Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Congresos


12th International Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere
(Evento) -
Período de matrícula:
27/11/2023 00:00 - 10/05/2024 23:59

Período de docencia:
06/05/2024 - 10/05/2024

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Introdución ao uso de intelixencia artificial xenerativas na docencia e investigación universitaria
(Curso de formación do PDI) -

Este curso introduce ás persoas participantes na intelixencia artificial (IA) xerativa e chatbots aplicada á docencia e investigación universitaria. Analizaranse as posibilidades das IA para ofrecer apoio e interactuar con estudantes, mellorando a docencia e investigación.

Abordarase a teoría e práctica da IA na educación, presentando casos de estudo e exemplos exitosos. As persoas participantes aprenderán a seleccionar e utilizar ferramentas de IA axeitadas e a deseñar solucións personalizadas para as súas áreas de traballo.

Fomentarase a colaboración entre participantes e organizaranse talleres prácticos para experimentar con ferramentas de IA. O curso proporcionará unha visión práctica de como integrar a intelixencia artificial xerativa e chatbots no traballo académico cotián.

Período de matrícula:
21/09/2023 12:00 - 31/10/2023 23:59

Período de docencia:
20/11/2023 - 10/12/2023
Como escribir unha guía docente para Docnet en inglés
(Curso de formación do PDI) -

Trátase dun curso práctico no que se analizarán anonimamente exemplos reais das guías docentes publicadas na aplicación da Universidade de Vigo e o alumnado do curso redactará seccións das súas propias guías docentes, que serán corrixidas individualmente.

Período de matrícula:
27/09/2023 12:00 - 03/11/2023 23:59

Período de docencia:
28/11/2023 - 12/12/2023
Como conectar coa túa audiencia ao outro lado da pantalla
(Curso de formación do PDI) -

Falar diante dun dispositivo electrónico ofrece unha comunicación próxima e intensa, e a sensación de presenza e proximidade, polo que os matices cobran unha importancia superior á que alcanzan nas exposicións presenciais.
Todo o que se mostra na pantalla, comunica. Todos os detalles que rodean ás persoas que falan a través dun computador, unha tableta ou un teléfono intelixente acentúanse. Esta realidade obriga a coidar o espazo, a postura, a orientación, a expresión facial, os movementos do corpo e das mans, a velocidade, o ton, as argumentacións, entre outras cuestións, para ofrecer unha charla óptima.

Período de matrícula:
29/09/2023 12:00 - 17/11/2023 23:59

Período de docencia:
04/12/2023 - 11/12/2023
Prevención e xestión do estrés
(Curso de formación do PDI) -

O estrés é un dos efectos máis prexudiciais que se produce entre os profesores/as das universidades, consecuencia das múltiples tarefas e actividades académicas. Pode causar ansiedade, malas decisións, precipitación, agresividade e toda unha gama de enfermidades psicosomáticas.
Neste curso preténdese previr, controlar e minimizar os efectos que o estrés causa entre os profesores/as de universidade. Cunha xestión adecuada do estrés conséguese tomar mellores decisións, un control das situacións conflitivas, a optimización do tempo dispoñible, a diminución das preocupacións, e unha mellor calidade de vida profesional e persoal.

Período de matrícula:
09/11/2023 12:00 - 30/11/2023 23:59

Período de docencia:
12/12/2023 - 21/12/2023
Materiais docentes en aberto: estratexias para buscar, aproveitar e difundir
(Curso de formación do PDI) -

Neste curso realízase unha introdución aos recursos educativos abertos, comezando polo seu conceptualización no marco da educación en aberto. Preséntanse iniciativas en distintas modalidades, como son os cursos en aberto OCW (Open Course Ware), os principais repositorios, catálogos e buscadores de REA, e as redes e organizacións máis relevantes no ámbito da educación en aberto. O curso expón estratexias para a procura, avaliación e selección de REA para aplicalos na docencia, así como para a creación de REA propios, a reutilización de recursos alleos, e a difusión en aberto de recursos propios. Presentaranse ferramentas como eXeLearning para o desenvolvemento e reutilización de REA, e a importancia das licenzas Creative Commons.

Período de matrícula:
10/11/2023 12:00 - 28/11/2023 23:59

Período de docencia:
13/12/2023 - 15/12/2023
Habilidades para afrontar a nova docencia. A necesidade do autocoidado
(Curso de formación do PDI) -

A docencia está cambiando a moita velocidade. Case non dá tempo a adaptarse ás novas demandas, tecnoloxías, xeracións, innovacións pedagóxicas, de funcionamento. O/a docente entra hoxe nunha clase moi distinta, cun alumnado máis desorientado, máis desmotivado e cun valor do esforzo máis diluído. A falta de ganas contrasta cunha sociedade cada vez máis competitiva á que deberá facer fronte a nova xeración de estudantes. No medio destes cambios de actitude e aptitudes do alumnado, as tecnoloxías abren a porta ao coñecemento dunha maneira inmediata e rápida, provocando cambios no papel que debe desempeñar o e a docente hoxe.
Máis aló do coñecemento, o profesorado pode converterse nun guía para o desenvolvemento e crecemento académico e persoal do alumnado.
Todas estas novidades implican retos, darlle a volta á docencia e darnos a volta como docentes. Ante os cambios, debemos coidarnos. O estrés aparece ao abordar situacións novas e buscar o noso benestar faise imprescindible.

Período de matrícula:
15/11/2023 12:00 - 15/01/2024 23:59

Período de docencia:
15/01/2024 - 29/01/2024
Microsoft Excel para a docencia (Iniciación)
(Curso de formación do PDI) -

A formación está dirixida ao profesorado que está comezando a traballar con Microsoft Excel como ferramenta de cálculo, análise ou tratamento de datos. Independentemente do grao de coñecemento actual o curso permitirá consolidar os conceptos e usos fundamentais do programa.
Ao rematar as persoas participantes estarán familiarizadas co uso da ferramenta ofimática Excel. Na formación traballaranse os conceptos relacionados con operacións, as funcións básicas e introduciranse conceptos avanzados referidos aos gráficos, análise de datos e vinculación con outras ferramentas de Office.

Período de matrícula:
16/11/2023 12:00 - 15/01/2024 23:59

Período de docencia:
25/01/2024 - 15/02/2024
Acreditacións: presentación de solicitudes no programa ACADEMIA
(Curso de formación do PDI) -

Esta formación pretender servir como guía para o enchemento das solicitudes de acceso aos corpos universitarios a través do programa ACADEMIA.

 

Período de matrícula:
30/11/2023 12:00 - 09/01/2024 23:59

Período de docencia:
15/01/2024 - 17/01/2024
Microsoft Excel para a docencia (Avanzado)
(Curso de formación do PDI) -

A formación está dirixida ao profesorado que ou ben posúe coñecemento básico da ferramenta con anterioridade ou ben participou no curso de iniciación que serve de introdución a este.

Ao finalizar o curso os/as participantes na formación coñecerán en profundidade as posibilidades que lles ofrece Excel para a importación e o tratamento de datos: cadros de mando, importación desde fontes de datos externas, conexión a bases de datos remotas etc.

Ademais, introducirase o concepto e utilidade do modelo de datos, permitindo, entre outros, a creación de táboas e gráficos dinámicos de múltiples fontes ao mesmo tempo. Así mesmo, analizaranse as posibilidades que ofrece Excel no campo da estatística introducindo as principais ferramentas dispoñibles neste campo.

Período de matrícula:
04/12/2023 12:00 - 12/01/2024 23:59

Período de docencia:
05/03/2024 - 26/03/2024
Prevención e xestión do estrés
(Curso de formación do PDI) -

O estrés é un dos efectos máis prexudiciais que se produce entre os profesores/as das universidades, consecuencia das múltiples tarefas e actividades académicas. Pode causar ansiedade, malas decisións, precipitación, agresividade e toda unha gama de enfermidades psicosomáticas.
Neste curso preténdese previr, controlar e minimizar os efectos que o estrés causa entre os profesores/as de universidade. Cunha xestión adecuada do estrés conséguese tomar mellores decisións, un control das situacións conflitivas, a optimización do tempo dispoñible, a diminución das preocupacións, e unha mellor calidade de vida profesional e persoal.

Período de matrícula:
05/12/2023 12:00 - 22/02/2024 23:59

Período de docencia:
11/03/2024 - 14/03/2024

Área de Normalización Lingüística


Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
04/09/2023 09:00 - 22/09/2023 14:00

Período de docencia:
07/11/2023 - 12/12/2023
Os erros máis frecuentes na lingua galega
(Curso de idiomas) -

Curso destinado a persoas interesadas en repasar e mellorar os seus coñecementos lingüísticos.

Período de matrícula:
04/09/2023 09:00 - 22/09/2023 14:00

Período de docencia:
06/11/2023 - 11/12/2023

Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade


Venres de voluntariado: II Xornada de promoción do voluntariado na UVigo
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

As xornadas Venres de voluntariado, constitúen unha ocasión para coñecer directamente os distintos programas de voluntariado que oferta a  Universidade de Vigo, tanto os programas propios coma aqueles organizados con entidades sociais.

O obxectivo das xornadas é fomentar a realización de voluntariado entre a comunidade universitaria da Universidade de Vigo.

Período de preinscrición:
16/02/2023 09:00 - 03/03/2023 10:30

Axenda 2030- Axentes do Cambio
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

O Curso "Axenda 2030. Axentes do cambio" ten unha duración de 30 horas e vai dirixido ao alumnado da Universidade de Vigo que teña un forte compromiso coa protección do medioambiente e coa erradicación das desigualdades no mundo.

A Axenda 2030 é unha resolución da ONU aprobada en 2015 que constitúe a folla de ruta da humanidade para os vindeiros anos. Centrada na protección medioambiental e na erradicación de todo tipo de desigualdades, a Axenda busca que as universidades se impliquen na xeración das condicións para acadar un desenvolvemento máis sostible e inclusivo tendo en conta as limitacións do planeta e o benestar das persoas a través da aplicación dos denominados «Obxectivos de Desenvolvemento Sostible» (ODS).

O principal obxectivo deste curso é formar a estudantes para que coñezan a Axenda 2030. Esta actividade pódese complementar con  unha acción de voluntariado nos tres campus da UVigo para dar a coñecer a Axenda 2030 e sensibilizar á comunidade universitaria sobre os seus 17 ODS mediante paneis informativos e a organización de actividades. 

O curso contará con 30h de formación virtual en MOOVI na que o alumnado accederá aos contidos sobre a Axenda e a vídeos explicativos. As/os estudantes terán unha participación activa a través de foros de debate online e contarán en todo o momento co asesoramento e titorización do equipo docente tanto para elaborar as actividades como para resolver dúbidas.

 

 

Período de preinscrición:
13/09/2023 15:36 - 06/10/2023 23:59

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Loita contra incendios
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de intervención e de interese para os demais membros incluidos nos equipos de emerxencia dos planes de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
04/12/2023 08:00 - 11/12/2023 23:59

Período de docencia:
15/12/2023 - 15/12/2023

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos