Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO, PROGRAMACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS


Tipo Curso de Formación
Código FT072002
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO, PROGRAMACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade semipresencial
Horas 53
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812222
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 01/02/2020 00:01 - 30/05/2020 23:59
Período de matrícula 01/02/2020 00:00 - 30/05/2020 23:59
Período de docencia 02/06/2020 - 11/06/2020

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1.6
Créditos prácticos 3.7

Destinatarios/as

Alumnos de áreas científico-técnicas, que queran ampliar o seu currículum de cara á sua futura carreira profesional ou interesados en proxectos fin de carreira con necesidade de uso de bases de datos.
Profesionáis do sector das tecnoloxías da información e as comunicacións interesados en introducirse na administración ou desenvolvemento con bases de datos.
Sempre e cando todos eles reunan as condicións de acceso.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Ainda que non son imprescindibles, resultaría de utilidade ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.

Calendario

Todos os días lectivos do 2 ó 11 de Xuño de 2020, en horario de 10:00 a 14:00.
Ademáis, simultáneamente á docencia do curso desenvolveranse 21 horas de traballo non presencial.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Diseño de la base de datos
Modelo Conceptual con diagramas Entidad/Relación
Diseño lógico con grafos relacionales
Lenguaje SQL
Constructión y modificación del esquema de la base de datos
Consulta y modificación de la información
Rutinas
Funciones
Procedimientos
Cursores
Triggers
Vistas
Creación y actualización
Vistas virtuales y materializadas
Restricciones
Importación y exportación de datos
Instrucciones para la carga y exportación de información en ficheros
Índices
Objetivo y limitaciones
Tipos
Creación y reconstrucción
Seguridad
Directrices
Privilegios
Gestión de usuarios y roles
Copias de seguridad
Transacciones
Concepto y propiedades
Modelo ACID
Inconsistencias
Niveles de aislamientos
Aplicaciones
Criterios de diseño
Optimización de sentencias SQL
APIs de lenguajes, JDBC, ODBC
Integración de bases de datos en la web
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Diseño de la base de datos
Aplicación de las técnicas de diseño aprendidas
Lenguaje SQL
Estructuras del lenguaje SQL para definición, consulta y modificación de la información en la base de datos.
Rutinas
Uso de los distintos tipos de rutinas existentes
Vistas
Puesta en práctica de las vistas
Importación y exportación de datos
Comandos de importación y exportación de datos. Formato de los ficheros de intercambio.
Índices
Construcción de índices. Comparación de velocidad de las consultas con y sin índices.
Seguridad
Puesta en práctica de las técnicas de gestión de usuarios. Creación y restauración de copias de seguridad.
Transacciones
Uso de transacciones y niveles de aislamiento para el control de la concurrencia.
Proyecto
Aplicación de las técnicas aprendidas en en curso al diseño de una base de datos completa para una aplicación web. No presencial.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 195 €. O pagamento farase efectivo mediante tarxeta bancaria, ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato,

2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554 / 986811950
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es/ posgrao@uvigo.es

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos