Atopa o teu curso

Programa de Autoformación do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

O programa acubilla cursos de autoformación en diferentes competencias docentes universitarias que están planificados para ter un seguimento asíncrono e non precisar titorización.

Estas formacións están destinadas exclusivamente ao profesorado da Universidade de Vigo que estea incluído no POD actual. Este poderá acceder inmediatamente ás actividades formativas.

Nesta fase de proba a superación dos cursos non suporá a emisión dun diploma acreditativo. Máis adiante, establecerase un sistema de avaliación presencial das formacións e a superación conlevará a obtención dun diploma.

web: https://moovi.uvigo.gal/course/index.php?categoryid=371

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Aulas virtuais para uso docente 1
(Curso de formación do PDI) -

Este curso insírese dentro do Programa de Autoformación do Profesorado da Universidade de Vigo. Nesta fase de proba a superación dos cursos non suporá a emisión dun diploma acreditativo. Máis adiante, establecerase un sistema de avaliación presencial das formacións e a superación conlevará a obtención dun diploma.

Acceso ao curso: https://moovi.uvigo.gal/course/view.php?id=9391

Elaboración de documentos accesibles para alumnado cego
(Curso de formación do PDI) -

Este curso insírese dentro do Programa de Autoformación do Profesorado da Universidade de Vigo. Nesta fase de proba a superación dos cursos non suporá a emisión dun diploma acreditativo. Máis adiante, establecerase un sistema de avaliación presencial das formacións e a superación conlevará a obtención dun diploma.

Acceso ao curso: https://moovi.uvigo.gal/course/view.php?id=9488

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos