Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN WEB CON PHP


Tipo Curso de Formación
Código FT071406
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN WEB CON PHP
  Non está habilitada a opción de preinscrición en liña para este curso.
Modalidade presencial
Horas 32
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812222
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 10/06/2014 00:00 - 08/07/2014 23:59
Período de docencia 15/07/2014 - 24/07/2014

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 20
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1.6
Créditos prácticos 1.6
Validación de libre elección 2

Destinatarios/as

Alumnos de áreas científico-técnicas, que queran ampliar o seu currículum de cara á sua futura carreira profesional ou interesados no desenvolvemento de aplicacións para internet.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.

Calendario

Do 15/07/2014 ao 24/07/2014 (8 días), en horario de 10h a 14h.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Programación básica en PHP
Variables y operadores
Control de flujo
Arrays
funciones
Objetos
Definición y uso de clases
Constructores y destructores
Herencia
Visibilidad
Ficheros y XML
Escritura y lectura de ficheros en el servidor.
Operaciones de directorios en el servidor.
Manipulación de ficheros XML.
Bases de Datos
Acceso a bases de datos con MySQLi
Acceso a bases de datos con PDO
Sesiones y Cookies
Cookies
Sesiones
Cabeceras HTTP
Seguridad, frameworks y CMS
seguridad, frameworks, gestores de contenido (CMS), etc.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Prácticas de PHP básico
Uso de los conceptos básicos de HTML y PH: variables, control de flujo, arrays, etc.
Prácticas de clases y funciones
Prácticas de funciones y Programación Orientada a Objetos
Práctica de Ficheros y XML
Prácticas con ficheros de texto y XML

Práctica de Bases de Datos
Práctica que permite modificar y consultar la información gestionada por una base de datos.
Práctica de Sesiones, Cookies y Cabeceras
Práctica con Cookies y gestión de sesiones

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 220  €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de 220 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de NGB, indicando o nome ou o código do curso.

Impartido en

Escola de Enxeñería Industrial (sede Campus), Aula Informática E.

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos