Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

ESCOLA ABERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE


DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA
(Diplomado de curso Avanzado de Posgrao) - Presencial
Período de preinscrición:
01/02/2022 00:00 - 31/08/2022 23:59

Período de matrícula:
01/03/2022 00:00 - 02/09/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 21/11/2022
FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS
(Diplomado de curso de Formación Universitaria) - Presencial

Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS.

Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional.

Este curso es bonificable para trabajadores en activo contratados por cuenta ajena, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Período de preinscrición:
01/03/2022 00:00 - 12/07/2022 23:59

Período de matrícula:
01/04/2022 00:00 - 12/07/2022 00:00

Período de docencia:
13/07/2022 - 29/07/2022
Introducción a Simulación FEM y CFD con ANSYS
(Diplomado de curso de Formación Universitaria) - Presencial

ANSYS es una completa suite de software CAE (Computer Aided Engineering) que abarca un amplio rango de físicas, dando acceso a prácticamente cualquier campo de simulación de ingeniería que requiera un proceso de diseño. Organizaciones de todo el mundo confían en ANSYS para sacar el mayor partido a sus inversiones en software de simulación de ingeniería.

Este curso es bonificable para trabajadores en activo contratados por cuenta ajena, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Período de preinscrición:
25/04/2022 00:00 - 06/07/2022 23:59

Período de matrícula:
25/04/2022 00:00 - 06/07/2022 23:59

Período de docencia:
13/07/2022 - 30/07/2022
Introducción al Análisis de Datos con Python
(Diplomado de curso de Formación Universitaria) - Non Presencial
Período de preinscrición:
01/05/2022 00:00 - 06/09/2022 00:00

Período de matrícula:
01/05/2022 00:00 - 06/09/2022 23:59

Período de docencia:
12/09/2022 - 23/09/2022
PROGRAMACIÓN JAVA
(Diplomado de curso de Formación Universitaria) - Presencial

Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de este curso de programación en Java. Con un enfoque fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos: herencias, programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, acceso a bases de datos, acceso a la web, etc. Además, dado que los dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma.

Período de preinscrición:
01/05/2022 00:00 - 18/07/2022 23:59

Período de matrícula:
01/03/2022 00:00 - 18/07/2022 23:59

Período de docencia:
21/07/2022 - 29/07/2022
Deseño, Programación e Administración de Bases de Datos
(Diplomado de curso de Formación Universitaria) - Presencial

Tras el éxito de las ediciones anteriores, se presenta una nueva edición del curso de Bases de Datos. El objetivo de este curso es el de presentar al alumno en los conceptos más importantes del diseño, la gestión y la administración de bases datos con un enfoque eminentemente práctico, abarcando prácticamente todos los temas relevantes de las bases de datos relacionales. Al concluir el curso, el asistente estará capacitado para utilizar las bases de datos como programador, así como realizar la mayor parte de las tareas de cualquier administrador de bases de datos.

Período de matrícula:
01/08/2022 00:00 - 10/10/2022 23:59

Período de docencia:
14/10/2022 - 02/12/2022

Programa de Formación Permanente do Profesorado


Formación do profesorado universitario novel
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa está destinada para que o profesorado novel  mellore as súas competencias docentes relacionadas coas metodoloxías, recursos didácticos tecnolóxicos, comunicación, acción titorial e avaliación por competencias.

Período de matrícula:
18/03/2022 12:00 - 31/03/2022 23:59

Período de docencia:
01/04/2022 - 30/07/2022
Dúbidas e erros máis frecuentes en lingua galega na docencia
(Curso de formación do PDI) -

Este curso está dirixido á comunidade docente e investigadora universitaria. Aclarará as principais dúbidas xurdidas durante a súa práctica profesional canto ao uso escrito e oral da lingua galega; incrementará a súa seguridade no uso do galego formal oral e escrito, e, consecuentemente, mellorará as súas competencias comunicativas nesta lingua.

Ademais,  achegará os recursos e coñecementos necesarios para que sexa capaz de detectar e resolver por si mesma as dúbidas lingüísticas fundamentais na súa práctica profesional.

Período de matrícula:
04/04/2022 12:00 - 27/05/2022 23:59

Período de docencia:
06/06/2022 - 11/07/2022
Curso práctico de aula invertida
(Curso de formación do PDI) -

O curso desenvolve as competencias profesionais docentes necesarias para realizar un deseño tecno-pedagóxico de Aula Invertida nunha materia, e levalo á práctica. Trátase dun curso introdutorio e eminentemente práctico en torno ao modelo didáctico da Aula Invertida, de cara a ser empregado de xeito parcial ou total nunha materia e con especial insistencia na xeración de contidos educativos axeitados para este modelo.

Período de matrícula:
05/04/2022 12:00 - 06/05/2022 23:59

Período de docencia:
18/05/2022 - 13/07/2022
Lesson study: mellorar o ensino e estimular a aprendizaxe a través da investigación-acción cooperativa
(Curso de formación do PDI) -

O profesorado universitario cada día afronta o reto de deseñar e desenvolver un contexto de ensino que estimule a aprendizaxe relevante do alumnado nun novo escenario cada vez máis complexo e incerto. Como xerar unha cultura e uns principios pedagóxicos que conciba o ensino como un territorio de exploración e experimentación aberta e decidida de posibilidades de convivencia e de reinvención da subxectividade á vez que facilite a cooperación e a investigación sobre a nosa práctica docente?

Estimular o desenvolvemento das competencias profesionais require repensarnos como docentes. As Lesson studies, son unha estratexia centenaria orixinaria de Xapón que recollendo a tradición da investigación acción, axúdanos, como docentes, a experimentar o tránsito continuo de reconstrución cooperativa do noso coñecemento ao pensamento práctico, deseñando, desenvolvendo, avaliando e volvendo ensinar de forma mellorada as propostas didácticas iniciais.

Período de matrícula:
11/05/2022 12:00 - 06/06/2022 23:59

Período de docencia:
23/06/2022 - 07/07/2022
Introdución á Realidade Aumentada e Virtual en Educación
(Curso de formación do PDI) -

A Realidade Virtual (RV) é unha contorna xerada a través das tecnoloxías para simular unha realidade e a Realidade Aumentada é un recurso tecnolóxico que ofrece experiencias interactivas ao alumnado combinando a dimensión virtual e física co emprego de dispositivos dixitais.

Período de matrícula:
12/05/2022 12:00 - 16/09/2022 23:59

Período de docencia:
03/10/2022 - 03/11/2022
Introducción á edición de textos científicos con LaTeX
(Curso de formación do PDI) -

Neste curso aprenderase a redactar un documento científico en LaTeX desde cero, a través de exemplos prácticos que permitan coñecer dende os fundamentos máis básicos ata as opcións avanzadas desta linguaxe. LaTeX é un sistema de composición de textos, orientado á creación de documentos escritos que presenten unha alta calidade tipográfica. Polas súas características e posibilidades, é usado de forma especialmente intensa na escritura de artigos e libros científicos que inclúen, entre outros elementos, expresións matemáticas.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
12/09/2022 - 15/09/2022
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus
(Curso de formación do PDI) -

Scribus é un programa multiplataforma de maquetación, atópase dispoñible e de balde para ser descargado na seguinte URL https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/ liberado baixo a licenza GNU GPL de software libre. Nesta formación atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Creación de infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PDI) -

A infografía é unha forma de representar información de forma visual, na que, a combinación de imaxes, diagramas e texto, resumen ou explican figurativamente ideas e conceptos.
Durante o curso utilizarase Inkscape, unha aplicación multiplataforma de código aberto liberada baixo a licenza GNU GPL. Esta aplicación encontrase dispoñible e de balde para ser descargada na seguinte URL: https://inkscape.org/es/descargas/.
No curso atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a infografía.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
(Curso de formación do PDI) -

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP
(Curso de formación do PDI) -

A creación e manipulación de imaxes é unhas das labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con este curso perséguese que os/as participantes adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes, desde retocalas ou editalas, ata crealas desde cero nunha nova composición con formas libres, de modo que non só adquiran unhas nocións básicas sobre programas de edición, senón sobre aspectos concretos de deseño gráfico.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Análise estatística con RCommander
(Curso de formación do PDI) -

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software  liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
19/09/2022 - 21/10/2022

Escola de Enxeñaría Industrial


VIII Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial
(Outros cursos) - presencial

El programa de ponencias y sesiones técnicas de las VIII Jornadas JAI'2022 se orientan a la difusión formativa e informativa de las más innovadoras y avanzadas tecnologías de automatización y control industrial.

Toda planta industrial moderna que desee afrontar con éxito los retos de la creciente globalización y competitividad en los procesos productivos de su negocio debería tenerlas en cuenta y mejorarlas de forma continuada, pues éstas llegan a ser un factor diferencial gracias al que las empresas de los países más avanzados pueden distinguirse y diferenciarse del resto.

Período de preinscrición:
07/02/2022 20:19 - 18/11/2022 14:00

Servizo de PAS


Análise estatística con RCommander
(Actividade de formación) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 07/09/2022 23:59

Período de docencia:
19/09/2022 - 21/10/2022
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 24/08/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Iniciación a GNU Octave
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 07/09/2022 23:59

Período de docencia:
19/09/2022 - 21/10/2022
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 24/08/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Maven e Spring como ferramentas principais para o desenrolo de aplicacións en Java
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 07/09/2022 23:59

Período de docencia:
19/09/2022 - 10/10/2022
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 24/08/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Creación de infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PAS) -
Período de matrícula:
27/05/2022 11:00 - 24/08/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022

Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación


Axenda 2030. Axentes do cambio.
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

O Curso "Axenda 2030. Axentes do cambio" ten unha duración de 30 horas e vai dirixido ao alumnado da Universidade de Vigo que teña un forte compromiso coa protección do medioambiente e coa erradicación das desigualdades no mundo.

A Axenda 2030 é unha resolución da ONU aprobada en 2015 que constitúe a folla de ruta da humanidade para os vindeiros anos. Centrada na protección medioambiental e na erradicación de todo tipo de desigualdades, a Axenda busca que as universidades se impliquen na xeración das condicións para acadar un desenvolvemento máis sostible e inclusivo tendo en conta as limitacións do planeta e o benestar das persoas a través da aplicación dos denominados «Obxectivos de Desenvolvemento Sostible» (ODS).

O principal obxectivo deste curso é formar a estudantes para que coñezan a Axenda 2030. Esta actividade pódese complementar con  unha acción de voluntariado nos tres campus da UVigo para dar a coñecer a Axenda 2030 e sensibilizar á comunidade universitaria sobre os seus 17 ODS mediante paneis informativos e a organización de actividades. 

O curso contará con 30h de formación virtual en MOOVI na que o alumnado accederá aos contidos sobre a Axenda e a vídeos explicativos. As/os estudantes terán unha participación activa a través de foros de debate online e contarán en todo o momento co asesoramento e titorización do equipo docente tanto para elaborar as actividades como para resolver dúbidas.

 

 

Escola de sustentabilidade e cidadanía global. Mulleres bravas defensoras da terra.
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

Con este curso queremos dar a coñecer os impactos e alternativas do extractivismo en Galicia e noutras zonas do mundo, onde algunhas das sesións serán encontros que se realizarán aproveitando  as visitas de mulleres activistas de Honduras. A través da súa testemuña  visibilizarase o papel das mulleres na defensa da terra e na promoción de alternativas produtivas baseadas na economía social.

XORNADA DE FORMACIÓN SOBRE CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCEIROS NO EIDO DA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

Curso organizado no marco das actividades da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD) e destinado á Comunidade Universitaria das tres Universidades  do SUG. Neste curso proporcionaranse pautas de mellora na formulación de propostas de cooperación así como un panorama as principais convocatorias no eido da cooperación.

Período de preinscrición:
08/04/2022 00:00 - 25/04/2022 23:59

Período de matrícula:
25/04/2022 10:58 - 26/04/2022 09:30

Período de docencia:
26/04/2022 - 26/04/2022
II Xornadas Aprendizaxe-Servizo. Aprendendo con compromiso
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

Xornadas Aprendizaxe Servizo. Aprendendo con compromiso.

Nestas xornadas, coas que se pretende promover a metodoloxía Aprendizaxe Servizo así como  difundir  os resultados dos proxectos así como compartir boas prácticas , contaremos con un relatorio inaugural e teremos a ocasión de coñecer os proxectos que se están a realizar ao abeiro da convocatoria 2021 de proxectos Aprendizaxe-Servizo.

Período de preinscrición:
19/04/2022 11:30 - 27/04/2022 22:00

Venres de voluntariado: Xornadas de promoción do voluntariado na Uvigo
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) -

As xornadas Venres de voluntariado, constitúen unha ocasión para coñecer directamente os distintos programas de voluntariado que oferta a  Universidade de Vigo, tanto os programas propios coma aqueles organizados con entidades sociais.

O obxectivo das xornadas é fomentar a realización de voluntariado entre a comunidade universitaria da Universidade de Vigo.

Período de preinscrición:
09/05/2022 12:25 - 19/05/2022 23:59

Programa de Formación Permanente do Persoal Investigador


Crea e xestiona o teu perfil investigador
(Curso de formación do PDI) -

Esta actividade forma parte das liñas de accións do selo HR. Este selo busca mellorar o futuro profesional do persoal investigador. Podes consultar máis información en: https://www.uvigo.gal/es/investigar/idi-uvigo/estrategia-investigadora/estrategia-personal-investigador-hrs4r

 

Período de matrícula:
28/06/2022 12:00 - 01/07/2022 14:00

Período de docencia:
04/07/2022 - 27/07/2022

Programa de Autoformación do Profesorado


Aulas virtuais para uso docente 1
(Curso de formación do PDI) -

Este curso insírese dentro do Programa de Autoformación do Profesorado da Universidade de Vigo. Nesta fase de proba a superación dos cursos non suporá a emisión dun diploma acreditativo. Máis adiante, establecerase un sistema de avaliación presencial das formacións e a superación conlevará a obtención dun diploma.

Acceso ao curso: https://moovi.uvigo.gal/course/view.php?id=9391

Elaboración de documentos accesibles para alumnado cego
(Curso de formación do PDI) -

Este curso insírese dentro do Programa de Autoformación do Profesorado da Universidade de Vigo. Nesta fase de proba a superación dos cursos non suporá a emisión dun diploma acreditativo. Máis adiante, establecerase un sistema de avaliación presencial das formacións e a superación conlevará a obtención dun diploma.

Acceso ao curso: https://moovi.uvigo.gal/course/view.php?id=9488

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos