Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO WEB - CANCELACIÓN


Tipo Curso de Formación
Código F3121909
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO WEB - CANCELACIÓN
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade semipresencial
Horas 53
Descrición

En este curso aprenderás las herramientas básicas para el diseño de sitios web: con HTML5 podrás estructurar el contenido y con CSS3 definirás el estilo con el que se mostrará. 

Además, dominarás las técnicas de responsividad que permiten que las webs se adapten automáticamente a los distintos dispositivos tablets, móviles, ordenadores de escritorio, portátiles etc.) sin necesidad de crear una web para cada uno de ellos. 

Y todo esto sin necesidad de aprender ningún lenguaje de programación.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986813697
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

La imparable demanda de desarrolladores web hace de las tecnologías presentadas en este curso una apuesta segura. 

El curso no se centra en cuestiones artísticas, sino que tiene por objetivo dominar las dos herramientas utilizadas para el diseño web: por una parte muestra como estructurar la información con HTML y por otra, cómo definir la presentación visual de dicha información con CSS.

Se prestará una especial atención al diseño responsivo, que permite adaptar la presentación de las páginas web al dispositivo en el que se muestra, si necesidad de modificar el código HTML. Todo esto se conseguirá sin necesidad de aprender ningún lenguaje de presentación. 

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñaría Industrial

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 05/04/2019 00:00 - 05/07/2019 23:59
Período de matrícula 05/04/2019 00:00 - 07/07/2019 23:59
Período de docencia 10/07/2019 - 19/07/2019

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 2.4
Créditos prácticos 2.9

Destinatarios/as

Interesados en aprender as ferramentas de deseño web sen necesidade de programación.

Non é necesario se alumno da Universidade nin ter ningunha titulación específica

Obxectivos

Dominar las herramientas básicas para el diseño de sitios web: HTML5 y CSS3. 

Dominar las técnicas de maquetación responsiva.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Non existen requisitos previos.

Calendario

Os días lectivos do 10 ó 19 de Xullo de 2019 (8 días), de 10:00 a 14:00 horas.
Ademáis haberá 21 horas de traballo non presencial simultáneamente ó desenvolvemento da docencia presencial.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
HTML
Herramientas: Editores, dominios, alojamientos web, desarrollo local ...
Estructura: elementos estructurales, atributos globales
Contenido: texto, enlaces, imágenes, listados, tablas
Formularios: elementos, envío, atributos
Multimedia: audio, vídeo
CSS
Estilos
Referencias: nombres, id, class, atributos, pseudo-clases
Propiedades: texto, colores, tamaño, fondo, bordes, sombras, gradientes, filtros, transformaciones, transiciones, animaciones
Diseño
Modelo de cajas y display
Modelo de caja tradicional: contenido flotante, cajas flotantes, posicionamiento absoluto, columnas
Modelo de caja flexible: contenedor flexible, elementos flexibles, organización de elementos flexibles
Bootstrap

Responsividad
Media Queries
Puntos de Interrupción
Áreas de Visualización
Flexibilidad
Box-sizing
Fijo y Flexible
Texto
Imágenes
MÓDULOS PRÁCTICOS:
HTML
Puesta en práctica de los conceptos adquiridos de HTML
CSS
Puesta en práctica de los conceptos adquiridos de CSS
Diseño
Puesta en práctica de los conceptos adquiridos de diseño y patrones
Bootstrap
Responsividad
Puesta en práctica de los conceptos adquiridos de Responsividad

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 195 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Si eres trabajador por cuenta ajena en una empresa, se puede solicitar la bonificación de este curso AQUÍ, y que a tu empresa, este curso le salga GRATIS o a un coste muy reducido. Para más información sobre bonificaciones:

  • Email: info@bonificatucurso.com
  • Tfno: 986 108 164

La gestión de la bonificación se debe hacer al menos 10 DÍAS ANTES DEL INICIO del curso

Impartido en

Escola de Enxeñería Industrial

Campus Universitario de Vigo

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato

2º andar -Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 816 554
E-mail: negociado.formacionpermanente@uvigo.es

Profesorado

Amador Rodríguez Diéguez
Dr. Ingeniero Industrial
Ingeniero de Telecomunicación
Dep. Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidade de Vigo

Sistema de avaliación

Avaliación continua por parte do profesor. Exísese unha asistencia mínima de seis sesións das oito que consta o curso.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos