Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Wordpress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
27/06/2018 12:00 - 21/09/2018 23:59

Período de docencia:
01/10/2018 - 29/10/2018
Introdución práctica ao Flipped Learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implementalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A actividade formativa busca a experimentación e aplicación de coñecementos a través de actividades que implican o uso dos conceptos pedagóxicos e ferramentas Flipped Learning.

Período de matrícula:
03/07/2018 12:00 - 19/10/2018 23:59

Período de docencia:
05/11/2018 - 23/11/2018
Competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Este curso enmárcase dentro do MEET-Uvigo (https://goo.gl/XctGJE).

Esta acción formaría parte dunha serie de actividades encamiñadas á xeración dun equipo para seguir desenvolvendo o MEET-Uvigo. Formaranse ás persoas que desexen participar en competencias e diferentes tarefas relacionadas con este modelo de mentoría.

 

Período de matrícula:
04/07/2018 12:00 - 15/10/2018 23:59

Período de docencia:
06/11/2018 - 20/11/2018
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
09/07/2018 12:00 - 10/10/2018 23:59

Período de docencia:
18/10/2018 - 15/11/2018
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
13/07/2018 12:00 - 03/09/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 28/10/2018
Creación de infografías e deseños vectoriais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

A infografía é unha forma de representar información de forma visual, na que, a combinación de imaxes, diagramas e texto, resumen ou explican figurativamente ideas e conceptos.
Durante o curso utilizarase Inkscape, unha aplicación multiplataforma de código aberto liberada baixo a licenza GNU GPL. Esta aplicación encontrase dispoñible e de balde para ser descargada na seguinte URL: https://inkscape.org/es/descargas/
No curso atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a infografía.

Período de matrícula:
16/07/2018 12:00 - 01/10/2018 23:59

Período de docencia:
08/10/2018 - 22/10/2018
Mindfulness e docencia (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O mindfulness ofrece unha serie de técnicas que axudan a aumentar a capacidade de atención e concentración, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de relaxación.

Período de matrícula:
18/07/2018 12:00 - 18/10/2018 23:59

Período de docencia:
25/10/2018 - 29/11/2018
Curso de pronuncia para a docencia en inglés (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A actividade formativa abordará os procesos fonéticos e fonolóxicos desde unha perspectiva práctica, centrada na expresión oral e discriminación auditiva do inglés británico.

Período de matrícula:
28/09/2018 12:00 - 03/12/2018 23:59

Período de docencia:
11/12/2018 - 20/12/2018
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
01/10/2018 12:00 - 03/12/2018 23:59

Período de docencia:
11/12/2018 - 20/12/2018
Curso de pronuncia para a docencia en inglés (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A actividade formativa busca que as persoas que participen se formen en aspectos fundamentalmente prácticos da lingua inglesa para desenvolver mellor as actividades habituais da aula.

Período de matrícula:
02/10/2018 12:00 - 02/11/2018 23:59

Período de docencia:
15/11/2018 - 20/12/2018
Incorporación da análise de xénero á investigación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Este curso vai dirixido a mellorar as competencias do persoal investigador para a na incorporación da perspectiva de xénero tanto nos potenciais proxectos de investigación, as teses doutorais e os artigos científicos que poidan derivarse das investigacións. Preséntase o marco conceptual que sostén a inclusión da perspectiva de xénero na investigación e os principais nesgos de xénero e indicarase como introducir a perspectiva de xénero en cada unha das fases do proceso investigador, desde a elección do problema para investigar e a selección da mostra, ata a análise dos resultados e a súa posterior publicación.

Período de matrícula:
11/10/2018 12:00 - 13/11/2018 23:59

Período de docencia:
16/11/2018 - 14/12/2018
Design Thinking como metodoloxía para a aprendizaxe baseada en proxectos (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O Design Thinking (DT) é unha metodoloxía interactiva para o desenvolvemento de proxectos en base a tarefas de empatía, definición, xeración de ideas, prototipado e experimentación. Esta metodoloxía foi desenvolvida en Stanford e ten sido aplicada por numerosas empresas de éxito.

Período de matrícula:
15/10/2018 12:00 - 16/11/2018 23:59

Período de docencia:
23/11/2018 - 14/12/2018
Práctica do discurso oral na aula (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A actividade formativa abordará os procesos fonéticos e fonolóxicos desde unha perspectiva práctica, centrada na expresión oral e discriminación auditiva do inglés británico.

Período de matrícula:
16/10/2018 12:00 - 11/12/2018 23:59

Período de docencia:
19/11/2018 - 19/12/2018
Creación de contidos interactivos propios con H5P (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A actividade formativa busca que o  profesorado sexa quen de xerar e modificar contidos con H5P, identificando as actividades e dinámicas que poden ser xeradas con esta ferramenta para facer máis dinámica a docencia.

Período de matrícula:
19/10/2018 12:00 - 14/11/2018 23:59

Período de docencia:
21/11/2018 - 30/11/2018

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 créditos ECTS.

Período de matrícula:
03/09/2018 09:00 - 21/09/2018 14:00

Período de docencia:
25/09/2018 - 20/12/2018
Curso de redacción de documentos administrativos
(Curso de idiomas) - virtual

Revisión dos principais documentos administrativos que son de interese para a xestión universitaria e revisión da estrutura dos textos administrativos.

Período de matrícula:
03/09/2018 09:00 - 21/09/2018 14:00

Período de docencia:
01/10/2018 - 26/10/2018
Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación
(Curso de idiomas) - virtual

Neste curso achégase o alumnado á competencia na composición de documentos de carácter académico, e tamén de investigación. Deste xeito mellorarase na súa expresión escrita e afondarán no coñecemento das ferramentas para organizar un documento.

Período de matrícula:
03/09/2018 09:00 - 21/09/2018 14:00

Período de docencia:
05/11/2018 - 30/11/2018
Galego: actualízate
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas que desexen mellorar os coñecementos lingüísticos ou repasar cuestións que adoitan resultar máis problemáticas.

Período de matrícula:
03/09/2018 09:00 - 21/09/2018 14:00

Período de docencia:
29/10/2018 - 30/11/2018
Redacta con claridade e mellora a túa redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Período de matrícula:
03/09/2018 09:00 - 21/09/2018 14:00

Período de docencia:
01/10/2018 - 26/10/2018
Corrección da escrita coas TIC
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en ampliar coñecementos sobre os recursos lingüísticos que a informática pon ao dispor da lingua galega.                               

Período de matrícula:
03/09/2018 09:00 - 21/09/2018 14:00

Período de docencia:
01/10/2018 - 26/10/2018

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


VALORACIÓN E TRATAMENTO DA REXIÓN CERVICAL E A SÚA RELACIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR (ATM)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/02/2018 16:40 - 08/11/2018 16:40

Período de matrícula:
01/03/2018 16:41 - 09/11/2018 12:00

Período de docencia:
09/11/2018 - 18/11/2018
TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL, NIVEL BÁSICO
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
31/07/2018 00:00 - 28/03/2019 23:59

Período de matrícula:
03/09/2018 00:00 - 29/03/2019 23:59

Período de docencia:
29/03/2019 - 31/03/2019
PILATES EN MAT PARA FISIOTERAPEUTAS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
31/07/2018 10:37 - 01/02/2019 23:59

Período de matrícula:
31/07/2018 10:37 - 02/02/2019 23:59

Período de docencia:
02/02/2019 - 03/03/2019
MÁSTER/ESPECIALISTA EN AUDITORÍA E CONTABILIDADE
(Máster/especialista) - presencial
Período de preinscrición:
01/08/2018 13:28 - 30/11/2018 23:59

Período de matrícula:
11/09/2018 00:00 - 30/11/2018 23:59

Período de docencia:
05/10/2018 - 13/07/2019
CURSO DE FORMACIÓN INTRODUCIÓN Á BOLSA
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/09/2018 00:00 - 30/10/2018 23:59

Período de matrícula:
01/09/2018 00:00 - 01/11/2018 23:59

Período de docencia:
29/10/2018 - 08/11/2018
V Curso de Formación en Didáctica da Ficción e Creación literaria 2018
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
05/09/2018 14:10 - 03/10/2018 21:10

Período de matrícula:
02/10/2018 09:00 - 17/10/2018 14:10

Período de docencia:
10/09/2018 - 21/09/2018
CUSTOS LOXÍSTICOS E SERVIZO AO CLIENTE. INDICADORES DE XESTIÓN
(Curso Complementario) - presencial

En este módulo se presta atención a dos de los principales objetivos funcionales del sistema logístico: los costes y el servicio al cliente.

Con respecto a los costes, se evalúan los costes logísticos en una empresa y se plantea un modelo de control económico desde la perspectiva de la Cadena de Suministro.

En lo concerniente al servicio al cliente, se presentan diferentes experiencias de desarrollo e implantación de un programa de servicio al cliente, reflejando previamente las relaciones marketing/logística en el servicio al cliente.

Período de preinscrición:
24/09/2018 00:00 - 24/10/2018 23:59

Período de matrícula:
24/09/2018 00:00 - 24/10/2018 23:59

Período de docencia:
26/10/2018 - 16/11/2018
ESTADÍSTICA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

 

Período de preinscrición:
01/10/2018 00:00 - 25/10/2018 23:59

Período de matrícula:
03/10/2018 00:00 - 28/10/2018 23:59

Período de docencia:
01/11/2018 - 15/12/2018
DESEÑO DE APLICACIÓNS PARA DIRECCIÓN DE OPERACIÓNS CON OFFICE ACCESS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/10/2018 00:00 - 14/12/2018 23:59

Período de matrícula:
01/11/2018 00:00 - 21/12/2018 23:59

Período de docencia:
22/12/2018 - 29/12/2018
SISTEMAS DE XESTIÓN NO CONTEXTO LOXÍSTICO-PRODUTIVO: CALIDADE, SEGURIDADE E SAÚDE
(Curso Complementario) - presencial

Este módulo se dedica a estudiar el papel de los sistemas de gestión en el contexto logístico-productivo y de la cadena de suministro. En particular, se analizan aspectos de diseño, desarrollo, implantación, certificación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, y la continuidad de negocio, desde una perspectiva de dirección.

Período de preinscrición:
14/10/2018 00:00 - 15/11/2018 23:59

Período de matrícula:
14/10/2018 00:00 - 15/11/2018 23:59

Período de docencia:
23/11/2018 - 30/11/2018
XESTIÓN AVANZADA DA CALIDADE ESTRATEXIAS DE EXCELENCIA
(Curso Complementario) - presencial

Este módulo se dedica a la explicación de técnicas y herramientas avanzadas en gestión de la calidad, concretamente: 6 Sigma, AMFE y QFD. Para cada una de ellas se hará una descripción de su fundamento y uso, y se expondrán casos de aplicación.

Período de preinscrición:
21/10/2018 00:00 - 21/11/2018 23:59

Período de matrícula:
21/10/2018 00:00 - 21/11/2018 23:59

Período de docencia:
10/11/2018 - 17/11/2018

Servizo de PAS


Creación de infografías e deseños vectoriais (en liña)
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
24/07/2018 13:00 - 21/09/2018 23:59

Período de docencia:
08/10/2018 - 22/10/2018
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (en-liña)
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
24/07/2018 13:00 - 24/08/2018 23:59

Período de docencia:
10/09/2018 - 28/10/2018

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
20/09/2018 13:00 - 27/11/2018 14:00

Período de docencia:
28/11/2018 - 28/11/2018
Loita contra incendios
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de intervención e de interese para os demais membros incluidos nos equipos de emerxencia dos planes de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
17/10/2018 09:30 - 31/10/2018 14:00

Período de docencia:
07/11/2018 - 07/11/2018
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de matrícula:
18/10/2018 09:00 - 23/01/2019 23:59

Período de docencia:
24/01/2019 - 24/01/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos