Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
07/07/2017 12:00 - 31/10/2017 23:59

Período de docencia:
17/11/2017 - 21/11/2017
Deseño de páxinas web con software libre con Kompozer (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Unha páxina web sinxela pode facela calquera persoa cuns coñecementos básicos de informática. É o caso dun profesor/a que quere facer unha páxina web persoal ou unha páxina de apoio a un curso ou materia. Neste curso explicaremos como construír unha páxina web empregando o programa libre Kompozer.

Período de matrícula:
26/07/2017 12:00 - 12/11/2017 23:59

Período de docencia:
20/11/2017 - 29/11/2017
E-portafolios como expresión dunha contorna persoal de aprendizaxe académica e profesional (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Os portafolios reflicten de modo efectivo a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. Un portafolios é unha selección do mellor traballo dunha persoa que relata de xeito reflexivo os seus progresos e as achegas conseguidas na súa traxectoria académica e/ou profesional.

Período de matrícula:
05/09/2017 12:00 - 16/10/2017 23:59

Período de docencia:
23/10/2017 - 23/11/2017
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
07/09/2017 12:00 - 20/11/2017 23:59

Período de docencia:
11/12/2017 - 21/12/2017
Conceptos, lexislación e políticas de igualdade na Universidade de Vigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A formación en igualdade abrangue entre os seus obxectivos facer visibles os impedimentos que aínda persisten para acadar un verdadeiro equilibrio entre mulleres e homes, o que no contexto máis inmediato do eido da xestión e formación universitaria, serviría para atopar fórmulas e modelos de convivencia para facer real e efectiva esa igualdade, nunha perspectiva transversal aliñada cara unha práctica profesional de calidade.

Período de matrícula:
27/09/2017 12:00 - 30/10/2017 23:59

Período de docencia:
06/11/2017 - 22/11/2017
Iniciación ao coaching educativo na contorna universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Nos últimos anos houbo un gran interese e desenvolvemento, dentro do ámbito educativo, pola potenciación e desenvolvemento persoal do alumnado. Neste sentido os/as docentes de todas as etapas víronse na necesidade de reelaborar os seus propios esquemas de actuación e formarse na adquisición de ferramentas e técnicas que lles permitan retomar o seu rol de axente activo no proceso de aprendizaxe do alumnado. Así, neste contexto, a figura do profesor/a como coach cada vez cobrou un maior protagonismo. Con esta proposta formativa, búscase introducir e iniciar ao profesorado da Universidade Vigo en técnicas e ferramentas de uso habitual no coaching educativo.

Período de matrícula:
04/10/2017 12:00 - 13/11/2017 23:59

Período de docencia:
23/11/2017 - 24/11/2017
A creación de empresas baseadas na investigación universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e financeiros
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Esta actividade formativa incidirá na análise do fenómeno da creación de empresas baseadas en resultados de investigación como alternativa de transferencia de tecnoloxía, afondando nos factores críticos de éxito para a viabilidade técnica e económica dos proxectos, as cuestións legais que poden afectar á institución e ao PDI, así como nas potenciais fontes de financiamento.

Período de matrícula:
05/10/2017 12:00 - 04/12/2017 23:59

Período de docencia:
11/12/2017 - 12/12/2017
Mindfulness e docencia (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

O mindfulness ofrece unha serie de técnicas que axudan a aumentar a capacidade de atención e concentración, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de relaxación.

Período de matrícula:
20/10/2017 12:00 - 03/11/2017 23:59

Período de docencia:
08/11/2017 - 13/12/2017

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2 créditos ECTS.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
19/09/2017 - 14/12/2017
Galego: actualízate
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas que desexen mellorar os coñecementos lingüísticos ou repasar cuestións que adoitan resultar máis problemáticas.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
02/11/2017 - 01/12/2017
Redacta con claridade e mellora a túa redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
13/11/2017 - 01/12/2017

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado


TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL, NIVEL BÁSICO
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
03/02/2017 13:08 - 12/04/2018 23:59

Período de matrícula:
03/02/2017 13:08 - 13/04/2018 23:59

Período de docencia:
13/04/2018 - 15/04/2018
MÁSTER / ESPECIALISTA EN AUDITORÍA E CONTABILIDADE
(Máster/especialista) - presencial
Período de preinscrición:
01/08/2017 00:00 - 08/09/2017 23:59

Período de matrícula:
11/09/2017 00:00 - 19/09/2017 23:59

Período de docencia:
06/10/2017 - 08/07/2018
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN (ICT) 3ª Ed..
(Curso Complementario) - virtual

Alumnos o profesionales de ingeniería o profesionales interesados en adquirir conocimientos para realizar proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificación, en función de lo establecido en el R.D. 346/2011. 

Período de preinscrición:
15/09/2017 00:00 - 31/12/2017 23:59

Período de matrícula:
01/10/2017 00:00 - 15/01/2018 23:59

Período de docencia:
22/01/2018 - 02/03/2018
Curso de Nivel Medio de Autocad (VI Edición)
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
30/09/2017 00:00 - 26/01/2018 23:59

Período de matrícula:
30/09/2017 00:00 - 29/01/2018 23:59

Período de docencia:
29/01/2018 - 02/02/2018
INICIACION AO AUTOCAD
(Curso Complementario) - presencial
Período de matrícula:
30/09/2017 00:00 - 19/01/2018 23:59

Período de docencia:
19/01/2018 - 25/01/2018
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON R PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

 

Período de matrícula:
03/10/2017 00:00 - 28/10/2017 23:59

Período de docencia:
01/11/2017 - 15/12/2017
Curso superior en Innovación, Competitividad y Emprendimiento en torno al mar (ICEMAR)
(Curso de Formación) - presencial

ICEMAR es una invitación a descubrir y diseñar un espacio de aprendizaje donde los participantes puedan identificar sus intereses, habilidades, valores y características personales para poder explorar activamente aquellos objetivos profesionales que les permitan incorporarse al tejido empresarial que se desarrolla en torno al mar. Una buena estrategia de desarrollo profesional parece determinante en la formación de futuros ciudadanos integrales, capaces de comprender los continuos cambios de su entorno y de ser partícipes activos de estos cambios.

Período de preinscrición:
01/11/2017 00:00 - 15/12/2017 23:59

Período de matrícula:
15/11/2017 00:00 - 15/01/2018 23:59

Período de docencia:
25/01/2017 - 14/06/2018

Servizo de PAS


Conceptos, lexislación e políticas de igualdade na Universidade de Vigo
(Curso de formación do PAS) - semipresencial
Período de matrícula:
25/09/2017 10:05 - 31/10/2017 10:06

Período de docencia:
06/11/2017 - 22/11/2017

Vicerreitoría Campus de Pontevedra


INTRODUCIÓN AO COMMUNITY MANAGEMENT
(Outros cursos) - presencial

O obxectivo do curso é afondar no coñecemento das principais redes sociais que existen actualmente e na súa xestión estratéxica dentro do Plan de Coñecemento e Marketing dunha empresa. O novo contorno 2.0 supuxo un novo panorama para as empresas coa aparición dos medios sociais, que permiten aos usuarios situarse no centro de atención, ofrecendo unha comunicación bidireccional coas compañías. Trátase dunha relación que debe ser monitorizada, analizada e xestionada por profesionais que coñezan o funcionamento, a linguaxe e as posibilidades que ofrecen os social media.

Analizaremos o contorno 2.0 e formularemos as posiblidades en canto á estratexia de marketing online que ofrecen as redes sociais, describindo un Plan de Social Media que permita ás empresas aproveitar todos os recursos e beneficios que supoñen.

 

INTRODUCIÓN AO RETOQUE FOTOGRÁFICO CON ADOBE PHOTOSHOP
(Outros cursos) - presencial


A fotografía dixital establécese definitivamente no ámbito doméstico, que permite que os consumidores/as poidan finalmente manexar, editar e retocar e sacarlle realmente partido a todo o seu potencial. No entanto, a complexidade das aplicacións de edición e retoque dixital fotográfico impide que moitos usuarios/as poidan facelo.


Neste curso impartiranse as nocións básicas de fotografía dixital. Capacitarase o seu alumnado para poder optimizar as súas habilidades e empregará a aplicación Adobe Photoshop como estándar profesional no retoque fotográfico.

PROGRAMA DO CURSO. INTRODUCIÓN E FUNDAMENTOS DA MAQUETACIÓN FRONTEND CON CSS
(Outros cursos) - presencial

A pesar de que non estamos xa nos temperáns días da web, transmitir a crítica importancia de ter un sitio web apropiadamente «deseñado», accesible e utilizable, é aínda una das tarefas máis desafiantes que un experto/a da comunicación necesita enfrontar.


Con este curso queremos dotar o alumnado dos fundamentos básicos para conseguir tal meta grazas á maquetación de documentos HTML por medio de follas de estilo Cascading Style Sheets (CSS).

CSS é unha pseudo-linguaxe usada para definir e controlar o aspecto ou presentación dos documentos electrónicos definidos con HTML e XHTML. É a mellor forma de separar os contidos e a súa presentación e é imprescindible para crear páxinas web complexas.

Por outra banda, o CSS vai evolucionando e a día de hoxe é imprescindible ser capaz de desenvolver unha metodoloxía de CSS para poder contar cunha arquitectura de CSS robusta, sostible e escalable.

PROGRAMA DO CURSO. INICIACIÓN AOS RECURSOS WEB PARA A EDUCACIÓN
(Outros cursos) - presencial

Actualmente as novas tecnoloxías da información e comunicación convertéronse nun elemento imprescindible da sociedade actual, un elemento necesario na vida das persoas. As diferentes etapas educativas teñen por obxectivo o desenvolvemento integral do alumnado, isto implica que as TIC estean presentes en todo momento.

Por esta razón, cómpre que o profesorado estea en continuo contacto coas novas tecnoloxías e coñeza os seus beneficios e utilidades para o alumnado.

Os obxectivos principais deste curso é dar a coñecer de xeito xeral ferramentas que axuden o proceso ensino-aprendizaxe e a crear inquietudes de querer profundar nesta área. 

Período de preinscrición:
13/11/2017 00:00 - 18/11/2017 21:00

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de preinscrición:
15/09/2017 11:15 - 21/11/2017 11:15

Período de matrícula:
15/09/2017 11:21 - 21/11/2017 14:00

Período de docencia:
22/11/2017 - 22/11/2017
Estrés e benestar psicoemocional
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Prevención de riscos psicosociais: Estrés e benestar psicoemocional.

Período de preinscrición:
02/10/2017 14:00 - 27/11/2017 14:00

Período de matrícula:
02/10/2017 14:00 - 28/11/2017 14:00

Período de docencia:
29/11/2017 - 29/11/2017
Estrés e benestar psicoemocional
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Prevención de riscos psicosociais: Estrés e benestar psicoemocional.

Período de preinscrición:
02/10/2017 16:24 - 27/11/2017 14:00

Período de matrícula:
02/10/2017 16:25 - 28/11/2017 14:00

Período de docencia:
29/11/2017 - 29/11/2017
Alarma e evacuación (Vigo - tarde)
(Cursos de formación do persoal) - presencial

Curso especialmente pensado para o persoal que forma parte dos equipos de alarma e evacuación nos plans de autoprotección dos centros de traballo da Universidade de Vigo.

Período de matrícula:
11/10/2017 14:00 - 20/11/2017 14:00

Período de docencia:
23/11/2017 - 23/11/2017
Campaña de prevención de lesións musculoesqueléticas (Vigo)
(Taller) - presencial

Prevención de lesións musculoesqueléticas.

Período de matrícula:
13/11/2017 09:20 - 16/11/2017 14:00

Período de docencia:
20/11/2017 - 20/11/2017
Campaña de prevención de lesións músculo-esqueléticas (Vigo)
(Taller) - presencial

Prevención de lesións musculoesqueléticas.

Período de matrícula:
13/11/2017 09:40 - 16/11/2017 14:00

Período de docencia:
20/11/2017 - 20/11/2017
Campaña de prevención de lesións musculoesqueléticas (Pontevedra)
(Taller) - presencial

Prevención de lesións musculoesqueléticas.

Período de matrícula:
13/11/2017 12:20 - 22/11/2017 14:00

Período de docencia:
24/11/2017 - 24/11/2017
Campaña de prevención de lesións musculoesqueléticas (Pontevedra)
(Taller) - presencial

Prevención de lesións musculoesqueléticas.

Período de matrícula:
13/11/2017 12:32 - 22/11/2017 14:00

Período de docencia:
24/11/2017 - 24/11/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos