Atopa o teu curso

Información do curso

Curso básico de prevención de riscos laborais (tarde)


Tipo Cursos de formación do persoal
Código SPRLAVC1700202
Nome Curso básico de prevención de riscos laborais (tarde)
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade semipresencial
Horas 50
Descrición

Curso de capacitación de nivel básico de prevención de riscos laborais. Modalidade semipresencial: 10 horas serán presenciais (impartidas por vídeoconferencia) e 40 horas a distancia. 

O número máximo de participantes por Campus, será de 25.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986 814 088
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Servizo de Prevención de Propio Uvigo (SPP)

Servizo de Prevención Alleo NORPREVENCIÓN (SPA)

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 07/03/2017 16:22 - 27/04/2017 14:00
Período de matrícula 20/03/2017 09:00 - 27/04/2017 14:00
Período de docencia 02/05/2017 - 30/06/2017

Prazas e créditos

Número máximo de participantes 75

Destinatarios/as

Persoal Docente e Investigador

Obxectivos

Proporcionar o marco conceptual e lexislativo básico que rodea á prevención de riscos laborais
Proporcionar as ferramentas básicas que permitan desempeñar as funcións preventivas de nivel básico

Condicións de acceso

Ter a condición de persoal docente e/ou investigador da Universidade de Vigo

Criterios de selección

Orde de inscrición

Calendario

Sesións presenciais:

Datas: 2, 9, 23 e 30 de maio de 2017

Horario das sesións presenciais: 16:00-18:30

Contido das sesións presenciais

1 sesión. (2.5 h): NorPrevención, SL (SPA)

 • Presentación do curso e entrega de documentación:
  • Ideas previas e expectativas
  • Obxectivos do curso
 • Marco Normativo básico
 • Organismos competentes en materia de PRL
 • Responsabilidades e sancións


2 sesión. (2.5 h): SPP da Universidade

 • Organización da prevención na Universidade de Vigo 
 • Documentación preventiva e procedementos

3 sesión (2.5 h): NorPrevención, SL (SPA)

 • Identificación dos riscos específicos do posto de traballo
  • Trastornos músculo esqueléticos. Fatiga Postural
  • Problemas no aparato fonador. A voz
  • Uso de PVD´s
  • Carga mental. Factores Psicosociais

4 sesión. (2.5h): NorPrevención, SL (SPA)

 • Tipos de emerxencias e actuación básica ante unha emerxencia
 • Incendios

Programa

I. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.

 1. O Traballo e a Saúde: os riscos profesionais. Factores de risco.
 2. Danos derivados do traballo. Os Accidentes de Traballo e as Enfermidadesprofesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo.
 3. Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Dereitos e deberes básicos nesta materia.

Total horas: 10

II. Riscos xerais e a súa prevención.

 1. Riscos ligados ás condicións de Seguridade.
 2. Riscos ligados ó medio-ambiente de traballo.
 3. A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.
 4. Sistemas elementais de control de Riscos. Protección colectiva e individual.
 5. Plans de urxencia e evacuación.
 6. O control da saúde dos trabajadores.

Total horas: 25

III. Riscos específicos e a súa prevención.
Total horas: 5

IV. Elementos básicos de xestión da prevención de Riscos.

 1. Organismos públicos relacionados coa Seguridade e Saúde no Traballo.
 2. Organización do traballo preventivo: "rutinas" básicas.
 3. Documentación: recollida, elaboración e arquivo.

Total horas: 5

V. Primeiros auxilios.

Total horas: 5

Impartido en

Vigo: sala AG da Biblioteca Central,

Ourense: sala de audiovisuais da Biblioteca Central (2.º andar),

Pontevedra: sala AG da Facultade de Ciencias Sociais (seminario 5, 1.º andar)

Profesorado

Mª José Montero Vilariño, técnica superior de prevención de riscos laboarais da Universidade de Vigo

Mª Carmen Álvarez González, técnica superior de prevención de riscos laboarais da Universidade de Vigo

Marta Barberan Rodríguez, técnica superior de prevención de riscos laboarais de NORPREVENCION

 

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos