Deseño e creación de podcast educativos

Información do curso

Deseño e creación de podcast educativos


Tipo Curso de formación do PDI
Código PFPPPOD241
Nome Deseño e creación de podcast educativos
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Virtual asíncrona
Horas 20
Descrición

Este curso está orientado a descubrir e comprender as potencialidades do Podcast como ferramenta educativa. Ao longo do curso os participantes aprenderán a facer un guión, gravar os «audios» e montar e editar o seu propio podcast para compartir en servizos de distribución de podcasts ou nas ferramentas de teledocencia (Moodle, blog...).

Información de contacto:  
 · Teléfono 986812035
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

Este curso insírese dentro do Programa de Formación Permanente do Profesorado da Universidade de Vigo para o ano 2024.

Entidades organizadoras

Área de Formación e Innovación Educativa (Centro de Posgrao e Formación Permanente).

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 23/05/2024 12:00 - 07/06/2024 23:59
Período de docencia 17/06/2024 - 14/07/2024

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30

Destinatarios/as

Esta actividade está destinada ao profesorado da Universidade de Vigo. Terá preferencia o profesorado que estea no POD deste ano académico.
Se quedan prazas dispoñibles poderán participar outros perfís da Universidade de Vigo, baixo o criterio da Área de Formación e Innovación Educativa.

Obxectivos

  • Coñecer as potencialidades dos podcast como ferramenta educativa.
  • Adquirir os coñecementos precisos para integrar con éxito as diversas tipoloxías de podcast na práctica docente tanto en modalidades de ensino presencial como virtuais e semipresenciais.
  • Deseñar, desenvolver e distribuír podcast empregando ferramentas e recursos accesibles tanto para o profesorado como para o alumnado.

Criterios de selección

Por orde de preinscrición.

Calendario

A actividade desenvolverase de xeito virtual asíncrono do 17 de xuño ao 14 de xullo.
As titorías serán de carácter voluntario. Desenvolveranse de xeito síncrono os xoves de 10 a 11 horas.

Programa

Módulo 1. Introdución
Unha aproximación ao concepto de podcast.
O emprego de podcast na academia. Da comunicación institucional á divulgación científica. Os podcast como materiais para o ensino-aprendizaxe. Potencialidades.
Tipoloxías de podcast educativo.
Exemplos de podcasting no ensino universitario.

Módulo 2. Deseño de podcast educativo
Posibilidades de integración de podcast no deseño didáctico dunha materia. Obxectivos.
Planificación. Estrutura.
Guión. Escribir para escoitar. Contidos.
Uso de intelixencias artificiais (IA) xerativas para a redacción de guións.
Duración.

Módulo 3. Creación de podcast educativo
Ferramentas de gravación de son Proceso de gravación.
Ferramentas de edición: Audacity, Garageband e Anchor. Proceso de edición.
Uso de IA xerativas para o podcasting.

Módulo 4. Distribución
Repositorios de podcast.
Subir e distribuír podcast en ditas plataformas. Integrar podcast en Moodle.

Impartido en

Moovi.

Observacións

IMPORTANTE:

Segundo a directriz aprobada pola Comisión de Estudos Propios (CEP) do 26 de xullo de 2022:
“As persoas matriculadas nun curso poderán renunciar a el cunha antelación mínima de tres días hábiles da data de comezo do curso, para deste xeito permitir a asistencia a outra persoa que estea na listaxe de agarda.
No suposto de que a persoa non comunique a súa renuncia coa antelación indicada ou que asista a menos do 20% da formación, terá a menor prioridade de acceso aos cursos que se realicen nos seis meses posteriores, a non ser que presente unha causa xustificada da non asistencia.
De acordo coas características do curso establecerase un mecanismo de control da asistencia ou realización.”

Pode consultar máis información na seguinte ligazón.

Titulación

A superación desta actividade formativa será acreditada pola Vicerreitoría de Titulacións e Innovación Docente da Universidade de Vigo nun prazo de 21 días desde a súa finalización.

Profesorado

Teresa Piñeiro Otero

Profesora titular da área de Comunicación audiovisual e prublicidade na Universidade da Coruña. Imparte docencia relacionada co son nas materias «Ambientación sonora e musical» e desenvolve grande parte da súa actividade académica ligada aos estudios radiofónicos e uso de voz e música en cine, videoxogos e outras estruturas narrativas.

Luis Xabier Martínez Rolán

É Profesor Titular de Universidade do Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade. Imparte docencia nos graos de Publicidade e Relacións Públicas e Comunicación Audiovisual vinculadas ao desenvolvemento de web e apps, e centra a súa investigación na comunicación dixital.
Relator e formador da Xunta de Galicia (Consellería de Educación), Universidade de Vigo e Universidade da Coruña con máis de cen horas de docencia sobre IA xenerativas.
Coordinador do Grupo de Innovación Docente “Academ-IA: intelixencias artificiais en educación”.

Sistema de avaliación

Superación das actividades de avaliación.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos