Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do PDI


Introdución práctica ao flipped learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implantalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa busca a experimentación e aplicación de coñecementos a través de actividades que implican o uso dos conceptos pedagóxicos e ferramentas Flipped Learning.

Período de matrícula:
04/09/2019 12:00 - 29/09/2019 23:59

Período de docencia:
14/10/2019 - 13/11/2019
Creación e tratamento de imaxes e fotografías (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso Creación e tratamento de imaxes e fotografías é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. 

Período de matrícula:
17/09/2019 12:00 - 30/09/2019 23:59

Período de docencia:
14/10/2019 - 14/11/2019
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
18/09/2019 12:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 03/12/2019
Formador/a de alumnado mentor no MEET-UVigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O MEET-UVigo é un Plan de Acción Titorial baseado na mentoría, onde alumnado de 4º  curso mentoriza a alumnado de 1º. Esta labor faina despois de recibir unha formación de 70 horas sobre competencias transversais (interpersoais, intrapersoais, comunicación, xestión do tempo e métodos de estudo).  Os módulos do curso son impartidos por profesorado voluntario.

Esta formación ten como obxectivo formar ao PDI que se quere incorporar ao grupo de formadores/as de mentores e mentoras.

Período de matrícula:
07/10/2019 12:00 - 29/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 06/02/2020
Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
18/10/2019 12:00 - 04/11/2019 23:59

Período de docencia:
06/11/2019 - 11/12/2019
Incorporación do xénero na docencia universitaria e na transferencia de coñecemento (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O curso vai dirixido a dotar de estratexias ao profesorado en aras de implementar a perspectiva de xénero como estratexia metodolóxica na docencia universitaria e na transferencia de coñecementos. Realízase unha aproximación ao principio de igualdade de mulleres e homes. Delimítase conceptualmente o sistema sexo/xénero. Reflexiónase desde os materiais docentes, recursos, prácticas etc., sobre os estereotipos de xénero nas distintas disciplinas académicas. Por último, analízanse as potencialidades transformadoras do xénero no coñecemento científico.

Período de matrícula:
21/10/2019 12:00 - 10/12/2019 23:59

Período de docencia:
12/12/2019 - 13/12/2019
Edición sinxela de vídeo e son para a publicación e difusión web (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A actividade formativa busca fornecer ao profesorado de técnicas de produción de vídeo a través do emprego de ferramentas libres e recursos de publicación web da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
13/11/2019 12:00 - 29/11/2019 23:59

Período de docencia:
10/12/2019 - 13/12/2019
Propiedade intelectual e persoal docente universitario (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Nesta actividade formativa farase unha análise dos temas de propiedade intelectual que afectan ao persoal universitario, en particular a titularidade dos resultados da actividade do profesorado universitario, a utilización de materiais doutras persoas na docencia e na investigación, a propiedade intelectual na era dixital,  posibles negocios sobre estes dereitos e a defensa dos resultados de investigación fronte ao uso indebido por outras persoas.

 

Período de matrícula:
14/11/2019 12:00 - 09/12/2019 23:59

Período de docencia:
16/12/2019 - 17/12/2019

Escola de Enxeñaría Industrial


JAI'2020: VIII JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
(Outros cursos) - presencial

El programa de ponencias y sesiones técnicas de las VIII Jornadas JAI'2020 se orientan a la difusión formativa e informativa de las más innovadoras y avanzadas tecnologías de automatización y control industrial.

Toda planta industrial moderna que desee afrontar con éxito los retos de la creciente globalización y competitividad en los procesos productivos de su negocio debería tenerlas en cuenta y mejorarlas de forma continuada, pues éstas llegan a ser un factor diferencial gracias al que las empresas de los países más avanzados pueden distinguirse y diferenciarse del resto.

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 créditos ECTS. Consta de 75 h (50 h presenciais + 25 h de visitas guiadas).

Classroom-based course for students exchange programme with a recognition of 2,5 credits ECTS. This course consists of 75 h (50 classroom hours + 25 guided tours hours).

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
08/10/2019 - 12/12/2019
Curso de reciclaxe en lingua galega
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en repasar e actualizar os seus coñecementos lingüísticos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
04/11/2019 - 05/12/2019
Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
05/11/2019 - 05/12/2019

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


CURSO DE FORMACIÓN EN DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
25/03/2019 00:00 - 20/05/2019 23:59

Período de matrícula:
27/05/2019 00:00 - 09/09/2019 23:59

Período de docencia:
09/09/2019 - 18/11/2019
PILATES EN MAT EN PARA FISIOTERAPUETAS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
24/07/2019 00:00 - 31/01/2020 23:59

Período de matrícula:
24/07/2019 00:00 - 01/02/2020 11:16

Período de docencia:
01/02/2020 - 01/03/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

 

Período de matrícula:
03/10/2019 00:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
01/11/2019 - 15/12/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN INICIACION A CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/10/2019 00:00 - 21/01/2020 23:59

Período de matrícula:
01/11/2019 00:00 - 21/01/2020 23:59

Período de docencia:
15/01/2020 - 30/01/2020
COSTES NA CADEA DE SUBMINISTRACIÓN
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
21/10/2019 00:00 - 14/11/2019 23:59

Período de matrícula:
21/10/2019 00:00 - 14/11/2019 23:59

Período de docencia:
15/11/2019 - 22/11/2019
ESPECIALISTA EN INNOVACIÓN, COMPETITIVIDADE E EMPRENDEMENTO EN TORNO AO MAR (ICEMAR)
(Especialista) - presencial
Período de preinscrición:
22/10/2019 13:29 - 12/01/2020 23:59

Período de matrícula:
22/10/2019 13:30 - 12/01/2020 23:59

Período de docencia:
16/01/2020 - 18/06/2020
ESPECIALISTA EN TERMALISMO E SPA
(Máster/especialista) - presencial
Período de preinscrición:
18/11/2019 00:00 - 09/12/2019 23:59

Período de matrícula:
10/12/2019 00:00 - 20/12/2019 23:59

Período de docencia:
08/01/2020 - 31/07/2020
TÉCNICAS MANIPULATIVAS NAS EXTREMIDADES
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/12/2019 00:00 - 30/09/2020 23:59

Período de matrícula:
07/01/2020 00:00 - 02/10/2020 23:59

Período de docencia:
02/10/2020 - 18/10/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN DESARROLLADOR PARA BASES DE DATOS ORACLE
(Curso de Formación) - semipresencial
Período de preinscrición:
01/12/2019 00:00 - 09/02/2020 23:59

Período de matrícula:
01/12/2019 00:00 - 09/02/2020 23:59

Período de docencia:
14/02/2020 - 24/04/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA
(Curso de Formación) - semipresencial
Período de preinscrición:
01/05/2020 00:00 - 22/07/2020 23:59

Período de matrícula:
01/05/2020 00:00 - 23/07/2020 23:59

Período de docencia:
15/07/2020 - 24/07/2020

Servizo de PAS


LibreOffice Calc. Nivel avanzado
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
17/07/2019 10:53 - 17/09/2019 23:59

Período de docencia:
30/09/2019 - 15/11/2019
Responsabilidade patrimonial
(Curso de formación do PAS) - presencial
Período de matrícula:
24/07/2019 13:00 - 04/11/2019 23:59

Período de docencia:
18/11/2019 - 26/11/2019
Dereito, ética profesional e servizo bibliotecario
(Curso de formación do PAS) - presencial
Período de matrícula:
08/11/2019 09:00 - 20/11/2019 23:59

Período de docencia:
27/11/2019 - 29/11/2019

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
18/09/2019 11:00 - 19/11/2019 23:59

Período de docencia:
20/11/2019 - 20/11/2019
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
24/10/2019 12:00 - 22/01/2020 23:59

Período de docencia:
23/01/2020 - 23/01/2020
Loita contra incendios
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de intervención e de interese para os demais membros incluidos nos equipos de emerxencia dos planes de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
06/11/2019 09:00 - 20/11/2019 14:00

Período de docencia:
26/11/2019 - 26/11/2019
Boas prácticas ante a exposición a axentes biolóxicos
(Taller) - presencial

A finalidade deste taller é dar a coñecer e analizar os axentes biolóxicos que poden orixinar riscos laborais, proporcionando as ferramentas para aplicar as medidas preventivas correspondentes.

Período de matrícula:
06/11/2019 09:00 - 20/11/2019 14:00

Período de docencia:
27/11/2019 - 27/11/2019
Primeiros auxilios (Ourense-tarde)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal dos equipos de primeiros auxilios e demais persoal que forma parte dos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo, aínda que a  formación en primeiros auxilios resulta recomendable para todo o persoal traballador.

Período de matrícula:
07/11/2019 09:00 - 21/11/2019 14:00

Período de docencia:
27/11/2019 - 27/11/2019
Primeiros auxilios (Ourense-mañá)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal dos equipos de primeiros auxilios e demais persoal que forma parte dos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo, aínda que a  formación en primeiros auxilios resulta recomendable para todo o persoal traballador.

Período de matrícula:
07/11/2019 09:00 - 21/11/2019 14:00

Período de docencia:
28/11/2019 - 28/11/2019
Alarma e evacuación (Vigo)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de alarma e evacuación nos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
07/11/2019 09:00 - 21/11/2019 14:00

Período de docencia:
27/11/2019 - 27/11/2019

Actividades recoñecidas coma formación permanente do profesorado


LibreOffice e Calc nivel avanzado (modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso LibreOffice e Calc nivel avanzado é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. A actividade formativa está xestionada polo CIXUG.

Período de matrícula:
16/07/2019 12:00 - 08/09/2019 23:59

Período de docencia:
30/09/2019 - 15/11/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos