Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do PDI


Formador/a de alumnado mentor no MEET-UVigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O MEET-UVigo é un Plan de Acción Titorial baseado na mentoría, onde alumnado de 4º  curso mentoriza a alumnado de 1º. Esta labor faina despois de recibir unha formación de 70 horas sobre competencias transversais (interpersoais, intrapersoais, comunicación, xestión do tempo e métodos de estudo).  Os módulos do curso son impartidos por profesorado voluntario.

Esta formación ten como obxectivo formar ao PDI que se quere incorporar ao grupo de formadores/as de mentores e mentoras.

Período de matrícula:
07/10/2019 12:00 - 29/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 06/02/2020
Formación do profesorado universitario novel (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa está destinada para que o profesorado novel  mellore as súas competencias docentes relacionadas coas metodoloxías, recursos didácticos tecnolóxicos, comunicación, acción titorial e avaliación por competencias.

Período de matrícula:
20/01/2020 12:00 - 31/01/2020 23:59

Período de docencia:
03/02/2020 - 29/05/2021
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
24/01/2020 12:00 - 28/02/2020 23:59

Período de docencia:
18/03/2020 - 28/04/2020
Propiedade intelectual e persoal docente universitario (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Nesta actividade formativa farase unha análise dos temas de propiedade intelectual que afectan ao persoal universitario, en particular a titularidade dos resultados da actividade do profesorado universitario, a utilización de materiais doutras persoas na docencia e na investigación, a propiedade intelectual na era dixital,  posibles negocios sobre estes dereitos e a defensa dos resultados de investigación fronte ao uso indebido por outras persoas.

 

Período de matrícula:
27/01/2020 12:00 - 13/03/2020 23:59

Período de docencia:
25/03/2020 - 26/03/2020
Análise estatística con RCommander (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
28/01/2020 12:00 - 15/03/2020 23:59

Período de docencia:
01/04/2020 - 06/05/2020
Edición sinxela de vídeo e son para a publicación e difusión web (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A actividade formativa busca fornecer ao profesorado de técnicas de produción de vídeo a través do emprego de ferramentas libres e recursos de publicación web da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
29/01/2020 12:00 - 29/02/2020 23:59

Período de docencia:
23/03/2020 - 03/04/2020
Creación e tratamento de imaxes e fotografías (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A creación e manipulación de imaxes é un dos labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con esta actividade formativa perséguese que as persoas que participen adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes. Traballarase principalmente co GIMP, aínda que se fará alusión a outros programas de edición de imaxes como Krita, Scribus e Inkscape, todos eles de software libre. 

Período de matrícula:
30/01/2020 12:00 - 15/04/2020 23:59

Período de docencia:
04/05/2020 - 04/06/2020

Escola de Enxeñaría Industrial


JAI'2020: VIII JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
(Outros cursos) - presencial

El programa de ponencias y sesiones técnicas de las VIII Jornadas JAI'2020 se orientan a la difusión formativa e informativa de las más innovadoras y avanzadas tecnologías de automatización y control industrial.

Toda planta industrial moderna que desee afrontar con éxito los retos de la creciente globalización y competitividad en los procesos productivos de su negocio debería tenerlas en cuenta y mejorarlas de forma continuada, pues éstas llegan a ser un factor diferencial gracias al que las empresas de los países más avanzados pueden distinguirse y diferenciarse del resto.

Período de preinscrición:
18/11/2019 20:00 - 23/10/2020 17:55

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


PILATES EN MAT EN PARA FISIOTERAPUETAS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
24/07/2019 00:00 - 31/01/2020 23:59

Período de matrícula:
24/07/2019 00:00 - 01/02/2020 11:16

Período de docencia:
01/02/2020 - 01/03/2020
JAVASCRIPT PARA APLICACIÓNS WEB E MÓBILES
(Curso de Formación) - semipresencial

La combinación de Javascript con las APIS de navegador HTML5 es la nueva revolución en la web. Sus capacidades multimedia, la flexibilidad en la gestión del almacenamiento local, el acceso a la geolocalización, la potecia de sus interfaces y una larga lista de nuevas funcionalidades, permite el desarrollo de cualquier aplicación web de navegador de modo sencillo y sin necesidad de aplicaciones externas (como Adobe Flash, por ejemplo).  

Destaca especialmente la posibilidad de desarrollo de aplicaciones móviles independientes de la plataforma.

Período de preinscrición:
04/08/2019 00:00 - 26/10/2019 23:59

Período de matrícula:
20/08/2019 11:27 - 26/10/2019 11:27

Período de docencia:
11/10/2019 - 13/12/2019
TÉCNICAS MANIPULATIVAS NAS EXTREMIDADES
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/12/2019 00:00 - 30/09/2020 23:59

Período de matrícula:
07/01/2020 00:00 - 02/10/2020 23:59

Período de docencia:
02/10/2020 - 18/10/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN DESARROLLADOR PARA BASES DE DATOS ORACLE
(Curso de Formación) - semipresencial

En este curso se presentan los elementos clave de la programación de bases de datos Oracle.

Período de preinscrición:
01/12/2019 00:00 - 09/02/2020 23:59

Período de matrícula:
01/12/2019 00:00 - 09/02/2020 23:59

Período de docencia:
28/02/2020 - 08/05/2020
ESPECIALISTA EN REHABLADO INTERLINGÜÍSTICO (INGLÉS-ESPAÑOL)
(Especialista) - virtual
Período de preinscrición:
23/12/2019 11:21 - 26/01/2020 23:59

Período de matrícula:
27/01/2020 00:00 - 16/02/2020 23:59

Período de docencia:
17/02/2020 - 10/07/2020
DIRECCIÓN DE COMPRAS E STOCKS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
16/01/2020 10:01 - 06/02/2020 23:59

Período de matrícula:
16/01/2020 10:02 - 06/02/2020 23:59

Período de docencia:
07/02/2020 - 08/02/2020
CURSO DE FORMACIÓN ADVANCED TRADING (TRADING AVANZADO)
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
21/01/2020 10:26 - 21/02/2020 23:59

Período de matrícula:
21/01/2020 10:27 - 21/02/2020 23:59

Período de docencia:
21/02/2020 - 27/03/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO, PROGRAMACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
(Curso de Formación) - semipresencial
Período de preinscrición:
01/02/2020 00:01 - 30/05/2020 23:59

Período de matrícula:
01/02/2020 00:00 - 30/05/2020 23:59

Período de docencia:
02/06/2020 - 11/06/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN ANÁLISE AVANZADA DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) - 2020
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
03/02/2020 00:00 - 29/05/2020 23:59

Período de matrícula:
02/03/2020 00:00 - 29/05/2020 23:59

Período de docencia:
29/05/2020 - 20/06/2020
CURSO DE FORMACIÓN CONTROL ESTATÍSTICO DE CALIDADE CON "R"
(Curso de Formación) - virtual

Curso de Formación en Control Estadístico de Calidad (título propio de la Universidad de Vigo), totalmente no presencial, a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo; comienza el 20 de marzo de 2020 y durará un mes, con una dedicación media de una hora diaria en horario libre, y está dirigido a ingenieros, investigadores, y profesionales del control de calidad en las empresas o instituciones. No se requiere un nivel avanzado de conocimientos previos.

Período de matrícula:
20/02/2020 00:00 - 18/03/2020 23:59

Período de docencia:
20/03/2020 - 19/04/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/03/2020 00:00 - 28/05/2020 23:59

Período de matrícula:
23/03/2020 00:00 - 28/05/2020 23:59

Período de docencia:
28/05/2020 - 12/06/2020
INTRODUCIÓN Á SIMULACIÓN FEM Y CFD CON ANSYS
(Curso Complementario) - semipresencial
Período de preinscrición:
02/03/2020 00:00 - 14/07/2020 23:59

Período de matrícula:
23/03/2020 00:00 - 14/07/2020 23:59

Período de docencia:
14/07/2020 - 31/07/2020
CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN JAVA
(Curso de Formación) - semipresencial
Período de preinscrición:
01/05/2020 00:00 - 22/07/2020 23:59

Período de matrícula:
01/05/2020 00:00 - 23/07/2020 23:59

Período de docencia:
15/07/2020 - 24/07/2020

Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación


Axenda 2030. Unha oportunidade para transformar a Universidade
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) - virtual

O curso "Axenda 2030 e Universidade" de 20 horas e modalidade non presencial vai dirixido ao PDI e PAS da UVigo. Organizado en torno a 4 módulos, será impartido entre o 24 de febreiro e o 20 de marzo.

O curso ten como obxectivo coñecer a Axenda 2030 e as súas implicacións para o mundo do desenvolvemento, analizar como se está adaptando o Estado español aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e reflexionar sobre o rol da Universidade na sociedade e de que xeito a Axenda pode contribuír a transformala.

Este curso, aloxado na plataforma de teledocencia Faitic, contará con pílulas explicativas e vídeos, acceso a documentos oficiais e artigos de análise de diferentes aspectos sobre a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) así como titorización individualizada a través de videoconferencia e foros de dúbidas.

Período de matrícula:
14/01/2020 10:00 - 02/03/2020 00:00

Período de docencia:
24/02/2019 - 20/03/2020
Como elaborar un TFG/TFM en perspectiva da Axenda 2030 e Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) - virtual

Queres aprender a elaborar o TFG e TFM?. Queres que o teu traballo contribúa a protexer o Planeta, a rematar coas desigualdades e acadar o desenvolvemento sostible das nosas sociedades? Aquí tes o teu curso...

Este curso vai dirixido ao alumnado de Máster e Grao, preferentemente de terceiro e cuarto curso, que desexe coñecer as chaves do deseño e elaboración dun TFG e TFM baixo a temática dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. O curso de modalidade non presencial consta de 30 horas (1 ECTS) e será impartido a través da plataforma de teledocencia Faitic. Está organizado en 4 módulos a onde se accederán os materiais de lectura, a vídeos, a pílulas explicativas e ás distintas actividades. O alumnado disporá de titorías individualizadas a través de videoconferencia e foro de dúbidas.

Período de matrícula:
14/01/2020 10:00 - 02/03/2020 00:00

Período de docencia:
24/02/2020 - 20/03/2020

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
22/11/2019 10:00 - 18/02/2020 23:59

Período de docencia:
19/02/2020 - 19/02/2020
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
23/01/2020 13:00 - 25/03/2020 23:59

Período de docencia:
26/03/2020 - 26/03/2020

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos