Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN JAVA: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS PARA ENXEÑEIROS


Tipo Curso de Formación
Código FT071303
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN JAVA: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS PARA ENXEÑEIROS
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 32
Descrición

Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de este curso de programación en Java. Con un enfoque fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos: herencias, programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, acceso a bases de datos, etc. Además, dado que los dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma.

Información completa en http://webs.uvigo.es/redes/java.html

Información de contacto:  
 · Teléfono 986812222
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

La versatilidad, eficiencia, independencia de la plataforma y seguridad de la tecnología Java lo ha convertido en la elección de más de cinco millones de desarrolladores, estando está presente en más de cuatro mil quinientos millones de dispositivos de todo tipo: ordenadores personales, consolas de videojuegos, supercomputadores científicos, dispositivos médicos, teléfonos móviles, Internet, sistemas de navegación en automóviles, tarjetas inteligentes, etc.

Entidades organizadoras

Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 10/04/2013 00:00 - 20/05/2013 23:59
Período de matrícula 22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 23:59
Período de docencia 22/05/2013 - 31/05/2013

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 20
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1.6
Créditos prácticos 1.6
Validación de libre elección 2

Destinatarios/as

Alumnos de escolas de enxeñería (telecomunicación, industrial, electrónica) ou en xeral, profesionáis cun perfil técnico e con coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.
Alumnos que queiran ampliar o seu currículum de cara á sua futura carreira profesional ou interesados en proxectos fin de carreira con necesidade de programación.

Obxectivos

Dominio dos conceptos máis importantes da programación orientada a obxectos en Java.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe. Valorarase a disposición de ordenador portátil propio para o seguimento do curso.

Calendario

Todo os días lectivos desde o 22/05/2013 ao 31/05/2013 de 10:00 a 14:00 horas.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Introducción y entorno de desarrollo
Características generales de Java.
Descripción del entorno de programación NetBeans
Elementos básicos de Java
Tipos de datos y variables
Operadores y expresiones
Sentencias de control de programa

Clases y objetos
Conceptos básicos de las clases
Declaracion de clases
Creación de objetos y referencias
Métodos
Constructores
Sobrecarga

Herencia
Conceptos básicos de herencia
Clases abstractas
Métodos finales
Herencia de constructores e interfaces
Moldeado
Enlazado dinámico
Paquetes e interfaces
Definición de paquetes
Restricciones de acceso
Definición e implementación de interfaces
Referencias a interfaces
Herencia de interfaces
Clases de Utilidad
Conceptos generales y APIs de Java
Matrices
Strings
Clase Vector
Clase Hashtable
Clase StringBuffer
Envoltorios de tipos básicos

Manejo de Excepciones
Concepto de excepción
Captura y lanzamiento de excepciones
Creación de excepciones
Entrada y salida
Tipos de Streams
Streams binarios y de caracteres
Lectura y escritura
Streams básicos y filtrados
Interfaz Gráfica de Usuario
Componentes y contenedores
Eventos
Gestores de diseño

Programación en paralelo con Threads
Aplicaciones monohilo y multihilo
Modos de creación e interrupción de hilos
Prioridades
Sincronización de hilos
Comunicación de hilos

MÓDULOS PRÁCTICOS:
Entorno y elementos básicos de java
Descripción del entorno de desarrollo: NetBeans
Tipos de datos básicos, variables y constantes
Estructuras de control.
Matrices.
Objetos
Definición de clases
Creación y destrucción de objetos
Variables de instancia
Métodos
Modificador static
Interfaces

Excepciones y clases de utilidad
Excepciones
Clases String y StringTokenizer
Clase Vector
Clases Hashtable, Dictionary y Properties
Clase Math

Herencia
Clases derivadas y clases base
Moldeado
Polimorfismo
Sobreescritura y enlazado dinámico
Clases abstractas
Métodos y clases finales
Streams
Objeto File
Manejo de ficheros de texto
Manejo de ficheros de binarios
Manejo de ficheros de objetos

Interfaz Gráfica de usuario
Creación de una interfaz gráfica.
Swing
Ventanas y controles
Eventos y su gestión
Programación con Threads
Creación de una aplicación de procesado en paralelo con varios hilos.

Modo de pagamento

Importe da matrícula: 220 €, con posibilidade de obter unha bolsa polo importe total.

O pagamento farase efectivo en calquera oficina de Nova Galicia Banco, indicando o nome ou o código do curso.

Impartido en

Escola de Enxeñería Industrial (Campus Universitario de Lagoas - Marcosende)

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Profesorado

Amador Rodríguez Diéguez
Dr. Enxeñeriro Industrial
Enxeñeiro de Telecomunicación
Profesor titular do depto. de Enxeñería de Sistemas e Automática

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos