Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do PDI


Creación, xestión e mantemento de páxinas web con Wordpress no teu espazo web da @uvigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
21/01/2019 12:00 - 17/04/2019 23:59

Período de docencia:
13/05/2019 - 03/06/2019
Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
22/01/2019 12:00 - 24/05/2019 23:59

Período de docencia:
04/06/2019 - 24/06/2019
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
25/01/2019 12:00 - 12/04/2019 23:59

Período de docencia:
02/05/2019 - 31/05/2019
Design Thinking como metodoloxía para a aprendizaxe baseada en proxectos (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O Design Thinking (DT) é unha metodoloxía interactiva para o desenvolvemento de proxectos en base a tarefas de empatía, definición, xeración de ideas, prototipado e experimentación. Esta metodoloxía foi desenvolvida en Stanford e ten sido aplicada por numerosas empresas de éxito.

Período de matrícula:
25/02/2019 12:00 - 24/05/2019 23:59

Período de docencia:
04/06/2019 - 18/06/2019
Como motivar ao alumnado na aula (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A capacidade de xerar motivación no alumnado é unha das competencias fundamental no profesorado. Dela depende unha parte importante dos resultados académicos do alumnado. A motivación é algo moi persoal aínda que existen claves para traballar e acadar estados motivacionais óptimos. A motivación é un disparador do talento e aprender a autorregular o circuito motivacional é unha clave para o éxito profesional.

Período de matrícula:
07/03/2019 12:00 - 22/04/2019 23:59

Período de docencia:
21/05/2019 - 22/05/2019
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
02/04/2019 12:00 - 29/04/2019 23:59

Período de docencia:
06/05/2019 - 07/06/2019
Fondos europeos para a innovación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Os programas europeos de investimento e de axudas para o periodo 2014-20 van dirixidos aos obxectivos de crecemento da Unión Europea e están plasmadas na Estratexia Europea 2020. No curso abordaranse os mecanismos de financiamento necesarios para atopar as solucións axeitadas a cada necesidade, afondarase dos sistemas de busca de datos sobre convocatorias, proxectos de cooperación... e estudaranse casos prácticos.

Período de matrícula:
29/04/2019 12:00 - 13/05/2019 23:59

Período de docencia:
15/05/2019 - 20/05/2019
A metodoloxía da Aprendizaxe-Servizo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A Aprendizaxe-Servizo é unha maneira de aprender facendo un servizo á comunidade. Esta metodoloxía activa de aprendizaxe pode traballar todas as competencias (básicas, específicas, transversais e xerais) e artéllase nun proxecto de educación para a cidadanía que fortalece a comunidade, xa que fomenta o capital social, estimula o traballo en rede  e afonda nos valores e normas que aportan cohesión social.

A filosofía que sustenta esta metodoloxía considera que a educación debe servir para mellorar o mundo.

Período de matrícula:
30/04/2019 12:00 - 15/05/2019 23:59

Período de docencia:
20/05/2019 - 09/06/2019
Curso de pronuncia para a docencia en inglés (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A actividade formativa abordará os procesos fonéticos e fonolóxicos desde unha perspectiva práctica, centrada na expresión oral e discriminación auditiva do inglés británico. 

Período de matrícula:
10/05/2019 12:00 - 27/05/2019 23:59

Período de docencia:
12/06/2019 - 25/06/2019

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais


CURSO DE FORMACIÓN EN O IVE NA FISCALIDADE EMPRESARIAL (Edición 2019)
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
21/05/2019 00:00 - 04/06/2019 23:59

Período de matrícula:
21/05/2019 00:00 - 06/06/2019 23:59

Período de docencia:
04/06/2019 - 13/06/2019

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 créditos ECTS. Consta de 75 h (50 h presenciais + 25 h de visitas guiadas).

Período de matrícula:
04/02/2019 09:00 - 22/02/2019 14:00

Período de docencia:
07/03/2019 - 28/05/2019
Como redactar e expoñer o teu TFG ou TFM
(Curso de idiomas) - semipresencial

Facer un traballo de investigación solvente é fundamental, e saber comunicalo ten a mesma importancia. Así pois, é imprescindible redactar con corrección os traballos académicos e saber expresar as ideas para expoñer os resultados dun TFG ou TFM.

Período de matrícula:
04/02/2019 09:00 - 22/02/2019 14:00

Período de docencia:
22/04/2019 - 23/05/2019

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


CURSO DE FORMACIÓN EN ANÁLISE AVANZADA DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL)
(Curso de Formación) - presencial

Excel es una herramienta informática ampliamente utilizada en el mundo empresarial, tanto por su facilidad de uso como por las prestaciones que ofrece. Este curso permite obtener los conocimientos avanzados para analizar y tratar la información con Excel.

Validación de créditos ECTS (40 horas) para el alumnado de la Universidad de Vigo https://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2018-2019/index.html

Período de preinscrición:
23/01/2019 00:00 - 24/05/2019 23:59

Período de matrícula:
05/02/2019 00:00 - 24/05/2019 23:59

Período de docencia:
24/05/2019 - 15/06/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Curso de Formación) - presencial

Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS.

Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional.

Validación de créditos ECTS (60 horas) para alumnado de la Universidad de Vigo. https://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2018-2019/index.html

Período de preinscrición:
24/01/2019 00:00 - 23/05/2019 23:59

Período de matrícula:
20/02/2019 00:00 - 23/05/2019 23:59

Período de docencia:
23/05/2019 - 07/06/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Curso de Formación) - presencial

Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS.

Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional.

Validación de créditos ECTS (60 horas) para alumnado de la Universidad de Vigo. https://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2018-2019/index.html

Período de preinscrición:
24/01/2019 00:00 - 09/07/2019 23:59

Período de matrícula:
29/03/2019 00:00 - 09/07/2019 23:59

Período de docencia:
09/07/2019 - 24/07/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN EN PYTHON
(Curso de Formación) - presencial

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que goza de una gran popularidad en aplicaciones profesionales, científicas y académicas, y que resulta especialmente adecuado para programadores principiantes, como lo demuestra el hecho de que sea el lenguaje empleado en los cursos introductorios de programación de muchas de las universidades más prestigiosas del mundo (MIT, Berkeley, Columbia, etc.). Ello se debe fundamentalmente a que la sintaxis de Python es mucho más simple y clara que la de otros lenguajes de uso generalizado, como Java, C y C++, y por consiguiente su aprendizaje es más fácil. Otras características destacables de Python son: portabilidad (posibilidad de ejecutar el mismo programa en máquinas con arquitecturas y sistemas operativos diferentes), multiparadigma (ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y programación funcional), gestión dinámica de tipos y manejo automático de la memoria. Python dispone de una licencia de código abierto y una comunidad de usuarios muy numerosa y activa, que lo han convertido en una alternativa gratuita a programas comerciales como Matlab o Mathematica.

A lo largo del curso se abordan los conceptos básicos de Python de manera asequible, amena y eminentemente práctica, pues la descripción de los contenidos teóricos se complementa con numerosos ejercicios y cuestionarios interactivos de dificultad gradual.

El curso es apropiado tanto para personas que no tienen conocimientos previos de programación como para quienes conocen otros lenguajes pero quieren aprender Python. Al final del mismo, el alumnado será capaz de:

  • Desarrollar programas sencillos para resolver problemas relacionados con diversos campos científicos y técnicos (ingeniería, matemáticas, física, economía, biología, etc.).
  • Entender código Python escrito por otras personas.
  • Aprender programación avanzada en Python de manera autónoma.

Validación de créditos ECTS: https://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2018-2019/index.html

Período de preinscrición:
24/01/2019 00:00 - 27/05/2019 23:59

Período de matrícula:
20/02/2019 00:00 - 27/05/2019 23:59

Período de docencia:
27/05/2019 - 07/06/2019
INTRODUCCIÓN Á SIMULACIÓN FEM E CFD CON ANSYS (2019)
(Curso Complementario) - semipresencial

ANSYS es una completa suite de software CAE (Computer Aided Engineering) que abarca un amplio rango de físicas, dando acceso a prácticamente cualquier campo de simulación de ingeniería que requiera un proceso de diseño. Organizaciones de todo el mundo confían en ANSYS para sacar el mayor partido a sus inversiones en software de simulación de ingeniería.

Validación de créditos ECTS (70 horas) para los alumnos de la Universidad de Vigo. https://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2018-2019/index.html

Período de preinscrición:
24/01/2019 00:00 - 09/07/2019 23:59

Período de matrícula:
29/03/2019 00:00 - 09/07/2019 23:59

Período de docencia:
09/07/2019 - 30/07/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA
(Curso de Formación) - semipresencial

Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de este curso de programación en Java. Con un enfoque fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos: herencias, programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, acceso a bases de datos, acceso a la web, etc. Además, dado que los dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma.

 

Información completa en http://momentum.uvigo.es/cursos/java.html

Período de preinscrición:
29/01/2019 14:31 - 27/05/2019 23:59

Período de matrícula:
22/01/2019 14:32 - 22/05/2019 23:59

Período de docencia:
27/05/2019 - 06/06/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO E FABRICACIÓN CON CATIA V5
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
15/03/2019 00:00 - 22/05/2019 23:59

Período de matrícula:
16/04/2019 00:00 - 22/05/2019 23:59

Período de docencia:
29/05/2019 - 11/06/2019
TÉCNICAS MANIPULATIVAS NAS EXTREMIDADES
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
15/03/2019 14:29 - 05/09/2019 23:59

Período de matrícula:
15/03/2019 00:00 - 06/09/2019 23:59

Período de docencia:
06/09/2019 - 22/09/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
25/03/2019 00:00 - 20/05/2019 23:59

Período de matrícula:
27/05/2019 00:00 - 09/09/2019 23:59

Período de docencia:
09/09/2019 - 18/11/2019
DESEÑO DE APLICACIÓNS PARA DIRECCIÓN DE OPERACIÓNS CON OFFICE ACCESS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/04/2019 00:00 - 12/07/2019 23:59

Período de matrícula:
06/05/2019 00:00 - 12/07/2019 23:59

Período de docencia:
13/07/2019 - 20/07/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN DATA MINING CON "R"
(Curso de Formación) - virtual

Curso de Minería de Datos, totalmente no presencial, comienza el 1 de mayo de 2019 y durará un mes, con una dedicación media de una hora diaria, y está dirigido a investigadores, estadísticos, estudiantes de doctorado, profesionales de gestión de datos, y personas interesadas en las técnicas estadísticas. No se requiere un nivel avanzado de conocimientos previos.

Período de matrícula:
01/04/2019 00:00 - 27/04/2019 23:59

Período de docencia:
01/05/2019 - 31/05/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO WEB
(Curso de Formación) - semipresencial

En este curso aprenderás las herramientas básicas para el diseño de sitios web: con HTML5 podrás estructurar el contenido y con CSS3 definirás el estilo con el que se mostrará. 

Además, dominarás las técnicas de responsividad que permiten que las webs se adapten automáticamente a los distintos dispositivos tablets, móviles, ordenadores de escritorio, portátiles etc.) sin necesidad de crear una web para cada uno de ellos. 

Y todo esto sin necesidad de aprender ningún lenguaje de programación.

Período de preinscrición:
05/04/2019 00:00 - 05/07/2019 23:59

Período de matrícula:
05/04/2019 00:00 - 07/07/2019 23:59

Período de docencia:
10/07/2019 - 19/07/2019
INDUSTRIA 4.0 E FABRICACIÓN ADITIVA. DA IDEA Á FABRICACIÓN CON SIEMENS NX
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
22/04/2019 00:00 - 10/07/2019 23:59

Período de matrícula:
01/05/2019 00:00 - 10/07/2019 23:59

Período de docencia:
11/07/2019 - 24/07/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA AVANZADA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y se puede instalar libremente en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística mundial colabora de forma desinteresada con el proyecto R (R Project), y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas en el ámbito de las ciencias de la salud.

El curso incluye diversas técnicas estadísticas utilizadas en la investigación médica, con datos y ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual, totalmente no presencial, mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic.

Este curso tiene concedido el reconocimiento, como actividad de formación continua, de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia (Sistema Nacional de Salud), para todos los profesionales sanitarios titulados.

Período de matrícula:
01/05/2019 00:00 - 28/05/2019 23:59

Período de docencia:
01/06/2019 - 15/07/2019
DESEÑO DE SISTEMAS ENCAIXADOS EN FPGAS CON XILINX VIVADO
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
02/05/2019 00:00 - 19/05/2019 23:59

CURSO DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN A CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
02/05/2019 00:00 - 01/10/2019 23:59

Período de matrícula:
18/06/2019 00:00 - 01/10/2019 23:59

Período de docencia:
02/10/2019 - 23/10/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA INVESTIGADORES
(Curso de Formación) - virtual

Curso totalmente no presencial cuyos contenidos son las técnicas estadísticas más utilizadas en la investigación científica, con un enfoque práctico que permite su aplicación inmediata a datos propios mediante el programa estadístico R.  El programa estadístico R es gratuito, facil de instalar, y el más potente (con mucha diferencia) de los programas estadísticos de uso general existentes. El curso se puede seguir desde un ordenador personal en cualquier localización, y en horario libre. La superación del curso permite obtener un diploma acreditativo o título propio de la Universidad de Vigo.

Período de preinscrición:
09/09/2019 00:00 - 05/10/2019 23:59

Período de matrícula:
09/09/2019 00:00 - 07/10/2019 23:59

Período de docencia:
10/10/2019 - 09/11/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

 

Período de preinscrición:
01/10/2019 00:00 - 25/10/2019 23:59

Período de matrícula:
03/10/2019 00:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
01/11/2019 - 15/12/2019

Servizo de PAS


Taller práctico: cómo deseñar material publicitario
(Curso de formación do PAS) - presencial
Período de matrícula:
27/03/2019 10:00 - 10/05/2019 23:59

Período de docencia:
20/05/2019 - 28/06/2019
Análise estatística con RCommander
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
03/05/2019 11:00 - 20/05/2019 23:59

Período de docencia:
27/05/2019 - 28/06/2019
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
03/05/2019 11:00 - 20/05/2019 23:59

Período de docencia:
27/05/2019 - 28/06/2019

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de matrícula:
22/03/2019 09:00 - 23/05/2019 23:59

Período de docencia:
24/05/2019 - 24/05/2019
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
25/04/2019 12:00 - 24/06/2019 23:59

Período de docencia:
25/06/2019 - 25/06/2019
Primeiros auxilios (Ourense-mañá)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal dos equipos de primeiros auxilios e demais persoal que forma parte dos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo, aínda que a  formación en primeiros auxilios resulta recomendable para todo o persoal traballador.

Período de matrícula:
08/05/2019 08:30 - 20/05/2019 09:00

Período de docencia:
22/05/2019 - 22/05/2019

Actividades recoñecidas coma formación permanente do profesorado


Ferramentas para o profesorado (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O curso Ferramentas para o profesorado é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI.

Período de matrícula:
13/03/2019 12:00 - 08/04/2019 23:59

Período de docencia:
12/04/2019 - 30/05/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos