Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Deseña o modelo de negocio dunha empresa baseada en resultados de investigación: Spin-Off (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O curso axudará a deseñar o modelo de negocio dunha Spin-Off; analizando aquelas variables que poidan ser clave para a viabilidade da empresa, por exemplo: a que clientela se vai dirixir, os problemas e/ou necesidades da devandita clientela, como vai ser rentable a compañía ou as alianzas que satisfará.
A través do uso de metodoloxías de desenvolvemento de negocio, adaptadas ás empresas xurdidas de centros de investigación, poderase obter unha visión panorámica e avaliar os aspectos internos e externos máis relevantes da empresa.

Período de matrícula:
14/12/2017 12:00 - 11/01/2018 23:59

Período de docencia:
16/01/2018 - 23/01/2018
Curso de iniciación ao Moodle (Campus de Vigo)
(Cursos de formación do persoal) - semipresencial

A plataforma Moodle é unha aplicación que permite crear e xestionar aulas virtuais para actividades formativas a distancia, semipresenciais e de apoio á docencia presencial. Esta plataforma conta coas ferramentas necesarias para que o profesorado poida deseñar a súa docencia, permitindo organizar actividades, facilitar recursos e materiais educativos, realizar cuestionarios, comunicarse co alumnado etc.  O presente curso aborda cuestións básicas sobre a xestión e configuración dun curso na plataforma Moodle para uso docente.

Período de matrícula:
22/12/2017 12:00 - 20/03/2018 23:59

Período de docencia:
03/04/2018 - 30/04/2018
A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
22/12/2017 12:00 - 06/02/2018 23:59

Período de docencia:
20/02/2017 - 27/02/2017
Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
26/12/2017 12:00 - 04/04/2018 23:59

Período de docencia:
10/04/2018 - 24/04/2018
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
11/01/2018 12:00 - 26/04/2018 23:59

Período de docencia:
03/05/2018 - 24/05/2018
WordPress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
12/01/2018 12:00 - 30/04/2018 23:59

Período de docencia:
08/05/2017 - 29/05/2018
Análise estatística básica de datos con RCommander (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

R é un ámbito de programación, análise estatística e xeración de gráficos distribuído baixo licenza GNU. Está constituído por máis de 7.500 paquetes integrados cos que é posible executar simples análises descritivas ou aplicar os máis complexos e novidosos modelos formais. Ademais, a incorporación a R de interfaces gráficas como RCommander, que crean ámbitos de traballo amigables moi similares ao ámbito de SPSS ou STATA, permiten saltar a barreira da accesibilidade, e utilizalo  en calquera ámbito.

Período de matrícula:
16/01/2018 12:00 - 22/02/2018 23:59

Período de docencia:
01/03/2018 - 08/04/2018
Creación de infografías e deseños vectoriais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Curso eminentemente práctico no que se adquirirán as habilidades necesarias para a creación de elaboradas infografías. Ademais de aprender a usar Inkscape, tamén se tratarán aspectos concretos do deseño gráfico, a busca e obtención de imaxes legais, conversión e transformación delas, elaboración de composicións gráficas máis básicas, como sombras, gradientes, logotipos, sinais etc., que logo completarán e formarán parte das propias infografías finais. Comezarase con tarefas básicas, para logo ir aumentando paulatinamente a complexidade dos traballos para conseguir resultados máis interesantes, logrados, coherentes e integrados.

Período de matrícula:
18/01/2018 12:00 - 19/04/2018 23:59

Período de docencia:
03/05/2018 - 24/05/2018
A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
19/01/2018 12:00 - 06/09/2018 23:59

Período de docencia:
20/09/2018 - 21/09/2018

Escola de Enxeñaría Industrial


JAI'2018: VII JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
(Outros cursos) - presencial

El programa de ponencias y sesiones técnicas de las VII Jornadas JAI'2018 se orientan a la difusión formativa e informativa de las más innovadoras y avanzadas tecnologías de automatización y control industrial.

Toda planta industrial moderna que desee afrontar con éxito los retos de la creciente globalización y competitividad en los procesos productivos de su negocio debería tenerlas en cuenta y mejorarlas de forma continuada, pues éstas llegan a ser un factor diferencial gracias al que las empresas de los países más avanzados pueden distinguirse y diferenciarse del resto.

Período de preinscrición:
27/09/2017 17:56 - 16/03/2018 17:56

Período de matrícula:
08/01/2018 14:06 - 16/03/2018 14:06

Período de docencia:
12/03/2018 - 16/03/2018

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2 créditos ECTS.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
15/02/2018 - 03/05/2018
Curso de redacción de documentos administrativos
(Curso de idiomas) - virtual

Revisión dos principais documentos administrativos que son de interese para a xestión universitaria e revisión da estrutura dos textos administrativos.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
01/03/2018 - 23/03/2018
Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación
(Curso de idiomas) - virtual

Neste curso achégase o alumnado á competencia na composición de documentos de carácter académico, e tamén de investigación. Deste xeito mellorarase na súa expresión escrita e afondarán no coñecemento das ferramentas para organizar un documento.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
02/04/2018 - 27/04/2018
Galego: actualízate
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas que desexen mellorar os coñecementos lingüísticos ou repasar cuestións que adoitan resultar máis problemáticas.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
02/04/2018 - 27/04/2018
Redacta con claridade e mellora a túa redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
01/03/2018 - 23/03/2018
Corrección da escrita coas TIC
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en ampliar coñecementos sobre os recursos lingüísticos que a informática pon ao dispor da lingua galega.                               

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
01/03/2018 - 23/03/2018

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado


TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL, NIVEL BÁSICO
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
03/02/2017 13:08 - 12/04/2018 23:59

Período de matrícula:
03/02/2017 13:08 - 13/04/2018 23:59

Período de docencia:
13/04/2018 - 15/04/2018
CURSO DE FORMACIÓN EN PILATES EN MAT PARA FISIOTERAPEUTAS (II Edición)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
05/06/2017 00:00 - 01/02/2018 23:59

Período de matrícula:
03/07/2017 00:00 - 02/02/2018 23:59

Período de docencia:
03/02/2018 - 04/03/2018
MÁSTER / ESPECIALISTA EN AUDITORÍA E CONTABILIDADE
(Máster/especialista) - presencial
Período de preinscrición:
01/08/2017 00:00 - 08/09/2017 23:59

Período de matrícula:
11/09/2017 00:00 - 19/09/2017 23:59

Período de docencia:
06/10/2017 - 08/07/2018
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN (ICT) 3ª Ed..
(Curso Complementario) - virtual

Alumnos o profesionales de ingeniería o profesionales interesados en adquirir conocimientos para realizar proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificación, en función de lo establecido en el R.D. 346/2011. 

Período de preinscrición:
15/09/2017 00:00 - 17/01/2018 23:59

Período de matrícula:
01/10/2017 00:00 - 19/01/2018 23:59

Período de docencia:
22/01/2018 - 02/03/2018
Curso de Nivel Medio de Autocad (VI Edición)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
30/09/2017 00:00 - 26/01/2018 23:59

Período de matrícula:
30/09/2017 00:00 - 29/01/2018 23:59

Período de docencia:
29/01/2018 - 02/02/2018
I CURSO DE FORMACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 Y FABRICACIÓN ADITIVA. DE LA IDEA A LA FABRICACIÓN CON SIEMENS NX
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
09/10/2017 00:59 - 20/02/2018 23:59

Período de matrícula:
06/11/2017 12:51 - 20/02/2018 23:59

Período de docencia:
21/02/2018 - 14/03/2018
Curso superior en Innovación, Competitividad y Emprendimiento en torno al mar (ICEMAR)
(Curso de Formación) - presencial

ICEMAR es una invitación a descubrir y diseñar un espacio de aprendizaje donde los participantes puedan identificar sus intereses, habilidades, valores y características personales para poder explorar activamente aquellos objetivos profesionales que les permitan incorporarse al tejido empresarial que se desarrolla en torno al mar. Una buena estrategia de desarrollo profesional parece determinante en la formación de futuros ciudadanos integrales, capaces de comprender los continuos cambios de su entorno y de ser partícipes activos de estos cambios.

Período de matrícula:
15/11/2017 00:00 - 22/01/2018 23:59

Período de docencia:
25/01/2017 - 19/07/2018
CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN PARA INTERNET CON PHP
(Curso de Formación) - semipresencial

El objetivo de este curso es el de introducir al alumno en la programación de páginas web activas usando las características más importantes del lenguaje PHP. Esto incluye, entre otros, el acceso a bases de datos, la gestión de ficheros XML y la gestión de sesiones y cookies. Información completa en http://momentum.uvigo.es/cursos/php.html

Período de preinscrición:
08/01/2018 10:25 - 19/02/2018 13:26

Período de matrícula:
22/01/2018 13:35 - 20/02/2018 13:36

Período de docencia:
23/02/2018 - 27/04/2018
GRÁFICOS E DESEÑO 3D CON SOLIDWORKS
(Curso Complementario) - presencial
Período de matrícula:
10/01/2018 00:00 - 29/05/2018 23:59

Período de docencia:
30/05/2018 - 08/06/2018

Biblioteca Universitaria de Vigo


"Máis alá de Google. Como buscar e xestionar información para un traballo académico"
(Outros cursos) - virtual

O curso pretende dar a coñecer as fontes de información, as técnicas e estratexias axeitadas para a realización dun traballo académico.

Período de matrícula:
29/01/2018 15:00 - 09/02/2018 23:55

Período de docencia:
19/02/2018 - 25/03/2018

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de preinscrición:
22/11/2017 14:00 - 29/01/2018 14:00

Período de matrícula:
22/11/2017 14:00 - 30/01/2018 11:00

Período de docencia:
30/01/2018 - 30/01/2018
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de preinscrición:
22/11/2017 14:00 - 21/02/2018 11:00

Período de matrícula:
22/11/2017 14:00 - 21/02/2018 14:00

Período de docencia:
22/02/2018 - 22/02/2018

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos