Atopa o teu curso

Información do curso

NIVEL MEDIO DE AUTOCAD


Tipo Curso Complementario
Código C3121712
Nome NIVEL MEDIO DE AUTOCAD
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 30
Información de contacto:  
 · Teléfono 986818603
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñería Industrial. Sede CAMPUS

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 06/03/2017 10:41 - 09/04/2017 23:59
Período de docencia 10/04/2017 - 29/04/2017

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 15
Créditos teóricos 0.9
Créditos prácticos 2.1
Créditos ECTS 1
Validación de libre elección 2

Destinatarios/as

Alumnos co 2º de Bacharelato aprobado.
Alumnos universitarios.
Profesionais que desexen manexar o programa AutoCad, sempre que acrediten uns estudos mínimos equivalentes a 2º de Bacharelato.
Persoas con coñecementos de AutoCad que desexen afondar nas posibilidades do programa.

Este curso complementario está orientado preferentemente a aqueles estudantes que non cursen materias das titulacións oficiais de Grao e Mestrado da EEI con contidos coincidentes ou parcialmente coincidentes cos contidos deste curso.

Condicións de acceso

Requisitos Xerais:
1. Ter o Bacharelato aprobado
2. Membros da comunidade universitaria, e
3. Persoas alleas á mesma que acrediten uns estudios mínimos equivalentes a 2º de Bacharelato.

*** Outros REQUISITOS MÍNIMOS ESENCIAIS:
Demostrar coñecemento e experiencia co programa, equivalente a 30 horas de estudo e adestramento.
A que non posea o curso complementario de iniciación desta Universidade, se lle pide que demostre previamente que ten outro equivalente o a formación e práctica co programa. O que acreditará po lo correo electrónico, o entrevista telefónica ou presencial.
No obstante na primeira clase do primer día do curso farase un pequeno examen de comprobación dos coñecementos previos, para acreditar o nivel; e rechazarase ao alumno que non demostre un mínimo de coñecemento e habilidade co programa, co obxetivo de garantir a boa marcha do curso e que se acaden os obxetivos previstos.

Criterios de selección

Orden de preisncripción e matrícula.

Calendario

Lunes 10 de abril:    de 16:00 a 20:30h 4,5
Martes 11 de abril:    de 16:00 a 20:30h 4,5
Miércoles 12 de abril: de 16:00 a 20:30h 4,5
.
Viernes 21 de abril: de 16:00 a 20:30h 4,5
sábado 22 de abril: de 10:00 a 14:00h 4,0
.
Viernes 28 de abril: de 16:00 a 20:30h 4,5
Sábado 29 de abril: de 10:30 a 14:00 3,5
-------------------------------------------------------
Total ____________________________ 30 horas

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
REPASO GENERAL: Dibujo y modificación de entidades. Coordenadas personales. Entrada dinámica. Modos de dibujo y ayudas. AutooCAD DesingCenter.
Edición, repetición y escalado de objetos. Propiedades. Herramientas de expresión: Capas, bloques, textos y sombreados anotativos. Impresión: dispositivos y archivos, propiedades, administracción y escala. Dibujo en perspectiva isométrica.
Campos. Tablas. Bloques dinámicos y anotativos. Textos anotativos. Diseño paramétrico; restricciones geométricas y de cota. Paletas de herramientas. Referencias externas.
Fórmulas. Acotados y directrices; tipos modificación, escala de las cotas; estilos; directrices. Presentaciones. Creación; elementos; ventanas gráficas; escala de las ventanas gráficas; control de capas por ventana; impresión, publicación y transferencia.
Modelado 3D de objetos básicos. Tipos de objetos; visualización; vistas; estilos.
Dibujar y construir en el espacio; Sistema de Coordenadas Personales (SCP)
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Ejemplos de práctica de dibujo y modificación de entidades. Coordenadas personales. Entrada dinámica. Modos de dibujo y ayudas. Manejo del AutooCAD DesingCenter
Edición, repetición y escalado de objetos. Capas, bloques, textos y sombreados anotativos Ejemplos en perspectiva isométrica; estilos de texto para acotar en perspectiva isométrica.
Campos. Tablas Bloques dinámicos y anotativos. Textos anotativos. Diseño paramétrico; restricciones geométricas y de cota. Paletas de herramientas. Referencias externas.
Fórmulas. Acotados y directrices; tipos modificación, escala de las cotas; estilos; directrices. Presentaciones. Creación; elementos; ventanas gráficas; escala de las ventanas gráficas; control de capas por ventana; impresión, publicación y transferencia
Modelado 3D de objetos básicos. Tipos de objetos; visualización; vistas; estilos.
Dibujar y construir en el espacio; Sistema de Coordenadas Personales (SCP)

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 100 €. O pagamento farase efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o nome ou o código do curso.

Sistema de avaliación

Realización dos exercicios no ordenador.
As clases terán unha parte inicial de teoría e o resto práctica
Farase un seguimento diario do nivel de aprendizaxe.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos