Atopa o teu curso

Información do curso

Curso de Iniciación á Formación para a Docencia Universitaria


Tipo Curso de formación do PDI
Código PFNP0102
Nome Curso de Iniciación á Formación para a Docencia Universitaria
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 50
Descrición

O "Curso de Iniciación á formación para a docencia universitaria” insírese dentro das accións formativas institucionais da Universidade de Vigo para o curso 2008-09. As devanditas accións formativas están organizadas pola Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa e a súa Área de Innovación Educativa.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986813596
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

Este curso sitúase dentro do Programa de Formación do Novo Profesorado e está orientado aos novos profesores e profesoras de Universidade de Vigo con reducida ou ningunha experiencia de ensino e/ou coñecemento sobre a Universidade.

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 22/10/2008 12:00 - 12/11/2008 12:00
Período de docencia A partir do 13/11/2008

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 0
Número máximo de participantes 30

Destinatarios/as

Curso orientado a novos profesores e profesoras da Universidade de Vigo con reducida ou ningunha experiencia previa de ensino e/ou de coñecemento sobre a universidade.

Obxectivos

 •   Coñecer o contexto institucional docente, investigador e de xestión da Universidade de Vigo.
 •   Desenvolver actitudes e comportamentos positivos cara a docencia universitaria.
 •   Aprender a planificar a ensinanza no ámbito universitario.
 •   Coñecer metodoloxías e recursos didácticos para a docencia universitaria, incluídas as novas tecnoloxías.
 •   Desenvolver a avaliación para a mellora educativa.
 •   Contribuír ao desenvolvemento profesional, social e persoal dos docentes universitarios, grazas tamén a innovación educativa.

Criterios de selección

Ofértanse 30 prazas que se irán cubrindo por rigorosa orde de preinscrición, dando preferencia ao persoal docente e investigador da Universidade de Vigo a tempo completo que teña unha antigüidade como máximo dende comezo do curso académico anterior.

Calendario

Calendario

Inauguración do "Curso de Iniciación á Formación para a Docencia Universitaria"

13 de novembro ás 13:00

Bloque 1

Inmersión na Universidade de Vigo. O contexto de desenvolvemento profesional dos docentes: as súas labores docentes, investigadoras e xestoras. (6 sesións = 12 horas )

 1. “A carreira docente na Universidade de Vigo e os servizos da vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado”.
 2. Antonio García Pino.
  13 de novembro de 16:00-18:00.

 3. “A investigación na Universidade de Vigo”.
 4. Manuel Reigosa Roger.
  14 de novembro de 12:00-14:00.

 5. “Servizos informáticos e novas tecnoloxías na Universidade de Vigo”.
 6. José F. Rodríguez de la Concepción.
  14 de novembro de 16:00-18:00.

 7. “Unha introdución ao Espazo Europeo de Educación Superior”.
 8. Inmaculada Prieto.
  20 de novembro de 16:00-18:00.

 9. “Calidade na Universidade de Vigo”.
 10. Ángeles Cancela Carral.
  28 de novembro de 12:00-14:00.

 11. “A biblioteca da Universidade de Vigo”.
 12. Gerardo Marraud.
  5 de diciembre de 12:00-14:00.

Bloque 2

Experiencias educativas no novo marco do EEES. (5 sesións = 10 horas )

 1. “As actividades non presenciais. Un pequeno paso nas estratexias didácticas do Espazo Europeo de Educación Superior”.
 2. Mª Ángeles Fernández Villarino.
  28 de novembro de 16:00-18:00.

 3. “Camiñando cara ECTS”.
 4. Mª Esther Martínez Figueira.
  9 de xaneiro de 16:00-18:00.

 5. “Elaboración e implementación de guías docentes adaptadas al EEES”.
 6. Concepción Pérez Lamela.
  16 de xaneiro de 16:00-18:00.

 7. “Ferramentas para a adaptación ao EEES nas materias de Literatura Española: o sistema de créditos ECTS e a elaboración de guías docentes”.
 8. Antonio Chás Aguión.
  6 de febreiro de 12:00-14:00.

 9. “O cambio normativo ante o EEES. Unha visión dende a Facultade de Química”.
 10. Luis Muñoz López.
  6 de febreiro de 16:00-18:00.

Bloque 3

Actividades, métodos e recursos didácticos. (14 sesións = 28 horas )

 1. “Interdisciplinariedade e a coordinación curricular de materias de especialidade”.
 2. Consuelo Currás Valle e Araceli González Crespán.
  20 de novembro de 12:00-14:00.

 3. “Aplicacións educativas da Web 2.0”.
 4. Pedro Cuesta Morales.
  21 de novembro de 16:00-18:00.

 5. “Medidas de satisfacción do alumnado e do profesorado”.
 6. María Gómez Rúa, Leticia Lorenzo Picado e Estela Sánchez Rodríguez.
  27 de novembro de 12:00-14:00.

 7. “Como sacar o máximo beneficio a un entorno virtual”.
 8. Amparo Rodríguez Damián.
  27 de novembro de 16:00 a 18:00.

 9. “Novos entornos educativos: Experiencias de estudantes universitarios en contextos socioeducativos reais e medios de comunicación”.
 10. María Lameiras Fernández e María Victoria Carrera Fernández.
  4 de decembro de 12:00 a 14:00.

 11. “Os foros e os wikis nas actividades docentes”.
 12. Xosé Antón Vila.
  4 de decembro de 16:00 a 18:00.

 13. “I+I=C Innovación e Investigación para a Mellora da Calidade Docente”.
 14. Vicente Novegil Souto.
  9 de xaneiro de 12:00 a 14:00.

 15. “Recursos innovadores en materias do ámbito científico-tecnolóxico”.
 16. Pío M. González Fernández e Julia Serra Rodríguez.
  29 de xaneiro de 12:00 a 14:00.

 17. “Uso de axentes conversacionais como titores virtuais”.
 18. Juan Carlos González Moreno e David Ramos Valcárcel.
  30 de xaneiro de 12:00 a 14:00.

 19. “Desenvolvemento dunha clase teórico-práctica facendo uso das TIC”.
 20. José Manuel Casas Mirás e Cecilio Fonseca Bon.
  13 de febreiro de 12:00 a 14:00.

 21. “As actividades manipulativas como ferramentas de aprendizaxe no ámbito científico-tecnolóxico”.
 22. José Benito Vázquez Dorrío.
  13 de febreiro de 16:00 a 18:00.

 23. “Experiencias de colaboración Universidade-Empresa para a impartición de contidos didácticos (1h)” e “ Experiencias da impartición da docencia teórica dunha materia reglada mediante videoconferencia. Implicacións (1h)”.
 24. José Ignacio Armesto Quiroga, Federico Mallo e Vicente Goyanes.
  19 de febreiro de 12:00 a 14:00.

 25. “Organización e avaliación de actividades divulgativas interdisciplinares na programación docente”.
 26. Miguel Ángel Mirás Calvo e Carmen Quinteiro Sandomingo.
  19 de febreiro de 16:00 a 18:00.

 27. “A interdisciplinariedade como instrumento de formación do profesorado nos novos estudos universitarios”.
 28. Mª del Pilar López Vidal e Marta García de la Puerta.
  26 de febrero de 12:00 a 14:00.

Programa

O Curso de Iniciación á Formación para a Docencia Universitaria constará dun total de 50 horas distribuídas en:

 1. Inmersión na Universidade de Vigo. O contexto de desenvolvemento profesional dos docentes: as súas labores docentes, investigadoras e xestoras (6 sesións= 12h).
 2. Experiencias educativas no novo marco do EEES (5 sesións= 10h).
 3. Actividades, métodos e recursos didácticos (14 sesións = 28 horas).

Impartido en

Sala IV do Edificio Miralles

Campus de Vigo

Observacións

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:
A asistencia a esta actividade formativa será certificada pola Universidade de Vigo a todos aqueles inscritos que asistan polo menos a 20 sesións das 25. (Cada sesión equivale a dúas horas de docencia).

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos