Atopa o teu curso

Escola Internacional de Doutoramento (EIDO)

Información sobre o grupo de cursos

Descrición non dispoñible

web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/centros/vigo/eido

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Seminario sobre protección de los derechos fundamentales. Especial referencia a los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información(PD_ Xest_Resol_Conflit_Menores_familias_xust_terapeutica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario y/o congreso sobre Protección de los derechos fundamentales. Especial referencia a los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información

Seminario de 20 horas de duración dedicado al estudio de los diversos mecanismos y vías que prevé el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos fundamentales en los distintos ámbitos (civil, penal, laboral…), y en particular, frente a las lesiones derivadas del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/05/2017 - 30/06/2017
An Introductory Course on Multiple Comparison Procedures (PD_ Estatistica_Inv_Operat)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Cursos de formación transversal

This course is aimed for both statisticians interested in multiple testing theory and applied researchers (economists, biologists, engineers, physicians...) who encounter multi-dimensional testing problems in their subject matter area. Multiple type I and type II error rates are introduced, as well as adjusted p-values, and relevant procedures such as false discovery rate controlling methods are explained. The concepts and methods are illustrated through real data analysis by using the free software R

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:31

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/06/2017 - 30/06/2017
Biotecnoloxía para a industria e o medio ambiente (PD_EnxQuimica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Formación específica

Nesta actividade preténdese dar unha visión xeral dos principios da Biotecnoloxía, un dos tres eixos do programa de doutoramento en Enxeñaría Química

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Bullying, prácticas de xénero e control heteronormativo: abordaxe dende unha pedagoxía crítica e queer. (pd_ cceducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario Interuniversiario de Pedagogía Social

Abordarase o fenómeno do maltrato escolar entre iguais dende unha perspectiva integradora, presentando a súa conceptualización e factores explicativos nunha perspectiva sociocultural, atendendo especialmente ás cuestións de xénero e etnia, e destacando as limitacións da abordaxe clásica de estudo do fenómeno. Presentarase o estado da cuestión en relación á prevalencia, así como en relación aos principais programas de prevención e intervención. Finalmente proponse unha prevención da problemática dende unha pedagoxía crítica e queer

Período de preinscrición:
01/11/2016 09:16 - 02/11/2016 14:36

Período de matrícula:
27/03/2017 09:16 - 31/03/2017 14:30

Período de docencia:
15/05/2017 - 31/05/2017
Competing risks and multi-state models (PD_ Estatistica_Inv_Operat)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Cursos de formación transversal

This course is aimed for both statisticians interested in multi-state models and applied researchers (economists, biologists, engineers, physicians...) who encounter time-to-multiple event data problems in their subject matter area. Starting with competing risks, cause-specific and subdistribution hazards are introduced, as well as cumulative incidence functions and transition probabilities in general, and relevant estimation techniques and regression methods are explained. Generalizations to more general multi-state models including the progressive illness-death model will be considered. The concepts and methods are illustrated through real data analysis by using the free software R

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:23

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/06/2017 - 30/06/2017
Congreso de jóvenes investigadores en el ámbito de las ciencias agrarias e medioambientais (PD_ETUSIA)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Participación nun congreso da especialidade

Trátase dun congreso aberto a xoves investigadores do ámbito científico, preferiblemente non doutores, que estean traballando en temáticas relacionadas coas áreas de coñecemento relacionadas coas teses de doutoramento do programa: Fisioloxía Vexetal, Botánica, Zooloxía, Ecoloxía, Producción Vexetal, Edafoloxía e Química Agrícola. Celebrarase en Vigo en decembro de 2016, coa idea de facelo aberto a tódolos estudiantes de doutoramento no eido medioambiental e agrícola. Os alumnos do programa familiarizaránse coas características dos congresos internacionais, o proceso de avaliación e edición de textos para libros de actas e as formacións dos comités científicos e organizadores dos mismos. As presentacións faranse, segundo se determine, en formato oral ou panel

Período de preinscrición:
01/11/2016 09:27 - 02/11/2016 14:00

Período de matrícula:
01/11/2016 09:28 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/12/2016 - 30/12/2016
Corrosión, tratamento de superficies e tecnoloxías electroquímicas (PD_EnxQuimica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Formación específica

Nesta actividade preténdese dar unha visión xeral dos principios da electroquímica industrial, un dos tres eixos do programa de doutoramento en Enxeñaría Química

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:36

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:37

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Curso de cromatografía Líquida de alta resolución: Aplicaciones (PD_Ciencia Tec. Agro.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación

Conceptos teóricos y prácticos de la cromatografía líquida de alta resolución acoplada a diferentes detectores. Casos prácticos de aplicación a la detección de diferentes analitos en muestra reales

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:49

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:49

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Curso de Actualización Jurídica en Derecho Contractual Europeo (PD_ Ordenación_Xca_Mdo)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Formación complementaria

Se analizarán la más reciente normativa y las nuevas propuestas que existen en el marco normativo de la UE en materia de derecho contractual, teniendo en cuenta el reto con al que se enfrentan los Estados miembros de la unificación del derecho europeo en materia de contratos

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
18/11/2016 - 18/11/2016
Curso de Actualización Jurídica en Materia de Mediación Familiar (PD_ Ordenación_Xca_Mdo)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Formación complementaria

Estudo da mediación familiar na lexislación autonómica e o marco normativo común estatal, coa comparación analítica das diferentes normas creadas ao efecto polas diferentes comunidades autónomas.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:14 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
19/01/2017 - 26/01/2017
Curso de comunicación escrita en inglés académico. (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial ou virtual

Actividade formativa memoria verifica:: Técnicas de comunicación en público

Este curso pretende formar ao investigador na elaboración de artigos en inglés dende os aspectos formais como a puntuación ata os aspectos gramaticais como o uso dos tempos verbais. Trátanse tamén cuestións de estilo e problemas de confusión entre termos de uso común na linguaxe académica.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:28 - 02/11/2016 14:28

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/03/2017 - 30/03/2017
Curso de iniciación á investigación (PD_ETUSIA)
(Actividade formativa da EIDO) - videoconferencia

Actividade formativa memoria verifica: Actividades de formación transversal

Trátase dun curso introductorio á actividade investigadora, cos seguintes contidos:

Qué é unha boa tese de doutoramento no ámbito científico

Qué debe facer un estudante de doutoramento no primeiro ano

Ética e deontoloxía científica

O sistema español de ciencia e tecnoloxía

Desenvolvemento da carreira científica: etapas e requerimentos

As revistas científicas e as publicacións, fitos da carreira científica

Como comunicar en ciencia: regras para dar unha boa charla científica

Cómo comunicar en ciencia: presentación en paneis

Período de preinscrición:
11/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 31/12/2016
Curso de técnicas complementarias de caracterización de solos, sedimentos e enmendas orgánicas (PD_Ciencia e Tec. Agro)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación

O curso abrangue diferentes aproximacións experimentais que avalían a capacidade de solos, sedimentos e emendas orgánicas para inmobilizar contaminantes e cómo ten lugar o transporte desde contaminantes a través deles. Ademais, tamén se presentarán as técnicas básicas para o estudo da distribución física e química de contaminantes nos solos, sedimentos e emendas orgánicas, así como as ferramentas básicas para unha caracterización inicial da calidade biolóxica destes medios. O curso terá unha compoñente teórica onde se explican con profundidade os contidos antes sinalados e unha parte experimental onde se porán en prácticas varias das técnicas expostas en teoría

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:40

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:40

Período de docencia:
01/03/2017 - 31/03/2017
Cursos de Gestión Bibliográifca (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Cursos de Gestión Bibliográifca

Capacitar os doctorandos nas competencias e informacións necesarias na actual contorna da investigación científica

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:01 - 02/11/2016 14:32

Período de matrícula:
01/11/2016 10:02 - 02/11/2016 14:32

Período de docencia:
24/11/2016 - 24/11/2016
Econometría (PD_ AnaliseEconom_EstrEmpr)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Asistencia a los seminarios programados

Se trata de un curso de Econometría que tiene por objetivo que los estudiantes del programa de doctorado estén familiarizados con los instrumentos imprescindibles para el análisis y tratamiento de los datos económicos que les permitan modelizar y predecir variables económicas y financieras mediante la realización de un estudio econométrico avanzado. El curso también persigue familiarizar a los estudiantes con el manejo del programa MATLAB para resolver problemas económicos

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:31 - 02/11/2016 14:32

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Edición de textos científicos e presentacións con LaTeX (PD_ Estatistica_Inv_Operat)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Cursos de formación transversal

O sistema de composición de textos LaTeX é amplamante empregado no ámbito cientítico para a xeración de documentos (artigos, relatorios técnicos, teses, libros, etc.). Ofrece unha grande calidade tipográfica e ao mesmo tempo integra de forma sinxela fórmulas matemáticas. Este curso ofrece unha visión xeral sobre as utilidades de LaTeX e de ferramentas asociadas para a preparación de presentacións. O curso terá un carácter eminentemente práctico

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:39

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:39

Período de docencia:
09/01/2017 - 31/01/2017
Elaboración del estado del arte (PD_Tecnoloxía_Aeroespacial)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Elaboración y exposición del estado del arte de un tema de investigación

En esta actividad formativa, los alumnos presentan un resumen del estado del arte de la línea de investigación que ha escogido para la elaboración de su tesis doctoral. Al final de esta actividad, los alumnos presentan ante un tribunal formado por dos profesores, el trabajo realizado mediante una exposición oral pública ante el resto de los alumnos presentes en el seminario

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
24/10/2016 - 24/10/2016
Encontro de investigadores/as: Deseño e implementación dunha investigación científica a través de metodoloxías multimétodo: cualitativa e cuantitativa con perspectiva de xénero. (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Encontro entre investigadores/as

Establecer os pasos e ferramentas para o deseño e implementación dunha investigación científica recorrendo a una aproximación metodolóxica multimétodo a través da incorporación de metodoloxías cuantitativas e cualitativas dende unha perspectiva de xénero

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
20/10/2016 - 21/10/2016
Encontro de investigadores/as: Deseño e metodoloxía en Psicoloxía da Educación. (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Encontro entre investigadores/as

Establecer os pasos e ferramentas para o deseño e implementación dunha investigación científica no ámbito disciplinar da psicoloxía da educación, vendo a oportunidade de métodos mais axeitados para cada unha das temáticas abordadas dentro da área.

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
01/12/2016 - 16/12/2016
Encontro de investigadores/as: Investigación e innovación na práctica educativa. (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Encontro entre investigadores/as

Presentar as liñas de investigación mais relevantes para a análise e mellora permanente da práctica educativa nos diferentes niveis do ensino, nomeadamente de investigación-acción na práctica educativa do ensino secundario

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 30/11/2016
Encontro de investigadores/as: Investigación e intervención en autorregulación. (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Encontro entre investigadores/as

Establecer os pasos e ferramentas para o deseño e implementación dunha investigación científica no ámbito disciplinar da psicoloxía da educación, relativo aos procesos de autorregulación

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:01 - 02/11/2016 14:31

Período de matrícula:
01/11/2016 10:02 - 02/11/2016 14:32

Período de docencia:
09/01/2017 - 28/02/2017
Encuentro entre investigadores del programa. (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Encuentro entre investigadores del programa.

Está actividad tiene como objetivo facilitar a los doctorandos el contacto con experiencias de investigación e investigadores

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:25 - 02/11/2016 14:35

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/12/2016 - 01/12/2016
Estatística básica para lingüistas PD_Estudos ingleses avanzados...) e (PD_Estudos lingüísticos)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Talleres de investigación PD_Estudos ingleses avanzados...

Actividade formativa memoria verifica: Cursos de formación transversal PD_Estudoslingüísticos

Conceptos básicos de estatística. Estatística descritiva. Medidas de asociación entre variables. Modelos de probabilidade. Tests de hipóteses. Gráficos

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:09 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
09/01/2017 - 28/02/2017
Estudios Epidemiologicos en Ciencias de la Salud (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Concepto, objeto, estudio y aplicación de la epidemiologia en las ciencias de la salud

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:39

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:39

Período de docencia:
17/03/2017 - 17/03/2017
Estudos aplicados no eido da tradución e paratradución (PD_Tradución e Paratradución)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de formación específica

POLÍTICAS DE TRADUCIÓN EDITORIAL I Coord. Curso Ana Luna Alonso (aluna@uvigo.es)

POLÍTICAS DE TRADUCIÓN EDITORIAL II –Coord. Curso Áurea Fernández Rodríguez (aurea@uvigo.es)

POLÍTICAS DE TRADUCIÓN EDITORIAL III –Coord. Curso Iolanda Galanes Santos (iolag@uvigo.es)

POLÍTICAS DE TRADUCIÓN EDITORIAL IV –Coord. Curso Silvia Montero Küpper (smontero@uvigo.es)

Este seminario constitúe a continuación dos seminarios impartidos en anteriores ocasións relativo ao campo temático das políticas de tradución no espazo editorial “Políticas de tadución editorial I e III” impartidos por A. Luna Alonso, S. Montero Küpper e I. Galanes Santos. Tema destes seminarios é o papel das políticas de tradución no ámbito editorial que emanan das institucións políticas e das propias editoriais. Partindo da situación en España e Galicia e da súa produción editorial, búscase con este seminario unha reflexión crítica sobre as políticas de tradución, o seu ámbito de aplicación e as súas ferramentas. Alén das reflexións teóricas analizaremos aspectos da intratradución e extratradución.

LA TERMINOLOGÍA JURÍDICA EN LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL (AÑOS 2013-2015): PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN Y EQUIVALENCIAS EN OTRAS LENGUAS PRÓXIMAs Coord. Curso Maria do Carmo Henríquez Salido (mcsalido@uvigo.es)

El Tribunal Supremo español realiza la función de nomofilaxis, es decir, «la garantía de unidad de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento jurídico» por medio de los recursos de casación.  De la anterior premisa se desprende la tarea permanente de «interpretar la ley y el derecho» y de «aplicar estos postulados al caso concreto que está juzgando»

En este seminario, a partir de una selección de sentencias de la jurisdicción civil, penal y de lo contencioso-administrativo, dictadas en los últimos años, se procederán a examinar las dificultades existentes a la hora de «trasladar» estas unidades léxicas a lenguas próximas y a estudiar las palabars-entrada o lemas y las definiciones lexicográficas de los grandes generales monolingües.

TRADUCIÓN AUDIOVISUAL Coord. Curso Xoán Montero Domínguez (xoanmontero@uvigo.es)

Liñas de investigación no ámbito da TAV

INTERPRETACIÓN EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO: INVESTIGACIÓN E PRÁCTICA PROFESIONAL Coord. Curso Maribel del Pozo Triviño (mdelpozo@uvigo.es)

Revisión sobre traballos de investigación centrados nas particularidades da comunicación con vítimas estranxeiras de violencia de xénero

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:35

Período de matrícula:
01/11/2016 10:02 - 02/11/2016 14:35

Período de docencia:
01/12/2016 - 31/12/2016
Ética da investigación en ciencias sociais (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Esta actividad se realiza en primero y tiene como objetivo iniciar a los doctorandos en los diseños de proyectos de investigación de excelencia

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:15 - 02/11/2016 14:35

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:35

Período de docencia:
28/11/2016 - 28/11/2016
Evaluación formativa del practicum en las titulaciones de Educación (PD_ Equid_Innov_Educ)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Encuentros con investigadores del programa

 En este encuentro se presentará el proceso de investigación llevado a cabo en el Proyecto del Plan Nacional (2014-17)  “Estudio del impacto de las e—rúbricas federadas en  evaluación de las competencias en el practicum” desarrollado en 17 Universidades españolas y extranjeras.  En el encuentro se discutirá la contribución de la investigación sobre e-rúbricas a la evaluación de proceso y proyectos

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
01/12/2016 - 16/12/2016
Fundamentos metodolóxicos da investigación lingüística (PD_Estudos Lingüísticos)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Grupo de discusión I

Reunións periódicas de doutorandos de primeiro ano con profesores do programa dedicadas a discutir cuestións metodolóxicas da investigación lingüística e a orientar ao alumnado no proceso de produción e difusión científica.

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
02/11/2016 - 31/05/2017
Gender-sensitive research: a practical introduction (PD_Estudos Ingleses avanzados)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

 Actividade formativa memoria verifica: Seminarios de investigación

Conceptos e ferramentas cara á introdución da perspectiva de xénero nas investigacións do alumnado de doutoramento, seguindo as guías deseñadas polo UN-INSTRAW e a ToolKit Gender in EU Funded Research. O curso atenderá ás cinco fases da investigación: escolla de tema, metodoloxía, análise dos datos/materiais, comunicación dos resultados e reflexión sobre a aprendizaxe

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
16/01/2017 - 20/01/2017
Grupo de discusión II: Avances recentes en investigación lingüística (PD_Estudos Lingüísticos)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Grupo de discusión II

Reunións periódicas de doutorandos de segundo, terceiro e cuarto ano coa participación de titores e directores do programa dedicadas á presentación de avances recentes nas súas investigacións

Período de preinscrición:
01/11/2016 09:50 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 09:51 - 02/11/2016 14:31

Período de docencia:
09/01/2017 - 30/06/2017
Grupos de discusión das teses de doutoramento recentes. (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Grupos de discusión sobre nosas teses de doutoramento recentes

Debate sobre as investigacións que foron defendidas como teses de doutoramento nos últimos anos, dirixidas por profesorado do programa de doutoramento, coa explicación por parte dos directores do procedemento seguido para a conclusión dos devanditos traballos de investigación.

Período de preinscrición:
01/11/2016 09:44 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 09:45 - 02/11/2016 14:35

Período de docencia:
01/05/2017 - 31/05/2017
Herramientas informáticas para la investigación (PD_ TPA_INDUSTRIALES)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Cursos de formación transversal

Se trata de un Curso de Formación Transversal obligatorio para todos los alumnos del programa de doctorado de 3 ECTS.  Los alumnos son evaluados por medio de la realización de exámenes individuales, realización de trabajos y/o desarrollo de prácticas en laboratorio.

Este curso figura recogido como Actividad Formativa obligatoria en el apartado 4.1 de la memoria final verificada del programa de doctorado

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
06/10/2016 - 16/12/2016
Herramientas y claves para la comunicación y difusión de trabajos de investigación (PD_Protecc_Patrimonio_Cultural)
(Actividade formativa da EIDO) - semipresencial

Actividade formativa memoria verifica: Herramientas y claves para la comunicación y difusión de trabajos de investigación

 El objetivo de este curso es que los doctorandos sean capaces de estructurar convenientemente un trabajo de investigación escrito y comunicar y difundir de manera adecuada los resultados de su investigación en el formato habitual de revista científica con revisores en pares. El curso trabaja la competencia básica del PD CB5 (capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional) y la transversal CT2 (Capacidad de redacción y exposición de textos científicos)

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:09 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:31

Período de docencia:
06/02/2017 - 30/04/2017
Informática Industrial (PD_sistemassoftwareinteladap)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

 Actividade formativa memoria verifica: Asistencia aCursos (seminarios,turiales. escuelas de verano...) de formación específica para su tesis

Curso sobre as diferencias entre a informática administrativa pura e a informática industrial, neste curso explicarase  as distintas escalas de uso da informática, as diferencias entre a informática administrativa pura e a informática industrial, o manexo das linguaxes, o manexo das redes e as características que debe cumplir os sistemas de control con DCS ou SCADA

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Introducción a la Investigación (PD_ TPA_INDUSTRIALES)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Cursos de formación transversal

Se trata de un Curso de Formación Transversal obligatorio para todos los alumnos del programa de doctorado de 3 ECTS.  Los alumnos son evaluados por medio de la realización de exámenes individuales, realización de trabajos y/o desarrollo de prácticas en laboratorio.

Este curso figura recogido como Actividad Formativa obligatoria en el apartado 4.1 de la memoria final verificada del programa de doctorado

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
06/10/2016 - 16/12/2016
Introducción a la investigación (PD_Tecnoloxía_Aeroespacial)
(Actividades recoñecidas coma formación permanente do profesorado) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Introducción a las publicaciones científicas

En esta actividad formativa, se presenta a los alumnos, a través de una clase magistral, metodologías y ejemplos que les ayuden a escribir un artículo científico susceptible a ser publicado en una revista indexada en el JCR.  A través de ejemplos reales, en donde las publicaciones no han sido inicialmente aceptadas, se analizan los comentarios de los revisores y cómo han sido incorporados en la revisión actualizada que ha dado lugar a que se acepte finalmente. El alumno realiza un trabajo personal a posteriori analizando un artículo relacionado con su línea de investigación, entregando un informe detallado al profesor de la actividad.

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
24/10/2016 - 24/10/2016
Introdución ás Curvas ROC (PD_ Estatistica_Inv_Operat)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Cursos de formación transversal

Este curso ofrece unha visión xeral sobre as curvas ROC (receiver operating characteristic curve) e os métodos non paramétricos dispoñibles neste campo. Na primeira parte do curso estúdase o concepto de curva ROC e explícase a súa utilidade. Tamén se introducen varios marcadores resumo asociados á curva ROC, como por exemplo a área baixo a curva. Na segunda parte do curso estúdanse os estimadores non paramétricos da curva ROC e analízanse as súas propiedades. A terceira parte está dedicada á incorporación de covariables na modalización ROC. O curso conta tamén cunha compoñente computacional

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:34

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:35

Período de docencia:
09/01/2017 - 31/01/2017
Introduction to molecular modelling/Introducción a la modelización molecular (PD_Quimica_Tca_moder_computacional)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Asistencia a cursos especializados

In this course the student will be introduced in the use of some computational tools employed in molecular modelling and their applications to studies of physicochemical interest. The student will learn on the use of these tools and will apply them to simple studies of chemical reactivity, molecular adsorption on surfaces, conformational analysis of polymers and proteins or photochemical processes. Although the course is mainly practical, some  hours of teaching will be devoted to explain basic theoretical aspects related to each particular study and additional material will be supplied  to the students so that they may delve into these aspects on their own

En este curso se introducirá al alumno en el manejo de algunas herramientas computacionales empleadas en modelización molecular y sus aplicaciones en estudios de interés químico-físico. El alumno aprenderá el manejo de estas herramientas y las aplicará en estudios simples de reactividad química, adsorción molecular sobre superficies, análisis conformacional de polímeros y proteinas o procesos fotoquímicos. Aunque el curso es eminentemente práctico, se dedicará parte de las horas de docencia a explicar aspectos teóricos básicos relacionados con cada estudio de modelización concreto y además se proporcionará material complementario al alumno para que pueda profundizar en estos aspectos de forma autónoma

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:36

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:35

Período de docencia:
23/01/2017 - 01/02/2017
Investigación e Estruturas Organizativas . Módulo 2 (PD_Creac_invest_arte_contemp.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Investigación e estruturas organizativas

Coñecemento das liñas de investigación en Belas Artes, configurando o espectro completo das súas tipoloxías de investigación. Coñecemento de proxectos de investigación levados a cabo polos grupos de investigación vencellados á titulación. Estrutura dos grupos de investigación na Universidade e coñecemento das convocatorias públicas para realizar proxectos competitivos. Metodoloxías de traballo en equipo dentro de proxectos colectivos. Optimización de recursos. Deseño, contido, desenvolvemento e presentación de proxectos de investigación artística.. Doutoramentos europeos

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 10:00 - 11/10/2016 14:26

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Jornadas de Actualización Jurídica en Derecho Mercantil (PD_ Ordenación_Xca_Mdo)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Formación complementaria

Las Jornadas de Actualización Jurídica en Derecho Mercantil se llevaran a cabo a lo largo de 2 sesiones. La primera analizará los cambios más relevantes operados en el Derecho de la Propiedad Industrial y la segunda en el Derecho de la Competencia. El formato de cada sesión incluirá (en la medida de lo posible) la presencia de uno o varios conferenciantes externos y la celebración de una mesa redonda

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
24/10/2016 - 25/10/2017
Jornadas de actualización normativa en Derecho Administrativo (PD_ Ordenación_Xca_Mdo)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Formación complementaria

Las Jornadas de Actualización Jurídica en Derecho Administrativo se llevaran a cabo a lo largo de 2 sesiones. En las Jornadas se analizarán algunos de los cambios normativos más relevantes que recientemente han afectado al procedimiento administrativo y a la contratación del sector público. El formato de cada sesión incluirá la presencia de uno o varios conferenciantes externos

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
01/11/2016 - 30/11/2016
Jornadas de actualización normativa en Derecho Tributario (PD_ Ordenación_Xca_Mdo)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Formación complementaria

La actividad legislativa es intensa en relación con la materia financiera y tributaria debido a distintos factores como, entre otros, la adecuación a la realidad socioeconómica (Ley de Presupuestos, Ley de Medidas Fiscales, leyes sectoriales) o las reformas fiscales que se realizan por los distintos gobiernos. En este sentido, la última reforma fiscal, aprobada a finales de 2014, tiene medidas cuya entrada en vigor se estableció para 2016 y otras para 2017. Los cambios normativos no están, por tanto, completamente instaurados y necesitan ser analizados. Por otra parte, es previsible que el futuro Gobierno de España que resulte en 2016 adopte alguna medida de carácter fiscal. Al ámbito puramente interno hay que sumar el contexto europeo, esto es, el derivado de la Unión Europea y, más allá de ello, el ámbito de la OCDE

Lo complejo y cambiante de este contexto normativo recomienda que se planifiquen cuatro actividades dentro de las jornadas de actualización normativa en Derecho Tributario, dos en el primer cuatrimestre y otras dos en el segundo. La primera actividad abordará las reformas normativas en el ámbito de la fiscalidad internacional, prestando especial atención al proyecto BEPS que se desarrolla en el ámbito de la OCDE y que ha sido asumido por la UE. La segunda actividad analizará las cuestiones sustantivas de carácter interno. La Ley General Tributaria y los procedimientos de aplicación. La tercera analizará la fiscalidad directa (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) y la cuarta la fiscalidad indirecta (IVA e impuestos especiales)

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
01/12/2016 - 20/12/2016
Jornadas de Orientación. (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Jornadas de Orientación a los nuevos doctorandos

Está actividad tiene como finalidad dar la bienvenida a los nuevos doctorandos, así como facilitarles una información suficiente y adecuada de los recursos disponibles, abrirles horizontes en su investigación desarrollando su capacidad de gestión de la información para propósitos académicos y de investigación

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
20/10/2016 - 20/10/2016
Journal Clubs (PD_ EF_act fisica_saudable)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Reuniones Journal Clubs

Los Journal Clubs son reuniones donde un doctorando analizará¡ reflexiva y críticamente un artículo científico o un trabajo propio de investigación y lo presentará en público a los restantes doctorandos y al profesor o profesores encargados de la sesión para someterlo a discusión

Período de preinscrición:
01/11/2016 09:46 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 09:47 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/02/2017 - 31/05/2017
Metodología de la investigación en empresa (PD_ AnaliseEconom_EstrEmpr)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Cursos específicos en la frontera de la investigación

Se trata de un curso de iniciación a la metodología de la investigación con una clara orientación a las ciencias empresariales que tiene por objetivo que los estudiantes del programa de doctorado con esta orientación se familiaricen con los métodos de investigación específicos así como la forma de redactar y presentar sus documentos de trabajo y artículos.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:41

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:41

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Métodos e ferramentas para a investigación en tradución e paratradución (PD_Tradución e Paratradución)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de formación transversal

METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN Coord. Curso Alberto Alvárez Lugris (alugris@uvigo.es)

Metodoloxía do traballo con corpus en Estudos sobre tradución e paratradución. Etica e deontoloxía na investigación.

SEMINARIO: CORPUS E ESTUDOS DE TRADUCIÓN –Coord. Curso Elena Sánchez Trigo (etrigo@uvigo.es)

Se abordarán os criterios para a elaboración e explotación de corpus, o desenvolvemento desta metodoloxía no ámbito dos estudios de tradución e aplicación da mesma que estamos desenvolvendo para a creación de recursos especializados para tradutores

FERRAMENTAS DE LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL Coord. Curso Xabier Gómez Guinovart (xgg@uvigo.es)

Esta actividade prepara o alumnado na comprensión e no uso das ferramentas que as tecnoloxías lingüísticas computacionais proporcionan para a investigación e a práctica da tradución

ANTROPOLOXÍA VISUAL E TRADUCIÓN Coord. Curso Anxo Fernández Docampo (ocampo@uvigo.es)

O curso pretende que o alumnado coñeza os principais métodos de traballo da antropoloxía visual aplicada ás ciencias sociais e humanas e que saiba xestionar as imaxes que teña que producir ou reproducir dentro do seu proxecto doutoral

SÍMBOLO E IMAGEN EN TRADUCCIÓN Coord. Curso José Yuste Frías (jyuste@uvigo.es)

Esta línea de investigación ha sido concebida para ofrecer una metodología transdisciplinar que permita introducir al alumnado de tercer ciclo en la práctica profesional y en la investigación de la  lectura, interpretación y (para)traducción de los aspectos simbólicos implícitos y explícitos en la traducción de textos con imagen en papel o en pantalla: cómics, libros infantiles, textos publicitarios, textos técnicos, doblaje, subtitulado, videojuegos, sitios webs

MEMORIA, MESTIZAXE & MIGRACIÓN (MMM) Coord. Curso Xoán Manuel Garrido Vilariño (garrido@uvigo.es)

Estableceranse as bases epistemolóxicas para analizar os fenómenos tradutivos e paratradutivos na Historia e na Memoria da tradución e da interpretación canda a/as ideoloxía/as da Mestizaxe e da Migración.

Elaboraranse ferramentas que permitan a análise descritiva dun corpus dado tanto no eido textual como paratextual das tres MMM. Realizaranse propostas de marcos teóricos para que os doutorandos poidan enmarcar, desenvolver, contextualizar a súa investigación

 

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:39

Período de matrícula:
01/11/2016 10:02 - 02/11/2016 14:40

Período de docencia:
01/12/2016 - 30/12/2016
Métodos estadísticos avanzados para la investigación científico-técnica (PD_ TPA_INDUSTRIALES)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Cursos de formación transversal

Se trata de un Curso de Formación Transversal obligatorio para todos los alumnos del programa de doctorado de 3 ECTS.  Los alumnos son evaluados por medio de la realización de exámenes individuales, realización de trabajos y/o desarrollo de prácticas en laboratorio.

Este curso figura recogido como Actividad Formativa obligatoria en el apartado 4.1 de la memoria final verificada del programa de doctorado

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
06/10/2016 - 16/12/2016
New approaches in English linguistics (PD_Estudos ingleses avanzados)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Xornadas de orientación para os novos doutorandos

Sessions on specific topics on the linguistics of English (phonology, grammar, corpus linguistics, variation)

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
02/11/2016 - 30/11/2016
Platatormas de Internet de las Cosas (PD_sistemassoftwareinteladap)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Asistencia a Cursos (seminarios,turiales. escuelas de verano...) de formación específica para su tesis

Actualmente el Internet de las Cosas (IoT) está convirtiendose en un campo de desarrollo de varios miles de millones de euros, donde se presentan grandes retos en el campo de la investigación. La base de todo sistema o implantación se realiza en base a plataformas de IoT que integran componentes independientes de cuestiones tan dispares como optimización de la transmisión de la información y de Big Data.

En esta actividade veremos los componentes básicos de una plataforma, sus características esenciales, la base algoritmica incorporada en muchas de sus componentes y los retos de futuro donde podemos incorporar conocimiento o realizar trabajos de investigación

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Presentación plan de investigación (PD_Tecnoloxía_Aeroespacial)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Realización de un seminario anual

En esta actividad formativa, los alumnos presentan un resumen de su plan de investigación, incluyendo las actividades y logros realizados durante el curso académico. Al final de esta actividad, los alumnos presentan ante un tribunal formado por dos profesores, el trabajo realizado mediante una exposición oral pública ante el resto de los alumnos presentes en el seminario

Período de preinscrición:
01/11/2016 08:00 - 02/11/2016 00:00

Período de matrícula:
01/11/2016 08:00 - 02/11/2016 00:00

Período de docencia:
16/05/2017 - 16/05/2017
Presentacións de plans de investigación e avaliación de actividades (PD_Comunicación)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Primera, segunda y tercera presentacións de plans de investigación e avaliación de actividades

Xornadas de presentación das investigacións dos doutorandos e doutorandas do programa de doutoramento en Comunicación. Segundo establece a memoria verificada do programa, as actividades correspondentes inclúen para cada doutorando/a unha exposición pública do seu traballo e a súa defensa posterior perante un tribunal composto por tres doutores/as. Existe unha presentación específica para cada un dos tres anos de formación de que consta o programa, en datas diferentes, nos meses de maio, xuño e xullo

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:31

Período de matrícula:
01/11/2016 10:01 - 02/11/2016 14:31

Período de docencia:
01/05/2017 - 29/07/2017
Programación avanzada (PD_sistemassoftwareinteladap)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Asistencia a Cursos (seminarios,turiales. escuelas de verano...) de formación específica para su tesis

Se trata de un curso de apoyo a las necesidades genéricas de conocimientos sobre programación para un alumno de curso de doctorado.

- Lenguaje de programación Python para prototipado rápido.

- Modelo de orientación a objetos basado en prototipos.

- Lenguaje de programación C# para aplicaciones multiplataforma.

- Uso del sistema de control de versiones Git.

- Persistencia objetual mediante XML.

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Recursos Metodolóxicos. MODULO 1 (PD_Creac_invest_arte_contemp.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Recursos Metodolóxicos

Metodoloxía de investigación en Belas Artes.
 Estudo de diferentes modelos e recursos metodolóxicos nas artes visuais. Estruturas, métodos e modelos de organización presentes nos procesos de investigación. e, anteproxectos, búsqueda e definición de fontes documentais, fases e plans de traballo. A vinculación entre teoría e práctica nos proxectos de investigación

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Redacción e defensa da tese doutoramento
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividad transversal da EIDO

El curso se desarrolla en cuatro módulos: Redacción;  Exposición y argumentación; Presentaciones;  Discurso y presentación y una parte final dedicada  a la evaluación de presentaciones.

En el curso se abordarán las claves para redactar con corrección lingüística y claridadnuestrostrabajos), los principios necesarios para la organización textual de un documento, la confección de título, resumen, presentación adecuada de resultados etc. Así como se aplicaránn los diferentes tipos de argumentación

El diseño de las presentaciones, mediante la composición de la diapositiva, estas se unirán con el discurso y la parte visual de la presentación, prestando una especial importancia a protocolo tribunal-candidato

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
08/11/2016 - 22/11/2016
Seminario de intercambio de experiencias de investigación (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario anual de intercambio de experiencias de investigación

Debate sobre as investigacións que están realizando os diversos grupos participantes do programa de doutoramento. Investigacións que se agrupan ó redor das liñas de investigación propostas

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:40

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:41

Período de docencia:
09/01/2017 - 28/02/2017
Seminario de introducción a la investigación: bases de datos bibliográficas y redacción de textos científicos (PD_Xeotenc)
(Actividade formativa da EIDO) - semipresencial

Actividade formativa memoria verifica:Seminario de introducción a la investigación

- Lectura crítica de un artículo de investigación.

- Bases de datos y búsqueda de artículos científicos.

- Ética de la investigación.

- Planificación y organización de un estudio científico.

- Redacción de artículos científicos.

- Herramientas básicas para la preparación y edición de textos.

- Aspectos clave en la publicación de artículos en revistas científicas

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Seminario de Investigación (PD_sistemassoftwareinteladap)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Realización seminario semestral

En este seminario los estudiantes presenten su propio trabajo realizado dentro de su actividad en el programa de doctorado. Como resultados de apredizaje se espera el siguinte conjunto de competencias

Saber preparar un presentación oral con soporte de transparencias y tiempo limitado (tanto para la presentación como para la preparación). Saber defender sus puntos de vista y participar activamente en un seminario de investigación (incluso si no es del propio campo)

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 31/05/2017
Seminario de Investigación I: Analisis y propuestas de diseños experimentales en el campo de la educación y la salud (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Presentación y estudios de los diferentes tipos de diseños experimentales a desarrollar en el campos de la educación y la salud

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
28/10/2016 - 28/10/2016
Seminario de Investigación II: Presentación y debate sobre los diseños experimentales desarrollados (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Presentación de los diferentes tipos de diseños experimentales que está desarrollado los alumnos en los diferentes programas de intervención y debate sobre su planteamiento

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
28/10/2016 - 28/10/2016
Seminario de investigadores/as: Metodoloxía e liñas de investigación en Saúde, sexualidade e xénero. (PD_ ccEducac_comportamento)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de investigación

Establecer os pasos e ferramentas para o deseño e implementación dunha investigación científica recorrendo a una aproximación metodolóxica multimétodo a través da incorporación de metodoloxías cuantitativas e cualitativas dende unha perspectiva de xénero. Temas de investigación no ámbito da saúde e no ámbito da sexualidade, con perspectiva de xénero

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
07/11/2016 - 07/11/2016
Seminario de Lectura de tese. MODULO 1 (PD_Creac_invest_arte_contemp.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de Lectura de tese

Estrutura dunha tese doctoral. Elaboración de índices. Tipoloxías de teses doctorales no ámbito de Belas Artes. 
Modelos de estrutura organizativa das teses doctorales en Belas Artes.
Tese teórico prácticas. Investigación e creación. Presentación e transmisión de resultados. A defensa da tese. Contido e forma do discurso. Protocolo de actuación

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Seminario de Transmisión da investigación. Módulo 3 (PD_Creac_invest_arte_contemp.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de Transmisión

Presentación e transmisión da investigación co fin de dar a coñecer e estimular o coñecemento da actividade investigadora desenvolvida.
 Acotación e definición do tema da investigación.
Prácticas de comunicación ordenada do tema da investigación

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Seminario multidisciplinar sobre investigación nas áreas de: Edafoloxía e Química Agrícola, Botánica, Fisioloxía Vexetal, Ecoloxía, Zooloxía e Producción Vexetal (PD_ETUSIA)
(Actividade formativa da EIDO) - videoconferencia

Actividade formativa memoria verifica: Seminarios de investigación multidisciplinar

Trátase dun conxunto de conferencias, seguidas de debate, impartidas por directores de teses de doutoramento do programa nas cales presentarán as liñas básicas das súas liñas de investigación e as técnicas e atrancos típicas das mesmas

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 30/11/2016
Seminario Problemas e métodos na Lingüística Actual (PD_Estudos Lingüísticos)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de formación avanzada

Seminario consistente en sesións monográficas nas que se abordan problemas teóricos e metodolóxicos de diferentes subdisciplinas e orientacións da lingüística contemporánea

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
31/10/2016 - 31/05/2017
Seminario Research in progress in Endocrinology (PD_Endocrinoloxía)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Presentación anual y discusión científica de los proyectos de investigación de tesis doctoral en desarrollo de todos los alumnos matriculados

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 30/11/2016
Seminario sobre aplicaciones de la psicología jurídica desde la justicia terapéutica(PD_ Xest_Resol_Conflit_Menores_familias_xust_terapeutica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Aplicaciones de la psicología jurídica desde la justicia terapéutica

Seminario de 20 horas de duración, sobre el papel e incidencia de la psicología jurídica en los métodos de solución de conflictos informados por los principios de la llamada Justicia Terapéutica, especialmente la mediación

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
02/05/2017 - 30/06/2017
Seminario sobre Derecho y Psicología del Menor y la Familia (PD_ Xest_Resol_Conflit_Menores_familias_xust_terapeutica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Seminario sobre Derecho y Psicología del menor y la familia

Seminario de 20 horas de duración dedicado al análisis, desde una perspectiva jurídica y psicológica, de la problemática derivada de las situaciones de ruptura matrimonial o de pareja y su repercusión sobre los menores.

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 30/11/2016
Seminario sobre Gestión y Resolución de Conflictos(PD_ Xest_Resol_Conflit_Menores_familias_xust_terapeutica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario y/o congreso sobre Resolución de Conflictos

Seminario de 20 horas de duración, dedicado al análisis de los tipos de conflictos y los posibles métodos de gestión y resolución de los mismos, prestando especial atención a los métodos alternativos al proceso (ADR) y, en particular, a la mediación y al arbitraje.

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
02/11/2016 - 30/12/2016
Seminario sobre Menores en conflicto: proceso penal y sistemas de intervención (PD_ Xest_Resol_Conflit_Menores_familias_xust_terapeutica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario y/o Congreso sobre Menores en conflicto: proceso penal y sistemas de intervención

Seminario de 20 horas de duración, en el que se abordará la situación de los menores en conflicto con la ley penal desde una perspectiva multidisciplinar: el menor como infractor, el proceso penal de menores y los mecanismos de intervención socioeducativa con los menores infractores

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/06/2017 - 31/07/2017
Seminario Xornada para lingüistas novos (PD_Estudos Lingüísticos)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminarios Introductorios

Xornada de presentación das líneas de investigación do programa, por parte do profesorado e  estudantado vello e novo

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 30/11/2016
Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación I:Como escribir un artículo científico (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Este módulo tienen por objeto iniciar a los doctorandos en herramientas básicas de investigación como son: escribir un artículo científico

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:33

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
11/01/2017 - 11/01/2017
Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación II: Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Los dos cursos dentro de este módulo tienen por objeto iniciar a los doctorandos en herramientas básicas de investigación como es Análisis factorial exploratorio y confirmatorio como estadísticos básicos en sus investigaciones

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 12:40 - 02/11/2016 14:40

Período de docencia:
20/01/2017 - 20/01/2017
Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación III: Análisis de regresión y Estadística Inferencial (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Seminario de investigación organizados por los grupos de investigación

Este módulo tiene por objeto iniciar a los doctorandos en herramientas básicas de investigación como es dominar el análisis de regresión y la estadística inferencial básica en sus investigaciones.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:37

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
20/01/2017 - 20/01/2017
Taller de Creación de Paquetes en R (PD_ Estatistica_Inv_Operat)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Cursos de formación transversal

Este taller está orientado a que os participantes adquiran unha formación básica que permita o desenvolvemento de librerías ou paquetes a través do programa R (www.r-project.org), e o seu envío ao CRAN

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:30

Período de docencia:
01/06/2017 - 30/06/2017
Taller de escrita científica (PD_ETUSIA)
(Actividade formativa da EIDO) - videoconferencia

Actividade formativa memoria verifica: Redacción dun traballo científico e envío a unha revista

Trátase de orientar, incluíndo realización de prácticas, ós estudiantes, cara a melloralas técnicas de escrita de artigos científicos, incluindo accións para melloralos textos e tamén o impacto dos artigos científicos, mellorando a porcentaxe de aceptación e o número de revistas JCR que os acepten. Tamén incorporarase información relevante sobre o funcionamento das revistas científicas e os criterios de avaliación de traballos científicos

Período de preinscrición:
11/10/2016 13:00 - 11/10/2016 13:01

Período de matrícula:
11/10/2016 08:00 - 11/10/2016 08:01

Período de docencia:
05/10/2016 - 31/10/2016
Taller de preparación de la evaluación de las actividades de investigación (PD_TIC)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Defensa del plan de investigación

Taller para la preparación de la defensa del plan de investigación que todos los alumnos de Doc_TIC tienen que realizar. Los alumnos reciben formación acerca de cómo presentar de forma eficaz tanto oral como por escrito, el trabajo de investigación realizado. Asimismo se formará en cómo planificar y definir su trabajo de investigación.

Dada la evolución de la matricula de estudiantes en Doc_TIC, la previsión es tener sobre 80 alumnos matriculados en el curso 2016-2017. Dado este elevado número de alumnos el taller se organiza en 4 grupos, cada uno de ellos asignado a un equipo de 3 profesores que actúan asímismo como tribunal de evaluación. La coordinadora del programa es la coordinadora del taller.

El taller se organiza en las siguientes actividades presenciales y no presenciales:

- Presencial:4 horas en 2 sesiones de 2 horas cada una. Una sesión en la primera semana de abril y otra en la primera semana de mayo, de introducción, preparación y seguimiento del trabajo a realizar. Se realizan a nivel de grupo, por lo que son 4 horas presenciales por profesor.

- Trabajo autónomo del alumno de preparación del poster.

- Presencial: 2 jornadas de 5 horas cada una en Junio donde se combinan presentaciones de investigadores invitados con las sesiones de poster donde los alumnos defienden su trabajo. La asistencia es obligatoria para todos los alumnos que bien actúan como ponentes en la sesión que le corresponda, o bien como audiencia. Cada equipo de profesores está en las sesiones donde están sus estudiantes y en las conferecncias invitadas. Se estima que esta actividad requerirá 6 horas presenciales de cada profesor (3h en cada jornada). La coordinadora de Doc_TIC estará presente durante todas las jornadas.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:05 - 02/11/2016 14:35

Período de matrícula:
01/11/2016 10:06 - 02/11/2016 14:36

Período de docencia:
01/06/2017 - 30/06/2017
Técnicas de comunicación en público. (pd_ Educ_dpt_saude)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:: Técnicas de comunicación en público

Preparación y pautas a seguir para hablar en público. Requisitos y estilo de un orador. Reglas, técnicas y estructuras. Los espacios y el lenguaje no verbal. Condicionantes de cada tipo de comunicación: académica, empresarial, informal. Hablar en los medios de comunicación. Miedos, problemas y bloqueos.

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:05 - 02/11/2016 14:35

Período de matrícula:
01/11/2016 10:06 - 02/11/2016 14:36

Período de docencia:
09/03/2017 - 10/03/2017
Tecnología de elaboración de la cerveza (PD_Ciencia Tec. Agro.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación

 

Este curso tiene como objetivos principales: i) conocer los ingredientes y sus funciones en la elaboración de la cerveza; ii) saber por qué se aplica un tratamiento o se efectúa una manipulación determinada y qué fenómenos se están produciendo durante los mismos; iii) conocer detalladamente el proceso de elaboración, identificando las etapas involucradas; iv) determinar los principales parámetros de calidad. Las actividades formativas presenciales comenzarán con una sesión teórica en aula (definiciones, ingredientes, etapas tecnológicas y tipos de cervezas) para finalizar con una sesión práctica en la que se elaborará una cerveza y se determinarán los principales parámetros para el control del proceso

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:04 - 02/11/2016 14:34

Período de matrícula:
01/11/2016 10:04 - 02/11/2016 11:13

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Trans/Cultural Inter/Textualities (PD_Estudos ingleses avanzados)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Seminarios monográficos en Lingüística/Literatura/Cultura Inglesa

Drawing on the notion that to interpret a text, to discover its meanings, is to engage in a process of movement between texts, this course will focus on a problematization of the concept of intertextuality in relation to the transcultural element present always in translation. If to translate means to move out from the idependent original text in order to produce a network of new textual relations, what happens when intertextual connections are refashioned across languages and cultures

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
29/11/2016 - 15/12/2016
Transferencia de materia e procesos de separación (PD_EnxQuimica)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica:Formación específica

Nesta actividade preténdese dar unha visión xeral dos procesos avanzados de transferencia de materia, un dos tres eixos do programa de doutoramento en Enxeñaría Química

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:05 - 02/11/2016 14:35

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:35

Período de docencia:
23/01/2017 - 31/05/2017
Transmisión da investigación. Módulo 3 (PD_Creac_invest_arte_contemp.)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Transmisión de la investigación

Desenvolvemento de escritura científica. Como escribir artigos científicos, como citar fontes, como presentar relatorios e artigos. Modelos e xéneros dos escritos sobre arte. Elaboración de textos de investigación para publicacións nacionais e internacionais. Elaboración de relatorios, comunicacións ou posters para a súa presentación en congresos e seminarios nacionais e internacionais. Traballos de catalogación e compilación. Elaboración de textos para catálogos, textos de divulgación. Elaboración de artigos para revistas. Elaboración de informes. Indicios de calidade

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Uso de árboles óptimos y desigualdades de Sibolev en optimización de estructuras de Internet de las Cosas (IoT) (PD_sistemassoftwareinteladap)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Asistencia a Cursos (seminarios,turiales. escuelas de verano...) de formación específica para su tesis

Actualmente el Internet de las Cosas (IoT) está convirtiendose en un campo de desarrollo de varios miles de millones de euros, donde también se presentan grandes retos en el campo de la investigación.

La base de toda configuración de IoT se realiza en función de un conjunto distribuido de sensores (o fuentes de información) en red. Todas las optimizaciones necesarias, junto a los algoritmos de seguimiento y optimización de dichas redes son campos abiertos de investigación

En esta actividad se pretende ver la aplicación de distintos algoritmos y teoremas del campo algebraico de árboles óptimos y desigualdades de Sibolev para la configuración y distribución de elementos en un despliegue IoT

Además, se abordará el estudio de distintos algoritmos de optimización de redes y grafos, en base a estas teorías junto a otras como la construcción de ciclos hamiltonianos de mínima longitud en conjuntos finitos del plano complejo

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 19/01/2017
Uso de marcadores para a evaluación da calidade microbiolóxica en augas e alimentos (PD_Ciencia Tec. Agro.)
(Actividade formativa da EIDO) - semipresencial

Actividade formativa memoria verifica Seminarios de investigación organizados por los grupos de investigación

Actividade na que se fará unha lectura crítica de artigos de referencia sobre o tema e discusión presencial sobre o estado da cuestión

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
10/10/2016 - 30/12/2016
Xornadas de actualización normativa en Dereito do Traballo e da Seguridade Social (PD_ Ordenación_Xca_Mdo)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica::Formación complementaria

As Xornadas de Actualización Xurídica en Dereito do Traballo e da Seguridade Social levaranse a cabo ao longo de dúas sesións. Nas Xornadas analizaranse algúns dos cambios normativos máis relevantes que recentemente teñen afectado ao Dereito do Traballo e da Seguridade Social. O formato de cada sesión incluirá a presenza dun ou varios conferenciantes externos

Período de preinscrición:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 14:00

Período de matrícula:
10/10/2016 08:00 - 11/10/2016 00:00

Período de docencia:
30/11/2016 - 30/11/2016
Xornadas de Doutorandos (PD_Comunicación)
(Actividade formativa da EIDO) - presencial

Actividade formativa memoria verifica: Jornadas de doutorandos/as

Xornadas científicas de presentación de traballos de doutorandos/as relacionados coas diferentes manifestacións da Comunicación. Segundo establece a memoria verificada do programa, as actividades correspondentes inclúen conferencias plenarias e presentación de comunicacións en sesións paralelas en dúas xornadas no mes de xullo. Os propios estudantes participan na organización e xestión de programa (baixo supervisión dos coordenadores de cada un dos anos do programa), así como coa presentación de ponencias, para coñecer de primeira man a estrutura dos encontros científicos. Os resultados son publicados en actas polo propio programa e as ponencias grabadas por UvigoTV e expostas no respositorio do Campus do Mar

Período de preinscrición:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:38

Período de matrícula:
01/11/2016 10:00 - 02/11/2016 14:39

Período de docencia:
01/07/2017 - 29/07/2017

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos