Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA


Tipo Curso de Formación
Código F3121901
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade semipresencial
Horas 53
Descrición

Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de este curso de programación en Java. Con un enfoque fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos: herencias, programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, acceso a bases de datos, acceso a la web, etc. Además, dado que los dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma.

 

Información completa en http://momentum.uvigo.es/cursos/java.html

Información de contacto:  
 · Teléfono 986813697
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

De acuerdo con un reciente estudio, Java es el lenguaje de mayor importancia, por delante de C, C++ y Python. Un segundo estudio que centrado exclusivamente en lenguajes para dispositivos móviles, Java quedó de nuevo en primer lugar. Es el lenguaje elegido, entre otros, por LinkedIn, eBay, Tumbler, REddit y Google.

Con más de 9 millones de desarrolladores en todo el mundo, Java permite desarrollar y desplegar de un modo eficiente aplicaciones y servicios. Con un conjunto integral de herramientas, un ecosistema maduro y un sólido rendimiento, ofrece portabilidad en cualquier plataforma.

 

En nuestro país, una simple búsqueda en infojosbs.net con los términos "Java", "C++" y "Python", corrobora lo anterior con las siguientes cifras: Java, 1607 ofertas; Python, 473 ofertas y C++, 335 ofertas (búsqueda realizada el 29/01/2019).

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñaría Industrial

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 29/01/2019 14:31 - 27/05/2019 23:59
Período de matrícula 22/01/2019 14:32 - 27/05/2019 23:59
Período de docencia 27/05/2019 - 06/06/2019

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 1.8
Créditos prácticos 3.5

Destinatarios/as

Alumnos ou profesionais interesados en introducirse na programación con Java, de cara a ampliar o seu currículum ou interesados en proxectos fin de carreira con necesidade de programación.

Obxectivos

Dominio dos conceptos máis importantes da programación orientada a obxectos en Java.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.

Calendario

Todos os días lectivos do 27 de maio ao 6 de xuño (excepto o 31 de maio) de 2019, de 10h a 14h.
Ademáis, simultáneamente á docencia do curso desenvolveranse 21 horas de traballo non presencial.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Programación estructurada
Elementos básicos de la programación estructurada en Java: tipos de datos, estructuras de control de flujo, etc.
Programación orientada a objetos
Clases y objetos, herencia, interfaces, paquetes, etc.
APIs
Clases ArrayList, HashMap, StringTokenizer, etc.
Autoboxing
Generics.
Enumeraciones.
Gestión de errores
Captura y gestión de excepciones
Entrada y salida
Flujos de entrada y salida, serialización, clase Properties, etc.
Swing
Interfaz de usuario con Swing:
Frames, paneles, diálogos y otros contenedores.
Controles.
Eventos
Gráficos.

Programación multihilo
Programación multihilo con la clase Thread
Acceso a Redes
Sockets, HTTP, URL, etc.
Acceso a bases de datos
Acceso a servidores de bases de datos.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Programación estructurada
Elementos básicos de Java
Programación orientada a objetos
Clases y objetos, herencia, interfaces, paquetes, etc.
APIs
Entrada y Salida
I/O Streams.
Clase Properties.
Swing
Interfaces gráficas con Swing.
Multihilo
Programación multihilo con la clase Thread.
Proyecto
Desarrollo no presencial de una aplicación Java donde se utilizarán los principales recursos del lenguaje: programación orientada a objetos, acceso a bases de datos, acceso a Internet, ficheros, etc.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 195 €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de 97,50 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

Impartido en

Escola de Enxeñaría Industrial.

 

Campus Universitario de Vigo.

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato, 2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es

Profesorado

Amador Rodríguez Diéguez
Dr. Ingeniero Industrial
Ingeniero de Telecomunicación
Profesor titular del depto. de Ingeniería de Sistemas y Automática

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos