Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do PDI


Deseño e creación de podcast educativos (Modalidade virtual asíncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

Este curso está orientado a descubrir e comprender as potencialidades do Podcast como ferramenta educativa. Ao longo do curso os participantes aprenderán a facer un guión, gravar os «audios» e montar e editar o seu propio podcast para compartir en servizos de distribución de podcasts ou nas ferramentas de teledocencia (Moodle, blog...).

Período de matrícula:
04/09/2020 12:00 - 22/09/2020 23:59

Período de docencia:
01/10/2020 - 31/10/2020
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP (Modalidade virtual asíncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso Creación e tratamento de imaxes e fotografias con GIMP insírese dentro do Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2020. A actividade formativa está organizada pola Área de Formación e Innovación Educativa.

Período de matrícula:
07/09/2020 12:00 - 14/09/2020 23:59

Período de docencia:
05/10/2020 - 01/11/2020
Aulas virtuais en Moodle para uso docente-Nivel 1-2-3 (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O uso das aulas virtuales constitúe un importante recurso de apoio á docencia presencial, semipresencial ou en liña, sendo o espazo a través do que o profesorado deseña a súa docencia, facilita materiais e actividades aos seus alumnos, ademais de comunicarse e realizar avaliacións. Este MOOC aborda cuestións básicas sobre a configuración e xestión dun aula virtual para uso docente.

Pola súa condición de software libre, Moodle está en constante actualización. Neste curso traballaremos coa versión máis moderna disponible na Universidade, que é a 3.8 en Campus Remoto pero todo o aprendido é de aplicación á versión 3.5 de Faitic. Para participar neste curso non se requiren coñecementos previos, xa que se trata dun curso que empeza cos coñecementos básicos sobre Moodle e que che permitirá ir avanzando a conceptos máis avanzados para lograr configurar un aula virtual con fins docentes, colgar ou enlazar contidos, configurar actividades e corrixilas, ou xestionar a comunicación cos alumnos/as.

En varios niveis de intensificación incrementais, o alumnado aprenderá neste curso a deseñar, planificar e xestionar un curso na plataforma Moodle, adquirindo incluso no nivel básico, os coñecementos suficientes para a utilización da plataforma Moodle para apoiar o seu labor docente tanto presencial como en liña.

 

Período de matrícula:
08/09/2020 12:00 - 15/09/2020 23:59

Período de docencia:
02/11/2020 - 13/12/2020
Propiedade intelectual e persoal docente universitario (Modalidade virtual síncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

Nesta actividade formativa farase unha análise dos temas de propiedade intelectual que afectan ao persoal universitario, en particular a titularidade dos resultados da actividade do profesorado universitario, a utilización de materiais doutras persoas na docencia e na investigación, a propiedade intelectual na era dixital,  posibles negocios sobre estes dereitos e a defensa dos resultados de investigación fronte ao uso indebido por outras persoas.

 

Período de matrícula:
09/09/2020 12:00 - 28/09/2020 23:59

Período de docencia:
19/10/2020 - 20/10/2020
Edición sinxela de vídeo, son e publicación e difusión web (Modalidade virtual síncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa busca fornecer ao profesorado de técnicas de produción de vídeo a través do emprego de ferramentas libres e recursos de publicación web da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
14/09/2020 12:00 - 30/10/2020 23:59

Período de docencia:
10/11/2020 - 24/11/2020
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP (Modalidade virtual asíncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso Creación e tratamento de imaxes e fotografias con GIMP insírese dentro do Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2020. A actividade formativa está organizada pola Área de Formación e Innovación Educativa.

Período de matrícula:
15/09/2020 12:00 - 19/10/2020 23:59

Período de docencia:
02/11/2020 - 29/11/2020
Deseño e creación de podcast educativos (Modalidade virtual asíncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

Este curso está orientado a descubrir e comprender as potencialidades do Podcast como ferramenta educativa. Ao longo do curso os participantes aprenderán a facer un guión, gravar os «audios» e montar e editar o seu propio podcast para compartir en servizos de distribución de podcasts ou nas ferramentas de teledocencia (Moodle, blog...).

Período de matrícula:
16/09/2020 12:00 - 23/10/2020 23:59

Período de docencia:
02/11/2020 - 30/11/2020
Propiedade intelectual e persoal docente universitario (Modalidade virtual síncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

Nesta actividade formativa farase unha análise dos temas de propiedade intelectual que afectan ao persoal universitario, en particular a titularidade dos resultados da actividade do profesorado universitario, a utilización de materiais doutras persoas na docencia e na investigación, a propiedade intelectual na era dixital,  posibles negocios sobre estes dereitos e a defensa dos resultados de investigación fronte ao uso indebido por outras persoas.

 

Período de matrícula:
17/09/2020 12:00 - 30/10/2020 23:59

Período de docencia:
16/11/2020 - 17/11/2020
As prácticas externas como elemento facilitador da inserción laboral universitaria (Modalidade virtual síncrona)
(Curso de formación do PDI) - virtual

Pasaron unhas décadas desde a implantación do Plan Boloña, que presentaba como unha das súas características distintivas a maior importancia que se lle dá ao campo práctico dos estudos e ao desenvolvemento das habilidades que o estudantado debe adquirir para desenvolverse profesionalmente nas universidades. Despois de aumentar o número de prácticas, a Universidade de Vigo actualmente están concentrando os seus esforzos para mellorar a súa calidade e aumentar a súa internacionalización. E, sendo conscientes, que un dos alicerces esenciais para acadar estes obxectivos é o profesorado que coordina e titoriza as prácticas externas, xa sexan curriculares ou extraescolares, a Área de Emprego e Emprendemento (AEE) decidiu propoñer esta actividade formativa de carácter práctico.

Período de matrícula:
18/09/2020 12:00 - 07/10/2020 23:59

Período de docencia:
13/10/2020 - 22/10/2020

Escola de Enxeñaría Industrial


DIGITAL JAI'2020: I JORNADAS DIGITALES SOBRE TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
(Outros cursos) - presencial

El programa de ponencias y sesiones técnicas de las I Jornadas Digitales DIGITAL JAI'2020 se orientan a la difusión formativa e informativa de las más innovadoras y avanzadas tecnologías de automatización y control industrial.

Toda planta industrial moderna que desee afrontar con éxito los retos de la creciente globalización y competitividad en los procesos productivos de su negocio debería tenerlas en cuenta y mejorarlas de forma continuada, pues éstas llegan a ser un factor diferencial gracias al que las empresas de los países más avanzados pueden distinguirse y diferenciarse del resto.

Período de preinscrición:
01/08/2020 20:00 - 23/10/2020 17:55

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - virtual

Curso virtual dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 ECTS. Consta de 75 h (50 horas de clases telepresenciais + 25 horas de actividades)

Virtual course for students exchange programme with a recognition of 2,5 credits ECTS. This course consists of 75 h (50 online hours on Campus Remoto + 25 hours of activities)

Período de matrícula:
07/09/2020 09:00 - 09/10/2020 14:00

Período de docencia:
06/10/2020 - 15/12/2020
Curso de redacción de documentos administrativos
(Curso de idiomas) - virtual

Revisión dos principais documentos administrativos que son de interese para a xestión universitaria e revisión da estrutura dos textos administrativos.

Período de matrícula:
07/09/2020 09:00 - 25/09/2020 14:00

Período de docencia:
26/10/2020 - 04/12/2020
Ferramentas informáticas para a mellora da redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as utilidades das TIC para a lingua galega.

Período de matrícula:
07/09/2020 09:00 - 25/09/2020 14:00

Período de docencia:
02/11/2020 - 04/12/2020
Escribir en internet
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en mellorar a redacción de textos destinados á web.

Período de matrícula:
07/09/2020 09:00 - 25/09/2020 14:00

Período de docencia:
03/11/2020 - 04/12/2020
Como redactar e expoñer o teu TFG ou TFM
(Curso de idiomas) - virtual

Facer un traballo de investigación solvente é fundamental, e saber comunicalo ten a mesma importancia. Así pois, é imprescindible redactar con corrección os traballos académicos e saber expresar as ideas para expoñer os resultados dun TFG ou TFM.

Período de matrícula:
07/09/2020 09:00 - 25/09/2020 14:00

Período de docencia:
05/10/2020 - 06/11/2020
Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
07/09/2020 09:00 - 25/09/2020 23:59

Período de docencia:
06/10/2020 - 13/11/2020

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


CANCELADO- ECOGRAFÍA BÁSICA EN FISIOTERAPIA: SONOANATOMÍA
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
18/06/2020 12:55 - 04/11/2020 23:59

Período de matrícula:
18/06/2020 12:56 - 05/11/2020 23:59

Período de docencia:
06/11/2020 - 08/11/2020
PILATES EN MAT PARA FISIOTERAPEUTAS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
18/06/2020 13:19 - 04/02/2021 23:59

Período de matrícula:
01/07/2020 00:00 - 05/02/2021 23:59

Período de docencia:
06/02/2021 - 07/03/2021
ESPECIALISTA EN TECNOLOXÍAS DE QUINTA XERACIÓN (5G)
(Máster/especialista) - presencial

Curso de especialista en 5G, online, dirigido a titulados de Ingeniería de Telecomunicación, para complementar y actualizar sus conocimientos en el ámbito de la nueva generación de telefonía movil.

Los docentes provienen en parte de empresas del sector (operadoras, proveedores de equipamiento y usuarias) y en parte son profesores de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo

Período de preinscrición:
27/07/2020 13:46 - 10/12/2020 23:59

Período de matrícula:
01/12/2020 13:46 - 07/01/2021 23:59

Período de docencia:
01/10/2020 - 30/07/2021
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS PARA O FUTURO LABORAL
(Curso Complementario) - semipresencial
Período de preinscrición:
01/09/2020 00:00 - 20/10/2020 23:59

Período de matrícula:
23/09/2020 00:00 - 25/10/2020 23:59

Período de docencia:
01/11/2020 - 30/11/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

Período de matrícula:
03/10/2020 00:00 - 28/10/2020 23:59

Período de docencia:
01/11/2020 - 15/12/2020

Actividades formativas de departamentos


Explotación de vulnerabilidades en servidores Windows
(Taller) - presencial

"Explotación de vulnerabilidades en servidores Windows." Lunes, 2 de noviembre, de 16:00 a 20:00. Impartido simultáneamente en FIC (Universidade da Coruña) L2.02 del Área Científica y EET (Universidade de Vigo) T214. También accesible por Campus Remoto

Período de preinscrición:
06/10/2020 21:38 - 29/10/2020 21:38

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Campaña de prevención de lesións musculoesqueléticas (Vigo- mañá)
(Taller) - presencial

Prevención de lesións musculoesqueléticas.

Período de matrícula:
16/10/2020 11:30 - 22/10/2020 14:00

Período de docencia:
28/10/2020 - 28/10/2020
Campaña de prevención de lesións musculoesqueléticas (Vigo- tarde)
(Taller) - presencial

Prevención de lesións musculoesqueléticas.

Período de matrícula:
16/10/2020 11:30 - 22/10/2020 14:00

Período de docencia:
28/10/2020 - 28/10/2020

Área de Emprego e Emprendemento


XOVES EMPREGABLES. Comeza a conta atrás para lanzar a túa carreira profesional
(Actividade de formación) - virtual

Se ben as tendencias do mercado laboral  son incertas, a actual situación enmarcada polo estado sanitario tamén xera unha oportunidade para darlle un novo rumbo á traxectoria profesional e por en valor competencias persoais que sin duda alguna favorecen a busca dun emprego acorde con esas competencias e facilitan a adecuación de candidaturas.

Neste contexto, débese seguir apostando polo desenvolvemento de accións que permitan manter e, mesmo, mellorar, a empregabilidade do alumnando e persoas egresadas da universidade. Nesta liña de traballo, a Área de Emprego e Emprendemento (AEE) da Universidade de Vigo pon en marcha unha serie de webinars que se desenvolverán a través do campus remoto para mellorar algunha das competencias relaconadas ca mellora da empregabilidade

Período de preinscrición:
04/09/2020 11:01 - 02/10/2020 15:35

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos