Atopa o teu curso

Información do curso

DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN: ILUMINACIÓN, LIÑAS E CADROS (CONTORNO DIALUX E CYPELEC)


Tipo Curso de Formación
Código F3121409 CANCEL
Nome DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN: ILUMINACIÓN, LIÑAS E CADROS (CONTORNO DIALUX E CYPELEC)
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Información de contacto:  
 · Teléfono 986-812244
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñería Industrial

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 11/03/2014 13:20 - 23/05/2014 23:59
Período de matrícula 14/03/2014 00:00 - 23/05/2014 23:59
Período de docencia 27/05/2014 - 10/06/2014

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 26
Número máximo de participantes 36
Créditos teóricos 2.4
Créditos prácticos 2.6
Validación de libre elección 3

Destinatarios/as

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade

De acuerdo con la normativa vigente, se ofrecerán varias bolsas de estudio. Su asignación se realizará, con posterioridad al cierre de la matrícula, entre los alumnos de la Universidade de Vigo que se matriculen en el mismo, en base a la Nota Media de su expediente académico.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Se asignarán las plazas disponibles por riguroso orden de inscripción y abono de la matrícula.

Calendario

Módulos teóricos y prácticos (20h) del CURSO COMPLEMENTARIO EN DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (ENTORNO DIALUX):

27,28,29,30 de Mayo de 9h-13h
2 de Junio de 9h-13h

Módulos teóricos y prácticos (30h) del CURSO COMPLEMENTARIO EN DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN: LÍNEAS Y CUADROS (ENTORNO CYPELEC)

3,4,5,6,9 y 10 de Junio de 9h-14h

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
BLOQUE DIALUX: Fundamentos de luminotecnia profesional
La luz y los objetos iluminados. Las fuentes de luz. Las luminarias y sus componentes ópticos. Parámetros luminotécnicos. Eficiencia energética.
BLOQUE DIALUX: Reglamentación sectorial
Introducción. Normativa vigente: Código Técnico de la Edificación (alumbrado interior: HE3) y Real Decreto 1890/2008 (alumbrado exterior).
BLOQUE DIALUX: Iluminación interior
Iluminación de los espacios de trabajo en interiores. Requisitos de diseño. Análisis y evaluación de resultados luminotécnicos y energéticos.
BLOQUE DIALUX: Iluminación exterior
Alumbrado viario. Requisitos de diseño. Análisis y evaluación de resultados luminotécnicos y energéticos.
Iluminación de los espacios de trabajo en exteriores. Iluminación de instalaciones deportivas. Requisitos de diseño. Análisis y evaluación de resultados luminotécnicos y energéticos.
BLOQUE CYPELEC: Conceptos previos
Fórmulas. Aspectos más importantes del REBT 2002 e instrucciones técnicas complementarias. Normativa vigente.
BLOQUE CYPELEC: Descripción del programa
Bases de datos de fabricantes. Esquema unifilar. Listado de planos, memoria y cálculos.
BLOQUE CYPELEC: Cálculo, comprobación y dimensionado de instalaciones eléctricas en baja tensión.
Realización del proyecto eléctrico compuesto por: memoria, cálculos, pliego de condiciones, mediciones y esquemas eléctricos.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
BLOQUE DIALUX: Ejercicios prácticos
Realización de diversos casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos del curso: planta de oficinas, iluminación comercial, vial urbano, terminal de mercancías, pabellón polideportivo, campo de fútbol.
BLOQUE CYPELEC: Ejercicios prácticos
Realización de diversos casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos del curso, aplicados a: vivienda unifamiliar, edificio de viviendas, edificio de oficinas, nave industrial.

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 200 €, con posibilidade de obtención dunha bolsa de  100 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de NGB, indicando o nome ou o código do curso.

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Sistema de avaliación

Se considerarán APTOS todos los matriculados al curso que asistan con regularidad al mismo y realicen satisfactoriamente los proyectos prácticos que durante el curso se les planteen.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos