Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
19/01/2018 12:00 - 06/09/2018 23:59

Período de docencia:
20/09/2018 - 21/09/2018

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado


VALORACIÓN E TRATAMENTO DA REXIÓN CERVICAL E A SÚA RELACIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR (ATM)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/02/2018 16:40 - 08/11/2018 16:40

Período de matrícula:
01/03/2018 16:41 - 09/11/2018 12:00

Período de docencia:
09/11/2018 - 18/11/2018
INTRODUCIÓN Á SIMULACIÓN FEM E CFD CON ANSYS (2018)
(Curso Complementario) - presencial

ANSYS es una completa suite de software CAE (Computer Aided Engineering) que abarca un amplio rango de físicas, dando acceso a prácticamente cualquier campo de simulación de ingeniería que requiera un proceso de diseño. Organizaciones de todo el mundo confían en ANSYS para sacar el mayor partido a sus inversiones en software de simulación de ingeniería.

Validación de créditos ECTS (70 horas) para los alumnos de la Universidad de Vigo: http://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2017-2018/

Período de preinscrición:
01/02/2018 16:46 - 09/07/2018 16:46

Período de matrícula:
19/03/2018 16:48 - 28/07/2018 16:48

Período de docencia:
09/07/2018 - 30/07/2018
IV Curso de técnicas manipulativas nas extremidades
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
27/02/2018 10:56 - 20/09/2018 23:59

Período de matrícula:
01/03/2018 10:57 - 21/09/2018 10:57

Período de docencia:
21/09/2018 - 07/10/2018
INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN EN PYTHON
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
28/02/2018 16:35 - 11/07/2018 16:35

Período de matrícula:
06/04/2018 16:35 - 11/07/2018 12:00

Período de docencia:
11/07/2018 - 24/07/2018
FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Curso de Formación) - presencial

Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS.

Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional.

Validación de 60 horas ECTS para alumnado de la Universidad de Vigo: http://extension.uvigo.es/extension_gl/validacion/2017-2018/

Período de preinscrición:
12/03/2018 00:00 - 28/07/2018 23:59

Período de matrícula:
26/03/2018 00:00 - 09/07/2018 23:59

Período de docencia:
09/07/2018 - 24/07/2018
XVI CURSO DE FORMACIÓN EN CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
16/04/2018 11:20 - 26/09/2018 23:59

Período de matrícula:
21/05/2018 00:00 - 26/09/2018 23:59

Período de docencia:
26/09/2018 - 31/10/2018
Programación Java
(Curso de Formación) - semipresencial

Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de este curso de programación en Java. Con un enfoque fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos: herencias, programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, acceso a bases de datos, acceso a la web, etc. Además, dado que los dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma.

Información completa en http://momentum.uvigo.es/cursos/java.html

Período de preinscrición:
31/05/2018 00:00 - 13/07/2018 23:59

Período de matrícula:
09/06/2018 00:00 - 13/07/2018 23:59

Período de docencia:
10/07/2018 - 19/07/2018

Servizo de PAS


Desenvolvemento dun proxecto 5S’s aplicado a laboratorios
(Curso de formación do PAS) - presencial
Período de matrícula:
14/05/2018 09:00 - 01/06/2018 23:59

Período de docencia:
11/06/2018 - 29/06/2018

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de matrícula:
10/05/2018 14:30 - 19/09/2018 11:00

Período de docencia:
19/09/2018 - 19/09/2018
Alarma e evacuación (Vigo)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de alarma e evacuación nos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
11/06/2018 09:30 - 22/06/2018 13:00

Período de docencia:
26/06/2018 - 26/06/2018
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de matrícula:
19/06/2018 13:30 - 17/10/2018 09:00

Período de docencia:
18/10/2018 - 18/10/2018

Área de Emprego e Emprendemento


Carta de presentación e Curriculum Vitae
(Taller) - semipresencial

Os entrevistadores e entrevistadoras a partir da carta de presentación e do currículum, tratarán de facer un perfil e comprobar nunha futura entrevista de selección se cada aspirante encaixa no posto de traballo que se ofrece, de ahí a importancia de elaborar axeitadamente os citados documentos para dar unha impresión positiva, favorable e convincente.

Período de preinscrición:
14/06/2018 11:00 - 25/06/2018 23:59

Período de matrícula:
22/12/2017 13:03 - 21/01/2018 13:03

Período de docencia:
28/06/2018 - 05/07/2018
Coñécete a ti mesmo/a: o teu proxecto profesional
(Taller) - semipresencial

Como non só a adecuación das candidaturas aos perfiles profesionais demandados polo mercado laboral inflúe no éxito do proceso de inserción, senón que a habilidade cara a busca de emprego tamén o facilita, a AEE organiza accións formativas para facilitar a aprendizaxe e o desenvolvemento desas habilidades. Algunhas das súas temáticas son: diagnóstico da empregabilidade; recursos e habilidades para a busca de emprego; o proceso de selección; traballar en Europa; competencias transversais e fomento do autoemprego.

Este obradoiro céntrase na necesidade de autocoñecernos para poder establecer un obxectivo profesional que guía a nosa busca de emprego e así aumentar as súas probabilidades de éxito.

Período de preinscrición:
14/06/2018 11:00 - 24/06/2018 23:59

Período de matrícula:
04/04/2018 09:14 - 09/04/2018 13:05

Período de docencia:
26/06/2018 - 03/07/2018
Como e onde buscar traballo
(Taller) - semipresencial

Por onde circulan as ofertas de traballo? Onde teño que ir buscar traballo? Actualmente existen varios canais por onde circulan as ofertas de traballo: os portais de emprego, as bolsas de traballo, as empresas de selección, a prensa,... Cada canal ten as súas propias características e especificidades. Vale a pena coñecelas moi ben e identificar os canais máis axeitados para realizar unha busca máis eficiente e eficaz.

Período de preinscrición:
14/06/2018 11:00 - 24/06/2018 23:59

Período de matrícula:
04/04/2018 09:14 - 16/04/2018 13:05

Período de docencia:
26/06/2018 - 03/07/2018
Identidade dixital e emprego
(Taller) - semipresencial

O escenario 2.0 invade o noso contorno. Por isto, non podemos esquecelo na nosa busca de emprego. As redes sociais serven para atopar emprego. Cada unha delas, en maior ou menor medida, está reforzando a súa usabilidade para favorecer a busca e a interacción entre a oferta e a demanda de emprego. Facebook, Twitter ou LinkedIn, por exemplo, son ferramentas básicas para os/as recrutadores/as. É importante crear un perfil profesional nelas e sacarlles o máximo partido.

Período de preinscrición:
14/06/2018 11:00 - 02/07/2018 23:59

Período de matrícula:
04/04/2018 09:13 - 11/04/2018 11:00

Período de docencia:
05/07/2018 - 05/07/2018
O proceso de selección: tests psicotécnicos, dinámicas de grupo e entrevistas de selección
(Taller) - semipresencial

O proceso de selección comeza cando na empresa xorde unha necesidade e se busca unha persoa para cubrila. Pode ser algo temporal (baixa médica, pico de produción) ou dilatado no tempo (sustitución por xubilación, posto de nova creación ou substituír unha vacante). A empresa determina o perfil persoal e o profesiograma que utilizará como guía para a entrevista, as probas psicolóxicas e doutro tipo.

A empresa fai unha preselección das candidaturas que máis se axustan ao profesiograma do posto e as cita telefonicamente para entrevista. A entrevista de selección é o encontro coa empresa na que se coñece a uns poucos candidatos e candidatas e se decide o/a máis adecuado para o posto. A veces a empresa realiza máis dunha entrevista para un mismo proceso, polo que é conveniente informarse de en que fase do proceso estamos e cal é o seguinte paso.

Ademáis en función do posto pode realizar distintas probas de selección: psicotécnicos (miden o potencial de cada candidatura: personalidade, competencias, aptitudes) probas profesionais (miden coñecementos e procedementos dunha profesión), dinámicas de grupo (avalían a interacción en grupo) ou probas de idiomas, si o posto o require. Coa valoración do perfil das candidaturas e do posto, a empresa fai unha previsión do axuste de cada persoa para decidirse por unha. 

Pero, cales son os aspectos chaves para afrontar con éxito un proceso de selección?

Período de preinscrición:
14/06/2018 11:00 - 25/06/2018 23:59

Período de matrícula:
04/04/2018 09:14 - 11/04/2018 11:00

Período de docencia:
28/06/2018 - 05/07/2018
Coñécete a ti mesmo/a: o teu proxecto profesional
(Taller) - semipresencial

Como non só a adecuación das candidaturas aos perfiles profesionais demandados polo mercado laboral inflúe no éxito do proceso de inserción, senón que a habilidade cara a busca de emprego tamén o facilita, a AEE organiza accións formativas para facilitar a aprendizaxe e o desenvolvemento desas habilidades. Algunhas das súas temáticas son: diagnóstico da empregabilidade; recursos e habilidades para a busca de emprego; o proceso de selección; traballar en Europa; competencias transversais e fomento do autoemprego.

Este obradoiro céntrase na necesidade de autocoñecernos para poder establecer un obxectivo profesional que guía a nosa busca de emprego e así aumentar as súas probabilidades de éxito.

Período de preinscrición:
15/06/2018 09:00 - 05/07/2018 23:59

Como e onde buscar traballo
(Taller) - semipresencial

Por onde circulan as ofertas de traballo? Onde teño que ir buscar traballo? Actualmente existen varios canais por onde circulan as ofertas de traballo: os portais de emprego, as bolsas de traballo, as empresas de selección, a prensa,... Cada canal ten as súas propias características e especificidades. Vale a pena coñecelas moi ben e identificar os canais máis axeitados para realizar unha busca máis eficiente e eficaz.

Período de preinscrición:
15/06/2018 09:00 - 05/07/2018 23:59

O proceso de selección: tests psicotécnicos, dinámicas de grupo e entrevistas de selección
(Taller) - semipresencial

O proceso de selección comeza cando na empresa xorde unha necesidade e se busca unha persoa para cubrila. Pode ser algo temporal (baixa médica, pico de produción) ou dilatado no tempo (sustitución por xubilación, posto de nova creación ou substituír unha vacante). A empresa determina o perfil persoal e o profesiograma que utilizará como guía para a entrevista, as probas psicolóxicas e doutro tipo.

A empresa fai unha preselección das candidaturas que máis se axustan ao profesiograma do posto e as cita telefonicamente para entrevista. A entrevista de selección é o encontro coa empresa na que se coñece a uns poucos candidatos e candidatas e se decide o/a máis adecuado para o posto. A veces a empresa realiza máis dunha entrevista para un mismo proceso, polo que é conveniente informarse de en que fase do proceso estamos e cal é o seguinte paso.

Ademáis en función do posto pode realizar distintas probas de selección: psicotécnicos (miden o potencial de cada candidatura: personalidade, competencias, aptitudes) probas profesionais (miden coñecementos e procedementos dunha profesión), dinámicas de grupo (avalían a interacción en grupo) ou probas de idiomas, si o posto o require. Coa valoración do perfil das candidaturas e do posto, a empresa fai unha previsión do axuste de cada persoa para decidirse por unha. 

Pero, cales son os aspectos chaves para afrontar con éxito un proceso de selección?

Período de preinscrición:
15/06/2018 09:00 - 05/07/2018 23:59

Carta de presentación e Curriculum Vitae
(Taller) - semipresencial

Os entrevistadores e entrevistadoras a partir da carta de presentación e do currículum, tratarán de facer un perfil e comprobar nunha futura entrevista de selección se cada aspirante encaixa no posto de traballo que se ofrece, de ahí a importancia de elaborar axeitadamente os citados documentos para dar unha impresión positiva, favorable e convincente.

Período de preinscrición:
15/06/2018 09:00 - 05/07/2018 23:59

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos