsculas

4.3  Como escribimos

4.4  O nome de entidades

4.5  Para ter en conta

4.6  As denominacións de cargo

4.7  Os nomes de lugar

4.8  Os títulos de obras e leis

4.9  Os cronónimos

4.10  Os documentos acreditativos

4.11  Guía rápida

4.12  Maiúsculas

4.13  Con maiúscula só a primeira

4.14  Minúsculas

Tema 5. A revisión do texto

5.1  A revisión do texto

5.2  A coherencia

5.3  A cohesión

5.4  A redacción

5.5  Parágrafos

5.6  Frases

5.7  Palabras

5.8  A presentación

 

 

 

 

Modo de pagamento

Gratis para os membros da comunidade universitaria e 40 euros para o público en xeral.

Unha vez aceptada a inscrición, os membros da comunidade universitaria acreditarán a súa pertenza á Universidade. Para isto deberán presentar unha copia do resgardo da matrícula do curso 2017/2018 ou o xustificante de ser membro do cadro de persoal (cabeceira da nómina) na Área de Normalización Lingüística, ben persoalmente, ben por correo postal ou electrónico (anl@uvigo.es).

As persoas que non pertenzan á Universidade terán que pagar e enviar o correspondente xustificante por correo postal ou electrónico á Área de Normalización Lingüística. O pagamento realizarase en Abanca, no número de conta ES14 2080 0501 12 3110000112:

  • Concepto: código do curso (ANL00039)
  • Importe: 40 euros

As matrículas aceptaranse por rigorosa orde a medida que recibamos a citada documentación.

No caso de cancelación de matrícula, só se devolverán as taxas se se solicita por escrito como mínimo tres días hábiles antes do inicio do curso.

Impartido en

É un curso virtual.

Observacións

O curso estará recoñecido con 15 horas de traballo.

Establécese un número mínimo de 15 persoas preinscritas no curso; de non se acadar ese número, o curso poderá anularse, e así se lles notificará ás persoas preinscritas. O número máximo de prazas é de 30.

Titulación

Todas as titulacións.

Sistema de avaliación

É obrigatorio realizar o 100 % das actividades propostas polo profesorado e segundo as normas que este estableza, das cales cómpre superar o 80 %, ademais do sistema de avaliación establecido.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos