Atopa o teu curso

Información do curso

Deseño, simulación e montaxe de circuítos electrónicos


Tipo Curso de Formación
Código FT111401 CANCEL
Nome Deseño, simulación e montaxe de circuítos electrónicos
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Información de contacto:  
 · Teléfono 986 81 21 63
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Departamento de Tecnoloxía Electrónica

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 02/06/2014 00:00 - 23/06/2014 23:59
Período de matrícula 30/06/2014 00:00 - 07/07/2014 23:59
Período de docencia 14/07/2014 - 18/07/2014

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 20
Número máximo de participantes 24
Créditos teóricos 0.7
Créditos prácticos 2.5
Validación de libre elección 2

Destinatarios/as

El curso de formación está destinado a estudiantes universitarios y profesionales interesados en formarse en las distintas etapas de diseño y realización de un circuito electrónico. A partir de la prueba del circuito electrónico mediante simulación, el alumno realizará el diseño de la placa de circuito impreso, montará los distintos componentes del circuito sobre dicha placa y verificará el funcionamiento del circuito propuesto.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Orden de preinscripción

Calendario

FECHAS DEL CURSO: Del 14 de Julio de 2014 al 18 de Julio de 2014 (ambos incluidos)

HORARIO: De 09:00 a 17:00 horas de Lunes a Jueves
De 09:00 a 16:30 horas el Viernes.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Introducción a ORCAD-PSPICE. Simulación Analógica
Introducción al simuladorORCAD- PSPICE. Tipos de análisis de circuitos. Creación de proyectos de circuitos analógicos. Simulación analógica.
Introducción a PSIM. Simulación de potencia
Introducción PSIM. Diseño de esquemáticos de circuitos de potencia. Simulación de circuitos de potencia.
Simulación Digital con ORCAD-PSPICE
Creación de proyectos de circuitos digitales. Diferentes análisis de circuitos digitales. Simulación digital.
Introducción al diseño de placas de circuito impreso
Asignación de encapsulados y huellas. Generación de la lista de conexiones, posicionamiento de componentes y trazado de pistas.
Introducción a la realización de placas de circuito impreso
Diferentes pasos a seguir para la realización de una placa de circuito impreso, montaje de los componentes y prueba del circuito.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Simulación de un circuito analógico
Simulación del funcionamiento de un circuito electrónico analógico.
Diseño y simulación de un proyecto analógico
Simulación del proyecto de circuito analógico a implementar en placa de circuito impreso.
Simulación de un circuito de potencia
Simulación del funcionamiento de un circuito electrónico de potencia.
Diseño y simulación de un proyecto digital
Simulación del proyecto de circuito digital a implementar en placa de circuito impreso.
Verificación y montaje del proyecto en placa de prototipos
Montaje en placa de prototipos de los proyectos simulados. Manejo de instrumentación electrónica.
Integración del proyecto analógico y digital
Verificación del funcionamiento de los proyectos analógico y digital simulados sobre la placa de prototipos.
Exportación del esquema del proyecto a la herramienta de diseño de placas
Asignación de huellas. Transferencia de la lista de conexiones de los proyectos simulados al layout de la placa de circuito impreso. Estrategias de diseño.
Diseño de la placa de circuito impreso
Disposición de alimentaciones y de entradas y salidas del circuito. Posicionamiento de componentes y trazado de pistas. Obtención del fotolito del proyecto a partir de los circuitos simulados.
Realización y montaje de la placa de circuito impreso
Montaje del circuito proyectado en la placa: atacado de la placa, taladrado y soldadura de componentes.
Prueba del prototipo proyectado
Verificación del funcionamiento del proyecto diseñado.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 210 €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de 42 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de NGB, indicando o nome ou o código do curso.

Impartido en

Escola de Enxeñaría Industrial. SEDE CIDADE.

Rúa Conde de Torrecedeira nº 86
36208 Vigo, Pontevedra

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Profesorado

Alfonso Lago Ferreiro

Mª José Moure Rodríguez

Fernando Machado Domínguez

Francisco Rodríguez Castro

Sistema de avaliación

Asistencia mínima al 80% de las horas totales del curso.
Los alumnos serán evaluados de forma continua en cada una de las sesiones mediante la superación de los distintos ejercicios, tanto de simulación como de montaje y prueba, propuestos a lo largo del curso

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos