Atopa o teu curso

Información do curso

Curso de extensión cultural


Tipo Curso de idiomas
Código ANL00007
Nome Curso de extensión cultural
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 75
Descrición

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 créditos ECTS. Consta de 75 h (50 h presenciais + 25 h de visitas guiadas).

Classroom-based course for students exchange programme with a recognition of 2,5 credits ECTS. This course consists of 75 h (50 classroom hours + 25 guided tours hours).

Información de contacto:  
 · Teléfono 986 813 574
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

Introdución histórica, antropolóxica, lingüística e cultural do universo galego.

Galician world: Historical, anthropological, linguistic and cultural introduction.

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 03/02/2020 09:00 - 20/02/2020 14:00
Período de docencia 03/03/2020 - 19/05/2020

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 15
Número máximo de participantes 30
Créditos ECTS 2.5

Destinatarios/as

Estudantes de programas de intercambio.

Students exchange programme.

Criterios de selección

Por rigorosa orde de inscrición.

O alumnado deberá acreditar a súa pertenza á Universidade de Vigo presentando na Área de Normalización Lingüística, ben persoalmente, ben por correo postal ou electrónico (anl@uvigo.gal), unha copia do Documento de aceptación (Letter of acceptance).

Registration will be strictly by order of inscription.

The student will be required to provide that he/she belongs to the Universidade de Vigo. He/she has to submit a copy of the Letter of acceptance, either in person or by email (anl@uvigo.gal) or post in Área de Normalización Lingüística.

Calendario

  • Vigo: martes e xoves, de 16.00 a 18.30 horas, a partir do 3 de marzo. Facultade de Filoloxía e Tradución    
  • Ourense: luns e mércores, de 16.00 a 18.30 horas, a partir do 2 marzo. Facultade de Dereito 
  • Pontevedra: luns e mércores, de 16.00 a 18.30 horas, a partir do 2 de marzo. Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 
  • Vigo: Tuesday and Thursday, from 16.00 to 18.30. Starting on 3 March. Facultade de Filoloxía e Tradución

  • Ourense: Monday and Wednesday, from 16.00 to 18.30. Starting on 2 March. Facultade de Dereito 

  • Pontevedra: Monday and Wednesday, from 16.00 to 18.30. Starting on 2 March. Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 

Programa

Unidade 1

1   Galicia, un país atlántico

2   Audición: Galicia (letra: Manuel María / música: Suso Vaamonde)

3   Situación

4   A paisaxe. O clima

5   Relevo e xeoloxía

6   Comarcas, parroquias e aldeas

7   A aldea no cine. Proxección: Mamasunción de Chano Piñeiro

8   Saudar e presentarse. Fórmulas usuais de saúdo e de despedida

 

Unidade 2

1   País e nacionalidade. A entrevista

2   O abecedario

3   Pronuncia de n e nh

4   O artigo

5   O presente de indicativo

6   Os numerais

7   Léxico. Estados de ánimo

8   A literatura galega na Idade Media

9   Audición: poemas medievais cantados por Amancio Prada e polo grupo de música antiga Martín Códax

10 Audición: Quen poidera namorala, cantado por Luís Emilio Batallán

 

Unidade 3

1   A lingua galega. Territorios onde se fala

2   Orixe e breve historia

3   Competencia e usos

4   As contraccións do artigo

5   Os pronomes persoais de suxeito

6   O futuro de indicativo

7   A idade e o estado civil

8   Léxico: as profesións e os lugares de traballo

9   Proxección: Contar

10 A literatura galega durante os Séculos Escuros e o Prerrexurdimento

 

Unidade 4

1   As tradicións ligadas ao outono

2   A vendima

3   A matanza

4   Proxección: Amor serrano

5   O magosto

6   A formación do plural

7   A expresión dos gustos e das preferencias

8   Léxico: as partes do corpo

9   A literatura galega do Rexurdimento

10 Rosalía de Castro

11 Audición: poemas de Rosalía de Castro cantados por Amancio Prada e Luís Emilio Batallán

 

Unidade 5

1   O cine en Galicia. Breve historia

2   O cinema actual

3   Proxección: Entre bateas

4   O xénero

5   A expresión do tempo. As horas

6   Días da semana

7   Meses do ano

8   Estacións do ano

9   Adverbios de tempo

10 Léxico: as pezas de roupa

 

Unidade 6

1   A arquitectura galega

2   Proxección. Proxecto Terra: A arquitectura popular en Galicia

3   Proxección. Proxecto Terra: Identidade territorial

4   Proxección. Proxecto Terra: Arquitectura para a fin dun século

5   Os determinantes demostrativos

6   A expresión do lugar

7   Adverbios de lugar

8   Léxico: a casa

9   As construcións anexas. A palleira, o alpendre etc.

10 Manuel Curros Enríquez

11 Audición: Aí vén o maio, cantado por Luís Emilio Batallán

 

Unidade 7

1   As tradicións ligadas ao Nadal

2   O tizón de Nadal

3   O acivro

4   As rondallas, as panxoliñas e os cantos de Reis

5   As comidas do Nadal

6   Audición: cantigas de Nadal

7   Os posesivos

8   Léxico: diferentes tipos de vivendas

9   Eduardo Pondal

10 O himno galego

11 Audición: himno galego

 

Unidade 8

1   As tradicións ligadas ao San Xoán

2   O lume purificador. Cacharelas e meigas

3   A queimada. O esconxuro

4   As herbas máxicas e o cacho

5   Baños de fertilidade e auga purificadora

6   Falcatruadas de San Xoán

7   O pretérito e o copretérito de indicativo

8   Léxico da casa: a cociña, o aseo e o cuarto de baño

9   A literatura do século XX

10 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

 

Unidade 9

1   As tradicións ligadas ao maio

2   Maios e coroas

3   Cantigas do maio

4   Os curros ou rapas

5   Principais curros galegos

6   O pospretérito e o antepretérito de indicativo

7   A gastronomía galega

8   Léxico: os alimentos vexetais

9   Peixes, mariscos e carnes

10 A literatura actual

11 Xosé Luís Méndez Ferrín

 

Unidade 10

1   As tradicións ligadas ao entroido

2   Os peliqueiros de Laza

3   Os cigarróns de Verín

4   As pantallas de Xinzo

5   Os boteiros de Viana do Bolo e Vilariño de Conso

6   Os volantes de Chantada e o oso da Pobra de Brollón

7   Outros entroidos: os xenerais do Ulla, as madamas e os galáns de Cobres, o Urco e o Ravachol de Pontevedra etc.

8   O presente e o pretérito de subxuntivo

9   A literatura actual: Manuel Rivas

10 Proxección: O lapis do carpinteiro de Antón Reixa

11 A música galega: de Martín Codax a Dios Ke te Crew

12 Audicións: Aires da Terra, Andrés do Barro, Fuxan os Ventos, A Quenlla, Milladoiro, Marful, The Homens, Fanny & Alexander, Narf, Nordestinas, Loretta Martin, Mercedes Peón, Dios Ke te Crew etc.

 

Ademais realizaranse as seguintes visitas culturais (15 horas restantes):

1)  Tui, o castro de Santa Tegra e Baiona

2)  O mosteiro de Carboeiro e a fervenza do río Toxa

3)  O mosteiro de Oseira, Ribadavia e o castelo de Sobroso

 

CULTURAL OUTREACH COURSE PROGRAMME

 

Unit 1 (5 hours)

1 Galicia, an Atlantic country

2 Hearing: Galicia (lyrics: Manuel Maria / music: Suso Vaamonde)

3 Location

4 Landscape. The weather

5 Relief and geology

6 Region, parish and village

7 Village and cinema. Screening: Mamasunción by Chano Piñeiro.

8 Greetings and how to introduce yourself. Common greetings and goodbyes.

 

Unit 2 (5 hours)

1 Country and nationality. Interview

2 The alphabet

3 How to pronounce N and nh

4 The article

5 Presente de indicativo

6 Numerals

7 Vocabulary. Moods

8 Galician literature in the Middle Ages

9 Hearing: Medieval poems sung by Amancio Prada and early music ensemble Martín Códax

10 Hearing: Quen poidera namorala, sung by Luís Emilio Batallán

 

Unit 3 (5 hours)

1 Galician language. Areas where Galician is spoken.

2 Origin and brief history

3 Linguistic competence and uses

4 Article contractions

5 subject personal pronouns

6 Futuro de indicativo

7 Age and civil status

8 Vocabulary: jobs and workplaces

9 Screening: Contar

10 Galician literature during Séculos Escuros and Prerrexurdimento

 

Unit 4 (5 hours)

1 Traditions linked to autumn

2 The Harvest

3 The Slaughter

4 Screening: Amor Serrano

5 Magosto

6 Forming plurals

7 How to express preferences and choices

8 Vocabulary: body parts

9 Galician literature of Rexurdimento

10 Rosalía de Castro

11 Hearing: Poems by Rosalía de Castro sung by Amancio Prada and Luís Emilio Batallán

 

Unit 5 (5 hours)

1 Cinema in Galicia. Brief history

2 Current cinema

3 Screening: Entre bateas

4 Gender

5 Time expression. Hours.

6 Weekdays

7 Months of the year

8 Seasons

9 Adverbs of time

10 Vocabulary: clothes

 

Unit 6 (5 hours)

1 Galician architecture

2 Screening. Proxecto Terra: A arquitectura popular en Galicia

3 Screening. Proxecto Terra: Identidade Territorial

4 Screening. Proxecto Terra: Arquitectura para a fin dun século

5 Demonstrative pronouns

6 Place expressions

7 Place adverbs

8 Vocabulary: house

9 Adjacent constructions. Haystack, shed etc.

10 Manuel Curros Enríquez

11 Hearing: Aí vén o maio, sung by Luís Emilio Batallán

 

Unit 7 (5 hours)

1 Christmas traditions

2 Christmas block

3 Holly

4 Rondallas, panxoliñas and cantos de Reis

5 Christmas meals

6 Hearing: Christmas songs

7 Possessive pronouns

8 Vocabulary: different housing types

9 Eduardo Pondal

10 The Galician Anthem

11 Hearing: Galician Anthem

 

Unit 8 (5 hours)

1 San Xoán traditions

2 Purifying fire. Bonfires and witches

3 Queimada. The spell.

4 Magic herbs and harvest

5 Fertility baths and purifying water

6 San Xoán mischief

7 Pretérito and copretérito de indicativo

8 House vocabulary: kitchen, toilet and bathroom

9 20th century literature

10 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

 

Unit 9 (5 hours)

1 May traditions

2 Maios and crowns

3 Maio songs

4 Curros or rapas

5 Main Galician curros

6 Pospretérito and antepretérito de indicativo

7 Galician gastronomy

8 Vocabulary: vegetables

9 Fish, seafood and meat

10 Current literature

11 Xosé Luís Méndez Ferrín

 

Unit 10 (5 hours)

1 Carnival traditions

2 Peliqueiros of Laza

3 Cigarróns of Verín

4 Pantallas of Xinzo

5 Boteiros of Viana do Bolo and Vilariño de Conso

6 Volantes of Chantada and the bear of Pobra de Brollón

7 Other carnival celebrations: xenerais of Ulla, madamas and galáns of Cobres, Urco and Ravachol of Pontevedra etc.

8 Presente and pretérito de subxuntivo

9 Current literature: Manuel Rivas

10 Screening: O lapis do carpinteiro by Antón Reixa

11 Galician music: from Martin Codax to Dios Ke te Crew

12 Auditions: Aires da Terra, Andrés do Barro, Fuxan os Ventos, A Quenlla, Milladoiro, Marful, The Homens, Fanny & Alexander, Narf, Nordestinas, Loretta Martin, Mercedes Peón, Dios Ke te Crew etc.

 

 

Also, the following cultural tours are organized (25 remaining hours):

  • Tui, O castro de Santa Tegra and Baiona
  • Carboeiro monastery and Toxa waterfalls
  • Oseira monastery, Ribadavia and Sobroso castle

 

Modo de pagamento

De balde

For free

 

Impartido en

Campus de Vigo: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Campus de Ourense: Facultade de Dereito 

Campus de Pontevedra: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 

 

 

 

Observacións

O curso estará recoñecido con 2,5 créditos ECTS.

Establécese un número mínimo de 15 persoas preinscritas no curso; de non se acadar ese número, o curso poderá anularse, e así se lles notificará ás persoas preinscritas. O número máximo de prazas é de 30.

The course will be recognised with 2,5 credits (ECTS).

Minimums of 15 people pre-registered are established. If that number is not reached, this course could be cancelled and pre-registered students will be notified. Maximum: 30 students.

Titulación

Todas as titulacións.

All degrees.

Sistema de avaliación

Para obter o diploma correspondente, expedido pola Xunta de Galicia, requírese a asistencia ao 85 % das clases presenciais e das visitas, ademais de superar a proba de avaliación establecida polo profesorado.

In order to obtain the corresponding certificate, issued by Xunta de Galicia, the 85% of the assistance to the course and tours is required. Moreover, assessment test by the faculty must be passed.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos