Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Scrum: metodoloxías áxiles na docencia
(Curso de formación do PDI) -

Neste curso faremos unha aproximación á metodoloxía de xestión de proxectos áxil, a través do marco de traballo de Scrum, e como integrala na docencia baseada en proxectos.

Estudarase o funcionamento de Scrum xunto as súas principais características (roles, eventos, artefactos). Descubriremos como construír, xestionar e perfeccionar un backlog de produto, como desenvolver épicas e historias de usuario/a -analizando o seu progreso, e como implantar as estratexias de entrega de produto. Así mesmo revisaremos distintas ferramentas que permitirán a integración de Scrum na aula, tanto para desenvolver os proxectos de forma colaborativa por parte do alumnado, como para avaliar o seu desempeño. 

A actividade desenvolverase en grupos de traballo, fomentando os principais valores de Scrum (auto-xestión, creación de valor, resposta áxil aos cambios).

Período de matrícula:
16/07/2021 12:00 - 09/09/2021 23:59

Período de docencia:
18/10/2021 - 18/11/2021
Axenda 2030: Teoría e prácticas transformadoras na Universidade
(Curso de formación do PDI) -

Trátase dun curso dirixido ao PDI e PAS da Universidade de Vigo onde se fará un repaso polos 6 anos da Axenda 2030 e se reflexionará sobre o rol da Universidade na sociedade e de que xeito a Axenda 2030 pode contribuír a transformala.

A Axenda 2030 configurouse como o principal proxecto de transformación das nosas sociedades. Unha das súas principais carácterísticas e a que a dota dun carácter rupturista co pasado e a súa integridade e transversalidade. A maior parte das institucións públicas e privadas teñen que levar a cabo accións que apunten nesa transformación, e a Universidade correspóndelle un papel esencial neste eido.
Neste curso traballaremos sobre o rol que debe desenvolver a universidade nos seguintes eidos: Gobernanza, Compromiso Social, Investigación e Docencia.

Período de matrícula:
20/09/2021 12:00 - 22/10/2021 23:59

Período de docencia:
01/11/2021 - 30/11/2021
Iniciación ao coaching educativo na universidade
(Curso de formación do PDI) -

Nos últimos anos houbo un gran interese e desenvolvemento, dentro do ámbito educativo, pola potenciación e desenvolvemento persoal do alumnado. Neste sentido os/as docentes de todas as etapas víronse na necesidade de reelaborar os seus propios esquemas de actuación e formarse na adquisición de ferramentas e técnicas que lles permitan retomar o seu rol de axente activo no proceso de aprendizaxe do alumnado. Así, neste contexto, a figura do profesor/a como coach cada vez cobrou un maior protagonismo. Con esta proposta formativa, búscase introducir e iniciar ao profesorado da Universidade Vigo en técnicas e ferramentas de uso habitual no coaching educativo.

Período de matrícula:
24/09/2021 12:00 - 12/11/2021 23:59

Período de docencia:
17/11/2021 - 25/11/2021
Análise de datos cualitativos con ATLAS.ti
(Curso de formación do PDI) -

A actividade facilitará todos os recursos para comprender o procedemento analítico e o funcionamento do programa. Esta ferramenta pode axudar ao profesorado a investigar na súa docencia e acadar melloras nela.

Período de matrícula:
30/09/2021 12:00 - 28/10/2021 23:59

Período de docencia:
08/11/2021 - 10/11/2021
Oratoria e comunicación para docentes (MODALIDADE PRESENCIAL-CAMPUS DE VIGO)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
04/10/2021 12:00 - 22/10/2021 23:59

Período de docencia:
08/11/2021 - 15/12/2021

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - virtual

Curso virtual dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 ECTS. Consta de 75 h (50 horas de clases telepresenciais + 25 horas de actividades)

Virtual course for students exchange programme with a recognition of 2,5 credits ECTS. This course consists of 75 h (50 online hours on Campus Remoto + 25 hours of activities)

Período de matrícula:
06/09/2021 09:00 - 08/10/2021 23:59

Período de docencia:
05/10/2021 - 16/12/2021
Como redactar e expoñer o teu TFG ou TFM
(Curso de idiomas) - virtual

Facer un traballo de investigación solvente é fundamental, e saber comunicalo ten a mesma importancia. Así pois, é imprescindible redactar con corrección os traballos académicos e saber expresar as ideas para expoñer os resultados dun TFG ou TFM.

Período de matrícula:
06/09/2021 09:00 - 24/09/2021 14:00

Período de docencia:
02/11/2021 - 03/12/2021
Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
06/09/2021 09:00 - 24/09/2021 23:59

Período de docencia:
05/10/2021 - 12/11/2021
Avanza co galego
(Curso de idiomas) - virtual

Curso dirixido a persoas que xa posúen un nivel medio ou medio-alto de galego e queiran mellorar a calidade lingüística e aumentar a súa competencia comunicativa en lingua galega.

Período de matrícula:
06/09/2021 09:00 - 24/09/2021 23:59

Período de docencia:
04/10/2021 - 12/11/2021
Anatomizamos en galego
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas na linguaxe e na redacción sanitaria galega.

Período de matrícula:
06/09/2021 09:00 - 24/09/2021 14:00

Período de docencia:
08/11/2021 - 10/12/2021

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


PILATES EN MAT PARA FISIOTERAPEUTAS
(Curso Complementario) - Presencial
Período de preinscrición:
01/07/2021 00:00 - 03/02/2022 23:59

Período de matrícula:
01/07/2021 00:00 - 04/02/2022 23:59

Período de docencia:
05/02/2022 - 06/03/2022
VALORACIÓN E ABORDAXE TERAPÉUTICO DA PATOLOXÍA DO OMBRO
(Curso Complementario) - Presencial
Período de matrícula:
01/09/2021 00:00 - 21/10/2021 23:59

Período de docencia:
22/10/2021 - 24/10/2021
CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á BOLSA
(Curso de Formación) - Presencial ou Non Presencial
Período de preinscrición:
13/09/2021 00:00 - 25/10/2021 23:59

Período de matrícula:
13/09/2021 00:00 - 25/10/2021 23:59

Período de docencia:
25/10/2021 - 04/11/2021
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - Non Presencial

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

Período de matrícula:
01/10/2021 00:00 - 28/10/2021 23:59

Período de docencia:
01/11/2021 - 15/12/2021

Servizo de PAS


Administración electrónica: sede e cividas - Básico (Campus VIGO)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
30/07/2021 10:00 - 08/10/2021 23:59

Período de docencia:
02/11/2021 - 09/11/2021
Administración electrónica: sede e cividas - Avanzado
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
30/07/2021 10:00 - 27/10/2021 23:59

Período de docencia:
23/11/2021 - 01/12/2021
Administración electrónica: sede e cividas - Básico (Campus OURENSE)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
30/07/2021 10:13 - 08/10/2021 23:59

Período de docencia:
16/11/2021 - 18/11/2021
Administración electrónica: Obradoiro cómo adaptar as convocatorias ao entorno electrónico
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
30/07/2021 10:14 - 17/12/2021 23:59

Período de docencia:
12/01/2022 - 20/01/2022
Administración electrónica: sede e cividas - Básico (campus PONTEVEDRA)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
30/07/2021 10:21 - 08/10/2021 23:59

Período de docencia:
11/11/2021 - 11/11/2021
Axenda 2030: teoría e prácticas transformadoras na Universidade
(Curso de formación do PAS) -

A Axenda 2030 configurouse como o principal proxecto de transformación das nosas sociedades. Unha das súas principais características e a que a dota dun carácter rupturista co pasado e a súa integridade e transversalidade. A maior parte das institucións públicas e privadas teñen que levar a cabo accións que apunten nesa transformación, e á Universidade correspóndelle un papel esencial neste eído.

Pode consultar a convocatoria no seguinte enlace.

Período de matrícula:
20/09/2021 11:00 - 15/10/2021 23:59

Período de docencia:
01/11/2021 - 30/11/2021

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos