Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Curso práctico de aula invertida
(Curso de formación do PDI) -

O curso desenvolve as competencias profesionais docentes necesarias para realizar un deseño tecno-pedagóxico de Aula Invertida nunha materia, e levalo á práctica. Trátase dun curso introdutorio e eminentemente práctico en torno ao modelo didáctico da Aula Invertida, de cara a ser empregado de xeito parcial ou total nunha materia e con especial insistencia na xeración de contidos educativos axeitados para este modelo.

Período de matrícula:
10/02/2023 12:00 - 09/04/2023 23:59

Período de docencia:
17/04/2023 - 30/06/2023
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP
(Curso de formación do PDI) -

A creación e manipulación de imaxes é unhas das labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con este curso perséguese que os/as participantes adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes, desde retocalas ou editalas, ata crealas desde cero nunha nova composición con formas libres, de modo que non só adquiran unhas nocións básicas sobre programas de edición, senón sobre aspectos concretos de deseño gráfico.

Período de matrícula:
13/02/2023 12:00 - 21/03/2023 23:59

Período de docencia:
17/04/2023 - 19/05/2023
Creación de Infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PDI) -

A creación e manipulación de imaxes é unhas das labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con este curso perséguese que os/as participantes adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes, desde retocalas ou editalas, ata crealas desde cero nunha nova composición con formas libres, de modo que non só adquiran unhas nocións básicas sobre programas de edición, senón sobre aspectos concretos de deseño gráfico.

Período de matrícula:
13/02/2023 12:00 - 21/03/2023 23:59

Período de docencia:
17/04/2023 - 19/05/2023
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
(Curso de formación do PDI) -

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
13/02/2023 12:00 - 21/03/2023 23:59

Período de docencia:
24/04/2023 - 26/05/2023
Microsoft Excel para a docencia (Avanzado)
(Curso de formación do PDI) -

A formación está dirixida ao profesorado que ou ben posúe coñecemento básico da ferramenta con anterioridade ou ben participou no curso de iniciación que serve de introdución a este.

Ao finalizar o curso os/as participantes na formación coñecerán en profundidade as posibilidades que lles ofrece Excel para a importación e o tratamento de datos: cadros de mando, importación desde fontes de datos externas, conexión a bases de datos remotas etc.

Ademais, introducirase o concepto e utilidade do modelo de datos, permitindo, entre outros, a creación de táboas e gráficos dinámicos de múltiples fontes ao mesmo tempo. Así mesmo, analizaranse as posibilidades que ofrece Excel no campo da estatística introducindo as principais ferramentas dispoñibles neste campo.

Período de matrícula:
15/02/2023 12:00 - 21/04/2023 23:59

Período de docencia:
03/05/2023 - 19/05/2023
Analíticas de aprendizaxe para o profesorado universitario
(Curso de formación do PDI) -

Cando o alumnado está nas aulas, o profesorado pode saber como se está a desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe. A interacción que ten a través de preguntas e respostas proporciónalle moita información, mais tamén o fan as miradas, os silencios, os murmurios ou as cabezas agachadas. E cando o estudantado está a traballar en liña, que sabemos do que está a facer? A analítica da aprendizaxe é a ferramenta que nos pode axudar a entender e mellorar o labor docente neste escenario.

Este curso pretende proporcionar ao profesorado información e habilidades sobre como pode desenvolver a súa docencia ao longo de todo o ciclo da analítica da aprendizaxe. Trataranse os métodos básicos, incluíndo a alfabetización en datos e os estándares de ética e privacidade. A finalidade é que o profesorado poida aplicar o aprendido no seu día a día, principalmente na Educación Superior desenvolvida total ou parcialmente en contornas dixitais.

Período de matrícula:
16/02/2023 12:00 - 31/03/2023 23:59

Período de docencia:
11/04/2023 - 09/05/2023
Introdución á elaboración de materiais educativos accesibles para unha educación inclusiva
(Curso de formación do PDI) -

Nas contornas educativas nos que se empregan sistemas de xestión da aprendizaxe (SXA) como Moodle, a educación inclusiva depende de tres elementos crave: a accesibilidade do SXA, a accesibilidade dos contidos educativos que se publiquen no SXA e a interacción inclusiva entre o estudantado e o profesorado.
Neste curso abordarase a accesibilidade dos contidos educativos. En concreto, a accesibilidade dos documentos electrónicos creados cun paquete ofimático como Microsoft Office ou similar e a súa exportación a formato Adobe PDF. Ademais, tamén se abordará a creación de vídeos educativos accesibles e a súa publicación en Youtube.

Período de matrícula:
17/02/2023 12:00 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
09/05/2023 - 18/05/2023
Mellora as túas presentacións (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) -

Esta actividade formativa busca que o profesorado mellore as súas presentacións con PowerPoint e empregue correctamente a imaxe corporativa da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
07/03/2023 12:00 - 12/05/2023 23:59

Período de docencia:
22/05/2023 - 25/05/2023
Como escribir a sección de avaliación dunha guía docente para Docnet en inglés
(Curso de formación do PDI) -

Trátase dun curso práctico no que se analizarán anonimamente exemplos reais das guías docentes publicadas na aplicación da Universidade de Vigo e o alumnado do curso redactará seccións das súas propias guías docentes, que serán corrixidas individualmente.

Período de matrícula:
13/03/2023 12:00 - 26/05/2023 23:59

Período de docencia:
06/06/2023 - 22/06/2023
Wordpress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento
(Curso de formación do PDI) -

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
16/03/2023 12:00 - 04/05/2023 23:59

Período de docencia:
16/05/2023 - 16/06/2023
Perspectiva de xénero en investigación e docencia universitaria: enfoque integral
(Curso de formación do PDI) -

O enfoque integral ou  transversalización da perspectiva de xénero na investigación e a docencia universitaria remite á análise do modo en que se deseña a investigación, así como ao proceso de ensinoaprendizaxe das materias co obxecto de planificar accións dirixidas a omitir posibles nesgos de xénero en cada un dos seus elementos e dimensións. A súa inclusión permite, entre outros: reflexionar de forma crítica sobre as relacións de xénero e estimular o pensamento crítico; repensar as prácticas en investigación e docencia; incrementar a calidade científica e docente; incrementar a relevancia social da produción científica e transmisión de coñecemento; afondar nas necesidades sociais e responder os requirimentos crecentes de institucións financiadoras e revistas científicas.

Período de matrícula:
24/03/2023 12:00 - 01/06/2023 23:59

Período de docencia:
16/06/2023 - 23/06/2023
Xornada de Innovación Educativa do Programa Universitario de Maiores
(Curso de formación do PDI) -

Esta formación ten como finalidade poñer en común boas prácticas que se desenvolven no Programa Universitario de Maiores.

Período de matrícula:
31/03/2023 12:00 - 02/06/2023 23:59

Período de docencia:
16/06/2023 - 16/06/2023

Facultade de Filoloxía e Traducción


32nd European Systemic Functional Linguistics Conference
(Evento) -

Registration platform of ESFLC2023.

Período de matrícula:
21/02/2023 00:00 - 30/04/2023 23:59

Período de docencia:
15/06/2023 - 17/06/2023

Escola de Enxeñaría Industrial


6ª Edición de la Competición de Robots de la EEI
(Evento) -
Período de matrícula:
10/01/2023 00:01 - 09/02/2023 23:59

Período de docencia:
21/04/2023 - 21/04/2023

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación


Obradoiro Elaboración e Xestión de Proxectos financiados pola UE no contexto dixital (1ª edición)
(Outros cursos) -
Período de matrícula:
17/03/2023 19:08 - 18/04/2023 14:00

Período de docencia:
18/04/2023 - 20/04/2023

Área de Normalización Lingüística


Curso de linguaxe administrativa e xurídica
(Curso de idiomas) - virtual

Este curso quere achegar os recursos suficientes para poder redactar e corrixir textos vinculados co dereito e coa administración cun nivel de calidade que se corresponda co uso propio da lingua galega en ámbitos administrativos e xurídicos.

Período de matrícula:
06/02/2023 09:00 - 17/02/2023 14:00

Período de docencia:
01/03/2023 - 11/04/2023
Ciclo de lingua e calidade
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en mellorar a súa competencia escrita. 

 

Período de matrícula:
06/02/2023 09:00 - 03/03/2023 14:00

Período de docencia:
10/04/2023 - 25/04/2023
Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
06/02/2023 09:00 - 17/02/2023 14:00

Período de docencia:
29/03/2023 - 08/05/2023
Os erros máis frecuentes na lingua galega
(Curso de idiomas) -

Curso destinado a persoas interesadas en repasar e mellorar os seus coñecementos lingüísticos.

Período de matrícula:
06/02/2023 09:00 - 17/02/2023 12:41

Período de docencia:
20/03/2023 - 26/04/2023
Curso de iniciación á lingua galega
(Curso de idiomas) -

Estudantes de programas de intercambio, PAS e PDI da UVigo proveniente de fóra de Galicia.

Students exchange programme,

Período de matrícula:
06/02/2023 09:00 - 17/02/2023 14:00

Período de docencia:
02/03/2023 - 02/05/2023

Servizo de PAS


Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (1ª Ediciión)
(Curso de formación do PAS) -

Persoal de administración e servizos.

Período de matrícula:
10/02/2023 08:40 - 26/05/2023 23:59

Período de docencia:
24/04/2023 - 26/05/2023
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP
(Curso de formación do PAS) -

Persoal de administración e servizos.

Período de matrícula:
10/02/2023 08:40 - 31/03/2023 23:59

Período de docencia:
17/04/2023 - 19/05/2023
Creación de infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PAS) -

Persoal de administración e servizos.

Período de matrícula:
10/02/2023 08:40 - 31/03/2023 23:59

Período de docencia:
17/04/2023 - 19/05/2023
Administración electrónica. Obradoiro sobre simplificación administrativa e innovación - Vigo (Quenda A)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
01/03/2023 09:48 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
09/05/2023 - 10/05/2023
Administración electrónica. Obradoiro sobre simplificación administrativa e innovación - Vigo (Quenda B)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
01/03/2023 09:48 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
09/05/2023 - 10/05/2023
Administración electrónica. Obradoiro sobre simplificación administrativa e innovación - Pontevedra (Quenda A)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
01/03/2023 09:48 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
15/05/2023 - 16/05/2023
Administración electrónica. Obradoiro sobre simplificación administrativa e innovación - Pontevedra (Quenda B)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
01/03/2023 09:48 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
15/05/2023 - 16/05/2023
Administración electrónica. Obradoiro sobre simplificación administrativa e innovación - Ourense (Quenda A)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
01/03/2023 09:48 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
23/05/2023 - 24/05/2023
Administración electrónica. Obradoiro sobre simplificación administrativa e innovación - Ourense (Quenda B)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
01/03/2023 09:48 - 28/04/2023 23:59

Período de docencia:
23/05/2023 - 24/05/2023

Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade


Venres de voluntariado: II Xornada de promoción do voluntariado na UVigo
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

As xornadas Venres de voluntariado, constitúen unha ocasión para coñecer directamente os distintos programas de voluntariado que oferta a  Universidade de Vigo, tanto os programas propios coma aqueles organizados con entidades sociais.

O obxectivo das xornadas é fomentar a realización de voluntariado entre a comunidade universitaria da Universidade de Vigo.

Período de preinscrición:
16/02/2023 09:00 - 03/03/2023 10:30

Congresos


XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023)
(Evento) -

CEB-EIB 2023

Período de matrícula:
14/12/2022 16:23 - 07/06/2023 16:23

Período de docencia:
27/06/2023 - 30/06/2023

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos