Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA


Tipo Curso de Formación
Código FT072001
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade semipresencial
Horas 53
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812222
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 01/05/2020 00:00 - 22/07/2020 23:59
Período de matrícula 01/05/2020 00:00 - 23/07/2020 23:59
Período de docencia 15/07/2020 - 24/07/2020

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1.8
Créditos prácticos 3.5

Destinatarios/as

Alumnos ou profesionais interesados en introducirse na programación con Java, de cara a ampliar o seu currículum ou interesados en traballos fin de grao ou mestrado con necesidade de programación.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.

Calendario

Todos os días lectivos do 15 ó 24 de Xullo 2020, de 10h a 14h.
Ademáis, simultáneamente á docencia do curso desenvolveranse 21 horas de traballo non presencial.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Programación estructurada
Elementos básicos de la programación estructurada en Java: tipos de datos, estructuras de control de flujo, etc.
Programación orientada a objetos
Clases y objetos, herencia, interfaces, paquetes, etc.
APIs
Clases ArrayList, HashMap, StringTokenizer, etc.
Autoboxing
Generics.
Enumeraciones.
Gestión de errores
Captura y gestión de excepciones
Entrada y salida
Flujos de entrada y salida, serialización, clase Properties, etc.
Swing
Interfaz de usuario con Swing:
Frames, paneles, diálogos y otros contenedores.
Controles.
Eventos
Gráficos.

Acceso a bases de datos
Acceso a servidores de bases de datos.
Programación multihilo
Programación multihilo con la clase Thread
Acceso a Redes
HTTP, URL, etc.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Programación estructurada
Elementos básicos de Java
Programación orientada a objetos
Clases y objetos, herencia, interfaces, paquetes, etc.
APIs
Entrada y Salida
I/O Streams.
Clase Properties.
Swing
Interfaces gráficas con Swing.
Multihilo
Programación multihilo con la clase Thread.
Proyecto
Desarrollo no presencial de una aplicación Java donde se utilizarán los principales recursos del lenguaje: programación orientada a objetos, acceso a bases de datos, acceso a Internet, ficheros, etc.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 195 €. O pagamento farase efectivo mediante o pago por tarxeta bancaria, ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato, 2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554 /986 811 950
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es / posgrao@uvigo.es

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos