Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Curso de iniciación ao Moodle (Campus de Vigo)
(Cursos de formación do persoal) - semipresencial

A plataforma Moodle é unha aplicación que permite crear e xestionar aulas virtuais para actividades formativas a distancia, semipresenciais e de apoio á docencia presencial. Esta plataforma conta coas ferramentas necesarias para que o profesorado poida deseñar a súa docencia, permitindo organizar actividades, facilitar recursos e materiais educativos, realizar cuestionarios, comunicarse co alumnado etc.  O presente curso aborda cuestións básicas sobre a xestión e configuración dun curso na plataforma Moodle para uso docente.

Período de matrícula:
22/12/2017 12:00 - 20/03/2018 23:59

Período de docencia:
03/04/2018 - 30/04/2018
Creación de apps móbiles para Android con AppInventor e Thunkable (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A actividade formativa axudará a desenvolver aplicacións móbiles para android, desde a súa concepción, o bocetado, a programación (sen necesidade de coñecer linguaxes de programación) mendiante compiladores de aplicacións como AppInventor e Thunkable, a exportación e a instalación das aplicacións nos diferentes teléfonos móbiles e tablets que funcionen baixo o sistema operativo Android.

Período de matrícula:
26/12/2017 12:00 - 04/04/2018 23:59

Período de docencia:
10/04/2018 - 24/04/2018
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
11/01/2018 12:00 - 26/04/2018 23:59

Período de docencia:
03/05/2018 - 24/05/2018
WordPress autoxestionado. Controla a túa web con este CMS desde a súa instalación ata ao seu mantemento (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

O curso busca que o profesorado poida xerar e modificar os contidos en blogs e webs, identificando  as necesidades de comunicación e a personalizando os contidos e deseño.

Período de matrícula:
12/01/2018 12:00 - 30/04/2018 23:59

Período de docencia:
08/05/2017 - 29/05/2018
Análise estatística básica de datos con RCommander (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

R é un ámbito de programación, análise estatística e xeración de gráficos distribuído baixo licenza GNU. Está constituído por máis de 7.500 paquetes integrados cos que é posible executar simples análises descritivas ou aplicar os máis complexos e novidosos modelos formais. Ademais, a incorporación a R de interfaces gráficas como RCommander, que crean ámbitos de traballo amigables moi similares ao ámbito de SPSS ou STATA, permiten saltar a barreira da accesibilidade, e utilizalo  en calquera ámbito.

Período de matrícula:
16/01/2018 12:00 - 22/02/2018 23:59

Período de docencia:
01/03/2018 - 08/04/2018
Creación de infografías e deseños vectoriais (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Curso eminentemente práctico no que se adquirirán as habilidades necesarias para a creación de elaboradas infografías. Ademais de aprender a usar Inkscape, tamén se tratarán aspectos concretos do deseño gráfico, a busca e obtención de imaxes legais, conversión e transformación delas, elaboración de composicións gráficas máis básicas, como sombras, gradientes, logotipos, sinais etc., que logo completarán e formarán parte das propias infografías finais. Comezarase con tarefas básicas, para logo ir aumentando paulatinamente a complexidade dos traballos para conseguir resultados máis interesantes, logrados, coherentes e integrados.

Período de matrícula:
18/01/2018 12:00 - 19/04/2018 23:59

Período de docencia:
03/05/2018 - 24/05/2018
A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
19/01/2018 12:00 - 06/09/2018 23:59

Período de docencia:
20/09/2018 - 21/09/2018
Incorporación da análise de xénero á investigación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Este curso vai dirixido a mellorar as competencias do persoal investigador para a na incorporación da perspectiva de xénero tanto nos potenciais proxectos de investigación, as teses doutorais e os artigos científicos que poidan derivarse das investigacións. Preséntase o marco conceptual que sostén a inclusión da perspectiva de xénero na investigación e os principais nesgos de xénero e indicarase como introducir a perspectiva de xénero en cada unha das fases do proceso investigador, desde a elección do problema para investigar e a selección da mostra, ata a análise dos resultados e a súa posterior publicación.

Período de matrícula:
26/02/2018 12:00 - 05/04/2018 00:00

Período de docencia:
19/04/2018 - 11/05/2018
Como empregar a mentoría na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O programa contempla a formación do profesorado na metodoloxía de mentoría e a súa aplicación na docencia.

Período de matrícula:
28/02/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
30/05/2018 - 13/06/2018
Práctica do discurso oral na aula (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A acción busca que as persoas que participen se formen en aspectos fundamentalmente prácticos da lingua inglesa para desenvolver mellor as actividades habituais da aula.

Período de matrícula:
01/03/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
04/06/2018 - 15/06/2018
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
02/03/2018 12:00 - 17/05/2018 23:59

Período de docencia:
04/06/2018 - 15/06/2018

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2 créditos ECTS.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
15/02/2018 - 03/05/2018
Curso de redacción de documentos administrativos
(Curso de idiomas) - virtual

Revisión dos principais documentos administrativos que son de interese para a xestión universitaria e revisión da estrutura dos textos administrativos.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
01/03/2018 - 23/03/2018
Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación
(Curso de idiomas) - virtual

Neste curso achégase o alumnado á competencia na composición de documentos de carácter académico, e tamén de investigación. Deste xeito mellorarase na súa expresión escrita e afondarán no coñecemento das ferramentas para organizar un documento.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
02/04/2018 - 27/04/2018
Galego: actualízate
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas que desexen mellorar os coñecementos lingüísticos ou repasar cuestións que adoitan resultar máis problemáticas.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
02/04/2018 - 27/04/2018
Redacta con claridade e mellora a túa redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
01/03/2018 - 23/03/2018
Corrección da escrita coas TIC
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en ampliar coñecementos sobre os recursos lingüísticos que a informática pon ao dispor da lingua galega.                               

Período de matrícula:
05/02/2018 09:00 - 23/02/2018 14:00

Período de docencia:
01/03/2018 - 23/03/2018
Curso básico de linguaxe sanitaria
(Curso de idiomas) - presencial

Curso destinado a persoas interesadas na linguaxe e na redacción sanitaria galega.

Período de matrícula:
08/03/2018 09:00 - 23/03/2018 14:00

Período de docencia:
09/04/2018 - 19/04/2018

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado


TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL, NIVEL BÁSICO
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
03/02/2017 13:08 - 12/04/2018 23:59

Período de matrícula:
03/02/2017 13:08 - 13/04/2018 23:59

Período de docencia:
13/04/2018 - 15/04/2018
Curso superior en Innovación, Competitividad y Emprendimiento en torno al mar (ICEMAR)
(Curso de Formación) - presencial

ICEMAR es una invitación a descubrir y diseñar un espacio de aprendizaje donde los participantes puedan identificar sus intereses, habilidades, valores y características personales para poder explorar activamente aquellos objetivos profesionales que les permitan incorporarse al tejido empresarial que se desarrolla en torno al mar. Una buena estrategia de desarrollo profesional parece determinante en la formación de futuros ciudadanos integrales, capaces de comprender los continuos cambios de su entorno y de ser partícipes activos de estos cambios.

Período de matrícula:
15/11/2017 00:00 - 26/01/2018 23:59

Período de docencia:
25/01/2017 - 19/07/2018
Advanced Trading (Trading avanzado)
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
08/01/2018 00:00 - 27/02/2018 23:59

Período de matrícula:
08/01/2018 00:00 - 02/03/2018 23:59

Período de docencia:
23/02/2018 - 23/03/2018
CURSO DE FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN PARA INTERNET CON PHP
(Curso de Formación) - semipresencial

El objetivo de este curso es el de introducir al alumno en la programación de páginas web activas usando las características más importantes del lenguaje PHP. Esto incluye, entre otros, el acceso a bases de datos, la gestión de ficheros XML y la gestión de sesiones y cookies. Información completa en http://momentum.uvigo.es/cursos/php.html

Período de preinscrición:
08/01/2018 10:25 - 22/02/2018 13:26

Período de matrícula:
22/01/2018 13:35 - 20/02/2018 13:36

Período de docencia:
23/02/2018 - 27/04/2018
GRÁFICOS E DESEÑO 3D CON SOLIDWORKS
(Curso Complementario) - presencial
Período de matrícula:
10/01/2018 00:00 - 29/05/2018 23:59

Período de docencia:
30/05/2018 - 08/06/2018
VALORACIÓN E TRATAMENTO DA REXIÓN CERVICAL E A SÚA RELACIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR (ATM)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/02/2018 16:40 - 08/11/2018 16:40

Período de matrícula:
01/03/2018 16:41 - 09/11/2018 12:00

Período de docencia:
09/11/2018 - 18/11/2018
INTRODUCIÓN Á SIMULACIÓN FEM E CFD CON ANSYS (2018)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
01/02/2018 16:46 - 09/07/2018 16:46

Período de matrícula:
19/03/2018 16:48 - 28/07/2018 16:48

Período de docencia:
09/07/2018 - 30/07/2018
Organización e desenvolvemento de eventos deportivos: as claves do éxito
(Curso Complementario) - presencial

Este curso achégase aos eventos deportivos dende un punto de vista práctico.  Serán os responsables da organización de eventos os encargados de relatar o traballo que leva (antes, durante e despois) a súa organización e desenvolvemento. 

As xornadas están dirixidas a todo público interesado en materia deportiva e, de maneira especial, aos seguidores dos eventos deportivos.

Período de preinscrición:
12/02/2018 10:43 - 23/03/2018 10:43

Período de matrícula:
16/02/2018 10:44 - 23/03/2018 23:44

Período de docencia:
23/03/2018 - 14/04/2018
IV Curso de técnicas manipulativas nas extremidades
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
27/02/2018 10:56 - 20/09/2018 23:59

Período de matrícula:
01/03/2018 10:57 - 21/09/2018 10:57

Período de docencia:
21/09/2018 - 07/10/2018
INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN EN PYTHON
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
28/02/2018 16:35 - 11/07/2018 16:35

Período de matrícula:
16/04/2018 16:35 - 11/07/2018 12:00

Período de docencia:
11/07/2018 - 24/07/2018
COMUNICACIÓN E PROTOCOLO. XVIII XORNADAS INTERNACIONALES DE COMUNICACIÓN E IMAXEN PUBLICA
(Curso Complementario) - presencial

Curso complementario sobre Relaciones Públicas institucionais, protocolo e imaxe pública.

Período de preinscrición:
01/03/2018 00:00 - 16/04/2018 23:19

Período de matrícula:
01/03/2018 00:00 - 16/04/2018 23:20

Período de docencia:
18/04/2018 - 19/04/2018
XIII EDICIÓN: FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/03/2018 16:50 - 24/05/2018 16:50

Período de matrícula:
19/03/2018 16:51 - 24/05/2018 16:51

Período de docencia:
24/05/2018 - 08/06/2018
FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
12/03/2018 00:00 - 28/07/2018 23:59

Período de matrícula:
26/03/2018 00:00 - 09/07/2018 23:59

Período de docencia:
09/07/2018 - 24/07/2018
CONTROL ESTATÍSTICO DE CALIDADE CON "R"
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/04/2018 00:00 - 25/04/2018 23:59

Período de matrícula:
01/04/2018 00:00 - 27/04/2018 00:00

Período de docencia:
01/05/2018 - 31/05/2018
Diseño de Sistemas Empotrados en FPGAs con Xilinx Vivado (3ª edición)
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
23/04/2018 15:07 - 07/05/2018 15:07

Período de matrícula:
07/05/2018 15:08 - 18/05/2018 23:59

Período de docencia:
23/05/2018 - 01/06/2018
ESTATÍSTICA AVANZADA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual
Período de preinscrición:
01/05/2018 00:00 - 28/05/2018 23:59

Período de matrícula:
01/05/2018 00:00 - 28/05/2018 23:59

Período de docencia:
01/06/2018 - 15/07/2018

Vicerreitoría Campus de Pontevedra


ESTRATEXIAS AVANZADAS DE CSS. ARQUITECTURA E BOAS PRÁCTICAS
(Curso de Formación) - presencial

A maquetación CSS ( Cascade Style Sheets) é un dos piares fundamentais da web actual. Mentres que o HTML se centra no contido das aplicacións, a responsabilidade da súa presentación visual recae exclusivamente no CSS.

CSS é unha linguaxe moi sinxela, pero precisamente esa sinxeleza fai que sexa necesario o coñecemento dunhas boas prácticas para que calquera proxecto sexa escalable e sostible.

Período de preinscrición:
12/03/2018 09:00 - 04/04/2018 00:00

Período de matrícula:
12/03/2018 00:00 - 06/04/2018 14:00

Período de docencia:
06/04/2018 - 27/04/2018
Introdución a JavaScript e programación web
(Curso de Formación) - presencial

JavaScript é unha linguaxe de programación sinxela, potente, versátil e extensamente usada para crear dinamismo nas páxinas web.

Traballarase os elementos básicos de programación, creación de variables, ámbitos de variables, controladores de fluxo, funcións modificacións de elementos HTML e eventos xerados polo usuario dunha páxina web.

Usaranse elementos de HTML5 para comprobar as novas competencias dos navegadores, como poderá ser controlar audio vía JavaScript.

Ensinarase tamén a usar a ferramenta "Developers tools" para depurar e comprobar os valors e posibles erros xerados.

Período de preinscrición:
12/03/2018 11:30 - 02/04/2018 14:00

Período de matrícula:
12/03/2018 11:30 - 04/04/2018 14:01

Período de docencia:
04/04/2018 - 12/04/2018
Introdución ao Creative Coding con Processing
(Curso de Formación) - presencial

Introducir ao alumnado nos conceptos básicos do Creative Coding, esto é a programación informática como ferramenta artística e medio de expresión. Para eso utilizarase Processing, unha linguaxe fácil de aprender, potente, versátil, moi estendida e especialmente orientada á experimentación artística.

Traballar os elementos básicos de programación, variables, estruturas de control, bucles, modularización do código desde o principio. Esto implica que , por unha banda non sexa necesario que o alumnado dispoña de coñecementos de programación previos ao curso, e por outra que os coñecementos adquiridos son perfectamente aplicables a calquera outra linguaxe de programación.

Período de preinscrición:
12/03/2018 14:00 - 25/04/2018 14:00

Período de matrícula:
12/03/2018 14:00 - 02/05/2018 14:01

Período de docencia:
04/05/2018 - 25/05/2018
Iniciación a recursos web para la educación
(Curso de Formación) - presencial

Dar a coñecer de maneira xeral ferramentas que axuden ao proceso de ensinanza-aprendizaxe y crear inquietudes de querer profundizar nesta área.

Período de preinscrición:
16/03/2018 10:00 - 15/05/2018 14:00

Período de matrícula:
16/03/2018 14:00 - 18/05/2018 12:00

Período de docencia:
21/05/2018 - 11/06/2018

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de matrícula:
21/02/2018 09:00 - 03/04/2018 09:00

Período de docencia:
04/04/2018 - 04/04/2018
Estrés e benestar psicoemocional
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Prevención de riscos psicosociais: Estrés e benestar psicoemocional.

Período de preinscrición:
07/03/2018 09:53 - 20/04/2018 09:00

Período de matrícula:
12/03/2018 09:55 - 20/04/2018 12:00

Período de docencia:
24/04/2018 - 24/04/2018
Estrés e benestar psicoemocional
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Prevención de riscos psicosociais: Estrés e benestar psicoemocional.

Período de preinscrición:
07/03/2018 09:53 - 20/04/2018 09:00

Período de matrícula:
12/03/2018 09:55 - 20/04/2018 12:00

Período de docencia:
24/04/2018 - 24/04/2018
Primeiros auxilios (Vigo-tarde)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal dos equipos de primeiros auxilios e demais persoal que forma parte dos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo, aínda que a  formación en primeiros auxilios resulta recomendable para todo o persoal traballador.

Período de matrícula:
12/03/2018 09:00 - 04/04/2018 14:00

Período de docencia:
09/04/2018 - 09/04/2018
Loita contra incendios
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de intervención e de interese para os demais membros incluidos nos equipos de emerxencia dos planes de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
12/03/2018 09:00 - 23/03/2018 14:00

Período de docencia:
03/04/2018 - 03/04/2018
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación da Universidade de Vigo

Período de matrícula:
13/03/2018 11:00 - 10/05/2018 11:00

Período de docencia:
10/05/2018 - 10/05/2018
Almacenamento de produtos químicos
(Actividade de formación) - presencial

Proporcionar una serie de criterios sobre la gestión correcta en el  almacenamiento de productos químicos en el laboratorio

Período de preinscrición:
19/03/2018 09:00 - 14/06/2018 14:00

Período de matrícula:
19/03/2018 09:00 - 15/06/2018 14:00

Período de docencia:
20/06/2018 - 20/06/2018
Primeiros auxilios (Vigo-mañá)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal dos equipos de primeiros auxilios e demais persoal que forma parte dos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo, aínda que a  formación en primeiros auxilios resulta recomendable para todo o persoal traballador.

Período de matrícula:
20/03/2018 09:00 - 02/04/2018 14:00

Período de docencia:
04/04/2018 - 04/04/2018
Alarma e evacuación (Vigo)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de alarma e evacuación nos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
20/03/2018 10:30 - 12/04/2018 14:00

Período de docencia:
17/04/2018 - 17/04/2018

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos