Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Mellora das habilidades comunicativas na docencia (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A comunicación é unha competencia fundamental para o persoal docente. Nesta actividade formativa afondarase nas estratexias que melloran a comunicación entre e co alumnado.

 

Período de matrícula:
05/07/2017 12:00 - 18/09/2017 23:59

Período de docencia:
27/09/2017 - 25/10/2017
Intelixencia emocional e competencias transversais na aula (campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

As competencias transversais son aquelas xenéricas e comúns para a maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos da personalidade, coñecementos e valores adquiridos. Esta actividade formativa ten como finalidade afondar no desenvolvemento das competencias transversais para o desenvolvemento persoal e profesional (autoestima, empatía, asertividade, traballo en equipo, resolución de conflitos...).

Período de matrícula:
06/07/2017 16:00 - 18/09/2017 20:00

Período de docencia:
28/09/2017 - 09/11/2017
Gamificación na docencia universitaria (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

Esta actividade formativa ten como finalidade que o profesorado sexa quen de desenvolver experiencias de aprendizaxe que favorezan a motivación do alumnado a través do xogo, tanto dentro como fóra da clase.

Período de matrícula:
07/07/2017 12:00 - 31/10/2017 23:59

Período de docencia:
17/11/2017 - 21/11/2017
Introdución ao desenvolvemento de laboratorios virtuais (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Os laboratorios virtuais son unha ferramenta de simulación que permite aos alumnos/as poder traballar con abstraccións de sistemas reais da mesma forma que traballarían un proceso real. Realizarase a introdución detallada aos conceptos de laboratorios virtuais e realizarase un obradoiro práctico sobre o uso de Easy Java Simulations, unha contorna de programación gráfica que permite desenvolver este tipo de laboratorios de xeito sinxelo.

Período de matrícula:
10/07/2017 12:00 - 09/10/2017 23:59

Período de docencia:
16/10/2017 - 17/10/2017
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (Modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O profesorado a miúdo tense que enfrontar a situacións onde precisa un nivel de deseño e maquetación máis avanzado. Por exemplo, para elaborar materiais didácticos, libros, publicacións ou  posters para enviar a congresos... O programa Scribus é a solución en software libre que aporta gran flexibilidade no deseño. Nesta actividade formativa atoparás materiais, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
12/07/2017 12:00 - 18/09/2017 23:59

Período de docencia:
25/09/2017 - 09/10/2017
Iniciación a GNU Octave (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

O programa Octave é a solución en software libre para a realización de estudos de cálculo numérico.  Permite manexar datos, xeración de gráficos e instalación de librarías e complementos.

Período de matrícula:
13/07/2017 12:00 - 11/09/2017 23:59

Período de docencia:
18/09/2017 - 15/10/2017
Deseño de páxinas web con software libre con Kompozer (Campus de Pontevedra)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

Unha páxina web sinxela pode facela calquera persoa cuns coñecementos básicos de informática. É o caso dun profesor/a que quere facer unha páxina web persoal ou unha páxina de apoio a un curso ou materia. Neste curso explicaremos como construír unha páxina web empregando o programa libre Kompozer.

Período de matrícula:
26/07/2017 12:00 - 12/11/2017 23:59

Período de docencia:
20/11/2017 - 29/11/2017
E-portafolios como expresión dunha contorna persoal de aprendizaxe académica e profesional (Modalidade virtual)
(Curso de formación do persoal docente) - virtual

Os portafolios reflicten de modo efectivo a aprendizaxe e/ou experiencia profesional dunha persoa, grupo ou institución. Un portafolios é unha selección do mellor traballo dunha persoa que relata de xeito reflexivo os seus progresos e as achegas conseguidas na súa traxectoria académica e/ou profesional.

Período de matrícula:
05/09/2017 12:00 - 16/10/2017 23:59

Período de docencia:
23/10/2017 - 23/11/2017
Práctica do discurso oral en inglés en foros internacionais (Campus de Ourense)
(Curso de formación do persoal docente) - presencial

A finalidade é mellorar as habilidades comunicativas en inglés nos foros internacionais: congresos, cursos ou seminarios.

Período de matrícula:
07/09/2017 12:00 - 20/11/2017 23:59

Período de docencia:
11/12/2017 - 21/12/2017
Curso de iniciación ao Moodle (Campus de Ourense)
(Cursos de formación do persoal) - semipresencial

A plataforma Moodle é unha aplicación que permite crear e xestionar aulas virtuais para actividades formativas a distancia, semipresenciais e de apoio á docencia presencial. Esta plataforma conta coas ferramentas necesarias para que o profesorado poida deseñar a súa docencia, permitindo organizar actividades, facilitar recursos e materiais educativos, realizar cuestionarios, comunicarse co alumnado etc.  O presente curso aborda cuestións básicas sobre a xestión e configuración dun curso na plataforma Moodle para uso docente.

Período de matrícula:
21/09/2017 12:00 - 20/10/2017 23:59

Período de docencia:
24/10/2017 - 16/11/2017
Conceptos, lexislación e políticas de igualdade na Universidade de Vigo (Campus de Vigo)
(Curso de formación do persoal docente) - semipresencial

A formación en igualdade abrangue entre os seus obxectivos facer visibles os impedimentos que aínda persisten para acadar un verdadeiro equilibrio entre mulleres e homes, o que no contexto máis inmediato do eido da xestión e formación universitaria, serviría para atopar fórmulas e modelos de convivencia para facer real e efectiva esa igualdade, nunha perspectiva transversal aliñada cara unha práctica profesional de calidade.

Período de matrícula:
27/09/2017 12:00 - 30/10/2017 23:59

Período de docencia:
06/11/2017 - 22/11/2017

Unidade de Igualdade


Contos ConSenso. Contos con perspectiva de xénero
(Evento) - presencial

 

O obradoiro pretende facilitar un espazo para a abordaxe da literatura infantil e da tradición oral dende unha perspectiva feminista. Un espazo onde cuestionar os modelos hexemónicos nos que se sosteñen as relacións de poder e as desigualdades sociais reforzadas nos contos. Alén de adestrar as competencias comunicativas, facilitarase a creación e a interpretación de historias evitando os sesgos e os preconceitos e promovendo olladas diversas e inclusivas nos contidos e na forma.   

A grandes rasgos este obradoiro estará vertebrado por tres grandes eixos de traballo:

- Análise dos contos e referentes.

- Traballo vocal e corporal.

- Narración e interpretación.

  

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2 créditos ECTS.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
19/09/2017 - 14/12/2017
Curso de redacción de documentos administrativos
(Curso de idiomas) - virtual

Revisión dos principais documentos administrativos que son de interese para a xestión universitaria e revisión da estrutura dos textos administrativos.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
02/10/2017 - 27/10/2017
Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación
(Curso de idiomas) - virtual

Neste curso achégase o alumnado á competencia na composición de documentos de carácter académico, e tamén de investigación. Deste xeito mellorarase na súa expresión escrita e afondarán no coñecemento das ferramentas para organizar un documento.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
02/10/2017 - 27/10/2017
Escribir en internet
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en mellorar a redacción de textos destinados á web.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
02/10/2017 - 27/10/2017
Galego: actualízate
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas que desexen mellorar os coñecementos lingüísticos ou repasar cuestións que adoitan resultar máis problemáticas.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
02/11/2017 - 01/12/2017
Redacta con claridade e mellora a túa redacción
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en coñecer as claves e as técnicas para redactar de forma correcta, eficaz e actual.

Período de matrícula:
04/09/2017 09:00 - 22/09/2017 14:00

Período de docencia:
13/11/2017 - 01/12/2017

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado


TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL, NIVEL BÁSICO
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
03/02/2017 13:08 - 12/04/2018 23:59

Período de matrícula:
03/02/2017 13:08 - 13/04/2018 23:59

Período de docencia:
13/04/2018 - 15/04/2018
CURSO DE FORMACIÓN EN CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
03/04/2017 10:16 - 26/09/2017 23:59

Período de matrícula:
15/05/2017 10:17 - 26/09/2017 23:59

Período de docencia:
27/09/2017 - 03/11/2017
VALORACIÓN E TRATAMENTO DA REXIÓN CERVICAL E A SÚA RELACIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR (ATM)
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
16/05/2017 00:00 - 09/11/2017 23:59

Período de matrícula:
02/01/2017 00:00 - 09/11/2017 23:59

Período de docencia:
10/11/2017 - 19/11/2017
CURSO DE FORMACION EN INGENIERÍA EN EL SECTOR AERONÁUTICO: DE LAS TECNOLOGÍAS DE DISEÑO A LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/06/2017 00:00 - 29/09/2017 23:59

Período de matrícula:
01/06/2017 00:00 - 29/09/2017 23:59

Período de docencia:
02/10/2017 - 07/10/2017
INCLUSIÓN EDUCATIVA DA DISCAPACIDADE AUDITIVA: PRÁCTICA DA LINGUA DE SIGNOS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
19/06/2017 00:00 - 04/10/2017 23:59

Período de matrícula:
19/06/2017 00:00 - 04/10/2017 23:59

Período de docencia:
05/10/2017 - 26/10/2017
MÁSTER / ESPECIALISTA EN AUDITORÍA E CONTABILIDADE
(Máster/especialista) - presencial
Período de preinscrición:
01/08/2017 00:00 - 08/09/2017 23:59

Período de matrícula:
11/09/2017 00:00 - 19/09/2017 23:59

Período de docencia:
06/10/2017 - 08/07/2018
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON R PARA INVESTIGADORES
(Curso de Formación) - virtual

Curso totalmente no presencial cuyos contenidos son las técnicas estadísticas más utilizadas en la investigación científica, con un enfoque práctico que permite su aplicación inmediata a datos propios mediante el programa estadístico R.  El programa estadístico R es gratuito, facil de instalar, y el más potente (con mucha diferencia) de los programas estadísticos de uso general existentes. El curso se puede seguir desde un ordenador personal en cualquier localización, y en horario libre. La superación del curso permite obtener un diploma acreditativo o título propio de la Universidad de Vigo.

Período de matrícula:
01/09/2017 00:00 - 27/09/2017 23:59

Período de docencia:
01/10/2017 - 31/10/2017
ESPECIALISTA EN DOBRAXE
(Especialista) - presencial
Período de preinscrición:
01/09/2017 00:00 - 20/09/2017 23:59

Período de matrícula:
01/09/2017 00:00 - 25/09/2017 23:59

Período de docencia:
02/10/2017 - 11/05/2018
Diseño Web
(Curso de Formación) - semipresencial

En este curso aprenderás las herramientas básicas para el diseño de sitios web: con HTML5 podrás estructurar el contenido y con CSS3 definirás el estilo con el que se mostrará. 

Además, dominarás las técnicas de responsividad que permiten que las webs se adapten automáticamente a los distintos dispositivos tablets, móviles, ordenadores de escritorio, portátiles etc.) sin necesidad de crear una web para cada uno de ellos. 

Y todo esto sin necesidad de aprender ningún lenguaje de programación.

Período de preinscrición:
01/09/2017 01:00 - 15/10/2017 23:59

Período de matrícula:
12/09/2017 00:00 - 15/10/2017 23:59

Período de docencia:
20/10/2017 - 15/12/2017
O DESEÑO LOXÍSTICO DO ENVASE E EMBALAXE
(Curso Complementario) - presencial

En este curso complementario correspondiente al Módulo 3 del Curso de Especialista en Dirección de Logística y Producción se desarrolla, tanto de forma teórica como aplicada, el impacto que un adecuado diseño del envase y del embalaje tiene en la mejora global de la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro.

En este contexto, se presentan ejemplos de mejoras en empresas de consumo y en empresas industriales. Asimismo, en este módulo se desarrolla y se justifica una metodología para realizar un proyecto de racionalización de envases y embalajes.

Período de preinscrición:
14/09/2017 17:34 - 27/09/2017 23:59

Período de matrícula:
14/09/2017 17:37 - 27/09/2017 23:59

Período de docencia:
30/09/2017 - 06/10/2017
CUSTOS LOXÍSTICOS E SERVIZO AO CLIENTE. INDICADORES DE XESTIÓN
(Curso Complementario) - presencial

En este curso complementario correspondiente al Módulo 4 del Curso de Especialista en Dirección de Logística y Producción se presta atención a dos de los principales objetivos funcionales del sistema logístico: los costes y el servicio al cliente.

Con respecto a los costes, se evalúan los costes logísticos en una empresa y se plantea un modelo de control económico desde la perspectiva de la Cadena de Suministro.

En lo concerniente al servicio al cliente, se presentan diferentes experiencias de desarrollo e implantación de un programa de servicio al cliente, reflejando previamente las relaciones marketing/logística en el servicio al cliente.

Período de preinscrición:
14/09/2017 17:48 - 04/10/2017 23:59

Período de matrícula:
14/09/2017 17:50 - 04/10/2017 23:59

Período de docencia:
07/10/2017 - 21/10/2017
SISTEMAS DE XESTIÓN NO CONTEXTO LOXÍSTICO-PRODUCTIVO: CALIDADE, SEGURIDADE, E SAÚDE LABORAL, MEDIO AMBIENTE E CONTINUIDADE DE NEGOCIO
(Curso Complementario) - presencial

En este curso complementario correspondiente al Módulo 5 del Curso de Especialista Unviersitario en Dirección de Logística y Producción se estudia el papel de los sistemas de gestión en el contexto logístico-productivo y de la cadena de suministro.

En particular, se analizan aspectos de diseño, desarrollo, implantación, certificación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, y la continuidad de negocio, desde una perspectiva de dirección.

Período de preinscrición:
14/09/2017 18:07 - 24/10/2017 23:59

Período de matrícula:
14/09/2017 18:19 - 24/10/2017 23:59

Período de docencia:
27/10/2017 - 03/11/2017
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON R PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual
Período de preinscrición:
01/10/2017 00:00 - 25/10/2017 23:59

Período de matrícula:
03/10/2017 00:00 - 28/10/2017 23:59

Período de docencia:
01/11/2017 - 15/12/2017

Servizo de PAS


Análise estatística con RCommander (Software libre en-liña)
(Actividade de formación) - virtual
Período de matrícula:
24/07/2017 09:00 - 31/08/2017 23:59

Período de docencia:
11/09/2017 - 08/10/2017
Creación de infografías e deseños vectoriais (Software libre en-liña)
(Actividade de formación) - virtual
Período de matrícula:
24/07/2017 09:00 - 20/09/2017 23:59

Período de docencia:
09/10/2017 - 23/10/2017
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais (Software libre en-liña)
(Actividade de formación) - virtual
Período de matrícula:
24/07/2017 09:00 - 31/08/2017 23:59

Período de docencia:
11/09/2017 - 25/09/2017

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Prevención de riscos nos traballos con manexo de gases en laboratorios
(Cursos de formación do persoal) - videoconferencia

A finalidade da xornada é ofrecer unha serie de criterios sobre o manexo seguro e a xestión do risco de botellas e botellóns de gases comprimidos nos laboratorios

Período de preinscrición:
21/06/2017 09:00 - 02/10/2017 23:00

Período de matrícula:
26/06/2017 15:27 - 03/10/2017 14:00

Período de docencia:
05/10/2017 - 05/10/2017
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de preinscrición:
26/06/2017 16:09 - 16/10/2017 17:00

Período de matrícula:
26/06/2017 16:10 - 17/10/2017 12:00

Período de docencia:
17/10/2017 - 17/10/2017
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de preinscrición:
15/09/2017 11:15 - 21/11/2017 11:15

Período de matrícula:
15/09/2017 11:21 - 21/11/2017 14:00

Período de docencia:
22/11/2017 - 22/11/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos