Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN WEB CON PHP


Tipo Curso de Formación
  Non está habilitada a opción de preinscrición en liña para este curso.
Código FT071406
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN WEB CON PHP
Modalidade presencial
Horas 32
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812222
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 10/06/2014 00:00 - 08/07/2014 23:59
Período de docencia 15/07/2014 - 24/07/2014

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 20
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1.6
Créditos prácticos 1.6
Validación de libre elección 2

Destinatarios/as

Alumnos de áreas científico-técnicas, que queran ampliar o seu currículum de cara á sua futura carreira profesional ou interesados no desenvolvemento de aplicacións para internet.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.

Calendario

Do 15/07/2014 ao 24/07/2014 (8 días), en horario de 10h a 14h.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Programación básica en PHP
Variables y operadores
Control de flujo
Arrays
funciones
Objetos
Definición y uso de clases
Constructores y destructores
Herencia
Visibilidad
Ficheros y XML
Escritura y lectura de ficheros en el servidor.
Operaciones de directorios en el servidor.
Manipulación de ficheros XML.
Bases de Datos
Acceso a bases de datos con MySQLi
Acceso a bases de datos con PDO
Sesiones y Cookies
Cookies
Sesiones
Cabeceras HTTP
Seguridad, frameworks y CMS
seguridad, frameworks, gestores de contenido (CMS), etc.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Prácticas de PHP básico
Uso de los conceptos básicos de HTML y PH: variables, control de flujo, arrays, etc.
Prácticas de clases y funciones
Prácticas de funciones y Programación Orientada a Objetos
Práctica de Ficheros y XML
Prácticas con ficheros de texto y XML

Práctica de Bases de Datos
Práctica que permite modificar y consultar la información gestionada por una base de datos.
Práctica de Sesiones, Cookies y Cabeceras
Práctica con Cookies y gestión de sesiones

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 220  €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de 220 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de NGB, indicando o nome ou o código do curso.

Impartido en

Escola de Enxeñería Industrial (sede Campus), Aula Informática E.

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos