Atopa o teu curso

Información do curso

Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación


Tipo Curso de idiomas
Código ANL00027
Nome Curso de redacción e deseño de traballos académicos e de investigación
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade virtual
Horas 20
Descrición

Neste curso achégase o alumnado á competencia na composición de documentos de carácter académico, e tamén de investigación. Deste xeito mellorarase na súa expresión escrita e afondarán no coñecemento das ferramentas para organizar un documento.

Información de contacto:  
 · Teléfono 986 813 574
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 01/02/2017 09:00 - 17/02/2017 14:00
Período de docencia 01/03/2017 - 31/03/2017

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 15
Número máximo de participantes 30

Destinatarios/as

Membros da comunidade universitaria e público en xeral.

Obxectivos

  1. Mellorar a competencia na escrita
  2. Afondar no coñecemento da lingua galega
  3. Corrixir os textos
  4. Producir textos de calidade no ámbito académico

Criterios de selección

Por rigorosa orde de chegada da documentación.

Calendario

É un curso virtual.

Programa

PROGRAMA DO CURSO

 

1  Limiar. Coñecementos, habilidades e estratexias para a composición

    1.1  As relacionadas co código

    1.2  As relacionadas coa composición do texto

 

2  Poñémonos en marcha: primeiras decisións

    2.1  Sobre a estrutura do documento

    2.2  Sobre a forma do documento

 

3  O proceso de redacción: da idea ao papel (a construción do texto)

    3.1  As unidades superiores ao parágrafo

    3.2  Notas a rodapé e finais

    3.3  Citas

    3.4  Citación bibliográfica

    3.5  Referencias bibliográficas

    3.6  Referencias cruzadas

    3.7  Elementos tipográficos

    3.8  Táboas, imaxes, cadros, obxectos

    3.9 Abreviaturas, siglas, símbolos

 

4  A revisión do texto: a importancia das lecturas

    4.1  Revisión de contidos

    4.2  Revisión da lingua: a ortografía, a morfoloxía, a sintaxe. O léxico xeral. O léxico especializado. A puntuación

    4.3  Recursos de revisión

 

5  Os outros elementos do documento

    5.1  Cuberta

    5.2  Portada

    5.3  Índice de contidos

    5.4  Bibliografía e anexos

 

Modo de pagamento

Gratis para os membros da comunidade universitaria e 40 euros para o público en xeral.

Unha vez aceptada a inscrición, os membros da comunidade universitaria terán tres días para acreditar a súa pertenza á Universidade. Para isto deberán presentar unha copia do resgardo da matrícula do curso 2016/2017 ou o xustificante de ser membro do cadro de persoal (cabeceira da nómina) na Área de Normalización Lingüística, ben persoalmente, ben por correo postal ou electrónico (anl@uvigo.es).

As persoas que non pertenzan á Universidade terán un prazo de tres días para pagar e enviar o correspondente xustificante por correo postal ou electrónico á Área de Normalización Lingüística. O pagamento realizarase en Abanca, no número de conta ES14 2080 0501 12 3110000112:

  • Concepto: código do curso (ANL00027)
  • Importe: 40 euros

As matrículas aceptaranse por rigorosa orde a medida que recibamos a citada documentación.

No caso de cancelación de matrícula, só se devolverán as taxas se se solicita por escrito como mínimo tres días hábiles antes do inicio do curso.

Impartido en

É un curso virtual.

Observacións

O curso estará recoñecido con 20 horas de traballo.

Titulación

Todas as titulacións.

Sistema de avaliación

É obrigatorio realizar o 100 % das actividades propostas polo profesorado e segundo as normas que este estableza, das cales cómpre superar o 80 %, ademais do sistema de avaliación establecido.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos