Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN EN PYTHON


Tipo Curso de Formación
Código F3121401
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN EN PYTHON
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 50
Información de contacto:  
 · Teléfono 986-812244 / 986-818602
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñería Industrial

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 09/12/2013 00:00 - 15/07/2014 23:59
Período de matrícula 03/03/2014 00:00 - 15/07/2014 23:59
Período de docencia 15/07/2014 - 30/07/2014

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 20
Número máximo de participantes 25
Créditos teóricos 2
Créditos prácticos 3
Validación de libre elección 3

Destinatarios/as

Estudiantes de ingeniería, titulados universitarios, profesionales de perfil técnico y cualquier persona interesada en incorporar un lenguaje de programación a su currículo.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de solicitud de preinscripción y abono de las tasas de matrícula hasta agotar las plazas disponibles.

Calendario

15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29 y 30 de julio de 2014, de 9:00 a 14:00

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
INTRODUCCIÓN
Generalidades sobre Python. Intérprete y entorno de desarrollo.
SINTAXIS BÁSICA
Identificadores y operadores. Palabras reservadas. Tipos de datos: básicos (números, cadenas y booleanos) y estructurados (listas, tuplas y diccionarios). Módulos.
ESTRUCTURAS DE CONTROL
Bucles. Sentencias condicionales. Listas por definición.
FUNCIONES
Abstracción. Variables locales y globales. Argumentos. Documentación. Funciones lambda. Recursividad. Generadores.
ENTRADA DE DATOS
Diálogo en ventana de terminal. Entrada de parámetros por línea de comando. Gestión de errores. Excepciones.
ARCHIVOS
Lectura y escritura de archivos. Manipulación de archivos y directorios. Lectura de datos de páginas web. Expresiones regulares y procesamiento de texto.
CÓMPUTO NUMÉRICO
Matrices. Algoritmos vectorizados. Números aleatorios. Representación de funciones.
INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO
Creación de Interfaces gráficas de usuario. Herramientas principales (marcos, etiquetas, botones, deslizadores, etc.).
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Clases y objetos. Herencia y jerarquía de clases. Polimorfismo. Métodos y atributos encapsulados.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Realización de ejercicios prácticos relacionados con los módulos teóricos del curso.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 200 €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de 125 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de NGB, indicando o nome ou o código do curso.

Impartido en

Aula informática "AULA C", Sede Campus da Escola de Enxeñería Industrial

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Sistema de avaliación

Evaluación continua basada en la resolución de problemas y contestación a cuestionarios a través de la plataforma TEMA (FaiTIC).

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos