Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Congresos


3D GeoInfo conference and EG-ICE workshop 2024
(Evento) -
Período de matrícula:
15/04/2024 14:35 - 05/07/2024 20:00

Período de docencia:
01/07/2024 - 05/07/2024
2nd Gibraltar International Conference (GIC2)
(Evento) -

Registration platform of GIC2

Período de matrícula:
26/04/2024 00:01 - 30/06/2024 23:59

Período de docencia:
08/07/2024 - 09/07/2024

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Crea recursos dixitais interactivos con Genially
(Curso de formación do PDI) -

Nesta actividade formativa trabállanse competencias dixitais pertencentes á segunda área do Marco europeo para a competencia dixital dos/as educadores/as (DigCompEdu), e á segunda área do Marco de Competencia Dixital Docente Universitario. Concretamente, o desenvolvemento de recursos educativos dixitais interactivos con Genially incluiríase dentro da área 2, competencia 2.2., relacionada coa Creación e modificación de recursos dixitais.

O obxectivo principal do curso é que os/as participantes sexan capaces de crear recursos dixitais interactivos con Genially e que poidan utilizalos tanto no marco da súa actividade docente coma no da súa actividade investigadora. No ámbito da actividade docente este tipo de recursos son especialmente eficaces para transmitir información ou coñecemento (co formato de presentación, infografía, módulo didáctico, material educativo etc.) ou para crear recursos de gamificación (quiz, xogo ou escape room). En canto á actividade investigadora, poden ser un instrumento eficaz para difundir os resultados da investigación, utilizando un formato de recurso tipo microsite que poida empregarse como páxina web dun congreso, dun grupo de investigación ou dun proxecto de investigación.

Período de matrícula:
31/01/2024 12:00 - 10/05/2024 23:59

Período de docencia:
11/06/2024 - 20/06/2024
Tecnoloxías dixitais para fomentar a autorregulación da aprendizaxe
(Curso de formación do PDI) -

A formación pretende facilitar ao profesorado o uso de ferramentas tecnolóxicas que fomenten a aprendizaxe autorregulada do alumnado.

Período de matrícula:
16/02/2024 12:00 - 03/05/2024 23:59

Período de docencia:
28/05/2024 - 09/06/2024
Wooclap: dinamiza as túas clases e fomenta a participación do alumnado
(Curso de formación do PDI) -

A formación pretende axudar ao profesorado a mellorar a interacción en tempo real co seu alumnado a través de cuestionarios e actividades.

Período de matrícula:
20/02/2024 12:00 - 26/04/2024 23:59

Período de docencia:
13/05/2024 - 26/05/2024
Análise estatística con RCommander
(Curso de formación do PDI) -

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software  liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
15/03/2024 12:00 - 15/04/2024 23:59

Período de docencia:
06/05/2024 - 07/06/2024
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus
(Curso de formación do PDI) -

Scribus é un programa multiplataforma de maquetación, atópase dispoñible e de balde para ser descargado na seguinte URL https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/ liberado baixo a licenza GNU GPL de software libre. Nesta formación atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
15/03/2024 12:00 - 15/04/2024 23:59

Período de docencia:
06/05/2024 - 07/06/2024
Técnicas de desenvolvemento intelectual
(Curso de formación do PDI) -

Un dos problemas máis importantes aos que se enfronta o profesorado universitario consiste en promover o desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e emocionais.
Neste curso proporciónanse as ferramentas precisas para desenvolver as capacidades mentais, e conseguir que o alumnado adapte a súa capacidade intelectual aos estudos superiores.

Período de matrícula:
04/04/2024 12:00 - 21/06/2024 23:59

Período de docencia:
01/07/2024 - 04/07/2024
Actividades interactivas en Moodle empregando H5P
(Curso de formación do PDI) -

A educación en liña converteuse nunha parte fundamental da nosa sociedade, e Moodle destaca como unha plataforma líder neste ámbito. Para levar a experiencia educativa a un nivel superior, este curso céntrase no uso do plugin H5P dentro de Moodle. H5P é unha ferramenta poderosa que permite crear contido interactivo de maneira fácil e rápida. Desde cuestionarios e presentacións ata xogos e simulacións, H5P ofrece unha ampla gama de actividades interactivas que poden enriquecer enormemente a aprendizaxe en liña.
Durante este curso, exploraremos as diversas características e funcionalidades de H5P, aprendendo como integralas de maneira efectiva na nosa contorna de Moodle.

Período de matrícula:
05/04/2024 12:00 - 24/05/2024 23:59

Período de docencia:
03/06/2024 - 21/06/2024
Estratexias metodolóxicas para mellorar a docencia en materias universitarias incorporando nelas actividades para fomentar que o estudantado faga un uso ético, creativo e crítico da IA xenerativa
(Curso de formación do PDI) -

Neste obradoiro aprenderás a poñer en práctica metodoloxías de aprendizaxe inductiva e aula invertida incorporando actividades con ferramentas de intelixencia artificial (IA) xenerativa.

Período de matrícula:
12/04/2024 12:00 - 24/05/2024 23:59

Período de docencia:
03/06/2024 - 04/07/2024
Gamificación e Escape Rooms Educativos
(Curso de formación do PDI) -

A  gamificación educativa é unha técnica docente para mellorar a motivación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. Non debe confundirse coa introdución de xogos na aula, pois é unha transformación máis fonda, que implica a aplicación de elementos, técnicas, mecánicas, ata deseño de xogos nunha contorna educativa. Unha destas técnicas é o Escape  Room, que é un dos escenarios máis complexos de gamificación. Neste curso preténdese explicar estes conceptos, comprender o porqué  gamificar e como facelo correctamente. Veranse tamén algunhas leccións aprendidas para entender que facer e que non facer para non cometer erros frecuentes á hora de implementar estas técnicas na aula. Combinaranse conceptos e sesións teóricas con outras máis prácticas e participativas.

Período de matrícula:
19/04/2024 12:00 - 27/06/2024 23:59

Período de docencia:
11/07/2024 - 12/07/2024
Actividades interactivas en Moodle empregando H5P
(Curso de formación do PDI) -

A educación en liña converteuse nunha parte fundamental da nosa sociedade, e Moodle destaca como unha plataforma líder neste ámbito. Para levar a experiencia educativa a un nivel superior, este curso céntrase no uso do plugin H5P dentro de Moodle. H5P é unha ferramenta poderosa que permite crear contido interactivo de maneira fácil e rápida. Desde cuestionarios e presentacións ata xogos e simulacións, H5P ofrece unha ampla gama de actividades interactivas que poden enriquecer enormemente a aprendizaxe en liña.
Durante este curso, exploraremos as diversas características e funcionalidades de H5P, aprendendo como integralas de maneira efectiva na nosa contorna de Moodle.

Período de matrícula:
29/04/2024 12:00 - 13/06/2024 23:59

Período de docencia:
02/07/2024 - 19/07/2024
Introdución ao uso de intelixencia artificial xenerativas na docencia e investigación universitaria
(Curso de formación do PDI) -

Este curso introduce ás/aos participantes no uso de intelixencias artificiais xenerativas e chatbots aplicada á docencia e investigación universitaria. Analizaranse as posibilidades das IA para ofrecer apoio e interactuar con estudantes, en aras dunha docencia de maior calidade.
Abordaranse aplicacións que fan uso de intelixencia artificial aplicada aos fluxos de traballo investigador, dende a concepción da idea investigadora, a revisión da literatura, a escrita e a corrección estilística de textos académico.
O curso proporcionará unha visión práctica de como integrar a intelixencia artificial xenerativa e chatbots no traballo académico cotián.
A través de vídeos de corte práctico animarase ao profesorado a experimentar coas ferramentas, de forma que poida consumir os contidos ao seu ritmo e probando as mesmas cousas que se fan no vídeos (e experimentando con cousas novas). Así mesmo, fomentarase a colaboración entre os/as participantes a través de foros asíncronos e titorías virtuais síncronas semanais para a resolución de dúbidas e outras cuestións de actualidade que poidan xurdir.

Período de matrícula:
30/04/2024 12:00 - 17/05/2024 23:59

Período de docencia:
03/06/2024 - 30/06/2024
O sistema de vídeo Kaltura na actividade docente
(Curso de formación do PDI) -

Kaltura permite enriquecer os nosos vídeos ao engadir puntos de interacción, cuestionarios e dar un seguimento personalizado.

Este sistema de vídeo está a ser cada vez máis utilizado nas contornas educativas xa que nos permite ter o control sobre o noso contido, decidir onde se publica dentro da nosa materia virtual e como os/as alumnos/as poden acceder a el.

Así mesmo, Kaltura permítenos facer o seguimento da recepción do vídeo mediante analíticas avanzadas.

Período de matrícula:
03/05/2024 12:00 - 31/07/2024 23:59

Período de docencia:
10/09/2024 - 29/09/2024
Wooclap: dinamiza as túas clases e fomenta a participación do alumnado
(Curso de formación do PDI) -

A formación pretende axudar ao profesorado a mellorar a interacción en tempo real co seu alumnado a través de cuestionarios e actividades.

Período de matrícula:
08/05/2024 12:00 - 14/06/2024 23:59

Período de docencia:
08/07/2024 - 21/07/2024
Introdución á estatística co programa R
(Curso de formación do PDI) -

R é un programa estatístico aberto de uso libre e gratuíto, promovido pola comunidade estatística mundial. Actualmente é o programa máis potente e versátil, con moita diferenza sobre calquera outro (SPSS, SAS, ....), e constantemente incorpóranse a R aplicacións, paquetes, funcións e utilidades de carácter xeral ou especializado de interese para calquera ámbito profesional ou científico.

Período de matrícula:
09/05/2024 12:00 - 31/07/2024 23:59

Período de docencia:
16/09/2024 - 16/10/2024
Deseño e creación de podcast educativos
(Curso de formación do PDI) - virtual

Este curso está orientado a descubrir e comprender as potencialidades do Podcast como ferramenta educativa. Ao longo do curso os participantes aprenderán a facer un guión, gravar os «audios» e montar e editar o seu propio podcast para compartir en servizos de distribución de podcasts ou nas ferramentas de teledocencia (Moodle, blog...).

Período de matrícula:
23/05/2024 12:00 - 07/06/2024 23:59

Período de docencia:
17/06/2024 - 14/07/2024

Unidade de Igualdade


A universidade, espazo libre de violencias machistas?
(Outros cursos) -

Esta acción formativa está dirixida a persoas da comunidade universitaria . 

Período de matrícula:
08/05/2024 10:42 - 27/05/2024 16:43

Período de docencia:
28/05/2024 - 28/05/2024

Facultade de Filoloxía e Traducción


VALP6 Conference (6th Variation and Language Processing Conference)
(Evento) -

Registration platform of VALP6

Período de matrícula:
26/02/2024 10:16 - 31/05/2024 23:59

Período de docencia:
26/06/2024 - 28/06/2024
45th ICAME Conference
(Evento) -

Registration platform of ICAME45

Período de matrícula:
01/03/2024 00:01 - 31/05/2024 23:59

Período de docencia:
18/06/2024 - 22/06/2024

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación


A Unión Europea da era dixital: unha alternativa para os investigadores mozos (2ª edición)
(Outros cursos) -

Cres que o estudo da UE está reservado a economistas, polítológos ou xuristas? Estás a desenvolver unha investigación doutoral? Pensas realizar un TFM ou TFG no futuro inmediato? Consideraches a necesidade ou a oportunidade de incorporar unha perspectiva europea a teu traballo académico? Precisamente, esta actividade, encadrada na Cátedra Jean Monnet European Institutions and Citizens: Adapting the EU to the Digitalisation Challenges (EICAEUD), pretende aproximar os estudantes ao rico e fascinante mundo de estudo sobre a UE. Na actualidade, dado o elevado impacto das súas iniciativas e políticas en aspectos variados das nosas vidas, a UE é un campo de investigación principal para estudantes e investigadores. Por isto, convidámoste a explorar os numerosos eidos que poden ser obxecto de estudio e investigación durante a confección dun traballo académico. 

Período de matrícula:
23/04/2024 18:34 - 17/06/2024 14:00

Período de docencia:
18/06/2024 - 18/06/2024

Servizo de PAS


Microsoft 365 básico: Unha nova forma de traballar (1ª edición)
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
20/05/2024 12:30 - 23/05/2024 23:59

Período de docencia:
03/06/2024 - 07/06/2024

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Desfibrilación externa semiautomática (DESA) - Ourense mañá
(Cursos de formación do persoal) -

Curso de formación para o manexo de desfibrilador semiautomático externo (DESA) recomendado especialmente para o persoal dos centros de traballo da Universidade de Vigo que dispoñan de desfibrilador.

Período de matrícula:
20/05/2024 08:20 - 22/05/2024 23:59

Período de docencia:
30/05/2024 - 30/05/2024

atlanTTic


12th ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security (IH&MMSec 2024)
(Evento) -
Período de matrícula:
15/04/2024 08:00 - 26/06/2024 17:30

Período de docencia:
24/06/2024 - 26/06/2024
Additional Tickets for ACM IH&MMSec 2024
(Evento) -
Período de matrícula:
15/04/2024 08:00 - 26/06/2024 17:30

Período de docencia:
24/06/2024 - 26/06/2024

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais


II Encuentro de profesionales de la comunicación en RRSS de las universidades españolas
(Evento) -

 Foro de trabajo integrado por personas que gestionan medios sociales universitarios centrado en las siguientes temáticas:

  • Nuevas narrativas y tendencias 
  • Aplicaciones y herramientas
  • Inteligencia artificial 
  • Buenas prácticas
Período de matrícula:
23/03/2024 00:00 - 21/05/2024 23:59

Período de docencia:
23/05/2024 - 24/05/2024

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos