Atopa o teu curso

Información do curso

Interactividade nos contidos educativos con H5P (Nivel 1)


Tipo Curso de formación do PDI
Código PFPPH5P211
Nome Interactividade nos contidos educativos con H5P (Nivel 1)
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Mixta (Presencial e virtual)
Horas 12
Descrición

O curso de H5P nivel I é unha formación que permitirá coñecer de primeira man unha ferramenta para creación de experiencias web interactivas. H5P permite crear, compartir e reutilizar o contenido. Contidos que poden ser empregados tanto nos blog ou web como integralos en xestores de aprendizaxe. 

Información de contacto:  
 · Teléfono 986812035
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Descrición

Este curso insírese dentro do Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2021.

Entidades organizadoras

Área de Formación e Innovación Educativa (Escola Aberta de Formación Permanente).

Información sobre o calendario (datas)

Período de matrícula 09/04/2021 12:00 - 28/04/2021 23:59
Período de docencia 11/05/2021 - 20/05/2021

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 10
Número máximo de participantes 30

Destinatarios/as

Esta actividade está destinada a todo o persoal docente e investigador da Universidade de Vigo, mais terá preferencia o PDI con carga docente no POD no curso académico actual.

No caso de que quedasen prazas dispoñibles poderán participar outras persoas interesadas na formación vinculadas á Universidade de Vigo, baixo o criterio da Área de Formación e Innovación Educativa.

Obxectivos

  • Familiarizar ás persoas participantes coa creación de contidos interactivos.
  • Familiarizar as persoas participantes coa filosofía e ferramentas open source.
  • Entender o obxetivo de H5P e os seus propósitos educativos.
  • Coñecer a estructura común dos exercicios H5P.
  • Crear e entender as funcionalidades dos exercicios H5P máis relevantes.
  • Coñecer a portabilidade de H5P a contornos LMS (Learning Management System) como método de realización de prácticas interactivas.
  • Insertar exercicios H5P na web ou plataforma online da que dispón o usuario/a ou participante.
  • Fomentar a filosofía de contido aberto.

Criterios de selección

Por orde de inscrición.

Calendario

Desenvolverase os días 11, 13, 18 e 20 de maio de 16 a 19 horas.

Programa

1. Familiarizar aos/ás participantes coa filosofía e ferramentas de código aberto.
2. Comprender os modos de traballo de H5P.
3. Coñecer a estructura interna de H5P.
4. Personalizar exercicios empregando H5P.

Impartido en

Campus remoto.

Titulación

A superación desta actividade formativa será acreditada pola Universidade de Vigo a todas as persoas matriculadas que obteñan a calificación de apto/a.

O diploma poderá descargarse da plataforma Moovi e estará dispoñible nun prazo de 15 días desde a finalización da formación.

Profesorado

Iván Otero González
PhD student at DOC_TIC program​ (Universidade de Vigo).
Enxeñería Técnica en Informática de Xestión ​ (Universidade da Coruña).
Mestrado en Consultoría de Software Libre​ (Universidade de Vigo).
Mestrado en Xeoinformática​ (Universidade de Vigo). 
Curso de Aptitude pedagóxica ​(Universidade da Coruña). 

Sistema de avaliación

Asistencia ao 80 % das sesións formativas.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos